جلد 2، شماره 1 - ( (بهار و تابستان) 1394 )                   سال1394، جلد2 شماره 1 صفحات 52-37 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

alipoor Z, mahmodi S. Effect of Different Temperature on Germination Properties of Fennel (Foeniculum vulgare), Cannabis (Cannabis sativa) and Sesame (Sesamus indicum). Iranian J. Seed Res.. 2015; 2 (1) :37-52
URL: http://yujs.yu.ac.ir/jisr/article-1-52-fa.html
علی پور زینب، محمودی سهراب. تأثیر سطوح مختلف دما بر رفتار جوانه‌زنی رازیانه (Foeniculum vulgare)، شاهدانه (Cannabis sativa) و کنجد (Sesamus indicum). پژوهشهای بذر ایران. 1394; 2 (1) :52-37

URL: http://yujs.yu.ac.ir/jisr/article-1-52-fa.html


دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند ، Zalipoor2014@yahoo.com
چکیده:   (45836 مشاهده)

با توجه به اهمیت روزافزون گیاهان دارویی، درک واکنش جوانه‌زنی این گیاهان به دما از دیدگاه زراعی حائز اهمیت است. در یک مطالعه آزمایشگاهی، تأثیر درجه حرارت‌های مختلف بر ویژگی‌های جوانه‌زنی بذر گیاه دارویی رازیانه، شاهدانه و کنجد، به‌صورت طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار، مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور تیمارهای درجه حرارت ثابت 5، 10، 15، 20، 25، 30، 35 و 40 درجه سانتی‌گراد در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که تأثیر درجه حرارت بر درصد و سرعت جوانه‌زنی بذور معنی‌دار بود. بذور رازیانه در دمای 5، 35 و 40 درجه سانتی‌گراد و بذور کنجد در دمای 5 درجه سانتی‌گراد جوانه‌زنی نداشتند. حداکثر سرعت جوانه‌زنی بذور رازیانه در دمای 30 درجه و برای بذور شاهدانه و کنجد در دمای 25 درجه سانتی‌گراد به دست آمد. بیشترین درصد جوانه‌زنی بذور رازیانه و شاهدانه و کنجد به ترتیب در دماهای 20، 25 و 30 درجه سانتی‌گراد مشاهده شد. کمترین یکنواختی جوانه‌زنی بذور رازیانه در دمای 20 درجه سانتی‌گراد و برای بذور شاهدانه و کنجد در دمای 15 درجه سانتی‌گراد مشاهده شد. شاخص بنیه گیاهچه بذور رازیانه و شاهدانه در دمای 25 و برای بذور کنجد در دمای 30 درجه سانتی‌گراد به حداکثر مقدار خود رسید. مقادیر طول و وزن ریشه‌چه و ساقه‌چه برای تمام بذور با افزایش دما افزایش‌یافته، در دمای خاصی به حداکثر مقدار خود رسیده سپس روند کاهشی داشت. از اطلاعات حاصل از این مطالعه می‌توان برای پیش‌بینی سبز شدن بذور این گیاهان دارویی در شرایط دمایی مختلف استفاده نمود. جوانه‌زنی بذور شاهدانه در دامنه وسیعی از دماها انجام می‌شود و نسبت به دو گیاه دیگر حساسیت کمتری به شرایط دمایی دارد. جوانه‌زنی بذور رازیانه به‌جز در دمای 20 درجه سانتی‌گراد، ناچیز بود. بذور کنجد در رنج دمایی 15 تا 35 درجه جوانه‌زنی خوبی داشتند.

متن کامل [PDF 310 kb]   (2982 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: فیزیولوژی بذر
دریافت: 1393/6/31 | پذیرش: 1393/12/15

فهرست منابع
1. احمدی، م. و بحرانی، م.ج. 1388. تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد و میزان روغن دانه ارقام کنجد در منطقه بوشهر. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، 48: 131-123.
2. بنایان، م.، نجفی ف.، راستگو، م. و تبریزی، ل. 1385. خصوصیات جوانه‌زنی تعدادی از گیاهان زراعی ایران. مجله تکنولوژی بذر، 28: 86-80.
3. تبریزی، ل.، کوچکی، ع. و نصیری محلاتی، م. 1383. ارزیابی درجه حرارت‌های کاردینال جوانه‌زنی دو گونه اسفرزه (Plantago ovate) و (Plantago psyllium) . مجله پژوهش‌های زراعی ایران، 2: 150-143.
4. تبریزی، ل.، کوچکی، ع.، نصیری‌محلاتی، م. و رضوانی مقدم، پ. 1386. ارزیابی خصوصیات جوانه‌زنی بذر دو توده زراعی و طبیعی آویشن خراسانی (k. Thymus transcaspicus) با استفاده از مدل های رگرسیونی، مجله پژوهش‌های زراعی ایران، 10: 257-249.
5. درزی، م.ت. و حاج سید هادی، م.ر 1381. بررسی مسائل زراعی و اکولوژی دو گیاه دارویی بابونه و رازیانه. مجله زیتون، 152(12): 49-.34
6. رحیمی، ز. و کافی، م. 1389. ارزیابی درجه حرارت‌های کاردینال و تاثیر سطوح مختلف دما بر شاخص‌های جوانه‌زنی گیاه خرفه (Portulaca oleracea L.). نشریه حفاظت گیاهان، 24: 86-80.
7. رحیمیان مشهدی، ح.، باقری، ع. و پاریاب، ا.1370. اثر پتانسیلهای مختلف حاصل از پلی اتیلن گلایکول و کلرور سدیم توام با درجه حرارت بر جوانه‌زنی توده‌های گندم دیم. مجله علوم و صنایع کشاورزی. 5: 47-36.
8. زینلی، ا.، سلطانی، ا.، گالشی، س. و ساداتی، س.ج. 1389. دماهای کاردینال، واکنش به دما و دامنه بردباری دمایی جوانه-زنی بذر در ارقام گندم (Triticum aestivum L.). مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی، 3(3): 42-23.
9. سرمدنیا، غ.ح. و کوچکی، ع. 1377. فیزیولوژی گیاهی. انتشارات جهاد دانشگاهی، دانشگاه فردوسی مشهد، صفحه 190-175.
10. قنبری، ع.، رحیمیان، مشهدی ح.، نصیری محلاتی، م.، کافی، م. و راستگو، م. 1384. جنبه های اکوفیزیولوژیکی جوانه‌زنی شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra L.) در واکنش به دما. مجله پژوهش‌های زراعی ایران، 3: 275-263.
11. علیزاده، م.ع. و عیسوند، ح.ر. 1383. درصد، سرعت جوانه‌زنی و شاخص بنیه گیاهچه دو گونه گیاه دارویی (Anthemis altissima L.) و (Eruca sativa L.) تحت شرایط سردخانه و انبارداری خشک. فصلنامه پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 20: 307-301.
12. کوچکی، ع.، راشد محصل، م. ح.، نصیری محلاتی، م. و صدرآبادی، ر. 1367. مبانی فیزیولوژیکی رشد و نمو گیاهان زراعی (ترجمه). انتشارات آستان قدس. چاپ سوم.
13. کوچکی، ع. و مومن شاهرودی، ح. 1375. اثر پتانسیل آب و اندازه بذر بر خصوصیات جوانه‌زنی بذر نخود (Cicer arietinum). مجله بیابان، 4: 68-63.
14. لطیفی، ن.، سلطانی، ا. و اسپانر، د. 1383. تاثیر دما بر مولفه‌های جوانه‌زنی ارقام کلزا. مجله علوم کشاورزی ایران، 35: 321-313.
15. محمودی، ع.ر.، سلطانی، ا. و بارانی، ح. 1387. واکنش جوانه‌زنی یونجه حلزونی (Medicago scutellata L.) به دما. مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی. 1(1): 63-54.
16. مکی‌زاده ‌تفتی، م.، فرهودی، ر.، ربیعی، م. و راستی‌فر، م. 1390. بررسی تاثیر دگرآسیبی عصاره اندام هوایی شاهدانه (Cannabis sativa L.) بر جوانه‌زنی و رشد رویش سه گونه علف هرز. فصلنامه فیزیولوژی گیاهان زراعی، 11: 88-77.
17. ملتی، ف.، کوچکی، ع. و نصیری محلاتی، م. 1384. بررسی رفتارهای جوانه‌زنی و تاریخ کشت مطلوب گیاه دارویی باریجه (Ferula gumaso). پژوهش‌های زراعی ایران. 3: 128-123.
18. نجفی، ف.، کوچکی، ع.، رضوانی‌مقدم، پ. و راستگو، م. 1386. بررسی خصوصیات جوانه‌زنی گیاه دارویی بومی و در حال انقراض پونه‌سای بینالودی Nepeta binaludensis. مجله پژوهش‌های زراعی ایران، 4: 392-385.
19. Adam, N.R., Dierig, D.A., Coffelt, T.A. and Wintermeyer, M.J. 2007. Cardinal temperatures for germination and early growth of two Lesquerella species. Industrial Crops and Products. 25: 24-33. [DOI:10.1016/j.indcrop.2006.06.001]
20. Ali, A.A., Mohamed, M.H., Kamel, M.S., Fouad, M.A. and Spring, O. 1998. Studies on Securiger securidacea (L.) Deg. Et Dorfl. (fabaceae) seeds, an antidiabetic Egyptian folk medicine. Pharmazie (Berlin), 53: 510-715.
21. Allen, P.A. 2003. When and how many? Hydrothermal models and the prediction of seed germination. New Phytologist, 158: 1-3. [DOI:10.1046/j.1469-8137.2003.00729.x]
22.  Aroiee, H. and Omidbaigi, R. 2004. Effects of nitrogen fertilizer on productivity medicinal pumpkin. Acta Horticulturae, 629: 415-419. [DOI:10.17660/ActaHortic.2004.629.54]
23.  Bannayan, M., Nadjafi, F., Rastgoo, M. and Tabrizi, L. 2006. Germination properties of some wild medicinal plants from Iran. Journal of Seed Technology, 28: 80-86.
24. Copeland, L.O. and McDonald, M. B. 1995. Principles of Seed Science and Technology. Publication of Chapman& Hall, USA. pp: 157-206.
25.  Gerald, J.S. 1998. Influence of temperature on primary and lateral root growth of sunflower seedlings. Environmental and Experimental Botany, 40: 135-146. [DOI:10.1016/S0098-8472(98)00027-6]
26. Hardegree, S. 2006. Predicting germination response to temperature. I. Cardinal temperature models and subpopulation-specific regression. Annals of Botany, 97: 1115-1125. [DOI:10.1093/aob/mcl071] [PMID] [PMCID]
27. Huang, B.R., Taylor, H.M. and McMichael, B.L. 1991. Growth and development of seminal and crown roots of wheat seedlings as affected by temperature. Environmental and Experimental Botany, 31: 471-477. https://doi.org/10.1016/0098-8472(91)90046-Q [DOI:10.1016/0098-8472(91)90069-Z]
28.  Lannucci, A., Di-Fonzo, N. and Martiniello, P. 2000. Temperature requirements for seed germination in four annual clovers grown under two irrigation treatments. Seed Science and Technology, 28: 59-66.
29.  Jami Al-Ahmadi, M. and Kafi, M. 2007. Cardinal temperatures for germination of Kochia scoparia (L). Journal of Arid Environments, 68: 308-314. [DOI:10.1016/j.jaridenv.2006.05.006]
30.  Jordan, G.L. and Haferkamp, M.R. 1989. Temperature responses and calculated heat units for germination of several range grasses and shrubs. Journal of Range Management, 42: 41-45. [DOI:10.2307/3899656]
31. Kamkar, B., Koocheki, A., Nassiri Mahallati, M. and Rezvani Moghaddam, P. 2006. Cardinal temperatures for germination in three millet species (Panicum miliaceum, Pennisetum glaucum and Setaria italica). Asian Journal of Plant Sciences, 5: 316-319. [DOI:10.3923/ajps.2006.316.319]
32.  Kebreab, E. and Murdoch, A.J. 1999. A model of the effects of a wide range of constant and alternating temperatures on seed germination of four Orobanche species. Annals of Botany, 84: 549-557. [DOI:10.1006/anbo.1998.0948]
33. Kyauk, H., Hopper, N.W. and Brigham, R.D. 1994. Effect of temperature and presoaking on germination root length and shoot length of sesame (Sesamus indicum L.). Environmental and Experimental Botany, 35: 345-351. [DOI:10.1016/0098-8472(95)00013-X]
34. Lambert, J., Sirvastava, J. and Vietmeyer, N. 1997. Medicinal plants. Rescuing a global heritage.Washington DC, World Bank Technical p: 355. [DOI:10.1596/0-8213-3856-0]
35. Mcneil, D.L. and Duran, R.S. 1992. Effects of pre-germination treatments on seedling establishment and development of Plantago ovata Forsk. Tropical Agriculture, 69: 229-234.
36. Phartyal, S.S., Thapliyal, R.C., Nayal, J.S., Rawat, M.M.S. and Joshi, G. 2003. The influences of temperatures on seed germination rate in Himalayan elm (Ulmus wallichiana). Seed Science and Technology, 31: 83-93. [DOI:10.15258/sst.2003.31.1.09]
37. Raj, H. and Thakral, K.K. 2008. Effect of chemical fertilizers on growght, yield and quality of fennel (Foeniculum vulgare M.). Journal of Spices and Aromatic Crops, 17: 134-139.
38.  Ramin, A.A. 1997. The influence of temperature on germination of taree Irani (Allium ampeloprasum L. spp. iranicum W.). Seed Science and Technology, 25: 419-426.
39.  Vieira, R.D., Tekrony, D.M. and Egli, D.B. 1991. Effect of drought stress on soybean seed germination and vigor. Journal of Seed Technology, 16:12-21.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله پژوهشهای بذر ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Seed Research

Designed & Developed by : Yektaweb

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.