فهرست مقالات پذیرفته شده منتشر نشده

XML خصوصیات جوانه‌زنی و فعالیت آنزیم‌های بذر توده‌های مختلف پنیرباد (Withania coagulans L.) در پاسخ به هیپوکلریت سدیم و پیش سرمادهی مرطوب - پذیرفته شده با تصحیحات در ۱۳۹۷/۴/۲۹
دکتر مجید قنبری، دکتر سید علی محمد مدرس ثانوی* ، دکتر علی مختصی بیدگلی
XML تأثیر جیبرلین و سالیسیلیک اسید بر تحمل گیاهچه کدوی پوست کاغذی (Cucurbita pepo) به تنش سرما - پذیرفته شده با تصحیحات در ۱۳۹۷/۴/۲۹
مریم مختاری، سینا فلاح*
XML اثر متیل جاسمونات بر شاخص‌های جوانه‌زنی و صفات فیزیولوژیکی گیاهچه استویا (Stevia rebuadiana Bertoni.) تحت تنش شوری - پذیرفته شده با تصحیحات در ۱۳۹۷/۳/۳۱
خانم الناز محمدیان* ، آقا هرمزدیار کیانمهر، آقا حجت عطایی سماق، خانم ندا آزاد نفس مهجور، خانم فاطمه صفری، خانم آرزو صفرزاده
XML اثر میدان مغناطیسی بر جوانه‌زنی دان‌سیاه (Guizotia abyssinica (L.F.) Cass.) تحت تنش خشکی - پذیرفته شده با تصحیحات در ۱۳۹۷/۳/۳۱
مهندس سمانه حسینی، دكتر محمد رفیعی الحسینی* ، دكتر پرتو روشندل
XML ارزیابی پتانسیل دگرآسیبی عصاره آبی اندام‌های هوایی علف‌هرز تاتوره (Datura stramonium L.) بر صفات جوانه‌زنی و میزان رنگیزه‌های فتوسنتزی ارقام گندم - پذیرفته شده با تصحیحات در ۱۳۹۷/۵/۱۶
ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری* ، وحدت رجایی، زینب اورسجی، معصومه نعیمی
XML تاثیر محلولپاشی گیاهان مادری سرخارگل (L. Echinacea purpurea) با اسید سالیسیلیک و اسپرمین تحت تنش خشکی بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذر آنها - پذیرفته شده با تصحیحات در ۱۳۹۷/۳/۱۲
خانم حکیمه درویژه، دکتر مرتضی زاهدی* ، دکتر بهلول عباس زاده، دکتر جمشید رزمجو
XML اثر نانو ذرات کیتوزان و نیترات پتاسیم بر جوانه‌زنی و برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیکی گیاهچه کینوا (Chenopodium quinoa willd) - پذیرفته شده با تصحیحات در ۱۳۹۷/۱/۱۷
علی منصوری، حشمت امیدی*
XML ارزیابی توان دگرآسیبی علف‌‌هرز فرفیون (Euphorbia maculata) بر صفات جوانه‌زنی، رنگیزه‌های کلروفیلی و کارتنوئیدی ارقام گندم - پذیرفته شده با تصحیحات در ۱۳۹۷/۲/۱۰
ابراهیم غلامعلی پور علمداری* ، بهروز سیف اللهی، زینب اورسجی، عباس بیابانی
XML اثر دگرآسیبی خردل وحشی (Sinapis arvensis) بر ویژگی‌های جوانه‌زنی، مورفولوژیک و بیوشیمیایی جو (Hordeum vulgare) - پذیرفته شده با تصحیحات در ۱۳۹۷/۴/۲
دکتر یاسر علیزاده، دکتر احسان اله زیدعلی، دکتر حمید حسنیان خوشرو*
XML ارزیابی روش‌های مختلف شکستن خواب و جوانه‌زنی بذر علف هرز تاج‌خروس وحشی (Amaranthus retroflexus) - پذیرفته شده با تصحیحات در ۱۳۹۷/۵/۱۶
واقف عنایتی* ، عزت اله اسفندیاری، علیرضا پورمحمد، کمال حاجمحمد نیا قالی باف
XML کارایی پیش تیمارهای شیمیایی و مکانیکی بر شکستن خواب بذر و ویژگی های جوانه زنی پنیرک (Malva neglcta) - پذیرفته شده با تصحیحات در ۱۳۹۷/۳/۳۱
فرزاد مندنی* ، اشکال جلیلیان، آتوسا الفتی
XML واکنش جوانه‌زنی بذر سویا رقم ویلیامز به عصاره آبی توق (Xanthium spp) و سلمه تره (Chenopodium album) - پذیرفته شده با تصحیحات در ۱۳۹۷/۳/۶
دکتر عادل مدحج* ، دکتر روزبه فرهودی، خانم ساناز عدالت
XML تاثیر دگرآسیبی عصارهArtemisia sieberi (درمنه) در خصوصات جوانه‌زنی و جذب عناصر غذایی کهور ایرانی Prosopis cineraria - پذیرفته شده با تصحیحات در ۱۳۹۶/۱۰/۵
اسما ریکی ماریشانی، مهدیه ابراهیمی* ، ابراهیم شیرمحمدی
XML اثر پیش تیمارهای آماده سازی بذر بر ویژگی های جوانه زنی بذر چغندرقند رقم اکباتان در شرایط تنش رطوبتی - پذیرفته شده با تصحیحات در ۱۳۹۷/۴/۲۱
علی عباسی سورکی* ، جمال کیانی، عبدالرزاق دانش شهرکی
XML اثر سطوح مختلف تنش شوری بر جوانه‌زنی و رشد اولیه شنبلیله - منتشرشده در ۱۳۹۳/۴/۱۴
مهندس اعظم رومانی، دکتر سید محمدرضا احتشامی*
XML واکنش ارقام مختلف برنج (Oryza sativa L.) به سطوح مختلف شوری در شرایط آزمایشگاه - منتشرشده در ۱۳۹۳/۳/۲۷
دکتر اسد معصومی اصل* ، دکتر رضا امیری فهلیانی، دکتر حمیدرضا بلوچی

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله پژوهشهای بذر ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Iranian Journal of Seed Research

Designed & Developed by : Yektaweb

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.