فهرست مقالات پذیرفته شده منتشر نشده

XML تاثیر اعمال تنش خشکی، میکوریزا و باکتری ریزوبیوم روی گیاه مادری بر قدرت بذر تولیدی و صفات مرتبط با آن در سویا رقم کوثر - پذیرفته شده با تصحیحات در ۱۳۹۸/۷/۱۳
اسماعیل قلی نژاد*، ناصر صمصامی، عباس ابهری
XML کمی‌سازی اثر پیش‌اندازی بذر کلزا (Brassica napus) رقم ظفر در واکنش به دما با استفاده از مدل‌های رگرسیونی غیرخطی - پذیرفته شده با تصحیحات در ۱۳۹۸/۶/۳
نعیمه بیاتیان، سپیده نیکومرام، امید انصاری*
XML تاثیر اتیلن و اسید سالیسیلیک بر ترمیم پذیری و بیان ژن های GAI1 و LOX2 در جوانه زنی بذر زوال یافته سویا - پذیرفته شده با تصحیحات در ۱۳۹۸/۶/۲۶
خانوم محبوبه حاجی عباسی، آقای رضا توکل افشاری* ، آقای علیرضا عباسی، آقای رضا کمائی
XML تاثیر پرایمینگ بر قابلیت حیات بذر ارقام کلزا تحت شرایط مختلف انبارداری - پذیرفته شده با تصحیحات در ۱۳۹۸/۳/۲۰
محسن ملک، فرشید قادری فر*، بنیامین ترابی، حمیدرضا صادقی پور
XML ارزیابی خفتگی شرطی اولیه بذر ارقام کلزای (Brassica napus L.) تولید شده در استان‌های گلستان و مازندران - پذیرفته شده با تصحیحات در ۱۳۹۸/۳/۱۲
کیوان ملکی، الیاس سلطانی*، ایرج اله دادی، مجید قربانی جاوید
XML شکست خواب بذر خارشتر (Alhagi maurorum) با استفاده از پیش تیمارهای مختلف و ارزیابی حدآستانه تحمل شوری در مرحله جوانه‌زنی - پذیرفته شده با تصحیحات در ۱۳۹۸/۸/۱۹
دکتر هادی پیراسته انوشه*
XML تأثیر غلظت‌های مختلف کیتوزان بر جوانه‌زنی بذر و برخی شاخص‌های بیوشیمیایی ذرت شیرین (Zea mays var. saccharata) در شرایط تنش اسمزی - پذیرفته شده با تصحیحات در ۱۳۹۸/۶/۲۴
خانم رویا بهبود، دکتر علی مرادی*، دکتر هوشنگ فرجی
XML روش‌های موثر بر بهبود جوانه‌زنی یونجه یکساله تحت تاثیر تنش‌های شوری و خشکی - پذیرفته شده با تصحیحات در ۱۳۹۸/۷/۹
سعید شرفی*
XML بررسی خصوصیات سبز شدن جوانه و رشد گیاه‌چه ارقام تجاری نیشکر (Saccharum officinarum) در تاریخ‌های مختلف کاشت - پذیرفته شده با تصحیحات در ۱۳۹۷/۱۲/۳
مهندس محمد امین مکوندی، دکتر موسی مسکر باشی*، دکتر پیمان حسیبی، دکتر حسن حمدی
XML اثر تیمارهای شکست خواب بر جوانه‌زنی و فعالیت آنزیمی در بذر سه اکوتیپ گون مرتعی (cyclophyllus Astragalus) - پذیرفته شده با تصحیحات در ۱۳۹۸/۳/۱۲
خانم اکرم رستمی پور، دکتر علی مرادی*، دکتر حمیدرضا عیسوند
XML تاثیر پیش تیمار با اسید سینامیک بر خصوصیات جوانه زنی، نشت الکترولیت ها، محتوای مالون دی آلدهید و رشد هتروتروفیک بذرهای فرسوده لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata) رقم محلی بسطام - پذیرفته شده با تصحیحات در ۱۳۹۸/۳/۲۵
خانم مریم اکبری*، دکتر مهدی برادران فیروزابادی، دکتر محمدرضا عامریان، دکتر ناصر فرخی
XML بررسی تاریخ‌های کشت زود هنگام وتیمارهای مختلف پرایمینگ بذر بر جوانه‌زنی و استقرار بوته چای ترش (Hibiscus sabdariffa) - پذیرفته شده با تصحیحات در ۱۳۹۸/۴/۳۱
محمد غیور، مجید طاهریان*، صادق باغبان، سعید خاوری
XML تاثیر آبشویی بر کاهش اثر ترکیبات آللوپاتیک سویا، سیاهدانه، بادرشبو و شوید بر سبز شدن و مؤلفه‎های رشدی و فیزیولوژیکی کلزا - پذیرفته شده با تصحیحات در ۱۳۹۸/۲/۳۱
مرضیه رستمی، سینا فلاح*، علی عباسی سورکی، محمد رفیعی الحسینی
XML بررسی خصوصیات جوانه زنی بذر فلفل شیرین تحت تأثیر تنش شوری و خشکی - پذیرفته شده با تصحیحات در ۱۳۹۷/۷/۲۳
محمد حسین امینی فرد*، حسن بیات
XML اثر باکتری‌های محرک رشد گیاه بر جوانه‌زنی و رشد اولیه گیاه یونجه (Medicago sativa L.) تحت شرایط تنش شوری - پذیرفته شده با تصحیحات در ۱۳۹۷/۸/۸
مرضیه سلطانی آلکویی، علی عباسی سورکی*، محسن مبینی دهکردی، شهرام کیانی
XML اثر تیمارهای پرایمینگ بذر استویا (Stevia rebaudiana) با اسید سالیسیلک، آهن و روی بر برخی صفات جوانه زنی و رنگیزه های فتوسنتزی تحت تنش خشکی - پذیرفته شده با تصحیحات در ۱۳۹۷/۹/۲۷
علیرضا گرزی، دکتر حشمت امیدی*، دکتر امیر بستانی
XML اثر عصاره آبی اندام‌های مختلف علف‌هرز پنیرک (Malva sylvestrisa L.) بر مولفه‌های جوانه‌زنی و رنگدانه‌های فتوسنتزی علف‌هرز سوروف (Echinochloa crus-galli L.) - پذیرفته شده با تصحیحات در ۱۳۹۷/۹/۲۱
مهناز طاطاری، ابراهیم غلامعلی پور علمداری*، زینب اورسجی، مهدی زارعی
XML اثر سطوح مختلف تنش شوری بر جوانه‌زنی و رشد اولیه شنبلیله - منتشرشده در ۱۳۹۳/۴/۱۴
مهندس اعظم رومانی، دکتر سید محمدرضا احتشامی*
XML واکنش ارقام مختلف برنج (Oryza sativa L.) به سطوح مختلف شوری در شرایط آزمایشگاه - منتشرشده در ۱۳۹۳/۳/۲۷
دکتر اسد معصومی اصل*، دکتر رضا امیری فهلیانی، دکتر حمیدرضا بلوچی

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله پژوهشهای بذر ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Iranian Journal of Seed Research

Designed & Developed by : Yektaweb

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.