فهرست مقالات پذیرفته شده منتشر نشده

XML اثر الگوی کاشت و روش آبیاری بر جوانه‌زنی بذر ماش (Vigna radiate L.) در زمان‌های مختلف برداشت - پذیرفته شده با تصحیحات در ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
اشرف عالی زاده امرایی ، عبداله جوانمرد، حمداله اسکندری
XML کمی کردن بهترین زمان برداشت بذر گوار (Cyamopsis tetragonoloba) با کیفیت بالا در استان گلستان - پذیرفته شده با تصحیحات در ۱۳۹۷/۹/۳
مهندس مهسا ناظر، دکتر سید محمدرضا احتشامی ، دکتر معصومه صالحی، مهندس علی کافی قاسمی
XML بررسی خصوصیات جوانه زنی بذر فلفل شیرین تحت تأثیر تنش شوری و خشکی - پذیرفته شده با تصحیحات در ۱۳۹۷/۷/۲۳
محمد حسین امینی فرد ، حسن بیات
XML بررسی جوانه زنی و پارامترهای رشد گیاهچه سه گونه شبدر تحت شرایط ایزواسمزی تنش های خشکی و شوری - پذیرفته شده با تصحیحات در ۱۳۹۷/۹/۲۵
فروغ حاجیوند، حمیدرضا عیسوند ، ناصر اکبری، امیدعلی اکبرپور
XML مقایسه مدل‌های مختلف جهت تعیین سرعت جوانه‌زنی: مطالعه موردی روی بذرهای پنبه - پذیرفته شده و منتظر ویرایش نهایی اول توسط ویراستار (بخش فارسی) در ۱۳۹۷/۸/۶
مهندس فرناز پورعلی، دکتر فرشید قادری فر ، دکتر الیاس سلطانی، دکتر محمدهادی پهلوانی
XML ارزیابی توان بالقوه دگرآسیبی برخی از علف‌های‌هرز بر خصوصیات جوانه‌زنی، رنگیزه‌های کلروفیلی و کاروتنوئیدی شاهی - پذیرفته شده با تصحیحات در ۱۳۹۷/۷/۳۰
ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری ، رشید پور نمازی، عباس بیابانی، فاختک طلیعی
XML اثر نانوذرات دی اکسید تیتانیوم (nTiO2) بر جوانه زنی و رشد اولیه بارانک لرستانی (Sorbus luristanica Bornm.) - پذیرفته شده با تصحیحات در ۱۳۹۷/۹/۱۳
سید وحید سیدنا، بابک پیله ور ، کامبیز ابراری واجاری، مهرداد زرافشار، حمید رضا عیسوند
XML اثر عصاره آبی اندام‌های مختلف علف‌هرز پنیرک (Malva sylvestrisa L.) بر مولفه‌های جوانه‌زنی و رنگدانه‌های فتوسنتزی علف‌هرز سوروف (Echinochloa crus-galli L.) - پذیرفته شده با تصحیحات در ۱۳۹۷/۹/۲۱
مهناز طاطاری، ابراهیم غلامعلی پور علمداری ، زینب اورسجی، مهدی زارعی
XML تأثیر جیبرلین و سالیسیلیک اسید بر تحمل گیاهچه کدوی پوست کاغذی (Cucurbita pepo) به تنش سرما - پذیرفته شده با تصحیحات در ۱۳۹۷/۴/۲۹
مریم مختاری، سینا فلاح
XML نقش باکتریهای محرک رشد و سالیسیلیک اسید بر رشد گیاهچه خربزه تحت تنش شوری - پذیرفته شده با تصحیحات در ۱۳۹۷/۶/۲۴
حسین نستری نصرآبادی ، مهدی مرادی، محمد ناصر مودودی
XML اثر پرایمینگ بذر بر مؤلفه های جوانه زنی، تغییرات بیوشیمیایی و رشد اولیه گیاهچه کنجد (Sesamum indicum L.) - پذیرفته شده با تصحیحات در ۱۳۹۷/۷/۱۵
حسن نوریانی
XML بررسی شاخص‌های جوانه‌زنی بذر و محتوی آنتوسیانین‌ گیاهچه دان‌سیاه (Goizotia abyssinica (L.F) cass) تحت اثر سه نانو ذره - پذیرفته شده با تصحیحات در ۱۳۹۷/۷/۱۵
مهندس معظمه اسکندری نسب، دكتر محمد رفیعی الحسینی ، دكتر پرتو روشندل، دكتر محمود رضا تدین
XML ارزیابی پتانسیل دگرآسیبی عصاره آبی اندام‌های هوایی علف‌هرز تاتوره (Datura stramonium L.) بر صفات جوانه‌زنی و میزان رنگیزه‌های فتوسنتزی ارقام گندم - پذیرفته شده با تصحیحات در ۱۳۹۷/۵/۱۶
ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری ، وحدت رجایی، زینب اورسجی، معصومه نعیمی
XML اثر دگرآسیبی خردل وحشی (Sinapis arvensis) بر ویژگی‌های جوانه‌زنی، مورفولوژیک و بیوشیمیایی جو (Hordeum vulgare) - پذیرفته شده و منتظر ویرایش نهایی اول توسط ویراستار (بخش فارسی) در ۱۳۹۷/۴/۲
دکتر یاسر علیزاده، دکتر احسان اله زیدعلی، دکتر حمید حسنیان خوشرو
XML ارزیابی روش‌های مختلف شکستن خواب و جوانه‌زنی بذر علف هرز تاج‌خروس وحشی (Amaranthus retroflexus) - پذیرفته شده و منتظر ویرایش نهایی اول توسط ویراستار (بخش فارسی) در ۱۳۹۷/۵/۱۶
واقف عنایتی ، عزت اله اسفندیاری، علیرضا پورمحمد، کمال حاجمحمد نیا قالی باف
XML ارزیابی خصوصیات جوانه‌زنی و تغییرات بیوشیمیایی دو رقم گندم تحت شرایط تنش سرب - پذیرفته شده و منتظر ویرایش نهایی اول توسط ویراستار (بخش فارسی) در ۱۳۹۷/۴/۲
سید علی طباطبایی، امید انصاری
XML اثر چینه سرمایی و ترکیب آن با اسید جیبرلیک بر شکست خواب بذرهای خوشاریزه Echinophora platyloba - پذیرفته شده با تصحیحات در ۱۳۹۷/۱۰/۹
زهرا حسینی، علی عباسی سورکی ، سیف اله فلاح
XML اثر سطوح مختلف تنش شوری بر جوانه‌زنی و رشد اولیه شنبلیله - منتشرشده در ۱۳۹۳/۴/۱۴
مهندس اعظم رومانی، دکتر سید محمدرضا احتشامی
XML واکنش ارقام مختلف برنج (Oryza sativa L.) به سطوح مختلف شوری در شرایط آزمایشگاه - منتشرشده در ۱۳۹۳/۳/۲۷
دکتر اسد معصومی اصل ، دکتر رضا امیری فهلیانی، دکتر حمیدرضا بلوچی

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله پژوهشهای بذر ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Iranian Journal of Seed Research

Designed & Developed by : Yektaweb

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.