فهرست مقالات پذیرفته شده منتشر نشده

XML کمی‌سازی اثر پیش‌اندازی بذر کلزا (Brassica napus) رقم ظفر در واکنش به دما با استفاده از مدل‌های رگرسیونی غیرخطی - پذیرفته شده با تصحیحات در ۱۳۹۸/۶/۳
نعیمه بیاتیان، سپیده نیکومرام، امید انصاری*
XML تاثیر اتیلن و اسید سالیسیلیک بر ترمیم پذیری و بیان ژن های GAI1 و LOX2 در جوانه زنی بذر زوال یافته سویا - پذیرفته شده با تصحیحات در ۱۳۹۸/۶/۲۶
خانوم محبوبه حاجی عباسی، آقای رضا توکل افشاری* ، آقای علیرضا عباسی، آقای رضا کمائی
XML تاثیر پرایمینگ بر قابلیت حیات بذر ارقام کلزا تحت شرایط مختلف انبارداری - پذیرفته شده با تصحیحات در ۱۳۹۸/۳/۲۰
محسن ملک، فرشید قادری فر*، بنیامین ترابی، حمیدرضا صادقی پور
XML ارزیابی خفتگی شرطی اولیه بذر ارقام کلزای (Brassica napus L.) تولید شده در استان‌های گلستان و مازندران - پذیرفته شده با تصحیحات در ۱۳۹۸/۳/۱۲
کیوان ملکی، الیاس سلطانی*، ایرج اله دادی، مجید قربانی جاوید
XML تأثیر غلظت‌های مختلف کیتوزان بر جوانه‌زنی بذر و برخی شاخص‌های بیوشیمیایی ذرت شیرین (Zea mays var. saccharata) در شرایط تنش اسمزی - پذیرفته شده با تصحیحات در ۱۳۹۸/۶/۲۴
خانم رویا بهبود، دکتر علی مرادی*، دکتر هوشنگ فرجی
XML بررسی خصوصیات سبز شدن جوانه و رشد گیاه‌چه ارقام تجاری نیشکر (Saccharum officinarum) در تاریخ‌های مختلف کاشت - پذیرفته شده با تصحیحات در ۱۳۹۷/۱۲/۳
مهندس محمد امین مکوندی، دکتر موسی مسکر باشی*، دکتر پیمان حسیبی، دکتر حسن حمدی
XML اثر تیمارهای شکست خواب بر جوانه‌زنی و فعالیت آنزیمی در بذر سه اکوتیپ گون مرتعی (cyclophyllus Astragalus) - پذیرفته شده با تصحیحات در ۱۳۹۸/۳/۱۲
خانم اکرم رستمی پور، دکتر علی مرادی*، دکتر حمیدرضا عیسوند
XML تاثیر پیش تیمار با اسید سینامیک بر خصوصیات جوانه زنی، نشت الکترولیت ها، محتوای مالون دی آلدهید و رشد هتروتروفیک بذرهای فرسوده لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata) رقم محلی بسطام - پذیرفته شده با تصحیحات در ۱۳۹۸/۳/۲۵
خانم مریم اکبری*، دکتر مهدی برادران فیروزابادی، دکتر محمدرضا عامریان، دکتر ناصر فرخی
XML بررسی تاریخ‌های کشت زود هنگام وتیمارهای مختلف پرایمینگ بذر بر جوانه‌زنی و استقرار بوته چای ترش (Hibiscus sabdariffa) - پذیرفته شده با تصحیحات در ۱۳۹۸/۴/۳۱
محمد غیور، مجید طاهریان*، صادق باغبان، سعید خاوری
XML اثر دما و نور بر ویژگی‌های جوانه زنی علف هرز مهاجم نیلوفرپیچ (Ipomoea nil Roth ): تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی - پذیرفته شده با تصحیحات در ۱۳۹۷/۱۲/۴
اقای حسین سارانی، آقای ابراهیم ایزدی دربندی*، آقای علی قنبری، آقای علی راحمی کاریزکی
XML اثر الگوی کاشت و روش آبیاری بر جوانه‌زنی بذر ماش (Vigna radiate L.) در زمان‌های مختلف برداشت - پذیرفته شده با تصحیحات در ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
اشرف عالی زاده امرایی*، عبداله جوانمرد، حمداله اسکندری
XML تأثیر پیش تیمار بر بهبود جوانه‌زنی بذر گون سفید (Astragalus gossypinus) - پذیرفته شده با تصحیحات در ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
دکتر علی اشرف مهرابی*، دکتر سمیه حاجی‌نیا
XML تأثیر قارچ های انباری بر زوال بذر سویا در شرایط مختلف نگهداری و رطوبت بذر - پذیرفته شده با تصحیحات در ۱۳۹۷/۱۱/۲۵
سامان شیدائی*، آیدین حمیدی، حسین صادقی، بیتا اسکویی، لیلا زارع
XML ارزیابی اثر تنش شوری و خشکی بر ویژگی های جوانه‌زنی بذر علف‌هرز کاتوس - پذیرفته شده با تصحیحات در ۱۳۹۷/۱۱/۲۶
حبیب نژاد قره باغی، اسفندیار فاتح*، امیر آینه بند
XML کمی کردن بهترین زمان برداشت بذر گوار (Cyamopsis tetragonoloba) با کیفیت بالا در استان گلستان - پذیرفته شده با تصحیحات در ۱۳۹۷/۹/۳
مهندس مهسا ناظر، دکتر سید محمدرضا احتشامی*، دکتر معصومه صالحی، مهندس علی کافی قاسمی
XML تاثیر آبشویی بر کاهش اثر ترکیبات آللوپاتیک سویا، سیاهدانه، بادرشبو و شوید بر سبز شدن و مؤلفه‎های رشدی و فیزیولوژیکی کلزا - پذیرفته شده با تصحیحات در ۱۳۹۸/۲/۳۱
مرضیه رستمی، سینا فلاح*، علی عباسی سورکی، محمد رفیعی الحسینی
XML بررسی خصوصیات جوانه زنی بذر فلفل شیرین تحت تأثیر تنش شوری و خشکی - پذیرفته شده با تصحیحات در ۱۳۹۷/۷/۲۳
محمد حسین امینی فرد*، حسن بیات
XML بررسی جوانه زنی و پارامترهای رشد گیاهچه سه گونه شبدر تحت شرایط ایزواسمزی تنش های خشکی و شوری - پذیرفته شده با تصحیحات در ۱۳۹۷/۹/۲۵
فروغ حاجیوند قاسم آبادی، حمیدرضا عیسوند* ، ناصر اکبری، امیدعلی اکبرپور
XML اثر باکتری‌های محرک رشد گیاه بر جوانه‌زنی و رشد اولیه گیاه یونجه (Medicago sativa L.) تحت شرایط تنش شوری - پذیرفته شده با تصحیحات در ۱۳۹۷/۸/۸
مرضیه سلطانی آلکویی، علی عباسی سورکی*، محسن مبینی دهکردی، شهرام کیانی
XML ارزیابی توان بالقوه دگرآسیبی برخی از علف‌های‌هرز بر خصوصیات جوانه‌زنی، رنگیزه‌های کلروفیلی و کاروتنوئیدی شاهی - پذیرفته شده با تصحیحات در ۱۳۹۷/۷/۳۰
ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری*، رشید پور نمازی، عباس بیابانی، فاختک طلیعی
XML اثر تیمارهای پرایمینگ بذر استویا (Stevia rebaudiana) با اسید سالیسیلک، آهن و روی بر برخی صفات جوانه زنی و رنگیزه های فتوسنتزی تحت تنش خشکی - پذیرفته شده با تصحیحات در ۱۳۹۷/۹/۲۷
علیرضا گرزی، دکتر حشمت امیدی*، دکتر امیر بستانی
XML اثر نانوذرات دی اکسید تیتانیوم (nTiO2) بر جوانه زنی و رشد اولیه بارانک لرستانی (Sorbus luristanica Bornm.) - پذیرفته شده با تصحیحات در ۱۳۹۷/۹/۱۳
سید وحید سیدنا، بابک پیله ور*، کامبیز ابراری واجاری، مهرداد زرافشار، حمید رضا عیسوند
XML اثر عصاره آبی اندام‌های مختلف علف‌هرز پنیرک (Malva sylvestrisa L.) بر مولفه‌های جوانه‌زنی و رنگدانه‌های فتوسنتزی علف‌هرز سوروف (Echinochloa crus-galli L.) - پذیرفته شده با تصحیحات در ۱۳۹۷/۹/۲۱
مهناز طاطاری، ابراهیم غلامعلی پور علمداری*، زینب اورسجی، مهدی زارعی
XML اثر تلقیح بذر با کودهای آلی و بیولوژیک برشاخص‌های جوانه‌زنی و هتروتروفیکی گیاهچه در ارقام گندم دیم - پذیرفته شده با تصحیحات در ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
مهندس نرجس حجتی فهیم*، پرفسور محمد صدقی، مهندس مهرداد چایچی، پرفسور رئوف سید شریفی
XML تأثیر جیبرلین و سالیسیلیک اسید بر تحمل گیاهچه کدوی پوست کاغذی (Cucurbita pepo) به تنش سرما - پذیرفته شده با تصحیحات در ۱۳۹۷/۴/۲۹
مریم مختاری، سینا فلاح*
XML اثر پرایمینگ بذر با سولفات روی و آهن بر بهینه سازی شکست خواب و شاخص‌های جوانه‌زنی موسیر (Allium hirtifolium) - پذیرفته شده با تصحیحات در ۱۳۹۷/۱۲/۶
الهه سادات حسین بور عسکریان، دكتر علی عباسی سورکی*، دكتر عبدالرزاق دانش شهرکی
XML اثر سطوح مختلف تنش شوری بر جوانه‌زنی و رشد اولیه شنبلیله - منتشرشده در ۱۳۹۳/۴/۱۴
مهندس اعظم رومانی، دکتر سید محمدرضا احتشامی*
XML واکنش ارقام مختلف برنج (Oryza sativa L.) به سطوح مختلف شوری در شرایط آزمایشگاه - منتشرشده در ۱۳۹۳/۳/۲۷
دکتر اسد معصومی اصل*، دکتر رضا امیری فهلیانی، دکتر حمیدرضا بلوچی

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله پژوهشهای بذر ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Iranian Journal of Seed Research

Designed & Developed by : Yektaweb

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.