فهرست مقالات پذیرفته شده منتشر نشده

XML بررسی جوانه‌زنی و کمی‌سازی پاسخ جوانه‌زنی بذر دیلار (Fagopyum esculentum) به دما: مدل‌های رگرسیون غیرخطی و ترمال‌تایم - پذیرفته شده با تصحیحات در 1399/11/6
آقای میثم میری، دکتر محمدرضا عامریان*، دکتر محسن عدالت، دکتر مهدی برادران فیروزآبادی، دکتر حسن مکاریان
XML تاثیر پیش تیمار بذر و نوع بسترکشت بر خصوصیات جوانه زنی و کیفیت نشای تولیدی گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum L.) - پذیرفته شده با تصحیحات در 1399/9/14
آقا حبیب اله موذن، دکتر مهدی حسینی فرهی* ، دکتر اعظم امیری
XML بررسی تاثیر زوال بذرطبیعی و مصنوعی بر گونه‌های فعال اکسیژن، آنزیم‌های آنتی-اکسیدانت و خصوصیات جوانه‌زنی بذر در ارقام محلی و اصلاح‌شده برنج (Oryza sativa L.) حاصل از مزارع استان گیلان - پذیرفته شده با تصحیحات در 1399/8/6
محدثه لطیف زاده شاهخالی، سید محمدرضا احتشامی*، فواد مرادی
XML خفتگی بذر: مروری براهمیت، انواع خفتگی و روش‌های رفع آن، با تاکید بر روند پژوهش‌های داخلی در حوضه‌ی خفتگی بذر - پذیرفته شده با تصحیحات در 1399/11/14
حکیمه رحیمی، محسن ملک*، فرشید قادری فر
XML ارزیابی و تعیین حد آستانه تحمل به شوری برخی توده‌های شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) در مرحله سبز شدن گیاهچه - پذیرفته شده با تصحیحات در 1399/9/7
آقای محمد حسین بناکار، دکتر حمزه امیری*، دکتر غلامحسن رنجبر، دکتر محمد رضا سرافراز اردکانی
XML بررسی تاثیر کاربرد عناصر روی و بور بر گیاه مادری در شرایط تنش گرما بر سلامت غشا سلولی بذر تولیدی و کیفیت فیزیولوژیک گیاهچه گندم - پذیرفته شده با تصحیحات در 1399/6/29
بهزاد نوری فعلی، حمیدرضا عیسوند* ، ناصر اکبری، داریوش گودرزی
XML ارزیابی خصوصیات جوانه‌زنی و تعیین دمای کاردینال بذر بادآورد (Notobasis syriaca) در پاسخ به دامنه دمایی و تنش های شوری و خشکی چکیده مبسوط: - پذیرفته شده با تصحیحات در 1399/7/12
احمد زارع*، فاطمه دریس، زهرا کریمی
XML ارزیابی اثر تنش غرقابی و عمق دفن بر ویژگی‌های رشدی بذر و ریشه‌های رونده علف‌هرز کاتوس (Cynanchum acutm) - پذیرفته شده با تصحیحات در 1399/10/17
حبیب نژاد قره باغی، اسفندیار فاتح*، امیر آینه بند
XML ارزیابی رابطه جوانه زنی، بنیه و سلامت بذر ارقام تجاری پنبه - پذیرفته شده با تصحیحات در 1399/11/21
آیدین حمیدی* ، صمداله کرمی، ویکتوریا عسکری
XML ممقایسه جنبه‌های اکولوژیک جوانه‌زنی بذر اکوتیپ‌های کهورک (Prosopis farcta) دو استان خوزستان و فارس - پذیرفته شده با تصحیحات در 1399/7/13
احمد زارع*، الهام الهی فرد، زهرا اسدی نژاد
XML بررسی پاسخ جوانه‌زنی بذرهای پیری تسریع یافته گیاه چیا (Salvia hispanica) به سطوح مختلف شوری با استفاده از سه مدل - پذیرفته شده با تصحیحات در 1399/5/22
امین حقیقی، یزدان ایزدی، میعاد حاجی محمودی، دکتر سید امیر موسوی*
XML بررسی تیمارهای مختلف هورمونی و دمایی بر شکستن خواب بذر اسطوخودوس (Lavandula angustifolia L.) - پذیرفته شده با تصحیحات در 1399/6/29
دکتر محمدرضا لبافی*، دکتر حمیده خلج، دکتر مریم دلفانی، دکتر نسرین قوامی
XML اثر تنش کم آبی و محلول‌پاشی گیاه مادری بر خصوصیات جوانه‌زنی بذور تولیدی سه رقم جو (Hordeum vulgare) - پذیرفته شده با تصحیحات در 1399/10/27
مهرداد محلوجی*، مهرداد جناب
XML خصوصیات و فعالیت آنزیم‌های جوانه‌زنی پنیرباد (Withania coagulans L.) در پاسخ به خراش‌دهی و پتاسیم نیترات - پذیرفته شده با تصحیحات در 1399/5/4
دکتر مجید قنبری ، دکتر سید علی محمد مدرس ثانوی*، دکتر علی مختصی بیدگلی
XML برهمکنش میدان مغناطیسی و تیمارهای شکستن خواب بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه تعدادی از علف‌های هرز - پذیرفته شده با تصحیحات در 1399/2/13
دکتر مرجان دیانت*، پویا سنبلی همدانی، دکتر فریدون قاسم خان قاجار
XML مدل‌سازی الگوی جذب آب غده‌های اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L.) و ارزیابی رفتار جوانه‌زنی آنها در شرایط مختلف نگه‌داری - پذیرفته شده با تصحیحات در 1399/7/28
دکتر سجاد میجانی، دکتر مهدی راستگو* ، دکتر علی قنبری، دکتر مهدی نصیری محلاتی
XML کمی‌سازی پاسخ جوانه زنی غده اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus) به دما با استفاده از مدل های زمان دمایی - پذیرفته شده با تصحیحات در 1399/9/30
دکتر سجاد میجانی، دکتر مهدی راستگو* ، دکتر علی قنبری، دکتر مهدی نصیری محلاتی
XML اثر رژیم‌های دما و نور بر رفتار جوانه‌زنی بذرهای کلزا (Brassica napus) - پذیرفته شده با تصحیحات در 1399/1/26
مرتضی گرزین، فرشید قادری فر*، حمیدرضا صادقی پور، ابراهیم زینلی
XML تعیین مطلوب‌ترین مدت‌زمان و غلظت‌ پیش تیمار با تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی بر شاخص-های جوانه‌زنی بذر پروانش (Catharanthus roseus) - پذیرفته شده با تصحیحات در 1399/2/13
مرضیه عباباف، حشمت امیدی*، عبدالمهدی بخشنده
XML اثر تنش خشکی بر خصوصیات جوانه زنی و صفات گیاهچه ای تعدادی از ژنوتیپ های گندم نان (Triticum aestivum L.) - پذیرفته شده با تصحیحات در 1399/7/22
آقای پیمان علیقلی زاده مقدم ، دکتر غلامعلی رنجبر*، دکتر حمید نجفی زرینی، دکتر حسین شهبازی
XML ارزیابی توان آللوپاتیک ارقام گندم بر مولفه‌های جوانه‌زنی بذر خردل وحشی (Sinapis arvensis) با استفاده از روش کروماتوگرافی مایع (HPLC) - پذیرفته شده با تصحیحات در 1399/3/20
حسین رضوانی*، سید فاضل فاضلی کاخکی
XML تأثیر پتانسیل آب بر شاخص‌های بیوشیمیایی و جوانه‌زنی بذر در توده‌های مختلف کنار (Ziziphus spina – christi L.) - پذیرفته شده با تصحیحات در 1398/11/12
مهناز منصوری، دکتر علی مرادی*، دکتر حمیدرضا بلوچی، دکتر الیاس سلطانی
XML اثر پیش تیمارهای مختلف بر شکست خواب و بهبود جوانه‌زنی بذر گواوا (Psidium guajava L.) - پذیرفته شده با تصحیحات در 1399/5/4
مریم بروجردنیا*، حامد حسن زاده خانکهدانی
XML جوانه‌زنی و خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی پیچک‌صحرایی (Convolvulus arvensis L.) در پاسخ به تنش شوری - پذیرفته شده با تصحیحات در 1398/12/12
اعظم جمشیدی زاده، معصومه فرزانه*، افراسیاب راهنما، فاطمه ناصرنخعی
XML بررسی تأثیر پرایمینگ با سالیسیلیک اسید بر شاخص‌های سبز شدن و عملکرد گندم در شرایط تنش خشکی - پذیرفته شده با تصحیحات در 1398/11/21
اصغر گنجه، علی عبادی، قاسم پرمون*، سداابه جهانبخش
XML تأثیر پرایمینگ با جیبرلیک اسید بر مؤلفه‌های جوانه‌زنی و رشد اولیه گیاهچه بذر سرخارگل(Echinacea purpurea L.) - پذیرفته شده با تصحیحات در 1399/7/13
آقای فرشید یوسفی، آقای عبدالرضا سیاهپوش*، آقای عبدالمهدی بخشنده، آقای سید امیر موسوی
XML امکان کمی‌سازی جوانه‌زنی بذر گوآر(Cyamopsis tetragonoloba) نسبت به درجه حرارت - پذیرفته شده با تصحیحات در 1399/10/15
سید حمیدرضا رمضانی*، فریبا آرمون، محمد علی بهدانی
XML اثر سطوح مختلف تنش شوری بر جوانه‌زنی و رشد اولیه شنبلیله - منتشرشده در 1393/4/14
مهندس اعظم رومانی، دکتر سید محمدرضا احتشامی*
XML واکنش ارقام مختلف برنج (Oryza sativa L.) به سطوح مختلف شوری در شرایط آزمایشگاه - منتشرشده در 1393/3/27
دکتر اسد معصومی اصل*، دکتر رضا امیری فهلیانی، دکتر حمیدرضا بلوچی

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله پژوهشهای بذر ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | Iranian Journal of Seed Research

Designed & Developed by : Yektaweb

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.