فهرست مقالات پذیرفته شده منتشر نشده

XML جمع‌آوری منابع ژنتیکی شبدرشیرین ایران به منظور حفاظت و بهره برداری - پذیرفته شده با تصحیحات در ۱۳۹۸/۱۱/۱
دکتر محمدرضا عباسی، مریم حاج حسنی، عباس میرآخورلی، علی حمزه نژاد، آزیتا نخعی، غلامرضا خاکیزاده، رمضانعلی علی تبار، رسول کنعانی، مریم اسدی پور، فتح الله نادعلی، حسن مختارپور، زرقام عزیزی، علی شهریاری، مجید رخشنده رو، حسن مصطفایی، سام صفری، غلامرضا عبادوز، هما منوچهری، صاحبداد حبیبی فر، عبدالناصر مهدیپور
XML کمی سازی تغییرات رطوبت نسبی و محتوی رطوبت بذر ارقام کلزا در دماهای مختلف با استفاده از منحنی تعادل هیگروسکوپی - پذیرفته شده با تصحیحات در ۱۳۹۸/۹/۲۳
محسن ملک، فرشید قادری فر، بنیامین ترابی، حمیدرضا صادقی پور
XML خصوصیات جوانه‌زنی و فعالیت‌های آنزیمی ماش سبز (Vigna radiata (L.) Wilczek) در پاسخ به متیل جاسمونات و تیمار شوری - پذیرفته شده با تصحیحات در ۱۳۹۸/۹/۱۵
دکتر مجید قنبری، دکتر علی مختصی بیدگلی، مهندس کامران منصور قناعی پاشاکی، مهندس سهیل کرم نیا
XML مطالعه پتانسیل دگرآسیبی ترکیب فنلی حاصل از عصاره متانولی علف‌هرز سوروف (Echinochlea crus-galli) بر صفات جوانه‌زنی و رفتارهای سیتوژنتیک برنج - پذیرفته شده با تصحیحات در ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری، امیر قربانی، حسن صبوری، میثم حبیبی
XML تاثیر اعمال تنش خشکی، میکوریزا و باکتری ریزوبیوم روی گیاه مادری بر قدرت بذر تولیدی و صفات مرتبط با آن در سویا رقم کوثر - پذیرفته شده با تصحیحات در ۱۳۹۸/۷/۱۳
اسماعیل قلی نژاد، ناصر صمصامی، عباس ابهری
XML کمی‌سازی اثر پیش‌اندازی بذر کلزا (Brassica napus) رقم ظفر در واکنش به دما با استفاده از مدل‌های رگرسیونی غیرخطی - پذیرفته شده با تصحیحات در ۱۳۹۸/۶/۳
نعیمه بیاتیان، سپیده نیکومرام، امید انصاری
XML تاثیر اتیلن و اسید سالیسیلیک بر ترمیم پذیری و بیان ژن های GAI1 و LOX2 در جوانه زنی بذر زوال یافته سویا - پذیرفته شده با تصحیحات در ۱۳۹۸/۶/۲۶
خانوم محبوبه حاجی عباسی، آقای رضا توکل افشاری ، آقای علیرضا عباسی، آقای رضا کمائی
XML تاثیر پرایمینگ بر قابلیت حیات بذر ارقام کلزا تحت شرایط مختلف انبارداری - پذیرفته شده با تصحیحات در ۱۳۹۸/۳/۲۰
محسن ملک، فرشید قادری فر، بنیامین ترابی، حمیدرضا صادقی پور
XML ارزیابی خفتگی شرطی اولیه بذر ارقام کلزای (Brassica napus L.) تولید شده در استان‌های گلستان و مازندران - پذیرفته شده با تصحیحات در ۱۳۹۸/۳/۱۲
کیوان ملکی، الیاس سلطانی، ایرج اله دادی، مجید قربانی جاوید
XML شکست خواب بذر خارشتر (Alhagi maurorum) با استفاده از پیش تیمارهای مختلف و ارزیابی حدآستانه تحمل شوری در مرحله جوانه‌زنی - پذیرفته شده با تصحیحات در ۱۳۹۸/۸/۱۹
دکتر هادی پیراسته انوشه
XML تأثیر غلظت‌های مختلف کیتوزان بر جوانه‌زنی بذر و برخی شاخص‌های بیوشیمیایی ذرت شیرین (Zea mays var. saccharata) در شرایط تنش اسمزی - پذیرفته شده با تصحیحات در ۱۳۹۸/۶/۲۴
خانم رویا بهبود، دکتر علی مرادی، دکتر هوشنگ فرجی
XML روش‌های موثر بر بهبود جوانه‌زنی یونجه یکساله تحت تاثیر تنش‌های شوری و خشکی - پذیرفته شده با تصحیحات در ۱۳۹۸/۷/۹
سعید شرفی
XML بررسی خصوصیات سبز شدن جوانه و رشد گیاه‌چه ارقام تجاری نیشکر (Saccharum officinarum) در تاریخ‌های مختلف کاشت - پذیرفته شده با تصحیحات در ۱۳۹۷/۱۲/۳
مهندس محمد امین مکوندی، دکتر موسی مسکر باشی، دکتر پیمان حسیبی، دکتر حسن حمدی
XML تعیین دماهای کاردینال جوانه‌زنی و مدل هیدروتایم علف‌هرز خاکشیر تلخ (Sisyjmbrium irio L.) - پذیرفته شده با تصحیحات در ۱۳۹۸/۹/۵
فاطمه خوشنود لشکریان، دکتر مرجان دیانت، دکتر قربان نورمحمدی
XML اثر تیمارهای شکست خواب بر جوانه‌زنی و فعالیت آنزیمی در بذر سه اکوتیپ گون مرتعی (cyclophyllus Astragalus) - پذیرفته شده با تصحیحات در ۱۳۹۸/۳/۱۲
خانم اکرم رستمی پور، دکتر علی مرادی، دکتر حمیدرضا عیسوند
XML تاثیر پیش تیمار با اسید سینامیک بر خصوصیات جوانه زنی، نشت الکترولیت ها، محتوای مالون دی آلدهید و رشد هتروتروفیک بذرهای فرسوده لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata) رقم محلی بسطام - پذیرفته شده با تصحیحات در ۱۳۹۸/۳/۲۵
خانم مریم اکبری، دکتر مهدی برادران فیروزابادی، دکتر محمدرضا عامریان، دکتر ناصر فرخی
XML بررسی تاریخ‌های کشت زود هنگام وتیمارهای مختلف پرایمینگ بذر بر جوانه‌زنی و استقرار بوته چای ترش (Hibiscus sabdariffa) - پذیرفته شده با تصحیحات در ۱۳۹۸/۴/۳۱
محمد غیور، مجید طاهریان، صادق باغبان، سعید خاوری
XML تاثیر آبشویی بر کاهش اثر ترکیبات آللوپاتیک سویا، سیاهدانه، بادرشبو و شوید بر سبز شدن و مؤلفه‎های رشدی و فیزیولوژیکی کلزا - پذیرفته شده با تصحیحات در ۱۳۹۸/۲/۳۱
مرضیه رستمی، سینا فلاح، علی عباسی سورکی، محمد رفیعی الحسینی
XML بررسی خصوصیات جوانه زنی بذر فلفل شیرین تحت تأثیر تنش شوری و خشکی - پذیرفته شده با تصحیحات در ۱۳۹۷/۷/۲۳
محمد حسین امینی فرد، حسن بیات
XML اثر باکتری‌های محرک رشد گیاه بر جوانه‌زنی و رشد اولیه گیاه یونجه (Medicago sativa L.) تحت شرایط تنش شوری - پذیرفته شده با تصحیحات در ۱۳۹۷/۸/۸
مرضیه سلطانی آلکویی، علی عباسی سورکی، محسن مبینی دهکردی، شهرام کیانی
XML اثر تیمارهای پرایمینگ بذر استویا (Stevia rebaudiana) با اسید سالیسیلک، آهن و روی بر برخی صفات جوانه زنی و رنگیزه های فتوسنتزی تحت تنش خشکی - پذیرفته شده با تصحیحات در ۱۳۹۷/۸/۲۷
علیرضا گرزی، دکتر حشمت امیدی، دکتر امیر بستانی
XML اثر عصاره آبی اندام‌های مختلف علف‌هرز پنیرک (Malva sylvestrisa L.) بر مولفه‌های جوانه‌زنی و رنگدانه‌های فتوسنتزی علف‌هرز سوروف (Echinochloa crus-galli L.) - پذیرفته شده با تصحیحات در ۱۳۹۷/۹/۲۱
مهناز طاطاری، ابراهیم غلامعلی پور علمداری، زینب اورسجی، مهدی زارعی
XML اثر سطوح مختلف تنش شوری بر جوانه‌زنی و رشد اولیه شنبلیله - منتشرشده در ۱۳۹۳/۴/۱۴
مهندس اعظم رومانی، دکتر سید محمدرضا احتشامی
XML واکنش ارقام مختلف برنج (Oryza sativa L.) به سطوح مختلف شوری در شرایط آزمایشگاه - منتشرشده در ۱۳۹۳/۳/۲۷
دکتر اسد معصومی اصل، دکتر رضا امیری فهلیانی، دکتر حمیدرضا بلوچی

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله پژوهشهای بذر ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Iranian Journal of Seed Research

Designed & Developed by : Yektaweb

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.