آمار نشریه


آمار مقالات بر اساس دوره زمانی سال جاری (1400) سال گذشته (1399) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
دریافت و تعیین تکلیف شده 13 42 3 17 429
پذیرفته شده 4 23 1 7 193
رد شده 9 19 2 10 236
نرخ پذیرش 31% 55% 33% 41% 45%
نرخ عدم پذیرش 69% 45% 67% 59% 55%

میانگین روزهای دریافت و انتشار مقالات سال جاری (1400) سال گذشته (1399) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
میانگین دریافت تا پذیرش (روز) 118.91 193.85 103.05 159.11 184.85
میانگین پذیرش تا انتشار (روز) 163 328.57 0 170.52 259.21

آمار مقالات پذیرفته شده بر اساس نوع مطالعه سال جاری (1400) سال گذشته (1399) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
پژوهشي 4 20 1 6 183
كاربردي 0 3 0 1 10
گزارش مورد 0 0 0 0 0

آمار مشاهده و دریافت مقالات سال جاری (1400) سال گذشته (1399) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
مشاهده چکیده مقالات 90 9,313 0 263 3,142,503
دریافت فایل مقالات 0 1,108 0 0 301,789

موضوع تمام مقالات پذیرفته شده
مقالات دارای یک نویسنده: 39 6
مقالات دارای دو نویسنده: 107 31
مقالات دارای سه نویسنده: 177 73
مقالات دارای چهار نویسنده: 146 60
مقالات دارای بیش از چهار نویسنده: 56 23

50 سازمان برتر مجموع نویسندگان مقالات ارسال شده مقالات پذیرفته شده
دانشگاه شاهد 102 33
9
سازمان تحقیقات 81 18
9
دانشگاه یاسوج 79 24
18
دانشگاه فردوسی 77 23
12
دانشگاه شهرکرد 73 26
12
دانشگاه محقق اردبیلی 64 21
5
دانشگاه گنبد کاووس 59 17
9
دانشگاه تهران 49 15
8
دانشگاه لرستان 42 12
4
دانشگاه زابل 41 15
2
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات 40 18
6
دانشگاه بیرجند 39 14
4
دانشگاه گیلان 30 10
6
دانشگاه تربیت مدرس 30 9
4
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 29 8
4
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 28 5
3
دانشگاه پیام نور تهران 26 12
8
دانشگاه گلستان 23 9
7
دانشگاه شیراز 22 5
3
دانشگاه صنعتی شاهرود 21 6
1
دانشگاه شهید چمران 21 7
6
دانشگاه مراغه 20 8
3
دانشگاه ولی عصر رفسنجان 16 5
1
دانشگاه رازی 16 6
2
دانشگاه اراک 15 6
1
دانشگاه صنعتی اصفهان 15 6
2
موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع 15 6
دانشگاه ایلام 15 5
3
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر 14 6
3
دانشگاه بوعلی سینا 11 3
2
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان 10 3
3
دانشگاه تبریز 10 3
1
دانشگاه هرمزگان 9 4
3
دانشگاه یزد 9 5
1
دانشگاه ملایر 9 3
1
دانشگاه شاهرود 8 2
1
دانشگاه صنعتی خاتم الانبیای بهبهان 8 2
1
موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کرج 8 2
1
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 8 3
1
جهاد دانشگاهی 8 4
مرکز ملی تحقیقات شوری 8 5
3
دانشگاه آزاد اسلامی فیروزآباد 7 2
موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال 7 2
1
دانشگاه شهید باهنر 7 3
1
دانشگاه آزاد اسلامی رشت 6 3
1
دانشگاه زنجان 6 3
دانشگاه کردستان 6 3
دانشگاه سمنان 6 1
دانشگاه ارومیه 6 4
3
موسسه تحقیقات برنج کشور 5 3
1

بروزرسانی: 1400/10/12

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله پژوهشهای بذر ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Seed Research

Designed & Developed by : Yektaweb

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.