برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
نقش قارچ‌های میکوریز آربوسکولار در مدیریت بیماری‌های گیاهی (34320 مشاهده)
گیاهان حساس به باکتری‌های مولد پوسیدگی نرم در ایران (28791 مشاهده)
ردیابی مولکولی مقاومت قارچ‌های بیمارگر گیاهان به قارچ‌کش‌ها (18993 مشاهده)
مبارزه زیستی با سفیدک‌های پودری (17056 مشاهده)
کاربرد بومادران، زیتون تلخ و چریش در مبارزه با نماتد غده ریشه Meloidogyne incognita (16637 مشاهده)
کاربرد مهندسی ژنتیک در ایجاد گیاهان مقاوم به بیماری‌ها (16089 مشاهده)
معرفی روش‌های جداسازی و شناسایی هشت ‌شبه‌گونه ‌ Trichoderma (15766 مشاهده)
کـاربرد شبه‌قارچ Pythium oligandrum به عنوان یک قارچ‌کش زیستی (15123 مشاهده)
نقش اسید سالیسیلیک در دفاع گیاهان در برابر بیمارگرها (15121 مشاهده)
بیماری گموز مرکبات در استان کهگیلویه و بویراحمد و روش‌ مدیریت آن (15040 مشاهده)
متابولومیکس و کاربرد آن در بیماری‌شناسی گیاهی (14485 مشاهده)
بیماری لکه‌ برگی و نکروز باکتریایی موز (14131 مشاهده)
نقش قارچ‌های همزیست ریشه در احیای زمین‌های آلوده به مواد سمی (13666 مشاهده)
روش انتخاب اکوتیپ‌های یونجه مقاوم به بیماری سفیدک کرکی (13494 مشاهده)
تولیدمثل جنسی و ساختار ژن‌های تیپ آمیزشی در قارچ‌های بیمارگر گیاهان (13486 مشاهده)
فنآوری ریزآرایه‌ها‌ی دی‌اِن‌اِی و کاربرد آن در بیماری‌شناسی گیاهی (13054 مشاهده)
بیماری پوسیدگی فوزاریومی بلال ذرت (13022 مشاهده)
مدل پیش‌آگاهی زنگ زرد گندم (12960 مشاهده)
کاربردهای فن‌آوری نانو در بیمار‌ی‌شناسی گیاهی (12833 مشاهده)
بیماری سفیدک پودری یونجه (12832 مشاهده)
معرفی پنج بیماری‌ اندام‌های هوایی فلفل‌دلمه‌ای (12821 مشاهده)
بیماری پوسیدگی فیتوفترایی طوقه و ریشه هلو (12791 مشاهده)
کاربرد باکتری‏ها در مبارزه زیستی با نماتدهای انگل گیاهی (12582 مشاهده)
نقش گونه‌های Trichoderma در افزایش رشد گیاهان (12499 مشاهده)
نقش عناصر غذایی در مدیریت بیماری‌های گیاهی (12411 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
معرفی پنج بیماری‌ اندام‌های هوایی فلفل‌دلمه‌ای (6211 دریافت)
کاربرد مهندسی ژنتیک در ایجاد گیاهان مقاوم به بیماری‌ها (5768 دریافت)
روش تعیین باقی‌مانده قارچ‌کش مانکوزب در میوه خیار (5748 دریافت)
مبارزه زیستی با سفیدک‌های پودری (5249 دریافت)
نماتدهای مرتبط با حشرات با تاکید بر گونه‌های بیمارگر (4937 دریافت)
معرفی پنج بیماری‌ مهم قارچی حبوبات در ایران (4846 دریافت)
بیماری پوسیدگی فیتوفترایی طوقه و ریشه هلو (4840 دریافت)
ژنتیک مقاومت به بیماری‌های گیاهی (4362 دریافت)
باکتری‌های کمکی قارچ‌های همزیست‌ ریشه گیاهان (4354 دریافت)
معرفی سامانه پیش‌آگاهی تام‌کست برای مبارزه شیمیایی با بیماری سوختگی زودهنگام گوجه‌فرنگی (4324 دریافت)
نقش قارچ‌های میکوریز آربوسکولار در مدیریت بیماری‌های گیاهی (3882 دریافت)
پیام‌رسانی هورمون اتیلن در پاسخ گیاهان به بیمارگرها (3602 دریافت)
معرفی ده قارچ‌ بیمارگر بذرزاد (3087 دریافت)
عامل‌های بیماری‌زایی و پرآزاری در باکتری‌های بیمارگر گیاهی (3012 دریافت)
بیماری گموز مرکبات در استان کهگیلویه و بویراحمد و روش‌ مدیریت آن (2789 دریافت)
گیاهان حساس به باکتری‌های مولد پوسیدگی نرم در ایران (2777 دریافت)
بیماری سفیدک پودری یونجه (2468 دریافت)
کاربرد بومادران، زیتون تلخ و چریش در مبارزه با نماتد غده ریشه Meloidogyne incognita (2387 دریافت)
بیماری پوسیدگی فوزاریومی بلال ذرت (2208 دریافت)
روش‌های تولید انبوه مایه قارچ‌های همزیست درون ریشه (2200 دریافت)
بیماری سفیدک پودری چغندر (2153 دریافت)
کاربرد روش پیوندزدن در مدیریت بیماری‌های خاک‌زاد گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای (2145 دریافت)
معرفی روش‌های جداسازی و شناسایی هشت ‌شبه‌گونه ‌ Trichoderma (2102 دریافت)
دی‌ان‌ای‌های ناقص و ستلایت‌های ویروس‌های گیاهی دی‌ان‌ای‌دار (2040 دریافت)
نقش گونه‌های Trichoderma در افزایش رشد گیاهان (1977 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
مجله دانش بیماری شناسی گیاهی ( 12034 بازدید)
راهنمای نگارش مقاله ( 6093 بازدید)
هیئت تحریریه ( 4159 بازدید)
اطلاعات تماس ( 3914 بازدید)
اطلاعیه ( 3904 بازدید)
اهداف و چشم انداز نشریه ( 1826 بازدید)
خوش آمدید ( 805 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 15 ارسال)
اطلاعیه ( 15 ارسال)
هیئت تحریریه ( 12 ارسال)
راهنمای نگارش مقاله ( 11 ارسال)
اطلاعات تماس ( 8 ارسال)
مجله دانش بیماری شناسی گیاهی ( 6 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اطلاعیه ( 712 چاپ)
مجله دانش بیماری شناسی گیاهی ( 661 چاپ)
راهنمای نگارش مقاله ( 616 چاپ)
هیئت تحریریه ( 606 چاپ)
اطلاعات تماس ( 579 چاپ)
خوش آمدید ( 458 چاپ)
اهداف و چشم انداز نشریه ( 239 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سامانه نشریات دانشگاه یاسوج دانش بیماری شناسی گیاهی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | University of Yasouj Journals System Plant Pathology Science

Designed & Developed by : Yektaweb