برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
نقش قارچ‌های میکوریز آربوسکولار در مدیریت بیماری‌های گیاهی (28802 مشاهده)
گیاهان حساس به باکتری‌های مولد پوسیدگی نرم در ایران (26372 مشاهده)
ردیابی مولکولی مقاومت قارچ‌های بیمارگر گیاهان به قارچ‌کش‌ها (17217 مشاهده)
مبارزه زیستی با سفیدک‌های پودری (14556 مشاهده)
کاربرد بومادران، زیتون تلخ و چریش در مبارزه با نماتد غده ریشه Meloidogyne incognita (13896 مشاهده)
معرفی روش‌های جداسازی و شناسایی هشت ‌شبه‌گونه ‌ Trichoderma (13614 مشاهده)
کاربرد مهندسی ژنتیک در ایجاد گیاهان مقاوم به بیماری‌ها (13231 مشاهده)
کـاربرد شبه‌قارچ Pythium oligandrum به عنوان یک قارچ‌کش زیستی (13016 مشاهده)
بیماری گموز مرکبات در استان کهگیلویه و بویراحمد و روش‌ مدیریت آن (12784 مشاهده)
نقش اسید سالیسیلیک در دفاع گیاهان در برابر بیمارگرها (12524 مشاهده)
متابولومیکس و کاربرد آن در بیماری‌شناسی گیاهی (12232 مشاهده)
بیماری لکه‌ برگی و نکروز باکتریایی موز (11893 مشاهده)
نقش قارچ‌های همزیست ریشه در احیای زمین‌های آلوده به مواد سمی (11614 مشاهده)
تولیدمثل جنسی و ساختار ژن‌های تیپ آمیزشی در قارچ‌های بیمارگر گیاهان (11591 مشاهده)
روش انتخاب اکوتیپ‌های یونجه مقاوم به بیماری سفیدک کرکی (11464 مشاهده)
بیماری پوسیدگی فوزاریومی بلال ذرت (11315 مشاهده)
فنآوری ریزآرایه‌ها‌ی دی‌اِن‌اِی و کاربرد آن در بیماری‌شناسی گیاهی (11225 مشاهده)
بیماری پوسیدگی فیتوفترایی طوقه و ریشه هلو (11017 مشاهده)
معرفی پنج بیماری‌ اندام‌های هوایی فلفل‌دلمه‌ای (11008 مشاهده)
بیماری سفیدک پودری یونجه (10919 مشاهده)
کاربردهای فن‌آوری نانو در بیمار‌ی‌شناسی گیاهی (10912 مشاهده)
مدل پیش‌آگاهی زنگ زرد گندم (10746 مشاهده)
نقش گونه‌های Trichoderma در افزایش رشد گیاهان (10524 مشاهده)
نقش عناصر غذایی در مدیریت بیماری‌های گیاهی (10504 مشاهده)
روش تعیین باقی‌مانده قارچ‌کش مانکوزب در میوه خیار (10490 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
معرفی پنج بیماری‌ اندام‌های هوایی فلفل‌دلمه‌ای (5302 دریافت)
مبارزه زیستی با سفیدک‌های پودری (4356 دریافت)
کاربرد مهندسی ژنتیک در ایجاد گیاهان مقاوم به بیماری‌ها (4292 دریافت)
روش تعیین باقی‌مانده قارچ‌کش مانکوزب در میوه خیار (4260 دریافت)
معرفی پنج بیماری‌ مهم قارچی حبوبات در ایران (3755 دریافت)
باکتری‌های کمکی قارچ‌های همزیست‌ ریشه گیاهان (3722 دریافت)
ژنتیک مقاومت به بیماری‌های گیاهی (3517 دریافت)
بیماری پوسیدگی فیتوفترایی طوقه و ریشه هلو (3498 دریافت)
نماتدهای مرتبط با حشرات با تاکید بر گونه‌های بیمارگر (3391 دریافت)
نقش قارچ‌های میکوریز آربوسکولار در مدیریت بیماری‌های گیاهی (3203 دریافت)
معرفی سامانه پیش‌آگاهی تام‌کست برای مبارزه شیمیایی با بیماری سوختگی زودهنگام گوجه‌فرنگی (2873 دریافت)
پیام‌رسانی هورمون اتیلن در پاسخ گیاهان به بیمارگرها (2694 دریافت)
معرفی ده قارچ‌ بیمارگر بذرزاد (2513 دریافت)
عامل‌های بیماری‌زایی و پرآزاری در باکتری‌های بیمارگر گیاهی (2322 دریافت)
گیاهان حساس به باکتری‌های مولد پوسیدگی نرم در ایران (2269 دریافت)
بیماری گموز مرکبات در استان کهگیلویه و بویراحمد و روش‌ مدیریت آن (2193 دریافت)
بیماری سفیدک پودری یونجه (1963 دریافت)
کاربرد روش پیوندزدن در مدیریت بیماری‌های خاک‌زاد گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای (1955 دریافت)
کاربرد بومادران، زیتون تلخ و چریش در مبارزه با نماتد غده ریشه Meloidogyne incognita (1870 دریافت)
بیماری پوسیدگی فوزاریومی بلال ذرت (1839 دریافت)
بیماری سفیدک پودری چغندر (1816 دریافت)
معرفی روش‌های جداسازی و شناسایی هشت ‌شبه‌گونه ‌ Trichoderma (1701 دریافت)
روش‌های تولید انبوه مایه قارچ‌های همزیست درون ریشه (1647 دریافت)
نقش قارچ‌های همزیست ریشه در احیای زمین‌های آلوده به مواد سمی (1599 دریافت)
نقش گونه‌های Trichoderma در افزایش رشد گیاهان (1562 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
مجله دانش بیماری شناسی گیاهی ( 8854 بازدید)
راهنمای نگارش مقاله ( 5020 بازدید)
هیئت تحریریه ( 3467 بازدید)
اطلاعیه ( 3337 بازدید)
اطلاعات تماس ( 3258 بازدید)
اهداف و چشم انداز نشریه ( 1284 بازدید)
خوش آمدید ( 788 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 15 ارسال)
اطلاعیه ( 15 ارسال)
هیئت تحریریه ( 12 ارسال)
راهنمای نگارش مقاله ( 11 ارسال)
اطلاعات تماس ( 8 ارسال)
مجله دانش بیماری شناسی گیاهی ( 6 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اطلاعیه ( 625 چاپ)
مجله دانش بیماری شناسی گیاهی ( 557 چاپ)
راهنمای نگارش مقاله ( 514 چاپ)
هیئت تحریریه ( 503 چاپ)
اطلاعات تماس ( 492 چاپ)
خوش آمدید ( 447 چاپ)
اهداف و چشم انداز نشریه ( 169 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سامانه نشریات دانشگاه یاسوج دانش بیماری شناسی گیاهی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | University of Yasouj Journals System Plant Pathology Science

Designed & Developed by : Yektaweb