جلد 9، شماره 1 - ( (بهار و تابستان) 1401 )                   سال1401، جلد9 شماره 1 صفحات 188-177 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ghasemi Aghbash F, Pazhouhan I, Rostami Z. (2022). The effect of carbon nanotubes, calcium chloride and potassium nitrate on germination traits of Iranian Oak seed (Quercus brantii). Iranian J. Seed Res.. 9(1), : 11 doi:10.52547/yujs.9.1.177
URL: http://yujs.yu.ac.ir/jisr/article-1-508-fa.html
قاسمی آقباش فرهاد، پژوهان ایمان، رستمی زهرا. بررسی تأثیر نانولوله‌های کربنی، کلرید کلسیم و نیترات پتاسیم بر خصوصیات جوانه‌زنی بذر بلوط ایرانی (Quercus brantii) پژوهشهای بذر ایران 1401; 9 (1) :188-177 10.52547/yujs.9.1.177

URL: http://yujs.yu.ac.ir/jisr/article-1-508-fa.html


استادیار، گروه مهندسی طبیعت، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر ، f.ghasemi@malayeru.ac.ir
چکیده:   (1438 مشاهده)
چکیده مبسوط
مقدمه: بلوط ایرانی وسیع‌ترین رویشگاه جنگلی کشور را به‌خود اختصاص داده و از نظر اقتصادی و حفاظتی جایگاه بالایی دارد. پژوهش‌های اخیر اثرات مثبت نانو لوله‌های کربنی بر جوانه‌زنی و رشد اندام‌های گونه‌های علفی و چوبی را تأیید کرده‌اند. فناوری نانو یک حوزه در حال توسعه در تمام دوره‌های زندگی انسان است و تحقیقات متفاوتی نیز جهت استفاده از نانو مواد در زمینه‌های مختلف در حال انجام است. فناوری نانو می‌تواند زمینه مناسبی برای تولید گیاهان با ویژگی مناسب ایجاد نماید یا اینکه شرایط رشد بهتری را برای گیاهان فراهم کند. هدف این تحقیق بررسی تأثیر تیمارهای نانو لوله‌های کربن، کلریدکلسیم و نیترات پتاسیم 1 درصد بر صفات جوانه‌زنی بذر بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl) است.
مواد و روش‌ها: تیمارهای آزمایش شامل نانو لوله‌های کربن در پنج سطح (غلظت‌های 10، 25، 50، 75 و 100 میلی‌گرم در لیتر) به‌مدت شش ساعت، کلرید کلسیم 1 درصد به‌مدت 48 ساعت، نیترات پتاسیم 1 درصد به‌مدت 24 ساعت و تیمار شاهد بدون استفاده از هیچگونه موادی بودند و آزمایش‌های صفات جوانه‌زنی روی آن‌ها انجام گرفت.
یافته‌ها: مطابق با نتایج، نانو لوله‌های کربنی صفات جوانه‌زنی را تحت تأثیر قرار دادند، به‌طوری‌که بذرهای بلوط ایرانی تیمار شده با غلظت 75 میلی‌گرم در لیتر بیشترین درصد و سرعت جوانه‌زنی را داشتند و بذرهای پرایم شده با غلظت 100 میلی‌گرم در لیتر بیشترین میانگین زمان جوانه‌زنی را داشتند. کمترین درصد جوانه‌زنی، سرعت و میانگین زمان جوانه‌زنی مربوط به بذرهای شاهد بود.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که نانو لوله‌های کربنی با غلظت 75 میلی‌گرم در لیتر بیشترین اثر مثبت را در صفات جوانه‌زنی داشته است؛ بنابراین از دیدگاه اقتصادی استفاده از این غلظت جهت پرایم بذرهای بلوط توصیه می‌شود.

جنبه‌های نوآوری:
1- خصوصیات جوانه‌زنی بذرهای بلوط ایرانی با استفاده نانو لوله‌های کربنی بررسی گردید.
2- تاثیر اسموپرایمینگ و نانوپرایمینگ بر جوانه‌زنی بذرهای بلوط ایرانی مقایسه گردید.
شماره‌ی مقاله: 11
متن کامل [PDF 508 kb]   (503 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: فیزیولوژی بذر
دریافت: 1399/7/15 | ویرایش نهایی: 1402/12/2 | پذیرش: 1400/2/21 | انتشار الکترونیک: 1401/9/20

فهرست منابع
1. Ahmadloo, F., Tabari, M., Rahmani, A. and Yousefzadeh, H. 2011. Effect of cattle manure and decomposed litter to improve germination and survival of Cupressus arizonica and C. sempervirens var. horizontalis in nursery. Journal of Forest and Wood Products, 63(4): 317-330. [In Persian with English Summary].
2. Bewley, J.D. 1997. Seed germination and dormancy. Plant Cell, 9: 1055-1066. [DOI:10.1105/tpc.9.7.1055] [PMID] [PMCID]
3. Aliyari, F., Soltani, A. and Zarafshar, M. 2016. Germination model for Arizona cypress (Cupressus arizonica) in response to temperature and drought stress. Iranian Journal of Seed Research, 2(2): 113-121. [In Persian with English Summary].
4. Dehkourdi, E.H. and Mosavi, M. 2013. Effect of anatase nanoparticles (TiO2) on parsley seed germination (Petroselinum crispum) in vitro. Biological Trace Element Research, 155(2): 283-286. [DOI:10.1007/s12011-013-9788-3] [PMID]
5. De La Torre-Roche, R., Hawthorne, J., Deng, Y., Xing, B., Cai, W., Newman, L.A. and White, J.C. 2013. Multiwalled Carbon Nanotubes and C60 Fullerenes Differentially Impact the Accumulation of Weathered Pesticides in Four Agricultural Plants. Environmental Science & Technology, 47(1): 12539-12547. [DOI:10.1021/es4034809] [PMID]
6. Erfaniifard, S., Zubiri, M., Jurisprudence, J. and Nemiranian, M. 2007. Determination of appropriate area and shape of sample plots in canopy estimation using forest simulation in Zagros. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 15(3): 278-278. [In Persian with English Summary].
7. Ghaderi, M., Sadeghi, A., Alami, M., Ghorbani, N. and Azizi, M.H. 2001. Evaluation of the antioxidation activity, regenerative power produced and the antioxidant capacity of phenolic extracts of the oak. Journal Food Technology, 11(1): 34-104. [In Persian with English Summary].
8. Hadinezhad, P., Payam Noor, V., Ghaderifar, F. and Mohammadi, J. 2011. The effect of calcium chloride and polyethylene glycol on the germination characteristics of Quercus castaneifolia C. A. Mey. The Second National Conference on Seed Science and Technology, Mashhad. [In Persian with English Summary].
9. Haghighi, M. and Da Silva, T.J.A. 2014. The effect of carbon nanotubes on the seed germination and seedling growth of four vegetable species. Journal of Crop Science and Biotechnology, 17 (4): 201-208. [DOI:10.1007/s12892-014-0057-6]
10. Higa, T., 2012. Nature arming and environmental management through effective microorganisms - The Past, Present and Future. Department of Horticulture, University of the Ryukyus Okinawa, Japan.
11. Jiang, Y., Hua, Z., Zhao, Y., Liu, Q., Wang, F. and Zhang, Q. 2014. The Effect of carbon nanotubes on rice seed germination and root growth. In: Zhang TC., Ouyang P., Kaplan S., Skarnes B. (eds.). Proceedings of the 2012 International Conference on Applied Biotechnology (ICAB 2012). Lecture Notes in Electrical Engineering, Vol 250. Springer, Berlin, Heidelberg. [DOI:10.1007/978-3-642-37922-2_129]
12. Kamali, N. and Sadeghipoor, A. 2015. Effects of different concentrations of nano TiO2 on germination and early growth of five range plant species. Journal of Rangeland, 9(2): 170-181. [In Persian with English Summary].
13. Khodakovskaya, M., Kanishka, D.S., Alexandru, S.B., Dervishi, E. and Villagarcia, H. 2012. Carbon nanotubes induce growth enhancement of tobacco cells, In: ACS Nano. 6(3): 2128-2135. [DOI:10.1021/nn204643g] [PMID]
14. Khodakovskaya, M., Dervishi, E., Mahmood, M., Xu,Y., Li, Z., Watanabe, F. and Biris, A.S. 2009. Carbon nanotubes are able to penetrate plant seed coat and dramatically affect seed germination and plant growth. ACS NANO, 10: 3221-3227. [DOI:10.1021/nn900887m] [PMID]
15. Lahiani, M.H., Chen, J., Irin, F., Puretzky, A.A., Green, M.J. and Khodakovskaya, M.V. 2015. Interaction of carbon nanohorns with plants: Uptake and biological effects. Carbon, 81: 607-619. [DOI:10.1016/j.carbon.2014.09.095]
16. Liu, Q., Chen, B., Wang, Q., Shi, X., Xiao, Z., Lin, J. and Fang, X. 2009. Carbon nanotubes as molecular transporters for walled plant cells. Nano Letters 9(3): 1007-1010. [DOI:10.1021/nl803083u] [PMID]
17. Ma, X., Geiser-Lee, J., Deng, Y. and Kolmakov, A. 2010. Interactions between engineered nanoparticles (ENPs) and plants: Phytotoxicity, uptake and accumulation. Science of The Total Environment, 408: 3053-3061. [DOI:10.1016/j.scitotenv.2010.03.031] [PMID]
18. Navarro, E., Bousquet, J., Moiroud, A., Munive, A., Piou, D. and Normand, P. 2003. Molecular phylogeny of Alnus (Betulaceae), inferred from nuclear ribosomal DNA ITS sequences. In Frankia Symbiosis. Springer Netherlands, 207-217. [DOI:10.1007/978-94-017-1601-7_22]
19. Norouzi, S., Tadayon, M. and Norouzi, M. 2013. Effect of carbon nanotube on germination and some morphological traits of bean plant (Vicia faba). The first national conference on non-biological plant stresses, Isfahan. [In Persian with English Summary].
20. Pazhouhan, I., Jalali, S.Gh.A., Atabati, H., Zarafshar, M. and Sattarian, A. 2014. Comparison of carbon nanotubes with chemical and physical treatments to break seed dormancy of Myrtus communis L. Journal of Plant Researches, 29(2): 300-308. [In Persian with English Summary].
21. Pilevar, Z., Mahmoodzade, H. and Eshaghi, A. 2014. Investigation of the effect of carbon nanotubes on germination characteristics and seed growth of chicory plant (Cichorium intybus L). The Second National Conference on Medicinal Plants and Sustainable Agriculture, Hamedan. [In Persian with English Summary].
22. Purohit, V.K., Tamta, S., Nandi, S.K., Rikhari, H.C. and Palni. L.M.S. 2003. Does acorn weight influence seed germination and subsequent seedling growth of central Himalayan oaks? Journal of Tropical Forest Science, 15(3): 483-492.
23. Rahimi, D., Kartoolinejad, D., Nourmohammadi, K. and Naghdi, R. 2017. The effect of carbon nanotubes on drought tolerance of Caucasion Alder (Alnus Subcordata C.A. Mey.) seeds in germination stage. Iranian Journal of Seed Science and Technology, 6(2): 17-28. [In Persian with English summary].
24. Ray, M. 2010. The Effects of single walled carbon nanotubes on plant growth. Electronic Theses and Dissertations. Paper 90.
25. Rix, M. and Kirkham, T. 2009. Quercus castaneifolia. Curtis's botany. Mines Advisory Group. 16: 14-69.
26. Sayedena, V., Pilehvar, B., Abrari-Vajari, K., Zarafshar, M. and Eisvand, H.R. 2018. Effects of TiO2 nanoparticles on germination and primary growth of mountain ash (Sorbus luristanica). Iranian Journal of Seed Research, 6(1):173-184. [In Persian with English Summary]. [DOI:10.29252/yujs.6.1.173]
27. Tiwari, D., Dasgupta-Schubert, N., Cendejas, L.V., Villegas, J., Montoya, L.C. and Garcia, S.B. 2014. Interfacing carbon nanotubes (CNT) with plants: enhancement of growth, water and ionic nutrient uptake in maize (Zea mays) and implications for nanoagriculture. Applied Nanoscience 4: 577-591. [DOI:10.1007/s13204-013-0236-7]
28. Torney, F., Trewyn, B.G., Lin, V.S.Y. and Wang, K. 2007. Mesoporous silica nanoparticles deliver DNA and chemicals into plants. Nature Nanotechnology, 2(5): 295-300. [DOI:10.1038/nnano.2007.108] [PMID]
29. Yazdani Biouki, R. and Rezvani Moghadam, P. 2012. Evaluation of germination characteristics of Althea officinalis L under drought stress and salinity. Iranian Journal of Field Crops Research, 10(1): 1-10. [In Persian with English Summary].
30. Zakeri Anaraki, S. and Fallah Shamsi, S.R. 2014. An investigation on Persian oak (Quercus brantii Lindl) single tree defoliation mapping, using Rapideye and Aster-L1B satellite imageries. Iranian Journal of Forest, 5(4): 443-456. [In Persian with English summary].

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله پژوهشهای بذر ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Seed Research

Designed & Developed by : Yektaweb

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.