جلد 8، شماره 2 - ( (پاییز و زمستان) 1400 )                   سال1400، جلد8 شماره 2 صفحات 184-175 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Boroujerdnia M, Hasanzade khankahdani H. (2022). The Effect of Different Pretreatments on Seed Dormancy Elimination and Seed Germination Improvement of Guava (Psidium guajava). Iranian J. Seed Res.. 8(2), : 11 doi:10.52547/yujs.8.2.175
URL: http://yujs.yu.ac.ir/jisr/article-1-435-fa.html
بروجردنیا مریم، حسن زاده خانکهدانی حامد. اثر پیش تیمارهای مختلف بر شکست خواب و بهبود جوانه‌زنی بذر گواوا (Psidium guajava) پژوهشهای بذر ایران 1400; 8 (2) :184-175 10.52547/yujs.8.2.175

URL: http://yujs.yu.ac.ir/jisr/article-1-435-fa.html


پژوهشکده خرما و میوه‌های گرمسیری، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش وترویج کشاورزی، اهواز، ایران ، Boroujerdnia@gmail.com
چکیده:   (2358 مشاهده)
چکیده مبسوط
مقدمه: گواوا (Psidium guajava L.) یکی از مهمترین میوه‌های مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری می‌باشد. گواوا از طریق بذر، خوابانیدن، پیوند، قلمه و کشت بافت قابل تکثیر می‌باشد. تکثیر گواوا از طریق بذر به منظور تولید نهال‌های بذری قابل استفاده در برنامه‌های اصلاحی و یا برای تولید پایه‌های بذری جهت پیوند صورت می‌گیرد. جوانه‌زنی بذرهای گواوا ضعیف و غیریکنواخت است و به زمان زیادی برای ظهور دانهال نیاز دارند. در گواوا، رکود بذر به علت پوشش سخت بذر بوده و از روش‌های مختلفی برای شکستن رکود بذر استفاده می‌شود. این پژوهش با هدف بررسی کارایی پیش تیمارهای مختلف بر شکست خواب و خصوصیات جوانه‌زنی بذر گواوا اجرا گردید.
مواد و روش‌ها: این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه ژنتیک و به­نژادی پژوهشکده خرما و میوه‌های گرمسیری طی تابستان 1397 روی بذر گواوا اجرا گردید. تیمارها شامل آب مقطر (24 و 48 ساعت)، نیترات پتاسیم 5/0 و 1 درصد (24 ساعت)، آب گرم 70 درجه سلسیوس (5 و 10 دقیقه)، اسید سولفوریک 25 و 50 درصد (5 دقیقه) و شاهد (بدون تیمار) بودند. صفات مورد ارزیابی شامل درصد جوانه‌زنی، سرعت جوانه‌زنی، میانگین زمان لازم برای جوانه‌زنی، شاخص بنیه بذر، وزن و طول گیاهچه بود. تجزیه داده‌ها با استفاده از نرم­افزار آماری SAS نسخه 2/9 و مقایسه میانگین‌ها به روش دانکن در سطح احتمال 5 درصد انجام شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد اثر تیمارهای مختلف روی شاخص‌های جوانه‌زنی بذر (درصد جوانه‌زنی، سرعت جوانه‌زنی، میانگین روز برای جوانه‌زنی و شاخص قدرت بذر) گواوا در سطح احتمال 1% معنی‌دار بود. بیشترین درصد جوانه زنی (1/53 درصد) و سرعت جوانه‌زنی (6/6 بذر در روز) و قدرت بذر (7/2636) در تیمار نیترات‌پتاسیم 1 درصد به مدت 24 ساعت مشاهده شد. کمترین میانگین زمان لازم برای جوانه‌زنی (14 روز) در تیمار بذرها با آب مقطر به مدت 48 ساعت بدست آمد. تیمارهای آب گرم 70 درجه سلسیوس و اسیدسولفوریک 25 و 50 درصد در بهبود جوانه‌زنی بذر نسبت به شاهد مؤثر نبودند. بیشترین طول دانهال و وزن آن به ترتیب در تیمار نیترات پتاسیم 1 درصد و نیترات پتاسیم 5/0 درصد مشاهده شد.
نتیجه گیری: نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که در بین تیمارهای مورد مطالعه، پیش تیمار بذر با نیترات پتاسیم 1 درصد مؤثرترین روش برای بهبود جوانه‌زنی بذر گواوا محسوب می‌شود. همچنین پیش تیمار بذر با آب مقطر به مدت 48 ساعت روشی آسان، کم هزینه و مؤثر برای افزایش شاخص‌های جوانه‌زنی بذر گواوا می‌باشد.

جنبه‌های نوآوری:
1- اثر پیش تیمارهای شیمیایی مختلف بر خصوصیات جوانه‌زنی بذر گواوا بررسی شد.
2- روش مناسب برای شکستن رکود بذر و افزایش جوانه‌زنی گواوا معرفی گردید.
شماره‌ی مقاله: 11
متن کامل [PDF 353 kb]   (651 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: فیزیولوژی بذر
دریافت: 1398/12/5 | پذیرش: 1399/5/4

فهرست منابع
1. Agrawal, R. 2003. Seed Technology.Pub.Co. PVT. LTD. New Delhi. India.
2. Aliero, B. L. 2004. Effects of sulphuric acid, mechanical scarification and wet heat treatments on germination of seeds of African locust bean tree. Parkia biglobosa. African Journal of Biotechnology, 3:179-181. [DOI:10.5897/AJB2004.000-2031]
3. Bhan, S. and Sharma, N.C. 2011. Effect of seed stratification and chemical treatments on seed germination and subsequent seedling growth of wild apricot (Prunus armeniaca L.). Research Journal of Agriculture Science, 2(1): 13-16.
4. Bhnuprakas, K., Shankaralingappa, Y. H., Vasugi, C., Arun, M. N. and Naik, M. N. 2008. Effect of pere-soaking treats and temperature on seed germination of guava (Psidium guajava L.). Seed Science and Technology, 36(3): 792-794. [DOI:10.15258/sst.2008.36.3.30]
5. Bradford, K.J. 1986. Manipulation of seed water relations via osmotic priming to improve germination under stress conditions. Hort Science, 21(5): 1105-1112.
6. Brijwal, M. and Kumar, R. 2013. Studies on the seed germination and subsequent seedling growth of guava (Psidium guajava L.). Indian Journal of Agricultural Research, 47(4): 347-352.
7. Copeland, L.O. and McDonald, M.B. 2001. Seed germination. In principles of seed science and technology. Third edition. Chapman and Hall, New York. 236p. [DOI:10.1007/978-1-4615-1619-4_5]
8. Dinesh, A., Padmapriya, S., Kavino, M., Raja, K. and Sujatha, K.B. 2019. Effect of different physical and chemical methods of seed treatment on germination and seedling growth attributes of guava (Psidium guajava L.). Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry, 8(3): 4373-4377.
9. Edalatpishe, M., Abas Dokht, H. and Montazeri, N. 2009. Study of seed hydro priming on maize germination under drought and salinity stress. International Journal of Plant Production, 2: 67-79.
10. Ellis, R.H. and E.H. Roberts, 1981. The quantification of ageing and survival in orthodox seeds. Seed Science and Technology, 9: 377-409.
11. Farhadi, M., Heydari, H., Kouhrokhi, A. and Sharifani, M. 2006. Effect of seed testa and period of moist chilling on seed germination of Acer velutinum. Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 13(2): 44-49. [In Persian with English Summary].
12. ISTA, 1999. International rules for seed testing. 1998. Seed Science and Technology, 27: 1-33.
13. Kalyani, M., Bharad, S.G. and Parameshwar, P. 2014. Effect of growth regulators on seed germination in guava. International Journal on Biological Sciences, 5: 81-91.
14. Maguire, J.D. 1962. Speed of germination, aid in selection and evaluation for seedling emergence and vigour. Crop Science, 2: 176-177. [DOI:10.2135/cropsci1962.0011183X000200020033x]
15. Namal, H. 2012. Effects of Different Applications on In-vitro Germination of Guava (Psidium guajavas L.) Seeds. Bat Akdeniz Agricultural Research Institute, Antalya-Turkey, 828-831.
16. Pandey, D. and Singh, H. P. 2000. Effect of seed pretreatment on promotion of germination in guava. Annual Agriculture Research, 21: 279- 281.
17. Santos, M.A.C.D., Queiróz, M.A.D., Bispo, J.D.S. and Dantas, B.F. 2015. Seed germination of Brazilian guava (Psidium guineense Swartz.). Journal of Seed Science, 37(4): 214-221. [DOI:10.1590/2317-1545v37n4152933]
18. Singh, S. and Soni, S.L. 1974. Effect of water and acid soaking periods on seed germination in guava. Punjab Horticultural Journal, 14(3): 122-124.
19. Sharma, J.R., Baloda, S. and Beniwal, V. 2018. Seedling growth pattern of guava (Psidium guajava L.) as influenced by different seed scarification treatments. International Journal of Economic Plants, 5(3): 131-136. [DOI:10.23910/IJEP/2018.5.3.0236]
20. Sharma, J.R. and Baloda, S. 2016. Effect of scarification treatments on seed germination of guava (Psidium guajava L.) under south-western region of Haryana. The EcoscanIX, 409-414.
21. Suryakanth, L.B., Mukunda, G.K. and Raghavendraprasad, G.C. 2005. Studies on seed germination in guava cvs.Taiwan guava and Allahabad safeda. Karnataka Journal of Horticultural, 1(3): 47-50.
22. Teketay, D. 1998. Germination of Acacia origena, A. pilispina and Pterolobium stellatumin response to different pre-sowing seed treatments, temperature and light. Journal of Arid Environments, 38: 551-560. [DOI:10.1006/jare.1997.0332]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله پژوهشهای بذر ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Seed Research

Designed & Developed by : Yektaweb

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.