جلد 9، شماره 2 - ( 6-1399 )                   جلد 9 شماره 2 صفحات 95-107 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Aleahmad P, Ebrahimi L. Biological control method of postharvest fungal diseases of apple. pps. 2020; 9 (2) :95-107
URL: http://yujs.yu.ac.ir/pps/article-1-319-fa.html
آل احمد پارمیدا، ابراهیمی لیلا. روش مبارزه زیستی با بیماری‌های قارچی پس از برداشت سیب. دانش بیماری شناسی گیاهی. 1399; 9 (2) :95-107

URL: http://yujs.yu.ac.ir/pps/article-1-319-fa.html


پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران ، le_ebrahimi@ut.ac.ir
چکیده:   (153 مشاهده)
آل‌احمد پ، ابراهیمی ل (1399) روش مبارزه زیستی با بیماری‌های قارچی پس از برداشت سیب. دانش بیماری‌شناسی گیاهی 9(2): 107-95.        DOI:10.2982/PPS.9.2.95.
 
بیماری‌های پس از برداشت سیب، معمولاً توسط طیف وسیعی از قارچ‌ها به وجود می‌آیند. پوسیدگی پس از برداشت این میوه، مهم­ترین دلیل کاهش طول عمر و ارزش اقتصادی آن به شمار می‌آیند. قارچ‌های  Botrytis cinerea و Penicillium expansum به ترتیب عامل کپک خاکستری و کپک آبی، شایع‌ترین  عامل­های پوسیدگی بعد از برداشت میوه سیب شناخته شده­اند. استفاده از سم­های شیمیایی برای مبارزه با این قارچها می­تواند اثرهای سوء بر سلامت مصرف­کنندگان و محیط‌زیست داشته و سبب بروز مقاومت در قارچها و از بین رفتن جانداران مفید ‌شود. بنابراین مبارزه زیستی با این قارچها به عنوان روشی مناسب برای مصرف کنندگان و سازگار با محیط زیست مورد توجه قرار گرفته است. کارآیی  قارچ­های  Candida saitoana و Trichoderma harzianum و باکتری Rahnella aquatilis در مبارزه زیستی با این بیماری­ها به اثبات رسیده است.
واژه‌های کلیدی: Botrytis، Candida، Penicillium، Trichoderma
متن کامل [PDF 539 kb]   (47 دریافت)    
نوع مطالعه: ترویجی | موضوع مقاله: تخصصي

فهرست منابع
1. Agrios GN (2005) Plant pathology. Elsevier Academic Press, Burlington, MA, USA, 344p.
2. Aminian H, Sadeghi R, Sheikh M, Ebrahimi L (2019a) Control of apple blue and gray molds using antagonistic yeasts and CO2. First Iranian Plant Pathology Congress, 31 August- 1 September, University of Tehran, Karaj, Iran. (In Persian with English Abstract).
3. Aminian H, Sadeghi R, Sheikh M, Ebrahimi L (2019b) Investigation of the antagonistic yeasts and ozone effect in controlling apple blue and gray molds. First Iranian Plant Pathology Congress, 31 August-1 September, University of Tehran, Karaj, Iran. (In Persian with English Abstract).
4. Arrarte E, Garmendia G, Rossini C, Wisniewski M, Vero S (2017) Volatile organic compounds produced by Antarctic strains of Candida sake play a role in the control of postharvest pathogens of apples. Biological Control 109:14-20. [DOI:10.1016/j.biocontrol.2017.03.002]
5. Batta YA (2003) Postharvest biological control of apple gray mold by Trichoderma harzianum Rifai formulated in an invert emulsion. Crop Protection 23:19-26. [DOI:10.1016/S0261-2194(03)00163-7]
6. Batta YA (2004) Effect of treatment with Trichoderma harzianum Rifai formulated in invert emulsion on postharvest decay of apple blue mold. International Journal of Food Microbiology 96:281-288. [DOI:10.1016/j.ijfoodmicro.2004.04.002] [PMID]
7. Calvo J, Calvente V, de Orellano ME, Benuzzi D, de Tosetti MIS (2007) Biological control of postharvest spoilage caused by Penicillium expansum and Botrytis cinerea in apple by using the bacterium Rahnella aquatilis. International Journal of Food Microbiology 113:251-257. [DOI:10.1016/j.ijfoodmicro.2006.07.003] [PMID]
8. Carmona-Hernandez S, Reyes-Pérez JJ, Chiquito-Contreras RG, Rincon-Enriquez G, Cerdan-Cabrera CR, Hernandez-Montiel LG (2019) Biocontrol of postharvest fruit fungal diseases by bacterial antagonists: A review. Agronomy 9:121. [DOI:10.3390/agronomy9030121]
9. Castoria R, De Curtis F, Lima G, Caputo L, Pacifico S and De Cicco V (2001) Aureobasidium pullulans (LS-30), an antagonist of postharvest pathogens of fruits: Study on its modes of action. Postharvest Biological Technology 22:7-17. [DOI:10.1016/S0925-5214(00)00186-1]
10. Chan Z, Qin G, Xu X, Li B, Tian S (2007) Proteome approach to characterize proteins induced by antagonist yeast and salicylic acid in peach fruit. Journal of Proteome Research 6:1677-1688. [DOI:10.1021/pr060483r] [PMID]
11. Droby S, Cohen L, Daus A, Weiss B, Horev B, Chalutz E, Shachnai A (1998) Commercial testing of Aspire: a yeast preparation for the biological control of postharvest decay of citrus. Biological Control 12:97-101. [DOI:10.1006/bcon.1998.0615]
12. Ebrahimi L, Aminian H, Etebarian HR, Sahebani N (2012a) Control of apple blue mould disease with Torulaspora delbrueckii in combination with Silicon. Archives of Phytopathology and Plant Protection 45:2057-2065. [DOI:10.1080/03235408.2012.720772]
13. Ebrahimi L, Etebarian HR, Aminian H, Sahebani N (2012b) Enhancement of biocontrol activity of Torulaspora delbrueckii with methyl jasmonate against apple blue mould disease. Archives of Phytopathology and Plant Protection 45:2355-2363. [DOI:10.1080/03235408.2012.727324]
14. Ebrahimi L, Etebarian HR, Aminian H and Sahebani N (2013a) Biological control of apple blue mold disease with Metschnikowia pulcherrima alone and in combination with silicon and its mechanisms of antagonism. Iranian Journal of Plant Pathology 49:39-40. (In Persian with English Abstract).
15. Ebrahimi L, Etebarian HR, Aminian H, Sahebani N (2013b) Effect of Metschnikowia pulcherrima and methyl jasmonate on apple blue mold disease and the possible mechanisms involved. Phytoparasitica 41:515-519. [DOI:10.1007/s12600-013-0311-3]
16. El-Ghaouth A, Wilson CL, Wisniewski M (1998) Ultrastructural and cytochemical aspects of the biological control of Botrytis cinerea by Candida saitoana in apple fruit. Phytopathology 88:282-291. [DOI:10.1094/PHYTO.1998.88.4.282] [PMID]
17. El-Ghaouth A, Wilson CL, Wisniewski ME (2004) Biologically based alternatives to synthetic fungicides for the postharvest diseases of fruit and vegetables. pp.511-535. In: SA Naqvi (ed.), Diseases of Fruit and Vegetables, Dordrecht, the Netherlands: Kluwer Academic Publishers. [DOI:10.1007/1-4020-2607-2_14]
18. Etebarian HR, Farhangian-Kashani S, Ebrahimi L (2013) Combination of silicon and hot water to control of postharvest blue mould caused by Penicillium expansum in apple. International Journal of Agriculture 3:72.
19. Fan Q, Tian S (2001) Postharvest biological control of grey mold and blue mold on apple by Cryptococcus albidus (Saito) Skinner. Postharvest Biology and Technology 21:341-350. [DOI:10.1016/S0925-5214(00)00182-4]
20. Filonow AB, Vishniac HS, Anderson JA, Janisiewicz WJ (1996) Biological control of Botrytis cinerea apple by yeasts from various habitats and their putative mechanisms of antagonism. Biological Control 7:212-220. [DOI:10.1006/bcon.1996.0086]
21. Gholamnejad J, Etebarian HR, Sahebani N (2010) Biological control of apple blue mold with Candida membranifaciens and Rhodotorula mucilaginosa. African Journal of Food Science 4:1-7.
22. Gholamnejad J, Etebarian HR, Roustaee A, Sahebani NA (2009) Biological control of apples blue mold by isolates of Saccharomyces cerevisiae. Journal of Plant Protection Research 49:270-275. [DOI:10.2478/v10045-009-0042-0]
23. González-Estrada R, Blancas-Benítez F, Montaño-Leyva B, Moreno-Hernández C, Romero-Islas LDC, Romero-Islas J, Gutierrez-Martinez P (2018) A review study on the postharvest decay control of fruit by Trichoderma. Trichoderma-The Most Widely Used Fungicide 63. [DOI:10.5772/intechopen.82784]
24. Iavicoli A, Boutet E, Buchala A, Métraux JP (2003) Induced systemic resistance in Arabidopsis thaliana in response to root inoculation with Pseudomonas fluorescens CHA0. Molecular Plant-Microbe Interaction 16:851-858. [DOI:10.1094/MPMI.2003.16.10.851] [PMID]
25. Janisiewicz WJ, Korsten L (2002) Biological control of postharvest diseases of fruits. Annual Review of Phytopathology 40:411-441. [DOI:10.1146/annurev.phyto.40.120401.130158] [PMID]
26. Janisiewicz WJ, Roitman J (1988) Biological control of blue mold and gray mold on apple and pear with Pseudomonas cepacia. Phytopathology 78:1697-1700. [DOI:10.1094/Phyto-78-1697]
27. Kampp J (1990) Biological control of gray mold. Biologisk control of graskimmel. Pp. 90-5-6. The Institute of Biotechnology, Kolding, Denmark.
28. Kheireddine A, Essghaier B, Hedi A, Dhieb C, Zouaoui NS (2018) New epiphytic yeasts able to reduce grey mold disease on apples. Plant Protection Science 54:248-257. [DOI:10.17221/103/2017-PPS]
29. Li BQ, Peng HM, Tian SP (2016) Attachment capability of antagonistic yeast Rhodotorula glutinis to Botrytis cinerea contributes to biocontrol efficacy. Frontiers in Microbiology 7:601. [DOI:10.3389/fmicb.2016.00601]
30. Li RP, Zhang HY, Liu WM, Zheng XD (2011) Biocontrol of postharvest gray and blue mold decay of apples with Rhodotorula mucilaginosa and possible mechanisms of action. International Journal of Food Microbiology 146:151-156 [DOI:10.1016/j.ijfoodmicro.2011.02.015] [PMID]
31. Liu B, Qiao H, Huang L, Buchenauer H, Han Q, Kang Z, Gong Y (2009) Biological control of take-all in wheat by endophytic Bacillus subtilis E1R-j and potential mode of action. Biological Control 49:277-285. [DOI:10.1016/j.biocontrol.2009.02.007]
32. McLaughlin RJ, Wilson CL, Chalutz E, Kurtzman CP, Fett WF, Osman SF (1990) Characterization and reclassification of yeasts used for biological control of postharvest diseases of fruits and vegetables. Applied and Environmental Microbiology 56:3583-3586. [DOI:10.1128/AEM.56.11.3583-3586.1990] [PMID] [PMCID]
33. McLaughlin RJ,Wilson CL, Droby S, Ben-Arie R, Chalutz E (1992) Biological control of postharvest diseases grape, peach and apple with the yeasts, Kloeckera apiculata and Candida guilliermondi. Plant Disease 76:470-473. [DOI:10.1094/PD-76-0470]
34. Mercier J, Wilson CL (1994) Colonization of apple wounds by naturally occurring microflora and introduced Candida oleophila and their effect on infection by Botrytis cinerea during storage. Biological Control 4:138-144. [DOI:10.1006/bcon.1994.1022]
35. Mercier J, Wilson CL (1995) Effect of wound moisture on the biocontrol by Candida oleophila of gray mold (Botrytis cinerea) of apple. Postharvest Biological Technology 6:9-15. [DOI:10.1016/0925-5214(94)00050-3]
36. Ongena M, Jacques P, Toure Y, Destain J, Jabrane A, Thonart P (2005) Involvement of fengycin-type lipopeptides in the multifaceted biocontrol potential of Bacillus subtilis. Applied and Environmental Microbiology 69:29-38. [DOI:10.1007/s00253-005-1940-3] [PMID]
37. Palou L, Ali A, Fallik E, Romanazzi G (2016) GRAS, plant-and animal-derived compounds as alternatives to conventional fungicides for the control of postharvest diseases of fresh horticultural produce. Postharvest Biology and Technology 122:41-52. [DOI:10.1016/j.postharvbio.2016.04.017]
38. Parveen S, Wani AH, Bhat MY, Koka JA (2016) Biological control of postharvest fungal rots of rosaceous fruits using microbial antagonists and plant extracts-a review. Czech Mycology, 68. [DOI:10.33585/cmy.68102]
39. Pelliccia C, Antonielli L, Corte L, Bagnetti A, Fatichenti F, Cardinali G (2011) Preliminary prospection of the yeast biodiversity on apple and pear surfaces from Northern Italy orchards. Annals of Microbiology 61:965-972. [DOI:10.1007/s13213-011-0220-y]
40. Ramezani A, Mahdian S (2016) Biological Control of Post-Harvest Citrus Diseases. Plant Pathology Science 5:14-25.
41. Reeh KW (2012) Commercial bumble bees as vectors of the microbial antagonist Clonostachys osea for management of Botrytis blight in wild blueberry (Vaccinium angustifolium) (PhD diss.). 99p.
42. Rosenberger DA (1990) Blue Mold. Pp.54-55. In: AL, Jones HS, Aldwinckle (eds.). Compendium of Apple and Pear Diseases. St. Paul, American Phytopathological Society Press.
43. Ruiz-Moyano S, Martin A, Villalobos MC, Calle A, Serradilla MJ, Cordoba MG, Hernandez A (2016) Yeasts isolated from figs (Faicus carica L.) as biocontrol agents of postharvest fruit diseases. Food Microbiology 57:45-53. [DOI:10.1016/j.fm.2016.01.003] [PMID]
44. Sharma R, Singh D, Singh R (2009) Biological control of postharvest diseases of fruits and vegetables by microbial antagonists: Biologyical Control 50:205-221. [DOI:10.1016/j.biocontrol.2009.05.001]
45. Snowdon AL (1990) Pome fruits. Pp.170-218. In: AL Snowdon (ed.). A colour Atlas of Post-Harvest Diseases and Disorders of Fruits and Vegetables, General Introduction and Fruits. London. [DOI:10.1201/b18214-5]
46. Spadaro D, Vola R, Piano S, Gullino ML (2002) Mechanisms of action and efficacy of four isolates of the yeast Metschnikowia pulcherrima active against postharvest pathogens on apples. Postharvest Biology and Technology 24:123-134. [DOI:10.1016/S0925-5214(01)00172-7]
47. Talibi I, Boubaker H, Boudyach EH, Ait Ben Aoumar A (2014) Alternative methods for the control of postharvest citrus diseases. Journal of Applied Microbiology 117:1-17. [DOI:10.1111/jam.12495] [PMID]
48. Vero S, Garmendia G, González MB, Bentancur O, Wisniewski M (2013) Evaluation of yeasts obtained from Antarctic soil samples as biocontrol agents for the management of postharvest diseases of apple (Malus domestica). FEMS Yeast Research 13:189-199. [DOI:10.1111/1567-1364.12021] [PMID]
49. Wang Y, Xu Z, Zhu P, Liu Y, Zhang Z, Mastuda Y, Toyoda H, Xu L (2010) Postharvest biological control of melon pathogens using Bacillus subtilis EXWB1. Journal of Plant Pathology 92:645-652
50. Wenneker M, Thomma BP (2020) Latent postharvest pathogens of pome fruit and their management: from single measures to a systems intervention approach. European Journal of Plant Pathology 156:663-681. https://doi.org/10.1007/s10658-020-01935-9 [DOI:10.1007/s10658-020-01941-x]
51. Yu T, Zhang H, Li X and Zheng X (2008) Biocontrol of Botrytis cinerea in apple fruit by Cryptococcus laurentii and indole-3-acetic acid. Biological Control 46:171-177. [DOI:10.1016/j.biocontrol.2008.04.008]
52. Zhang H, Wang L, Ma L, Dong Y, Jiang S, Xu B, Zheng X (2009) Biocontrol of major postharvest pathogens on apple using Rhodotorula glutinis and its effects on postharvest quality parameters. Biological Control 48:79-83. [DOI:10.1016/j.biocontrol.2008.09.004]
53. Zhou T, Chu CL, Liu WT, Schaneider KE (2001) Postharvest control of blue mold and gray mold on apples using isolates of Pseudomonas syringae. Canadian Journal of Plant Pathology 92:645-652

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سامانه نشریات دانشگاه یاسوج دانش بیماری شناسی گیاهی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | University of Yasouj Journals System Plant Pathology Science

Designed & Developed by : Yektaweb