راهنمای نگارش مقاله

۱- راهنمای تهیه و تنظیم مقاله
توجه: فرم تعهدنامه  توسط نویسنده مسئول تکمیل و به صورت فایل پیش نیاز همراه مقاله ارسال شود.
فرم تعهدنامه (فرم تعهدنامه مقاله را لطفا به صورت فایل پیش نیاز همراه مقاله ارسال نمایید) 
 
راهنمای تهیه و تنظیم مقاله
نشریه علمی معتبر «دانش بیماری‌شناسی گیاهی» مقاله‌های پژوهشی، مروری و ترویجی را که در آن‌ها یافته‌های نوین علم بیماری‌شناسی گیاهی در زمینه عوامل بیماری‌زای گیاهان (قارچ‌ها، شبه ­قارچ­ها، پروکاریوت‌ها، نماتدها، ویروس‌ها، کمبود عناصرغذایی، تنش‌های محیطی و انگل‌های گل‌دار)، بیماری‌های ناشی از آن‌ها و روش‌های مدیریت بیماری‌های گیاهان، به زبان فارسی و با چکیده انگلیسی، یا زبان انگلیسی با چکیده فارسی، توسط افراد تحصیل­کرده در رشته­ بیماری­ شناسی گیاهی نوشته شده‌اند و قبلاً در نشریه­ های علمی انتشار نیافته باشند، را پس از بررسی با نرم­ افزار مشابه­ یاب، با داوری علمی و ادبی پذیرفته و منتشر می‌کند.
۱-مقاله علمی- پژوهشی
گزارشی دقیق از یافته ­های نوین فعالیت پژوهشی اصیل نویسنده(گان) همراه با بحث و نتیجه­ گیری است. قسمتهای این نوع مقاله شامل: عنوان، چکیده و واژه­ های کلیدی فارسی، عنوان، چکیده و واژه ­های کلیدی انگلیسی، مقدمه، مواد و روش­ها، یافته­ های پژوهش، بحث، نتیجه­ گیری و منابع است.
 
۲-مقاله علمی- مروری
مقاله ­ای بر اساس زمینه­ تخصصی و سابقه پژوهشی نویسنده(گان) در یک زمینه خاص است، که با ارایه یافته ­های پژوهشی خود و سایر پژوهشگران در آن زمینه، با رویکردی نوآورانه به تبیین مسئله و ارایه راهکار مناسب در آن مورد می­پردازد. در این نوع مقاله لازم است که درصد متنابهی از منابع مورد استفاده متعلق به نویسنده(گان) باشد. قسمتهای این نوع مقاله شامل: عنوان، چکیده و واژه­های کلیدی فارسی، عنوان، چکیده و واژه ­های کلیدی انگلیسی، مقدمه، عنوان­ های مناسب با موضوع مقاله، نتیجه­ گیری و منابع است.
 
۳- مقاله علمی- ترویجی
مقاله­ ای بر اساس زمینه تخصصی سابقه پژوهشی و مطالعاتی نویسنده(گان) است، که به شرح یافته­ های نوین علمی همراه با پیشنهاد(های) کاربردی در یکی از زمینه­ های دانش بیماری‌شناسی گیاهی به شیوه‌ای آموزشی- تحلیلی، می­پردازد. این گونه مقاله­ نباید ترجمه مقاله ­های خارجی باشد. قسمتهای این نوع مقاله شامل: عنوان، چکیده و واژه­های کلیدی فارسی، عنوان، چکیده و واژه­ های کلیدی انگلیسی، مقدمه، عنوان­های مناسب با موضوع مقاله، نتیجه­ گیری و منابع است.

روش نگارش مقاله­
مقاله باید در صفحه‌ی (ابعاد ۷/۲۹ × ۲۱ سانتی‌متر) به صورت ۱ ستونه با ۳ سانتی‌متر حاشیه از ۴ طرف با فاصله خط ۱/۱۵ در قالب نرم‌افزار Word ۲۰۰۳-۹۷ (.doc) نوشته شود. تمام صفحه­ های مقاله در پایین و میانه پشت سرهم شماره‌گذاری شوند. متن مقاله باید حداکثر ۱۰ صفحه باشد.

۱- فایل شناسه مقاله: در یک صفحه جداگانه عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی، محل کار و آدرس کامل پستی هر نویسنده به همراه پست الکترونیک نویسنده مسئول مکاتبه ( که با نشانه* بعد از نام خانوادگی وی مشخص شده است)، به فارسی و انگلیسی (نام و نام‌خانوادگی نویسندگان به انگلیسی با حروف بزرگ) نوشته شود.

۲- فایل متن مقاله: در صفحه اول عنوان، چکیده و واژه‌های کلیدی به فارسی، سپس عنوان، چکیده و واژه‌های کلیدی به انگلیسی و از صفحه دوم مقدمه، زیر عنوان‌های متناسب با نوع مقاله، نتیجه­ گیری و منابع آورده شود. خصوصیات این قسمت‌ها به این شرح است:

 
   عنوان: جمله‌ای خبری، کوتاه، رسا و جامع، بیان کننده موضوع اصلی مقاله است و نباید از ۱۲کلمه تجاوز کند و با قلم B Nazanin ۱۴ ضخیم (Bold) نوشته شود.

چکیده فارسی و واژه‌های کلیدی: چکیده باید در قالب یک پاراگراف، حداقل ۱۶۰ تا حداکثر ۲۵۰ کلمه‌ای (۲۰ خط)، به صورت مبسوط با شرحی از تمام عنوان­های مقاله [مقدمه (بیان مسئله و هدف)، مواد و روش‌ها، یافته‌ها و نتیجه­ گیری(همراه با اشاره به نوآوری مقاله یا پیشنهادهای کاربردی)]، تنظیم شود. زیر چکیده فارسی بین ۳ تا ۵ واژه کلیدی، که در عنوان مقاله نباشند، به ترتیب حروف الفبا، در مورد موضوع اصلی مقاله درج شود.

 
عنوان، چکیده و واژه‌های کلیدی انگلیسی: برگردان صحیح و روان، مطابق با آیین نگارش زبان انگلیسی، از عنوان، چکیده و واژه‌های کلیدی فارسی است. عنوان با قلم Times New Roman ۱۴ ضخیم، چکیده و واژه‌های کلیدی با قلم Times New Roman ۱۲ نوشته شود.
مقدمه(Introduction)   : این قسمت از مقاله از صفحه دوم آغاز و با قلم فارسی B Nazanin ۱۴ و کلمات انگلیسی  Times New Roman ۱۲نوشته شود و در آن، بیان مسئله و اهمیت موضوع، سابقه پژوهش بر اساس منابع علمی معتبر، ضرورت و اهداف پژوهش بیان گردند.

مواد و روش‌ها: (Materials and methods)  شرح روش‌ها، طرح آماری و آزمایشی به کار رفته و روش تجزیه و تحلیل داده­ها است. اگر روش­ها از منابع دیگر اقتباس شده باشند، بیان اصول کلی و منبع آنها کافی است. تنها در صورتی که روشی تعدیل یا اصلاح شده، یا برای اولین بار اجرا شده لازم است شرح کاملی از آن نوشته شود.   
 
یافته­ های پژوهش (Results): نتایج به دست آمده از آزمایش­های انجام شده و تجزیه و تحلیل داده­ های آنها، به همراه شکل­ها و جدول­های مربوطه نوشته شود. از تکرار نتایج به صورت چند گانه (شکل، جدول و غیره..) خودداری گردد.
در صورت وجود جدول در متن، پس از کلمه جدول، شماره آن و خط تیره، عنوان آن که توصیف رسا و جامعی از آن است، به ۲ زبان فارسی و انگلیسی در بالا نوشته شود و با خطی ۲تایی افقی از سرستون‌ها  و قسمت اخیر با یک خط افقی از متن جدول جدا شوند. در صورت لزوم می‌توان برای تقسیم سرستون‌ها از خطوط افقی در داخل کادر مربوطه استفاده کرد. در متن جدول نباید از خطوط افقی و عمودی استفاده شود. در پایان متن جدول با خطی افقی، از سایر متن مقاله جدا گردد. در صورت نیاز به توضیح در مورد مطلبی از جدول، آن با عدد و یا نشانه مناسبی به شرح مربوطه در زیر جدول ارجاع داده شود. شرح ستون­های جدول به ۲ زبان فارسی و انگلیسی ولی متن کلمه­ ها و اعداد آن به زبان انگلیسی فونت Times New Roman ۱۱ نوشته شود.
برای ارجاع به تصویر، عکس و نمودار از واژه شکل استفاده شود. شکل­(ها) در متن، باید به رنگ اصلی و با حداکثر وضوح ممکن باشند. قسمت­های مختلف یک شکل‌ نیز باید با حرف­های بزرگ انگلیسی(A,B..) مشخص شوند و شماره، عنوان و شرح کامل و مستقل از متن (خودگویا)، به ۲ زبان فارسی و انگلیسی در زیر آن نوشته شود. شکل­(ها) در مقاله­ های پژوهشی و مروری باید متعلق به نویسنده­(گان) باشد و در پایان شرح آن عبارت (اصلی) نوشته شود، ولی در مقاله­ های ترویجی استفاده از شکل‌های اینترنتی که فاقد علامت"حق انحصاری چاپ )copyright©( " هستند با ذکر منبع آن مجاز است.
به جدول و شکل باید در متن ارجاع داده شود و آن‌ها در نزدیک‌ترین فاصله از مطلب مربوطه قرار داده شوند.


بحث (Discussion) : در این قسمت نتیجه هر آزمایش انجام شده در قالب یک پاراگراف مستقل با نتایج سایر پژوهشگران مقایسه شده و مورد بحث قرار گیرند.

نتیجه­ گیری (Conclusion): در این قسمت، در قالب یک پاراگراف مستقل و بدون نیاز به مراجعه خواننده به قسمت­های قبل، ضمن اشاره به اهمیت موضوع و مهمترین یافته­ های نوین شرح داده شده، نظریه جدید یا راهکارمناسب برای حل مسئله پیشنهاد ­شود. 

در متن مقاله باید تا حد امکان از به کار بردن واژه‌های خارجی خودداری شود، هر واژه خارجی که برای آن در کتاب «فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی، جلد دوم: بیماری‌شناسی گیاهی» معادل فارسی ذکر نشده باید به رسم‌الخط فارسی نوشته و در مقابل آن، داخل پرانتز، به زبان اصلی نگاشته شود.
نام تمام آرایه ­ها  و نام علمی جانداران به انگلیسی با حروف ایتالیک و بار اول در متن همراه با نام مصنف­(ین) آورده شود.

منبع مطالب درون پرانتز بر اساس نام‌خانوادگی نویسنده و تاریخ انتشار آن به سال میلادی (مانند: Watanabe ۲۰۰۲) نوشته شود. برای منابعی که ۲ نویسنده دارند به صورت Jijakli and Lepoivre ۲۰۰۴ و منابعی که بیش از ۲ نویسنده دارند، به صورت  Moosavi et al. ۲۰۱۰ نوشته شوند. در نگارش مقاله باید از منابع علمی معتبر (مقاله‌های علمی-پژوهشی، خلاصه مقاله­ ها و مقاله‌های کامل منتشر شده در مجموعه مقالات همایش‌های علمی معتبر و کتاب‌های تخصصی چاپ شده توسط ناشرین معتبر) استفاده شود و از استناد به منابع بی­نام (Anonymous)، گزارش‌های نهایی یا سالیانه طرح‌های پژوهشی، پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد و دکتری و  تارنماهای نامعتبر اینترنتی پرهیز شود.

منابع: تمام منابع علمی به انگلیسی و سال میلادی به ترتیب الفبای حرف اول نام‌خانوادگی نویسنده اول، مطابق با این مثال‌ها نوشته شوند.

مقاله
Moosavi SMR,  Zare R,  Zamanizadeh HR,  Fatemy  S (۲۰۱۰) Pathogenicity of Pochonia species on eggs of Meloidogyne javanica.  Journal  of  Invertebrate Pathology ۱۰۴:۱۲۵-۱۳۳.
در صورتی که از یک نویسنده چند مقاله مورد استناد قرار گرفته باشد ترتیب درج آن‌ها بر حسب سال انتشار از قدیم به جدید و اگر از نویسنده‌ای چند منبع هم سال موجود باشد با نوشتن حروف الف، ب، ج، برای منابع فارسی و برای منابع خارجی با حروف a،b،c در جلو سال انتشار، از یکدیگر متمایز شوند. در صورتی که مقاله‌های منفرد و مشترک از یک نگارنده باید نوشته شود، ابتدا مقاله‌های منفرد و سپس مقاله‌های مشترک به ترتیب حروف الفبای نام نگارندگان بعدی مرتب شوند.
 
کتاب
Webster J, Weber RWS (۲۰۰۷) Introduction to Fungi. Cambridge University Press, England, ۸۴۱p.
در صورتی که فصلی از یک کتاب که به وسیله چند نویسنده نوشته شده و در یک مجلد توسط یک یا چند نفر دیگرگردآوری و ویرایش شده است، مورد استناد قرارگرفته باشد به این شیوه نوشته شود:
Jijakli MH, Lepoivre P (۲۰۰۴) State of the Art and Challenges of Post-harvest Disease Management in Apples. Pp.۵۹-۹۴. In: KG Mukerji (ed.). Fruit and Vegetable Diseases. Kluwer Academic Publishers, New York, USA.
در صورتی­که متن مقاله یا کتاب به فارسی بوده باشد در پایان آن عبارت (In Persian) و در صورتی که مقاله دارای چکیده انگلیسی است عبارت
(In Persian with English Abstract)  نوشته شود.

مقاله‌های همایش‌های علمی
Salahi Ardakani A, Gaur HS, Kamra A, Mojumder V (۲۰۰۸) Efficacy of neem seed granules Trichoderma viride and Pseudomonas fluorescens alone or in combination against Meloidogyne incognita infecting cucumber and tomato. Proceedings of ۵th International Congress of Nematology, Brisbane, Australia, p.۲۷۵.

به نویسندگان توصیه می­شود برای تسریع در روند داوری مقاله بین هر منبع نگاشته شده در متن مقاله با همان منبع در قسمت منابع به این ترتیب اتصال (Hyperlink) برقرار نمایند: ۱- منبع مورد نظر در لیست منابع انتخاب شود، ۲- در زبانه‌ی Insert  گزینه Bookmark را انتخاب و در کادر Bookmark name نام‌خانوادگی نویسنده اول (مانند: Webster) وارد شود و دکمه‌ی  Add انتخاب گردد، ۳- با استفاده از دکمه Find در زبانه Home نویسنده مورد نظر (Webster) را در متن پیدا کرده و روی آن کلیک راست شود و گزینه‌ی Hyperlink انتخاب و در پنجره‌ی باز شده از بخش Link to  (ستون سمت چپ) گزینه Place in This Document را انتخاب و در سمت راست نام نویسنده (Webster) وارد شده را انتخاب و تأیید (Ok) شود.

همچنین توصیه می­شود نویسنده­(گان) در هر مقاله به حداقل ۱ مقاله مرتبط با موضوع از شماره‌های قبل این نشریه استناد نماید. مقاله‌های منتشره مرتبط با موضوع مقاله ارسالی را می‌توان با وارد کردن عنوان یا واژه‌های کلیدی مقاله در منوی جستجو در پایگاه تارنمای نشریه یافت.

شیوه ارسال مقاله
پس از نگارش مقاله در قالب قسمت‌های فوق باید نویسنده مسئول مکاتبه در تارنمای (Website) نشریه به نشانی http://yujs.yu.ac.ir/pps ثبت­نام نموده و پس از دریافت نام کاربری و رمز عبور، از قسمت ثبت مقاله جدید پس از وارد کردن مشخصات نویسندگان، فایل­های مقاله را ارسال نماید.

سایر نکات
۱-مقاله‌ای که در زمینه موضوعی این نشریه نباشد، ترجمه مقاله­ های خارجی باشد، توسط افراد غیر تحصیل­کرده رشته­­ بیماری­شناسی گیاهی نگاشته شده باشد، یا مطابق با این راهنما تهیه نشده باشد و یا از نگارش قابل قبول فارسی و یا انگلیسی برخوردار نباشد، تحت بررسی قرار نخواهد گرفت و پذیرفته نخواهد شد.
 
۲-تعداد و ردیف نویسند­گان مقاله به همان صورتی که در نسخه اولیه و موقع ارسال به دفتر نشریه مشخص شده است، مورد قبول است و تقاضای حذف، اضافه کردن یا تغییر در ترتیب اسامی نویسند­گان در هر مرحله از بررسی، به هیچ وجه پذیرفته نمی‌شود.
 
۳- نویسنده­(گان) مسئول نظراتی هستند که در مقاله خود بیان می‌کنند.

۴- پذیرش مقاله پس از اتمام مراحل داوری و تأیید دبیر علمی به اطلاع نویسنده­ی مسئول مکاتبه خواهد رسید. این نویسنده موظف به انجام اصلاحات ویرایشی علمی و ادبی نهایی مقاله (پیشنهادی از سوی گروه دبیران) در کوتاه­ترین زمان است، تا مقاله در نوبت چاپ قرار گیرد. بدیهی است هر گونه بی­ توجهی به این نظرات و یا تاخیر در انجام آن­ها، می­تواند باعث به تعویق افتادن زمان چاپ و یا بایگانی شدن مقاله گردد.

۵- گروه دبیران برای بررسی و پذیرش مقاله­ های ارزشمند ارسالی از سوی اعضای هیئت علمی که در داوری مقاله­ ها با نشریه همکاری مستمر داشته باشند، اولویت قایل می­شود. 

 

 


دفعات مشاهده: 9023 بار   |   دفعات چاپ: 1005 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 11 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه یاسوج دانش بیماری شناسی گیاهی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | University of Yasouj Plant Pathology Science

Designed & Developed by : Yektaweb