جلد 3، شماره 1 - ( (بهار و تابستان) 1395 )                   سال1395، جلد3 شماره 1 صفحات 136-123 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mohammadiyan S, Nasr esfahani M. The Effect of Hydropriming on Germination Performance and Seedlings Growth in Milk Thistle (Silybum marianum) Seeds. Iranian J. Seed Res.. 2016; 3 (1) :123-136
URL: http://yujs.yu.ac.ir/jisr/article-1-145-fa.html
محمدیان سحر، نصراصفهانی مریم. تأثیر هیدروپرایمینگ بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاه خارمریم (Silybum marianum). پژوهشهای بذر ایران. 1395; 3 (1) :136-123

URL: http://yujs.yu.ac.ir/jisr/article-1-145-fa.html


گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه لرستان ، esfahani.m@lu.ac.ir
چکیده:   (45501 مشاهده)

جوانه‌زنی کارآمد بذر و ظهور سریع و یکنواخت گیاهچه در راندمان تولید محصول مهم هستند؛ بنابراین استفاده از راهکارهایی برای بهبود جوانه‌زنی و استقرار گیاهچه برای بالا بردن میزان تولید محصول ضروری می‌باشد. هیدروپرایمینگ یک تکنیک ساده پیش از جوانه‌زنی است که باعث بهبود عملکرد بذر می‌شود. در این تحقیق تأثیر دوره‌های مختلف هیدروپرایمینگ (10، 24، 48 و 72 ساعت) در دماهای مختلف (10 و 25 درجه سانتی‌گراد) و در مقایسه با بذرهای پرایم نشده روی صفات جوانه‌زنی در پنج جمعیت خارمریم (اهواز، ساری، اصفهان، دزفول و گچساران) مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار اجرا شد. کیفیت جوانه‌زنی توسط درصد نهایی جوانه‌زنی، میانگین زمان جوانه‌زنی، ضریب سرعت جوانه‌زنی، شاخص تیمسون، T50 و شاخص‌های رشد و ویگور گیاهچه ارزیابی شد. نتایج نشان داد که هیدروپرایمینگ در دمای 10 درجه سانتی‌گراد تأثیر بهتری روی عملکرد جوانه‌زنی بذور خارمریم در مقایسه با هیدروپرایمینگ در دمای 25 درجه سانتی‌گراد دارد. به‌علاوه، مقایسه پاسخ شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد به دوره‌های مختلف هیدروپرایمینگ در پنج جمعیت خارمریم نشان داد که بهترین دوره هیدروپرایمینگ برای جمعیت‌های اهواز و گچساران 72 ساعت، برای ساری و دزفول 48 و 72 ساعت و برای اصفهان 10 و 24 ساعت می‌باشد؛ بنابراین، تأثیر هیدروپرایمینگ روی کیفیت جوانه‌زنی به جمعیت گونه گیاهی، دما و زمان هیدروپرایمینگ وابسته است و به این ترتیب انتخاب بهترین شرایط هیدروپرایمینگ به بهبود قابلیت جوانه‌زنی و بنیه بذر کمک می‌کند.

متن کامل [PDF 232 kb]   (3223 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: فیزیولوژی بذر
دریافت: 1394/4/15 | پذیرش: 1394/11/6

فهرست منابع
1. فلاح حسینی، ح.، همتی مقدم، ا.ر. و علویان، س.م. 1383. مروری بر گیاه دارویی خارمریم. گیاهان دارویی، 11(3): 24-14.
2. Adebisi, M.A., akintoye, S.O., Kehinde, T.O., and Adekunle, M.F. 2011. Seed priming for improved sedling emergence and vigour of cordia (Cordia millennii) seed. Research Journal of Seed Science, 4: 137-147. [DOI:10.3923/rjss.2011.137.147]
3. Ashraf, M., and Foolad, M.R. 2005. Pre-sowing seed treatment a shotgun approach to improve germination, plant growth, and crop yield under saline and non-salineconditions. Advances in Agronomy, 88: 223-271. [DOI:10.1016/S0065-2113(05)88006-X]
4. Bassel, G.W., Fung, P., Chow, T.F.F., Foong, J.A., Provart, N.J., and Cutler, S.R. 2008. Elucidating the germination transcriptional program using small molecules. Plant physiology, 147(1): 143-155. [DOI:10.1104/pp.107.110841] [PMID] [PMCID]
5. Bijanzadeh, E., Nosrati, K., and Egan, T. 2010. Influence of seed priming techniques on germination and emergence of rapeseed (Brassica napus L.). Seed Science and Technology, 38(1): 242-247. [DOI:10.15258/sst.2010.38.1.26]
6. Buitink, J., Vu, B.L., Pascale, S., and Leprince, O. 2003. The re-establishment of desiccation tolerance in germinated radicles of Medicago truncatula gaertn seeds. Seed Science Research 13(4): 273-286. [DOI:10.1079/SSR2003145]
7. Caseiro, R., Bennett, M.A., and Marcos-Filho, J. 2004. Comparison of three priming techniques for onion seed lots differing in initial seed quality. Seed Science and Technology, 32: 365-375. [DOI:10.15258/sst.2004.32.2.09]
8. Chen, K., and Arora, R. 2013. Priming memory invokes seed stress-tolerance. Environmental and Experimental Botany, 94: 33-45. [DOI:10.1016/j.envexpbot.2012.03.005]
9. El-Araby, M.M., Moustafa, S.A., Ismail, A.I., and Hegazi, A.Z.A. 2006. Hormone and phenol levels during germination and osmopriming of tomato seeds, and associated variations in protein patterns and anatomical seed features. Acta Agronomica Hungarica, 54(4): 441-458. [DOI:10.1556/AAgr.54.2006.4.7]
10. El-Saidy, A.E.A., Farouk, S., and El-Ghany, H.M.A. 2011. Evaluating of different seed priming on seedling growth, yield and quality componenets in two sunflower (Helianthus annuus L.) cultivars. Trends in Applied Sciences Research, 6(9): 977-991. [DOI:10.3923/tasr.2011.977.991]
11. Farooq, M., Aziz, T., Basra, S.M.A., Cheema, M.A., and Rehman, H. 2008a. Chilling tolerance in hybrid maize induced by seed priming with salicylic acid. Journal of Agronomy and Crop Science, 194(2): 161-168. [DOI:10.1111/j.1439-037X.2008.00300.x]
12. Farooq, M., Aziz, T., Basra, S.M.A., Wahid, A., Khaliq, A., and Cheema, M.A. 2008b. Exploring the role of calcium to improve chilling tolerance in hybrid maize. Journal of Agronomy and Crop Science, 194(5): 350-359. [DOI:10.1111/j.1439-037X.2008.00322.x]
13. Farooq, M., Basar, S.M.A., Afzal, I., and Khaliq, A. 2006a. Optimization of hydropriming techniques for rice seed invigoration. Seed Science and Technology, 34(2): 507-512. [DOI:10.15258/sst.2006.34.2.25]
14. Farooq, M., Basar, S.M.A., Ahmad, N., and Murtaza, G. 2009. Enhancing the performance of transplanted coarse rice by seed priming. Paddy and Water Environment, 7(1): 55-63. [DOI:10.1007/s10333-008-0143-9]
15. Farooq, M., Basar, S.M.A., and Hafeez, K. 2006b. Seed invigoration by osmohardening in fine and coarse rice. Seed Science and Technology, 34(1): 181-187. [DOI:10.15258/sst.2006.34.1.19]
16. Farooq, M., Basar, S.M.A., Khalid, M., Tabassum, R., and Mehmood, T. 2006c. Nutrient homeostasis, reserves metabolism and seedling vigor as affected by seed priming in coarse rice. Botany, 84(8): 1196-1202. [DOI:10.1139/b06-088]
17. Farooq, M., Basra, S.M.A., Rehman, H., and Hussain, M. 2008c. Seed priming with polyamines improve the germination and early seedling growth in fine rice. Journal of New Seeds, 9(2): 145-155. [DOI:10.1080/15228860802087297]
18. Farooq, M., Basra, S.M.A., Rehman, H., and Saleem, B.A. 2008d. Seed priming enhances the performance of late sown wheat (Triticum aestivum L.) by improving chilling tolerance. Journal of Agronomy and Crop Science, 194(1): 55-60. [DOI:10.1111/j.1439-037X.2007.00287.x]
19. Farooq, M., Aziz, T., ur Rehman, H., ur Rehman, A., and Cheema, S. A. 2011. Evaluating surface drying and re-drying for wheat seed priming with polyamines: effects on emergence, early seedling growth and starch metabolism. Acta Physiologiae Plantarum, 33(5): 1707-1713. [DOI:10.1007/s11738-010-0707-3]
20. Farooq, M., Wahid, A., Ahmad, N., and Asad, S.A. 2010. Comparative efficiency of surface drying and re-drying seed priming in rice: Changes in emergence, seedling growth and associated metabolic events. Paddy and Water Environment, 8(1): 15-22. [DOI:10.1007/s10333-009-0170-1]
21. Fessehazion, M.K. 2005. Predicting and improving seedling emergence of three vegetable crops. Ph.D thesis, University of Pretoria.
22. Iqbal, M., and Ashraf, M. 2007. Seed treatment with auxins modulates growth and ion partitioning in salt-stressed wheat plants. Journal of Integrative Plant Biology, 49: 1003-1015. [DOI:10.1111/j.1672-9072.2007.00488.x]
23. Gallardo, K., Job, C., Groot, S.P.C., Puype, M., Demol, H., Vandekerckhove, J., and Job, D. 2001. Proteomic analysis of Arabidopsis seed germination and priming. Plant Physiology, 126: 835-848. [DOI:10.1104/pp.126.2.835] [PMID] [PMCID]
24. Giri, G.S., and Schillinger, W.F. 2003. Seed priming winter wheat for germination, emergence and yield. Crop Science, 43(6): 2135-2141. [DOI:10.2135/cropsci2003.2135]
25. Hampton, J.G. 2002. What is seed quality. Seed Science and Technology, 30(1): 1-10.
26. Jisha, K.C., Vijayakumari, K., and Puthur, J.T. 2013. Seed priming for abiotic stress tolerance: An review. Acta Physiologia Plantarum, 35(5): 1381-1396. [DOI:10.1007/s11738-012-1186-5]
27. Karkanisa, A., Bilalis, D., and Efthimiadouc, A. 2011. Cultivation of milk thistle (Silybum marianum L. Gaertn.), a medicinal weed. Industrial Crops and Products, 34(1): 825-830. [DOI:10.1016/j.indcrop.2011.03.027]
28. Kaya, M.D., Okcu, G., Atak, M., Cikili, Y., and Kolsarici O. 2006. Seed treatments to overcome salt and drought stress during germination in sunflower (Helianthus abbuus L.). European Journal of Agronomy, 24(4): 291-295. [DOI:10.1016/j.eja.2005.08.001]
29. Korkmaz, A., and Korkmaz, Y. 2009. Promotion by 5-aminolevulenic acid of pepper seed germination and seedling emergence under low-temperature stress. Scientia Horticulturae, 119(2): 98-102. [DOI:10.1016/j.scienta.2008.07.016]
30. Nakaune, M., Hanada, A., Yin, Y.G., Matsukura, C., Yamaguchi, S., and Ezura, H. 2012. Molecular and physiological dissection of enhanced seed germination using short-term low-concentration salt seed priming in tomato. Plant Physiology and Biochemistry, 52: 28-37. [DOI:10.1016/j.plaphy.2011.11.005] [PMID]
31. Papastylianou, P.T., and Karamanos, A.J. 2012. Effect of osmopriming treatments with mannitol on cottonseed germination performance under suboptimal conditions. Seed Science and Technology, 40(2): 248-258. [DOI:10.15258/sst.2012.40.2.10]
32. Rahimi, A. 2013. Seed priming improves the germination performance of cumin (Cuminum syminum L.) under temperature and water stress. Industrial Crops and Products, 42: 454-460. [DOI:10.1016/j.indcrop.2012.06.026]
33. Rajjou, L., Duval, M., Gallardo, K., Catusse, J., Bally, J., Job, C., and Job, D. 2012. Seed germination and vigor. Annual Review of Plant Biology, 63: 507-533. [DOI:10.1146/annurev-arplant-042811-105550] [PMID]
34. Ranal, M.A., and Santana, D.G. 2006. How and why to measure the germination process?. Brazilian Journal of Botany, 29(1): 1-11. [DOI:10.1590/S0100-84042006000100002]
35. Rithichai, P., Sampantharat, P., and Jirakiattikul, Y. 2009. Coriander (Coriandrum sativum L.) seed quality as affected by accelerated aging and subsequent hydropriming. Asian Journal of Food and Agro-Industry, 217-221.
36. Srivastava, A.K., Lokhande, V.H., Patade, V.Y., Suprasanna, P., Sjahril, R., and Dsouza, S.F. 2010. Comparative evaluation of hydro-, chemo-, and hormonalpriming methods for imparting salt and peg stress tolerance in indian mustard (Brassica juncea L.). Acta Physiologiae Plantarum, 32(6): 1135-1144. [DOI:10.1007/s11738-010-0505-y]
37. Subramaniam, S., Vaughn, K., Carrier, D., and Clausen, E.C. 2008. Pretreatment of milk thistle seed to increase the silymarin yield: an alternative to petroleum ether defatting. Bioresource Technology, 99(7): 2501-2506. [DOI:10.1016/j.biortech.2007.04.071] [PMID]
38. Sung, Y., Cantliffe, D.J., Nagata, R.T., and Nascimento, W.M. 2008. Structural changes in lettuce seed during germination at high temperature altered by genotype, seed maturation temperature, and seed priming. Journal of the American Society for Horticultural Science, 133(2): 300-311.
39. Tiryaki, I., Kizilsimsek, M., and Kaplan, M. 2009. Rapid and enhanced germination at low temperature of alfalfa and white clover seeds following osmotic priming. TG: Tropical Grasslands, 43(3): 171-177.
40. Wahid, A., Saher, S., Perveen, M., Gelani, S., Basar, S.M.A., and Farooq, M. 2008. Seed pretreatment with hydrogen peroxide improves heat tolerance in maize at germination and seedling growth stages. Seed Science and Technology, 36(3): 633-645. [DOI:10.15258/sst.2008.36.3.13]
41. Yadav, P.V., Kumari, M., and Ahmed, Z. 2011. Seed priming mediated germination improvement and tolerance subsequent exposure to cold and salt stress in capsicum. Research Journal of Seed Science, 4: 125-136. [DOI:10.3923/rjss.2011.125.136]
42. Yagmur, M., and Kaydan, D. 2008. Alleviation of osmotic strength of water and salt in germination and seedling growth of triticale with seed priming treatments. African Journal of Biotechnology, 7(13): 2156-2162.
43. Zhuo, J., Wang, W., Lu, Y., Sen, W., and Wang, X. 2009. Osmopriming-regulated changes of plasma membrane composition and function were inhibited by phenylarsine oxide in soybean seeds. Journal of Integrative Plant Biology, 51: 858-867. [DOI:10.1111/j.1744-7909.2009.00861.x] [PMID]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله پژوهشهای بذر ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Seed Research

Designed & Developed by : Yektaweb

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.