فهرست داوران

1402
دکتر حمیدرضا بلوچی - دانشگاه یاسوج
دکتر محسن موحدی دهنوی - ياسوج
پروفسور یحیی امام - دانشگاه شيراز
پروفسور موسی مسکرباشی - دانشگاه اهواز
محمد صدقی
پروفسور سینا فلاح - دانشگاه شهرکرد
دکتر فرشید قادری فر - دانشگاه گرگان
دکتر سید محمدرضا احتشامی - دانشگاه گیلان
دکتر آیدین حمیدی - مؤسسه تحقيقات ثبت و گواهی بذر و نهال
دكتر مسعود دهداری - دانشگاه ياسوج
دكتر هادی پیرسته انوشه - مرکز ملی تحقيقات شوری
دکتر مرتضی اشراقی نژاد - مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان
دکتر علی مختصی بیدگلی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر خدیجه احمدی - دانشگاه شاهد
دکتر سید امیر موسوی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
دکتر علی شایان فر - مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
دکتر رامین پیری - دانشگاه تهران
1401
دکتر حمیدرضا بلوچی - دانشگاه یاسوج
دکتر محسن موحدی دهنوی - ياسوج
دكتر اسفندیار فاتح - دانشگاه اهواز
دكتر منصور تقوایی - دانشگاه شیراز
پروفسور یحیی امام - دانشگاه شيراز
پروفسور موسی مسکرباشی - دانشگاه اهواز
دكتر بنیامین ترابی - دانشگاه ولی عصر
پروفسور سینا فلاح - دانشگاه شهرکرد
دکتر فرشید قادری فر - دانشگاه گرگان
دکتر حسین صادقی - موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
دکتر آیدین حمیدی - مؤسسه تحقيقات ثبت و گواهی بذر و نهال
دکتر امید انصاری - دانشگاه گرگان
دكتر حمیدرضا عیسوند
دكتر محمدرضا اصغری پور - دانشگاه زابل
دکتر افشار آزادبخت - دانشگاه محقق اردبیلی
آقای ایمان احمدی - دانشگاه رامین
دکتر سمیه تکاسی - مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان
دکتر حمیدرضا عیسوند - دانشگاه لرستان
دکتر قاسم پرمون - دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر علی مختصی بیدگلی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر مریم بروجردنیا - موسسه علوم باغبانی
دکتر جمال حکمتی - گیلان
دکتر علی شایان فر - مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
دکتر آسیه سیاهمرگویی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
دکتر رامین پیری - دانشگاه تهران
دکتر حجت اله لطیف منش - یاسوج
1400
دکتر حمیدرضا بلوچی - دانشگاه یاسوج
دکتر محسن موحدی دهنوی - ياسوج
پروفسور یحیی امام - دانشگاه شيراز
پروفسور موسی مسکرباشی - دانشگاه اهواز
محمد صدقی
پروفسور سینا فلاح - دانشگاه شهرکرد
دکتر سید محمدرضا احتشامی - دانشگاه گیلان
دکتر علی عباسی
علی راحمی کاریزکی - دانشگاه گنبد کاووس
دکتر حسین صادقی - موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
دکتر محمود عطارزاده - دانشگاه ياسوج
دکتر آیدین حمیدی - مؤسسه تحقيقات ثبت و گواهی بذر و نهال
دكتر مسعود دهداری - دانشگاه ياسوج
دكتر هادی پیرسته انوشه - مرکز ملی تحقيقات شوری
دكتر محمدرضا اصغری پور - دانشگاه زابل
دكتر علیرضا خوشرو - دانشگاه یاسوج
دکتر رحیم ناصری - دانشگاه ایلام
دکتر محمد حسن زاده - دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر زهرا زینتی - دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب
دکتر حمیدرضا عیسوند - دانشگاه لرستان
دکتر علی مختصی بیدگلی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر معصومه عامریان - دانشگاه رازی
دکتر احمد زارع - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
دکتر سیاوش حشمتی - دانشگاه تهران
دکتر فاطمه آگاه - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر جمال حکمتی - گیلان
دکتر علی شایان فر - مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله پژوهشهای بذر ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Seed Research

Designed & Developed by : Yektaweb

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.