جلد 9، شماره 2 - ( (پاییز و زمستان) 1401 )                   سال1401، جلد9 شماره 2 صفحات 62-51 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Fazeli-Nasab B, Khajeh H, Piri R, Moradian Z. (2023). Effect of humic acid on germination characteristics of Lallemantia royleana and Cyamopsis tetragonoloba under salinity stress. Iranian J. Seed Res.. 9(2), : 4 doi:10.61186/yujs.9.2.51
URL: http://yujs.yu.ac.ir/jisr/article-1-541-fa.html
فاضلی نسب بهمن، خواجه حمیده، پیری رامین، مرادیان زهرا. اثر اسید هیومیک بر ویژگی‌های جوانه‌زنی بالنگو (Lallemantia royleana) و گوار (Cyamopsis tetragonoloba) تحت تنش شوری پژوهشهای بذر ایران 1401; 9 (2) :62-51 10.61186/yujs.9.2.51

URL: http://yujs.yu.ac.ir/jisr/article-1-541-fa.html


دانشگاه زابل ، bfazeli@uoz.ac.ir
چکیده:   (1828 مشاهده)
چکیده مبسوط
مقدمه: بالنگو با نام علمی (Lallemantia royleana L.) گیاهی علفی و یکساله از خانواده نعناع در مناطق مختلف کشورهای اروپایی، خاورمیانه و به ویژه ایران است.  گوار با نام علمی Cyamopsis tetragonoloba L. گیاهی از خانواده بقولات است. ویژگی مشترکی بین این دو گیاه صمغ­های هیدروکلوئیدی است که با جذب آب و افزایش گرانروی و یا تشکیل ژل در فاز آبی باعث پایداری برخی امولسیون­های غذایی می­شوند. ایران به دلیل دارا بودن پوشش گیاهی متنوع و غنی، قابلیت تولید انواع بی­شماری از صمغ­های گیاهی را دارا می­باشد و بسیاری از دانه­ها همچون بالنگو و گوار حاوی صمغ­های با ارزشی هستند. با توجه به کاربردهای مهم درمانی و صنعتی دو گیاه گوار و بالنگو  و نیاز به اطلاعات و گزارش­های بیشتر در مورد تعیین بهترین سطح اسید هیومیک و تحمل به تنش شوری این گیاهان، هدف از انجام این پژوهش بررسی تحمل دو گیاه بالنگو و گوار به تنش شوری در مرحله جوانه‌زنی و مراحل ابتدایی رشد دو گیاه و کاربرد اسید هیومیک بود. 
مواد و روش­ها: آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل در سال 1400  انجام گردید. در این آزمایش تنش شوری با استفاده از کلرید سدیم در سطوح شاهد (عدم شوری)، 70، 140، 210 میلی‌مولار و اسید هیومیک با سطوح (0، 40، 80 و 120 میلی‌گرم بر لیتر) مورد بررسی قرار گرفت.  به هر پتری که حاوی 25 بذر بود، محلول اسیدهیومیک در سطوح مختلف شوری اضافه شد.
یافته­ ها: نتایج نشان داد که تنش شوری موجب کاهش درصد جوانه­زنی، طول ریشه­چه، طول ساقه­چه، طول گیاهچه و وزن خشک گیاهچه گوار شد. در این گیاه، با افزایش سطح تنش شوری به 210 میلی‌مولار، 34/35 درصد جوانه­زنی نسبت به شاهد کاهش یافت و با افزایش شدت تنش از سطح 140 میلی‌مولار، کاهش معنی­داری در درصد جوانه­زنی مشاهده شد. بیش­ترین طول ساقه­چه بالنگو در تیمارهای شوری 70 میلی‌مولار و سطح کودی 40 میلی‌گرم بر لیتر و بیش‌ترین طول ریشه­چه در گیاه بالنگو از تیمار 40 میلی‌گرم بر لیتر اسید هیومیک در سطح تنش شوری 70 میلی‌مولار بدست آمد. هم­چنین نتایج نشان داد که بیش­ترین طول ریشه­چه (46/1 سانتی‌­متر)  در گیاه گوار به ترتیب مربوط به پیش­تیمار اسید هیومیک در شرایط شوری 70 و 140 میلی‌مولار در سطوح کودی 40 و 80 میلی‌گرم بر لیتر بود.
نتیجه­ گیری: به طور کلی می­توان اظهار داشت شاخص‌های جوانه­زنی کاهش محسوسی در شرایط تنش داشتند و این امر مبین آن است که اسید هیومیک به‌عنوان یک پیش‌تیمار مناسب می‌تواند شاخص‌های رشدی گیاهچه گیاهان بالنگو و گوار را در شرایط تنش و بدون تنش بهبود دهد. با کاربرد اسید هیومیک در همه سطوح شوری به جز 210 میلی­مولار شاخص­های جوانه­زنی در دو گیاه مذکور  در وضعیت مطلوبی قرار داشتند.

جنبه ­های نوآوری:
1- آستانه تحمل به تنش شوری در دو گیاه گوار و بالنگو بررسی شد.
2- کود اسید هیومیک در این تحقیق باعث تعدیل اثرات مخرب تنش شوری در دو گیاه گوار و بالنگو شد.
شماره‌ی مقاله: 4
متن کامل [PDF 425 kb]   (535 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: فیزیولوژی بذر
دریافت: 1400/9/26 | ویرایش نهایی: 1402/12/2 | پذیرش: 1401/3/22 | انتشار الکترونیک: 1402/3/24

فهرست منابع
1. Ahmadi, R. and Maleki Farahani, S. 2021. Effects of sowing date and nitrogen fertilizer on quantitative and qualitative characteristics, and nitrogen efficiency in Lallemantia iberica (M. Bieb.) fisch. & ca mey. and Lallemantia royleana (benth.) benth. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants Research, 37(1): 65-82. [In Persian with English Summary].
2. Alizadeh, M. and Isavand, H. 2004. Evaluation and the study of germination potential, speed of germination and vigor index of the seeds of two species of medicinal plants (Eruca sativa Lam., Anthemis altissima L.) under cold room and dry storage condition. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 20(3): 301-307. [In Persian with English Summary].
3. Amiri, M.B., Rezvani Moghaddam, P., Ehyai, H.R., Fallahi, J. and Aghhavani Shajari, M. 2011. Effect of osmotic and salinity stresses on germination and seedling growth indices of artichoke (Cynara scoolymus) and purple coneflower (Echinacea purpurea). Environmental Stresses in Crop Sciences, 3(2): 165-176. [In Persian with English Summary].
4. Asgharipour, M. and Rafiei, M. 2011. The effect of different concentrations of humic acid on seed germination behavior and vigor of barley. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(12): 610-613.
5. Azad, H., Fazeli-Nasab, B. and Sobhanizade, A. 2017. A study into the effect of jasmonic and humic acids on some germination characteristics of rosselle (Hibiscus sabdariffa) seed under salinity stress. Iranian Journal of Seed Research, 4(1): 1-18. [In Persian with English Summary]. [DOI:10.29252/yujs.4.1.1]
6. Bavarsadi, M., Modhej, A. and Majdam, M. 2017. Investigation the effect of salinity tension on germination, seedling growth and ionic content of alfalfa genotypes (Medicago sativa L.). Crop Physiology Journal, 9: 121-136.
7. Çimrin, K.M., Türkmen, Ö., Turan, M. and Tuncer, B. 2010. Phosphorus and humic acid application alleviate salinity stress of pepper seedling. African Journal of Biotechnology, 9(36): 5845-5851.
8. Cordeiro, F.C., Santa-Catarina, C., Silveira, V. and de Souza, S.R. 2011. Humic acid effect on catalase activity and the generation of reactive oxygen species in corn (Zea mays). Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, 75(1): 70-74. [DOI:10.1271/bbb.100553] [PMID]
9. Dursun, A., Güvenç, I. and Turan, M. 2002. Effects of different levels of humic acid on seedling growth and macro and micronutrient contents of tomato and eggplant. Acta Agrobotanica, 55(2): 81-88. [DOI:10.5586/aa.2002.046]
10. Ebrahimi, M. and Miri Karbasak, E. 2016. Investigation effect of humic acid on germination, seedling growth and photosynthesis pigments of medicinal plant isabgol (Plantago ovata forssk). Iranian Journal of Seed Sciences and Research, 3(3): 35-46. [In Persian with English Summary].
11. Ghorbani, S., Khaaje Hoseini, M. and Eishi Rezaei, E. 2013. Effect of pretreatment of humic acid on germination and early seedling growth of maize (Zea mays L.). Iranian Journal of Agronomy and Plant Breeding, 9(3): 37-43. [In Persian with English Summary].
12. Hoseyni, H. and Rezvani Moghadam, P. 2006. Effect of water and salinity stress in seed germination on isabgol (Plantago ovata). Iranian Journal of Field Crops Research, 4(1): 15-22. [In Persian with English Summary].
13. Jamil, M. and Rha, E.-S. 2004. The effect of salinity (NaCl) on the germination and seedling of sugar beet (Beta vulgaris L.) and cabbage (Brassica oleracea L.). Plant Resources, 7(3): 226-232.
14. Keshavarz Afshar, R., Keykhah, M., Chaeichi, M.R. and Ansari, M. 2013. Effect of different levels of salinity and drought stress on seed germination characteristics and seedling growth of forage turnip (Brassica rapa L.). Iranian Journal of Field Crop Science, 43(4): 1-12. [In Persian with English Summary].
15. Khademalhosseini, Z., Jafarian, Z., Roshan, V. and Ranjbar, G. 2018. Effect of water salinity on quantity and quality of biochemical characteristics of Mellissa officinallis L. Journal of Rangeland, 12(3): 370-379. [In Persian with English Summary].
16. Khammari, I., Sarani, S.A. and Dahmardeh, M. 2007. The effect of salinity on seed germination and growth in six medicinal plants. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants Research, 23(3): 331-339. [In Persian with English Summary].
17. Khodai Joqan, A., Mushtatti, A., Mousavi, S.H., Pakdaman Sardroud, B. and Abdullahi Nowrozi, M. 2018. Investigating the reduction of the effects of drought stress on the growth and yield of wheat by using zeolite and Piriformospora indica fungus. Water Research in Agriculture (Soil and Water Sciences), 33(4): 613-627. [In Persian with English Summary].
18. Khan, A., Khan, M., Hussain, F., Akhtar, M., Gurmani, A. and Khan, S. 2013. Effect of humic acid on the growth, yield, nutrient composition, photosynthetic pigment and total sugar contents of peas (Pisum sativum L.). Journal of the Chemical Society of Pakistan, 35: 206-211.
19. Khodaei Joghan, Aydin and Zare, Ahmad and Mousavi, Sidamir and Parvin, Laleh, 2018. The effect of time and concentration of humic acid priming on germination of guava seeds (Cyamopsis tetragonoloba L.) under salinity stress, 16th National Congress of Agriculture and Plant Breeding Iran, Ahvaz. [In Persian with English Summary].
20. Orlovsky, N., Japakova, U., Zhang, H. and Volis, S. 2016. Effect of salinity on seed germination, growth and ion content in dimorphic seeds of Salicornia europaea L. (Chenopodiaceae). Plant Diversity, 38(4): 183-189. [DOI:10.1016/j.pld.2016.06.005] [PMID] [PMCID]
21. Ouni, Y., Ghnaya, T., Montemurro, F., Abdelly, C. and Lakhdar, A. 2014. The role of humic substances in mitigating the harmful effects of soil salinity and improve plant productivity. International Journal of Plant Production, 8(3): 353-374.
22. Moradi, A., Hoseinimoghadam, M., and Piri, R. 2018. Effect of seed inoculation with plant growth promoting rhizobactria (pgpr) on some germination, biochemical indices and element contents of fennel (Foeniculum vulgare L.) under salinity stress. Iranian Journal of Field Crop Science, 49(3): 151-165. [In Persian with English Summary].
23. Netondo, G.W., Onyango, J.C. and Beck, E. 2004. Sorghum and salinity: Ii. Gas exchange and chlorophyll fluorescence of sorghum under salt stress. Crop Science, 44(3): 806-811. https://doi.org/10.2135/cropsci2004.8060 https://doi.org/10.2135/cropsci2004.0797 [DOI:10.2135/cropsci2004.0806]
24. Pathak, R. and Roy, M. 2015. Climatic responses, environmental indices and interrelationships between qualitative and quantitative traits in clusterbean Cyamopsis tetragonoloba (L.) taub. Under arid conditions. Proceedings of the National Academy of Sciences, India Section B: Biological Sciences, 85(1): 147-154. [DOI:10.1007/s40011-013-0269-4]
25. Piri, R., Moradi, A. and Balouchi, H. 2020. Improvement of salinity stress in cumin (Cuminum cyminum) seedling by inoculation with rhizobacteria. Indian Journal of Agricultural Sciences, 90(2): 371-375. [DOI:10.56093/ijas.v90i2.99025]
26. Rajabi Dehnavi, A., Zahedi, M., Ludwiczak, A., Cardenas Perez, S. and Piernik, A. 2020. Effect of salinity on seed germination and seedling development of sorghum (Sorghum bicolor (L.) Moench) genotypes. Agronomy, 10(6): 859. [DOI:10.3390/agronomy10060859]
27. Sofi, A., Ebrahimi, M. and Shirmohammadi, E. 2018. Effect of humic acid on germination, growth, and photosynthetic pigments of Medicago sativa L. Under salt stress. Ecopersia, 6(1): 21-30.
28. Turkmen, Ö., Dursun, A., Turan, M. and Erdinç, Ç. 2004. Calcium and humic acid affect seed germination, growth, and nutrient content of tomato (Lycopersicon esculentum L.) seedlings under saline soil conditions. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B-Soil & Plant Science, 54(3): 168-174. [DOI:10.1080/09064710310022014]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله پژوهشهای بذر ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Seed Research

Designed & Developed by : Yektaweb

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.