جلد 8، شماره 1 - ( (بهار و تابستان) 1400 )                   سال1400، جلد8 شماره 1 صفحات 104-91 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Zare A, Deris F, Karimi Z. (2021). Determination of Cardinal Temperature and Evaluation of Germination Characteristics of Syrian Thistle (Notobasis syriaca) in Response to Temperature Range and Salinity and Drought Stresses. Iranian J. Seed Res.. 8(1), : 6 doi:10.52547/yujs.8.1.91
URL: http://yujs.yu.ac.ir/jisr/article-1-483-fa.html
زارع احمد، دریس فاطمه، کریمی زهرا. تعیین دمای ویژه و ارزیابی خصوصیات جوانه‌زنی بذر بادآورد (Notobasis syriaca) در پاسخ به دامنه دمایی و تنش‌های شوری و خشکی پژوهشهای بذر ایران 1400; 8 (1) :104-91 10.52547/yujs.8.1.91

URL: http://yujs.yu.ac.ir/jisr/article-1-483-fa.html


دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ، ahmadzare@ asnrukh.ac.ir
چکیده:   (4702 مشاهده)
چکیده مبسوط
مقدمه: بادآورد با نام علمی (Notobasis syriaca) به‌عنوان یک علف‌هرز- گیاه دارویی معرفی شده است. در استان خوزستان، بادآورد در مزارع غلات به‌ویژه در حاشیه مزارع به‌وفور مشاهده می‌گردد. جهت کنترل موفق علف‌های هرز، شناخت جنبه‌های زیستیبوم‌شناسی (دما، شوری و خشکی) در پویایی جمعیت علف‌های هرز و مدیریت علف‌های هرز نقش کلیدی دارد؛ بنابراین هدف از انجام این تحقیق ارزیابی پاسخ بادآورد به دما، شوری و خشکی و همچنین تعیین دمای ویژه بر اساس مدل‌های دو تکه‌ای، بتا چهارپارامتره و دندانه‌ای می‌باشد.
مواد و روش‌ها: به‌منظور بررسی اثر دما (5، 10، 15، 20، 25، 30، 35 و 40 درجه سلسیوس)، شوری (صفر، 50، 100، 150، 200، 250 و 300 میلی‌مولار) و تنش خشکی (صفر، 2/0-، 4/0-، 6/0-، 8/0-، 1-، 2/1- و 4/1- مگاپاسکال) برعلف‌هرز بادآورد، سه آزمایش جداگانه به‌صورت طرح کاملاً تصادفی در 6 تکرار در آزمایشگاه علوم علف‌های هرز دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان انجام گرفت. درون هر پتری 25 عدد بذر قرار داده شد و 7 میلی‌لیتر محلول اضافه گردید. در آزمایشهای شوری و خشکی به ترتیب از محلول کلرید سدیم و پلی اتیلن گلایکول 6000 استفاده گردید.
یافته‌ها: جوانه‌زنی بادآورد در دمای 5 تا 30 درجه سلسیوس بیش از 90 درصد بود و با افزایش دما به 35 درجه سلسیوس درصد جوانه‌زنی به 24 درصد کاهش یافت. دمای پایه (Tb) باد آورد بر اساس سه مدل دو تکه‌ای، بتا چهارپارامتره و دندانه‌ای به ترتیب 95/2، 01/2 و 67/0 درجه سلسیوس پیش‌بینی گرددید. همچنین دمای مطلوب جوانه‌زنی (To) در دو مدل دو تکه‌ای و بتا چهار پارامتره 26/22 و 40/23 درجه سلسیوس به‌دست آمد. دمای سقف (TC) در سه مدل دوتکه‌ای، بتا چهار پارامتره و دندانه‌ای به ترتیب 57/40، 75/39 و 03/40 درجه سلسیوس پیش‌بینی شد. دمای مطلوب تحتانی و فوقانی در مدل دندانه‌ای 20 و 30 درجه سلسیوس به دست آمد. شوری مورد نیاز برای کاهش 50 درصد، جوانه‌زنی، سرعت جوانه‌زنی، طول گیاهچه و وزن‌تر گیاهچه به ترتیب 152، 85، 151 و 127 میلی‌مولار بود. 50 درصد کاهش صفات درصد جوانه‌زنی، سرعت جوانه‌زنی، طول گیاهچه و وزن‌تر گیاهچه در سطوح تنش خشکی 81/0-، 41/-0، 43/0- و 45/0- مگاپاسکال بدست آمد.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان می‌دهد که بادآورد در دامنه وسیعی از دما جوانه‌زنی دارد. در پاسخ به تنش‌های محیطی، بادآورد به عنوان علف‌هرز متحمل به شوری و خشکی معرفی می‌گردد؛ بنابراین حضور این علف‌هرز در اراضی شور و مناطق خشک دور از انتظار نیست.

جنبه‌های نوآوری:
  1. دمای کاردینال بادآورد بر اساس مدل‌های مختلف تعیین گردید.
  2. پاسخ جوانه‌زنی بادآورد به‌عوامل محیطی (دما، شوری و خشکی) به عنوان اولین گزارش ارزیابی گردید.
شماره‌ی مقاله: 6
متن کامل [PDF 469 kb]   (1090 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: اکولوژی بذر
دریافت: 1399/2/11 | ویرایش نهایی: 1402/12/1 | پذیرش: 1399/7/12 | انتشار الکترونیک: 1400/8/5

فهرست منابع
1. Atak, M., Kaya, M.D., Kaya, G., Çikili, Y. and Çiftçi, C.Y. 2006. Effects of NaCl on the germination, seedling growth and water uptake of triticale. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 30(1): 39-47.
2. Awan, T.H., Chauhan, B.S. and Sta Cruz, P.C., 2014. Influence of environmental factors on the germination of Urena lobata L. and its response to herbicides. PLos One, 9: e90305. [DOI:10.1371/journal.pone.0090305] [PMID] [PMCID]
3. Azab, A., Nassar, A., Kaplanski, J., Mahajneh, R., Agam, G. and Azab, A.N. 2018. Effects of aqueous extract of Notobasis syriaca on lipopolysaccharide-induced inflammation in rats. Asian Pacific Journal of Tropical Medicine, 11(1): 48-52. [DOI:10.4103/1995-7645.223533]
4. Bykova, O., Chuine, I., Morin, X. and Higgins, S.I., 2012. Temperature dependence of the reproduction niche and its relevance for plant species distributions. Journal of Biogeography, 39(12):.2191-2200. [DOI:10.1111/j.1365-2699.2012.02764.x]
5. Canossa, R.S., Oliveira, J.R., Constantin, R.S., Braccini, J., Biffe, A.L., Alonso, D.F. and Blainski, D.G. 2008. Effect of temperature and light on joyweed (Alternanthera tenella) seed germination. Planta Daninha, 26(4): 745-750. [DOI:10.1590/S0100-83582008000400005]
6. Chadha, A., Florentine, S., Chauhan, B.S., Long, B., Jayasundera, M., Javaid, M.M. and Turville, C. 2019. Environmental factors affecting the germination and seedling emergence of two populations of an emerging agricultural weed: wild lettuce (Lactuca serriola). Crop and Pasture Science, 70(8): 709-717. [DOI:10.1071/CP18594]
7. Chauhan, B.S. and Johnson, D.E. 2010. The role of seed ecology in improving weed management strategies in the tropics. Advances in Agronomy, 105: 221-262. [DOI:10.1016/S0065-2113(10)05006-6]
8. Chauhan, B.S. and Johnson, D.E., 2008. Germination ecology of two troublesome Asteraceae species of rainfed rice: Siam weed (Chromolaena odorata) and coat buttons (Tridax procumbens). Weed Science, 56(4): 567-573. [DOI:10.1614/WS-07.200.1]
9. Chauhan, B.S., Ali, H.H. and Florentine, S. 2019. Seed germination ecology of Bidens pilosa and its implications for weed management. Scientific Reports, 9(1): 1-9. [DOI:10.1038/s41598-019-52620-9] [PMID] [PMCID]
10. Chauhan, B.S., Gill, G. and Preston, C. 2006a. Factors affecting seed germination of annual sowthistle (Sonchus oleraceus) in southern Australia. Weed Science, 54(5): 854-860. [DOI:10.1614/WS-06-047R.1]
11. Chauhan, B.S., Gill, G.S. and Preston, C. 2006b. Tillage system effects on weed ecology, herbicide activity and persistence: a review. Australian Journal of Experimental Agriculture, 46(12): 1557-1570. [DOI:10.1071/EA05291]
12. Cochrane, A., Yates, C.J., Hoyle, G.L. and Nicotra, A.B., 2015. Will among population variation in seed traits improve the chance of species persistence under climate change?. Global Ecology and Biogeography, 24(1): 12-24. [DOI:10.1111/geb.12234]
13. Derakhshan, A., Gherekhloo, J. and Paravar, E. 2013. Estimation of cardinal temperatures and thermal time requirement for cyperus difformis seed germination. Iranian Journal of Weed Science, 9: 127-38. [In Persian with English Summary].
14. Dlugosch, K.M., Anderson, S.R., Braasch, J., Cang, F.A. and Gillette, H.D. 2015. The devil is in the details: genetic variation in introduced populations and its contributions to invasion. Molecular Ecology, 24(9): 2095-2111. [DOI:10.1111/mec.13183] [PMID]
15. Huang, Z., Liu, S., Bradford, K.J., Huxman, T.E. and Venable, D.L. 2016. The contribution of germination functional traits to population dynamics of a desert plant community. Ecology, 97(1): 250-261. [DOI:10.1890/15-0744.1] [PMID]
16. Humphries, T., Chauhan, B.S. and Florentine, S.K. 2018. Environmental factors effecting the germination and seedling emergence of two populations of an aggressive agricultural weed, Nassella trichotoma. PloS One, 13(7): e0199491. [DOI:10.1371/journal.pone.0199491] [PMID] [PMCID]
17. Ikeda, F.S., Carmona, R., Mitja, D. and Guimaraes, R.M. 2008. Light and KNO3 on Tridax procumbens seed germination at constant and alternating temperatures. Planta Daninha, 26(4): 751-756. [DOI:10.1590/S0100-83582008000400006]
18. Javaid, M.M., Florentine, S.K., Ali, H.H. and Chauhan, B.S. 2018. Environmental factors affecting the germination and emergence of white horehound (Marrubium vulgare L.): a weed of arid-zone areas. The Rangeland Journal, 40(1): 47-54. [DOI:10.1071/RJ17121]
19. Kim, S.G. and Park, C.M. 2008. Gibberellic acid-mediated salt signaling in seed germination. Plant Signaling and Behavior, 3: 877-879. [DOI:10.4161/psb.3.10.6247] [PMID] [PMCID]
20. Kurokawa, S., Kobayashi, H. and Senda, T. 2009. Genetic diversity of Sicyos angulatus in central and north-eastern Japan by inter-simple sequence repeat analysis. Weed Research, 49(4): 365-372. [DOI:10.1111/j.1365-3180.2009.00712.x]
21. Leiblein-Wild, M.C., Kaviani, R. and Tackenberg, O. 2014. Germination and seedling frost tolerance differ between the native and invasive range in common ragweed. Oecologia, 174(3): 739-750. [DOI:10.1007/s00442-013-2813-6] [PMID] [PMCID]
22. Licata, M., Tuttolomondo, T., Leto, C., Virga, G., Bonsangue, G., Cammalleri, I. and La Bella, S. 2016. A survey of wild plant species for food use in Sicily (Italy)-results of a 3-year study in four regional parks. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine, 12(1): 1-24. [DOI:10.1186/s13002-015-0074-7] [PMID] [PMCID]
23. Mandák, B. 2003. Germination requirements of invasive and non-invasive Atriplex species: a comparative study. Flora, 198: 45-54. [DOI:10.1078/0367-2530-00075]
24. Montague, J.L., Barrett, S.C.H. and Eckert, C.G. 2008. Reestablishment of clinal variation in flowering time among introduced populations of purple loosestrife (Lythrum salicaria, Lythraceae). Journal of Evolutionary Biology, 21(1): 234-245. [DOI:10.1111/j.1420-9101.2007.01456.x] [PMID]
25. Nejadgharebaghi, H., Fateh, E. and Aynehband, A. 2019. Investigation of the effect of salinity and drought stress on germination characteristics of strangle Wort (Cynanchum acutum) Seeds. Iranian Journal of Seed Research, 6(1): 1-17. [In Persian with English Summary]. [DOI:10.29252/yujs.6.1.1]
26. Nosratti, I., Almaleki, S. and Chauhan, B.S. 2019. Seed germination ecology of Soldier Thistle (Picnomon acarna): an invasive weed of rainfed crops in Iran. Weed Science, 67(2): 261-266. [DOI:10.1017/wsc.2018.74]
27. Radford, I.J. and Cousens, R.D. 2000. Invasiveness and comparative life-history traits of exotic and indigenous Senecio species in Australia. Oecologia, 125(4): 531-542 [DOI:10.1007/s004420000474] [PMID]
28. Snir, A., Nadel, D., Groman-Yaroslavski, I., Melamed, Y., Sternberg, M., Bar-Yosef, O. and Weiss, E. 2015. The origin of cultivation and proto-weeds, long before Neolithic farming. PLoS One, 10(7): e0131422. [DOI:10.1371/journal.pone.0131422] [PMID] [PMCID]
29. Tanveer, A., Khan, M.A., Ali, H.H., Javaid, M.M., Raza, A. and Chauhan, B.S. 2020. Influence of different environmental factors on the germination and seedling emergence of Ipomoea eriocarpa R. Br. Crop Protection, 130: 105070. [DOI:10.1016/j.cropro.2019.105070]
30. Zand, E., Baghestani, M.A., Nezamabadi, N., Minbashi-Moeini, M. and Hadizadeh, M.H. 2009. A review on the last list of herbicides and the most important weeds of Iran. Weed Research Journal, 1(2): 83-99. [In Persian with English Summary].
31. Zare, A. and Moosavi, S.A. 2018. Determination of seed dormancy mechanism in Notobasis. 15th national Iranian Crop Science Congress. September 4-6, Karaj, Iran. [In Persian with English Summary]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله پژوهشهای بذر ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Seed Research

Designed & Developed by : Yektaweb

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.