جلد 2، شماره 1 - ( (بهار و تابستان) 1394 )                   سال1394، جلد2 شماره 1 صفحات 36-25 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Sharifi H, Khajeh-Hosseini M, Rashed-Mohassel M. (2015). Study of Seed Dormancy in Seven Medicinal Species from Apiaceae. Iranian J. Seed Res.. 2(1), 25-36. doi:10.29252/yujs.2.1.25
URL: http://yujs.yu.ac.ir/jisr/article-1-164-fa.html
شریفی حمید، خواجه‌حسینی محمد، راشد محصل محمدحسن. بررسی خواب بذر در هفت گونه گیاه دارویی از تیره چتریان (Apiaceae) پژوهشهای بذر ایران 1394; 2 (1) :36-25 10.29252/yujs.2.1.25

URL: http://yujs.yu.ac.ir/jisr/article-1-164-fa.html


دانشگاه فردوسی مشهد ، saleh@ferdowsi.um.ac.ir
چکیده:   (52334 مشاهده)

وجود خواب در بذرهای گیاهان تیره چتریان یکی از مهم‌ترین دلایلی است که کشت و اهلی کردن آن‌ها را با مشکل مواجه کرده است. جهت ارزیابی خواب بذور هفت گونه دارویی مهم از تیره چتریان، در تابستان 1390 از رویشگاه‌های طبیعی آن‌ها در استان لرستان جمع‌آوری گردید، و جوانه‌زنی آن‌ها در آزمایشی با طرح کاملاً تصادفی و در چهار تکرار 25 تایی بذر مورد ارزیابی قرار گرفت. در آزمایش بررسی جوانه‌زنی در آب مقطر گونه‌های آوندول (Smyrnium cordifrolium)، چویل (Ferulago angulata)، کرفس وحشی (Kelussia odoratissima) و کندل کوهی (Dorema aucheri) فاقد جوانه‌زنی، حال ‌آنکه گلپر (Heracleum persicum) دارای 30%، زیره لرستانی (Bunium luristanicum) 96% و غازیاقی (Falcaria vulgaris) 97% جوانه‌زنی از خود نشان دادند. برای شکستن خواب بذر گونه‌های با جوانه‌زنی کمتر از 30 درصد تیمارهایی شامل سرمادهی مرطوب به مدت زمان‌های 2، 4، 6، 8، 10 و 12 هفته، اسید جیبرلیک با دو غلظت 250 و 500 میلی‌گرم در لیتر، تیمار ترکیبی (اسید جیبرلیک 250 میلی‌گرم در لیتر با تیمار 4 هفته سرمادهی و تیمار ترکیبی اسید جیبرلیک 500 میلی‌گرم در لیتر با تیمار 4 هفته سرمادهی) و نیترات پتاسیم 2/0 درصد اعمال گردید. نتایج نشان داد برای گلپر سرمادهی مرطوب 6 هفته (71%)، و برای گونه‌های کندل کوهی (90%)، کرفس وحشی (63%) و چویل (97%) تیمار 12 هفته سرمادهی مرطوب مؤثرترین تیمارهای شکستن خواب بذرها بودند. همچنین بذر گونه‌های گلپر و کندل کوهی دارای خواب فیزیولوژیکی متوسط و گونه‌های چویل و کرفس وحشی داری خواب فیزیولوژیکی عمیق بودند.

متن کامل [PDF 589 kb]   (5776 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: اکولوژی بذر
دریافت: 1393/6/24 | ویرایش نهایی: 1396/10/1 | پذیرش: 1393/12/5 | انتشار الکترونیک: 1394/6/5

فهرست منابع
1. احیایی، ح. ر.، و خواجه حسینی، م. 1390. ارزیابی ویژگی‌های جوانه‌زنی و خواب در سی توده بذری گیاهان دارویی. پژوهش‌های زراعی ایران، 9(4): 658-651.
2. رجبیان، ط. صبور، ع. حسنی، ب. فلاح حسینی، ح. 1386. اثر جیبرلیک اسید و سرمادهی بر جوانه‌زنی بذر آنغوزه (Ferula assa-foetida). تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 23(3): 404-391.
3. شریفی حشمت‌آباد، ح. 1391. بررسی خواب و ویژگی‌های جوانه‌زنی در بذر سی گونه گیاه دارویی استان لرستان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی.
4. طویلی، ع. صفری، ب. صابری، م. 1388. مقایسه تأثیر کاربرد اسید جیبرلیک و نیترات پتاسیم بر بهبود ویژگی‌های جوانه‌زنی Salsols rigida. مرتع، 3(2): 280-272.
5. ظفریان، س. هوشمند، س؛ و روحی، و. 1390. اثر تیمارهای درجه حرارت و عمر بذر در شکستن خواب و ویژگی‌های جوانه‌زنی بذر کرفس معطر بختیاری (.Kelussia odoratissima Mozaff). داروهای گیاهی، 2(4): 259-255.
6. عقیلیان، ش. 1389. ارزیابی خواب بذر و پتانسیل انبارداری در چهل گونه گیاه دارویی در ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی.
7. عموآقایی، ر. 1386. تأثیر جیبرلین و سرما مرطوب بر شکست خواب بذر کما Ferrula ovina Boiss. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، 11(40): 481-471.
8. کشتکار، ح. ر. آذرنیوند، ح؛ و شهریاری، آ. 1388. بررسی تأثیر برخی تیمارها بر شکست خواب و جوانه‌زنی بذرهای Ferula gummosa و Ferula assafoetida. مرتع، 3(2): 290-281.
9. مظفریان، و. 1384. رده‌بندی گیاهی (کتاب دوم: دولپه‌ای‌ها). چاپخانه سپهر، تهران. 512 صفحه.
10. مغانلو، م. امین‌پور، ع. احمدی، م. ج.، و علیا، ع. 1388. مطالعه و بررسی روش‌های شکستن خواب بذر و اندازه‌گیری شاخص‌های جوانه‌زنی بر جمعیت‌های مختلف بذر کمای ایرانی (Ferula persica var. persica). زیست‌شناسی شیل آمایش، 1(4): 23-15.
11. Baskin, C.C. 2001. Seeds: ecology, biogeography, and evolution of dormancy and germination. Academic Press, San Diego, CA.
12. Baskin, C.C., Baskin, J.M., and Chester E.W. 1999. Seed dormancy in the wetland winter annual Ptilianium nuttalli (Apiaceae). Wetland, 19(2): 359-364. [DOI:10.1007/BF03161767]
13. Baskin, C.C., Hawkins, T.S., and Baskin, J.M. 2004. Ecological life cycle of Chaerophyllum Procumbens variety shortii (Apiaceae), a winter annual of the North American eastern deciduous forest. Journal of the Torrey Botanical Society, 131: 126-139. [DOI:10.2307/4126914]
14.  Baskin, J.M., and Baskin, C.C. 1990. Germination ecophysiology of seeds of the winter annual Chaerophyllum tainturieri: A new type of morphophysiological dormancy. Journal of Ecology, 78(4): 993-1004. [DOI:10.2307/2260948]
15. Baskin, J.M., and Baskin, C.C. 1990. Seed germination ecology of poison hemlock, Conium maculatum. Canadian Journal of Botany, 68(9): 1199-1205. [DOI:10.1139/b90-264]
16. Baskin, J.M., and Baskin, C.C. 2004. A classification system for seed dormancy. Seed Science Research, 14(01): 1-16. [DOI:10.1079/SSR2003150]
17.  Baskin, J.M., and Baskin, C.C. 2004. Classification, biogeography, and phylogenetic relationships of seed dormancy. Kew Publishing, London. pp: 518-544.
18.  Bewley, J.D., and Black, M. 1994. Seeds: physiology of development and germination. Second Edition. Plenum Press, New York. pp: 199-271. _5 [DOI:10.1007/978-1-4899-1002-8]
19.  Ciraka, C., Kevseroglua, K., and Ayan, A.K. 2007. Breaking of seed dormancy in a Turkish endemic Hypericum species: Hypericum aviculariifolium subsp. depilatum var. depilatum by light and some pre-soaking treatments. Journal of Arid Environments, 68(1): 159-164. [DOI:10.1016/j.jaridenv.2006.03.027]
20.  Dewir, Y.H., El-Mahrouk, M.E., and Naidoo, Y. 2011. Effects of some mechanical and chemical treatments on seed germination of Sabal palmetto and Thrinax morrisii palms. Australian Journal of Crop Science, 5(3): 245-250.
21.  El-Dengawy, E.F.A. 2005. Promotion of seed germination and subsequent seedling growth of loaquat (Eriobotrya japonica) by moist-chilling and GA3 applications. Scientia Horticulturae, 105(3): 331-342. [DOI:10.1016/j.scienta.2005.01.027]
22.  El-Nabawy, S., Abou-Rawash, M., El-Hamady, A.M., Desouky, I., and Khalil, F. 1980. Effect of stratification and GA3 on germination of pecan seeds and subsequent seedling growth. Annual of Agriculture Sciences, Ain Shams University, 25(1/2): 323-338.
23. Finch-Savage, W.E., and Leubner-Metzger, G. 2006. Seed dormancy and the control of germination. New Phytologist, 171(3): 501-523. [DOI:10.1111/j.1469-8137.2006.01787.x] [PMID]
24.  Gupta, V. 2003. Seed germination and dormancy breaking techniques for indigenous medicinal and aromatic plants. Journal of Medicinal and Aromatic Plant Sciences, 25: 402-407.
25.  Heywood, V.H. 1985. Flowering plants of the world, Croom Helm, London. Pp: 360. Irvani, N., Solouki, M., Omidi, M., Saidi, A., and Zare, A. 2012. Seed germination and dormancy breaking in Dorema ammoniacum D., an endangered medicinal plant. Trakia Journal of Sciences, 10(1): 9-15.
26.  Karam, N.S., and Al-salem, M.M. 2001. Breaking dormancy in Arbutus andrachne L. seeds by stratification and gibberelic acid. Seed Science and Technology, 29(1): 51-56.
27. Keshtkar, H.R., Azarnivand, H., and Atashi, H. 2009. Effect of prechilling and GA3 on seed germination of Ferula assa-foetida and Prangos ferulacea. Seed Science and Technology, 37(2): 464-468. [DOI:10.15258/sst.2009.37.2.19]
28. Khajeh-Hossini, M., Lomhololt, A., and Matthews, S. 2009. Mean germination in the laboratory estimates the relative vigour and fild performance of commertial seeds lots of maize (Zea mays L.). Seed Science and Technology, 37(2): 446-456. [DOI:10.15258/sst.2009.37.2.17]
29.  Koornneff, M., Bentsink, L., and Hilhorst, H. 2002. Seed dormancy and germination. Current Opinion in Plant Biology, 5(1): 33-36. [DOI:10.1016/S1369-5266(01)00219-9]
30.  Kretshmer, M. 1999. Optimal germination temperature range and dormancy in Apiaceae seeds. Gemus-Munchen, 35: 526-528.
31. Noland, T.L., and Murthy, J.B. 1984. Changes in isocitrate lyase activity and ATP content during stratification and germination of sugar pine seeds. Seed Science and Technology, 12: 777-789.
32. Otte, A., and Franke, R. 1998. The ecology of the Caucasian herbaceous perennial Heracleum mantegazzianum Somm. et Lev.(Giant Hogweed) in cultural ecosystems of Central Europe. Phytocoenologia, 28(2): 205-232. [DOI:10.1127/phyto/28/1998/205]
33. Phillips, N., Drost, D., and Varga, W. 2003. Chemical treatments enhanced seed germination in Perideridia gairdneri. Acta Horticulturea, 618: 477-482. [DOI:10.17660/ActaHortic.2003.618.56]
34. Pimenov, M.G., and Leonov, M.V. 1993. The genera of the Umbelliferae: a nomenclator. Royal Botanic Gardens, Kew, Richmond, Surrey, UK, 156 pp.
35. Razavi, S.M., and Hajiboland, R. 2009. Dormancy breaking and germination of Prangos ferulacea seeds. Journal of Biosciences (EurAsian), 3: 78-83.
36.  Rouhi, H.R., Rahmati, H., Saman, M., Shahbodaghloo, A.R., Karimi, F.A., Moosavi, S. A., Rezaei, M.E., and Karimi, F. 2012. The effects of different treatments on dormancy-breaking of Galbanum seeds (Ferula gummosa Boiss.). International Journal of AgriScience, 2(7): 598-604.
37.  Schmitz, N., Xia, G.H., and Kermode, A.R. 2001. Dormancy of yallow Ceder seeds is terminated by gibberrllic acid in combinationn with fluridone or with osmotic priming and moist chilling. Seed Scienec and Technology, 29: 331-346.
38. Vandelook, F., Bolle, N., and Van Assche, J.A. 2007a. Seed dormancy and germination of the European Chaerophyllum temulum (Apiaceae), a member of a Trans-Atlantic genus. Annals of Botany 100(2): 233-239. [DOI:10.1093/aob/mcm090] [PMID] [PMCID]
39.  Vandelook, F., Bolle, N., and Van Assche, J.A. 2007b. Multiple environmental signals required for embryo growth and germination of seeds of Selinum carvifolia L. and Angelica sylvestris L. (Apiaceae). Seed Science Research, 17(4): 283-291. [DOI:10.1017/S0960258507838888]
40.  Walck, J.L., and Hidayati, S.N. 2004. Germination ecology of the western North American species Osmorhiza depauperata (Apiaceae): implications of preadaptation and phylogenetic niche conservatism in seed dormancy evolution. Seed Science Research, 14(4): 387-394. [DOI:10.1079/SSR2004184]
41.  Wang, J.H., Baskin, C.C., Chen, W., and Du, G.Z. 2010. Variation in seed germination between populations of five sub-alpine woody species from eastern Qinghai-Tibet Plateau following dry storage at low temperatures. Ecology Research, 25(1): 195-203. [DOI:10.1007/s11284-009-0643-0]
42.  Yamauchi, Y., Ogawa, M., Kuwahara, A., Hanada, A., Kamiya, Y., and Yamaguchi, S. 2004. Activation of gibberellin biosynthesis and response pathways by low temperature during imbibition of Arabidopsis thaliana seeds. The Plant Cell Online, 16(2): 367-378. [DOI:10.1105/tpc.018143] [PMID] [PMCID]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله پژوهشهای بذر ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Seed Research

Designed & Developed by : Yektaweb

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.