جلد 12، شماره 1 - ( (پاییز و زمستان) 1401 )                   جلد 12 شماره 1 صفحات 93-84 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Esmaeilzadeh F, Koolivand D. (2023). Tomato brown rogue fruit virus. Plant Pathol. Sci.. 12(1), 84-93. doi:10.52547/pps.12.1.84
URL: http://yujs.yu.ac.ir/pps/article-1-369-fa.html
اسماعیل زاده فرشته، کولیوند داود. ویروس چروکیدگی قهوه‌ای میوه گوجه فرنگی دانش بیماری شناسی گیاهی 1401; 12 (1) :93-84 10.52547/pps.12.1.84

URL: http://yujs.yu.ac.ir/pps/article-1-369-fa.html


گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، رنجان ، koolivand@znu.ac.ir
چکیده:   (1003 مشاهده)
 اسماعیل­زاده،  ف.، کولیوند، د. (1401). ویروس چروکیدگی قهوه‌ای میوه گوجه­فرنگی. دانش بیماری‌شناسی گیاهی 12(1): 93-84.
                                                        
چکیده
ویروس چروکیدگی قهوه‌ای گوجه ­فرنگی (ToBRFV) یک بیمارگر نوظهور است که عموماً در گلخانه‌ها باعث ایجاد بیماری می‌شود. این ویروس نواحی زرد رنگ، بدشکلی و زخم‌های نکروتیک قهوه‌ای رنگ روی میوه‌های گوجه ­فرنگی  ایجاد می‌کند. این ویروس که انتشار جهانی دارد به تازگی با استفاده از روش‌های مولکولی  در گلخانه ­های چند استان ایران گزارش شده است. با توجه به گزارش این ویروس از ایران خصوصیات ویروس ToBRFV، نشانه ­ها، دامنه میزبانی، نحوه انتقال و انتشار و روشهای مدیریت آن بر اساس مطالعات انجام شده قبلی شرح داده شده­اند.

 
واژه‌های کلیدی: انتقال مکانیکی، بذر، توباموویروس
متن کامل [PDF 343 kb]   (1114 دریافت)    
نوع مطالعه: ترویجی | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1401/1/22 | پذیرش: 1401/5/4

فهرست منابع
1. Alfaro-Fernández, A., Castillo, P., Sanahuja, E., Rodríguez-Salido, M. C., & Font, M. I. (2021). First report of Tomato brown rugose fruit virus in tomato in Spain. Plant Disease, 105(2), 515-515. [DOI:10.1094/PDIS-06-20-1251-PDN] [PMID]
2. Alkowni, R., Alabdallah, O., & Fadda, Z. (2019). Molecular identification of tomato brown rugose fruit virus in tomato in Palestine. Journal of Plant Pathology, 101, 719-723. [DOI:10.1007/s42161-019-00240-7]
3. Amer, M. A., & Mahmoud, S. Y. (2020). First report of Tomato brown rugose fruit virus on tomato in Egypt. New Disease Reports, 41(24), 2044-0588. [DOI:10.5197/j.2044-0588.2020.041.024]
4. Beris, D., Malandraki, I., Kektsidou, O., Theologidis, I., Vassilakos, N., & Varveri, C. (2020). First report of tomato brown rugose fruit virus infecting tomato in Greece. Plant Disease, 104(7), 2035. [DOI:10.1094/PDIS-01-20-0212-PDN]
5. Bernabé-Orts, J. M., Torre, C., Méndez-López, E., Hernando, Y., & Aranda, M. A. (2021). New resources for the specific and sensitive detection of the emerging tomato brown rugose fruit virus. Viruses, 13(9), 1680. [DOI:10.3390/v13091680] [PMID] [PMCID]
6. Cambrón-Crisantos, J. M., Rodríguez-Mendoza, J., Valencia-Luna, J. B., Rangel, S. A., De Jesús García-Ávila, C., López-Buenfil, J. A. (2018) First report of tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) in Michoacan, Mexico. Mexican Journal of Phytopathology, 37(1),185-192. [DOI:10.18781/R.MEX.FIT.1810-5]
7. Chanda, B., Shamimuzzaman, M., Gilliard, A., & Ling, K. S. (2021). Effectiveness of disinfectants against the spread of tobamoviruses: Tomato brown rugose fruit virus and Cucumber green mottle mosaic virus. Virology Journal, 18(1), 1-12. [DOI:10.1186/s12985-020-01479-8] [PMID] [PMCID]
8. Costa, J. M., & Heuvelink, E. P. (2018). The global tomato industry. In Tomatoes (pp. 1-26). Wallingford UK: CABI. [DOI:10.1079/9781780641935.0001]
9. Davino, S., Caruso, A. G., Bertacca, S., Barone, S., & Panno, S. (2020). Tomato brown rugose fruit virus: Seed transmission rate and efficacy of different seed disinfection treatments. Plants, 9(11), 1615. [DOI:10.3390/plants9111615] [PMID] [PMCID]
10. Dombrovsky, A., & Smith, E. (2017). Seed transmission of Tobamoviruses: Aspects of global disease distribution. Advance Seed Biology, 12, 233-260. [DOI:10.5772/intechopen.70244]
11. EPPO Bulletin (2021) PM 7/146 (1) Tomato brown rugose fruit virus. 51,178-197. [DOI:10.1111/epp.12723]
12. Esmaeilzadeh, F., & Koolivand, D. (2022). First report of tomato brown rugose fruit virus infecting bell pepper in Iran. Journal of Plant Pathology, 104(2), 893-893. [DOI:10.1007/s42161-022-01094-2]
13. Esmaeilzadeh, F., & Koolivand, D. (2022). Occurrence of tomato brown rugose fruit virus in tomato in Iran. Journal of Plant Pathology, 104(1), 457-457. [DOI:10.1007/s42161-021-01009-7]
14. European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO). Reporting Service 2019/192. Available online: https://gd.eppo.int/reporting/article-6622.
15. FAO (Food and Agriculture Organization) (2020) Online statistical database: Food balance. FAOSTAT.
16. Fidan, H., Sarikaya, P., & Calis, O. (2019). First report of Tomato brown rugose fruit virus on tomato in Turkey. New Disease Reports, 39(18), 2044-0588. [DOI:10.5197/j.2044-0588.2019.039.018]
17. Fidan, H., Sarikaya, P., Yildiz, K., Topkaya, B., Erkis, G., & Calis, O. (2021). Robust molecular detection of the new Tomato brown rugose fruit virus in infected tomato and pepper plants from Turkey. Journal of Integrative Agriculture, 20(8), 2170-2179. [DOI:10.1016/S2095-3119(20)63335-4]
18. Ghorbani, A., Rostami, M., Seifi, S., & Izadpanah, K. (2021). First report of Tomato brown rugose fruit virus in greenhouse tomato in Iran. New Disease Reports, 44(2), e12040. [DOI:10.1002/ndr2.12040]
19. González-Concha, L. F., Ramírez-Gil, J. G., García-Estrada, R. S., Rebollar-Alviter, Á., & Tovar-Pedraza, J. M. (2021). Spatiotemporal analyses of tomato brown rugose fruit virus in commercial tomato greenhouses. Agronomy, 11(7), 1268. [DOI:10.3390/agronomy11071268]
20. Hanssen, I. M., Lapidot, M., & Thomma, B. P. (2010). Emerging viral diseases of tomato crops. Molecular Plant-Microbe Interactions, 23(5), 539-548. [DOI:10.1094/MPMI-23-5-0539] [PMID]
21. Jacobi, V., Bachand, G. D., Hamelin, R. C., & Castello, J. D. (1998). Development of a multiplex immunocapture RT-PCR assay for detection and differentiation of tomato and tobacco mosaic tobamoviruses. Journal of Virological Methods, 74(2), 167-178. [DOI:10.1016/S0166-0934(98)00086-X] [PMID]
22. Jewehan, A., Salem, N., Tóth, Z., Salamon, P., & Szabó, Z. (2022). Screening of Solanum (sections Lycopersicon and Juglandifolia) germplasm for reactions to the tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV). Journal of Plant Diseases and Protection, 1-7. [DOI:10.1007/s41348-021-00535-x] [PMID] [PMCID]
23. Levitzky, N., Smith, E., Lachman, O., Luria, N., Mizrahi, Y., Bakelman, H., & Dombrovsky, A. (2019). The bumblebee Bombus terrestris carries a primary inoculum of Tomato brown rugose fruit virus contributing to disease spread in tomatoes. PloS one, 14(1), e0210871. [DOI:10.1371/journal.pone.0210871] [PMID] [PMCID]
24. Li, R., Gao, S., Fei, Z., & Ling, K. S. (2013). Complete genome sequence of a new tobamovirus naturally infecting tomatoes in Mexico. Genome announcements, 1(5), e00794-13. [DOI:10.1128/genomeA.00794-13] [PMID] [PMCID]
25. Ling, K. S., Tian, T., Gurung, S., Salati, R., & Gilliard, A. (2019). First report of tomato brown rugose fruit virus infecting greenhouse tomato in the United States. Plant Disease, 103(6), 1439. [DOI:10.1094/PDIS-11-18-1959-PDN]
26. Menzel, W., Knierim, D., Winter, S., Hamacher, J., & Heupel, M. (2019). First report of Tomato brown rugose fruit virus infecting tomato in Germany. New Disease Reports, 39(1), 2044-0588. [DOI:10.5197/j.2044-0588.2019.039.001]
27. National Plant Protection Organization (NPPO) of Netherlands 2019-10. Available online: https://english.nvwa.nl/ (accessed on 7 April 2020).
28. Nicaise, V. (2014). Crop immunity against viruses: outcomes and future challenges. Frontiers in Plant Science, 5, 660. [DOI:10.3389/fpls.2014.00660] [PMID] [PMCID]
29. Oladokun, J. O., Halabi, M. H., Barua, P., & Nath, P. D. (2019). Tomato brown rugose fruit disease: current distribution, knowledge and future prospects. Plant Pathology, 68(9), 1579-1586. [DOI:10.1111/ppa.13096]
30. Panno, S., Caruso, A. G., & Davino, S. (2019a). First report of tomato brown rugose fruit virus on tomato crops in Italy. Plant Disease, 103(6), 1443-1443. [DOI:10.1094/PDIS-12-18-2254-PDN]
31. Panno, S., Caruso, A. G., Barone, S., Lo Bosco, G., Rangel, E. A., & Davino, S. (2020b). Spread of tomato brown rugose fruit virus in Sicily and evaluation of the spatiotemporal dispersion in experimental conditions. Agronomy, 10(6), 834. [DOI:10.3390/agronomy10060834]
32. Panno, S., Caruso, A. G., Blanco, G., & Davino, S. (2020a). First report of Tomato brown rugose fruit virus infecting sweet pepper in Italy. New Disease Report, 41(20), 2044-0588. [DOI:10.5197/j.2044-0588.2020.041.020]
33. Panno, S., Ruiz-Ruiz, S., Caruso, A. G., Alfaro-Fernandez, A., San Ambrosio, M. I. F., & Davino, S. (2019b). Real-time reverse transcription polymerase chain reaction development for rapid detection of Tomato brown rugose fruit virus and comparison with other techniques. Peer Journal, 7, e7928. [DOI:10.7717/peerj.7928] [PMID] [PMCID]
34. Salem, N. M., Cao, M. J., Odeh, S., Turina, M., & Tahzima, R. (2020). First report of tobacco mild green mosaic virus and tomato brown rugose fruit virus infecting Capsicum annuum in Jordan. Plant Disease, 104(2), 601. [DOI:10.1094/PDIS-06-19-1189-PDN]
35. Salem, N., Mansour, A., Ciuffo, M., Falk, B. W., & Turina, M. (2016). A new tobamovirus infecting tomato crops in Jordan. Archives of Virology, 161, 503-506. [DOI:10.1007/s00705-015-2677-7] [PMID]
36. Skelton, A., Buxton-Kirk, A., Ward, R., Harju, V., Frew, L., Fowkes, A., ... & Fox, A. (2019). First report of Tomato brown rugose fruit virus in tomato in the United Kingdom. New Disease Report, 40(12), 2044-0588. [DOI:10.5197/j.2044-0588.2019.040.012]
37. Tatineni, S., Stewart, L. R., Sanfaçon, H., Wang, X., Navas-Castillo, J., & Hajimorad, M. R. (2020). Fundamental Aspects of Plant Viruses− An Overview on Focus Issue Articles. Phytopathology, 110(1), 6-9. [DOI:10.1094/PHYTO-10-19-0404-FI] [PMID]
38. Yan, Z. Y., Ma, H. Y., Han, S. L., Geng, C., Tian, Y. P., & Li, X. D. (2019). First report of tomato brown rugose fruit virus infecting tomato in China. Plant Disease, 103(11), 2973-2973. [DOI:10.1094/PDIS-05-19-1045-PDN]
39. Zhi-yong, Y., Mei-sheng, Z., Hua-yu, M. A., Ling-zhi, L., Guang-ling, Y., Chao, G., Yanping, T., & Xiang-dong, L. (2021) Biological and molecular characterization of tomato brown rugose fruit virus and development of quadruplex RT-PCR detection. Journal of Integrative Agriculture, 20(7), 1871-1879. [DOI:10.1016/S2095-3119(20)63275-0]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه یاسوج دانش بیماری شناسی گیاهی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | University of Yasouj Plant Pathology Science

Designed & Developed by : Yektaweb