جلد 12، شماره 1 - ( (پاییز و زمستان) 1401 )                   جلد 12 شماره 1 صفحات 73-64 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Goudarzi A. (2023). Fusarium wilt disease of date palm. Plant Pathol. Sci.. 12(1), 64-73. doi:10.52547/pps.12.1.64
URL: http://yujs.yu.ac.ir/pps/article-1-362-fa.html
گودرزی آزاده. بیماری پژمردگی فوزاریومی خرما دانش بیماری شناسی گیاهی 1401; 12 (1) :73-64 10.52547/pps.12.1.64

URL: http://yujs.yu.ac.ir/pps/article-1-362-fa.html


بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرعباس، ایران ، a.goudarzi6061@gmail.com
چکیده:   (832 مشاهده)
گودرزی، آ. (1401). بیماری پژمردگی فوزاریومی خرما. دانش بیماری‌شناسی گیاهی 12(1): 64 -73.               
بیماری پژمردگی فوزاریومی به عنوان یکی از بیماری­های بسیار خسارت­زا و مرگ­بار درختان خرما در بسیاری از مناطق کشت این محصول در دنیا و به ویژه کشورهای تولید کننده خرما در قاره آفریقا شناخته شده است. در حال حاضر، بخش قابل توجهی از نخلستان­های واقع در مراکش و صحرای غربی و مرکزی الجزایر تحت تأثیر این بیماری قرار دارند. زیان اقتصادی ناشی از بیماری پژمردگی فوزاریومی خرما، به ویژه در صورت وقوع همه­ گیری­های شدید، بسیار قابل توجه است. این بیماری طی یک قرن گذشته، سبب نابودی بیش از 12 میلیون اصله درخت خرما در مراکش و حدود سه میلیون اصله درخت خرما در الجزایر شده است. قارچ Fusarium oxysporum (Schltdl.) f. sp. albedinis که یک بیمارگر آوندی خاک­برد است، به عنوان عامل بیماری پژمردگی فوزاریومی خرما شناخته شده است. زیان اقتصادی ناشی از این بیماری، به ویژه در صورت وقوع همه ­گیری­های شدید، بسیار قابل توجه است و در برخی مناطق، همه­ گیری بیماری پژمردگی فوزاریومی به نابودی بیش از ۷۰ درصد محصول خرما منجر شده است. استراتژی­های مدیریت تلفیقی این بیماری شامل استفاده از رقمهای مقاوم یا متحمل، پیشگیری از ورود عامل بیماری به مناطق عاری از بیماری، ریشه­ کنی بیماری، مبارزه زیستی و مبارزه شیمیایی است. این بیماری تا کنون از مناطق تولید خرما در ایران گزارش نشده است، هرچند که نشانه ­های مشابه با بیماری پژمردگی فوزاریومی در برخی از نخلستان­های استان هرمزگان یافت شده است.
متن کامل [PDF 396 kb]   (393 دریافت)    
نوع مطالعه: ترویجی | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1400/11/9 | پذیرش: 1401/2/11

فهرست منابع
1. Abouamama, S., Sidaoui, A., Karkachi, N., Bertella, A., Terbeche, R., & El Goumi, Y. (2018). Correlation between hydrolytic enzymes activity, geographical origin and pathogenicity of some isolates of Fusarium oxysporum f. sp. albedinis. Archives of Pharmacy and Pharmacology Research, 1(2), 1-5. [DOI:10.33552/APPR.2018.01.000509]
2. Amraoui, H., Lazrek, H. B., Sedra, M. H., Sampieri, F., Mansuelle, P., Rochat, H., & Hamdaoui, A. (2005). Chromatographic characterization and phytotoxic activity of Fusarium oxysporum f. sp. albedinis and saprophytic strain toxins. Journal of Phytopathology, 153(4), 203-208. [DOI:10.1111/j.1439-0434.2005.00953.x]
3. Benzohra, EI., Megateli, M. (2017) Biological control against bayoud disease of date palm (Phoenix dactylifera L.) using antagonistic fungi species: Antibios and mycoparasitism studies. International Journal of Science and Research 6, 557-563. [DOI:10.21275/ART20178329]
4. Bouizgarne, B., Brault, M., Pennarun, A. M., Rona, J. P., Ouhdouch, Y., El Hadrami, I., & Bouteau, F. (2004). Electrophysiological responses to fusaric acid of root hairs from seedlings of date palm‐susceptible and‐resistant to Fusarium oxysporum f. sp. albedinis. Journal of Phytopathology, 152(6), 321-324. [DOI:10.1111/j.1439-0434.2004.00845.x]
5. Daayf, F., El Bellaj, M., El Hassni, M., J'aiti, F., & El Hadrami, I. (2003). Elicitation of soluble phenolics in date palm (Phoenix dactylifera) callus by Fusarium oxysporum f. sp. albedinis culture medium. Environmental and Experimental Botany, 49(1), 41-47. [DOI:10.1016/S0098-8472(02)00048-5]
6. Dihazi, A., Jaiti, F., El Hadrami, I., El Hassni, M., & Zouine, J. (2003). Effect of salicylic acid on phenolic compounds related to date palm resistance to Fusarium oxysporum f. sp. albedinis. Phytopathologia Mediterranea, 42, 9-16.
7. Dihazi, A., Serghini, M. A., Jaiti, F., Daayf, F., Driouich, A., Dihazi, H., & El Hadrami, I. (2011). Structural and biochemical changes in salicylic-acid-treated date palm roots challenged with Fusarium oxysporum f. sp. albedinis. Journal of Pathogens, https://doi.org/10.4061/2011/280481 [DOI:10.4061/2011/280481.] [PMID] [PMCID]
8. El Hadrami, A., El Idrissi-Tourane, A., El Hassni, M., Daayf, F., & El Hadrami, I. (2005). Toxin-based in-vitro selection and its potential application to date palm for resistance to the bayoud Fusarium wilt. Comptes Rendus Biologies, 328(8), 732-744. [DOI:10.1016/j.crvi.2005.05.007] [PMID]
9. El Hassni, M., El Hadrami, A., Daayf, F., Chérif, M., Barka, E. A., & El Hadrami, I. (2007). Biological control of bayoud disease in date palm: Selection of microorganisms inhibiting the causal agent and inducing defense reactions. Environmental and Experimental Botany, 59(2), 224-234. [DOI:10.1016/j.envexpbot.2005.12.008]
10. El Hassni, M., Laadouzaa, H., El Hadrami, A., Dihazi, A., Rakibi, Y., Lemjiber, N., & Naamani, K. (2021). An in vitro evaluation of the effect of hydroxycinnamic acids on the growth and hydrolytic enzyme production in Fusarium oxysporum f. sp. albedinis. Archives of Phytopathology and Plant Protection, 54(17-18), 1553-1567. [DOI:10.1080/03235408.2021.1920311]
11. El Modafar, C. (2010). Mechanisms of date palm resistance to Bayoud disease: current state of knowledge and research prospects. Physiological and Molecular Plant Pathology, 74(5-6), 287-294. [DOI:10.1016/j.pmpp.2010.06.008]
12. El Modafar, C., & El Boustani, E. (2001). Cell wall-bound phenolic acid and lignin contents in date palm as related to its resistance to Fusarium oxysporum. Biologia Plantarum, 44(1), 125-130. [DOI:10.1023/A:1017942927058]
13. El Modafar, C., El Boustani, E., Rahioui, B., El Meziane, A., & El Alaoui-Talibi, Z. (2006). Suppression of phenylalanine ammonia-lyase activity elicited in date palm by Fusarium oxysporum f. sp. albedinis hyphal wall elicitor. Biologia plantarum, 50, 697-700. [DOI:10.1007/s10535-006-0109-y]
14. El Modafar, C. E., Tantaoui, A., & Boustani, E. E. (2000). Effect of caffeoylshikimic acid of date palm roots on activity and production of Fusarium oxysporum f. sp. albedinis cell wall-degrading enzymes. Journal of Phytopathology, 148(2), 101-108. [DOI:10.1046/j.1439-0434.2000.00472.x]
15. El Modafar, C., Tantaoui, A., & El Boustani, E. S. (2001). Differential induction of phenylalanine ammonia-lyase activity in date palm roots in response to inoculation with Fusarium oxysporum f. sp. albedinis and to elicitation with fungal wall elicitor. Journal of Plant Physiology, 158(6), 715-722. [DOI:10.1078/0176-1617-00258]
16. Fernandez, D., & Tantaoui, A. (1994). Random amplified polymorphic DNA (RAPD) analysis: a tool for rapid characterization of Fusarium oxysporum f. sp. albedinis isolates?. Phytopathologia Mediterranea, 223-229.
17. Freeman, S., & Maymon, M. (2000). Reliable detection of the fungal pathogen Fusarium oxysporum f. sp. albedinis, causal agent of Bayoud disease of date palm, using molecular techniques. Phytoparasitica, 28, 341-348. [DOI:10.1007/BF02981829]
18. Jaiti, F., Meddich, A., & El Hadrami, I. (2007). Effectiveness of arbuscular mycorrhizal fungi in the protection of date palm (Phoenix dactylifera L.) against bayoud disease. Physiological and Molecular Plant Pathology, 71(4), 166-173. [DOI:10.1016/j.pmpp.2008.01.002]
19. Leslie, J. F., & Summerell, B. A. (2006). The Fusarium Laboratory Manual Blackwell. John F. Leslie and Brett A. Summerell., Ed, 1-388. [DOI:10.1002/9780470278376]
20. Plyler, T. R., Simone, G. W., Fernandez, D., & Kistler, H. C. (1999). Rapid detection of the Fusarium oxysporum lineage containing the Canary Island date palm wilt pathogen. Phytopathology, 89(5), 407-413. [DOI:10.1094/PHYTO.1999.89.5.407] [PMID]
21. Quenzar, B., Trifi, M., Bouachrine, B., Hartmann, C., Marrakchi, M., Benslimane, A. A., & Rode, A. (2001). A mitochondrial molecular marker of resistance to Bayoud disease in date palm. Theoretical and Applied Genetics, 103, 366-370. [DOI:10.1007/s001220100572]
22. Sghir, F., Touati, J., Mouria, B., Touhami, A. O., Filali-Maltouf, A., El Modafar, C., ... & Douira, A. (2016). Variation in pathogenicity of Fusarium oxysporum f. sp. albedinis on two cultures associated with date palm of Moroccan oasis. World Journal of Pharmaceutical and Life Sciences, 2(3), 56-68.
23. Shabani, F., & Kumar, L. (2013). Risk levels of invasive Fusarium oxysporum f. sp. in areas suitable for date palm (Phoenix dactylifera) cultivation under various climate change projections. PLoS One, 8, e83404. [DOI:10.1371/journal.pone.0083404] [PMID] [PMCID]
24. Tantaoui, A., Ouinten, M., Geiger, J. P., & Fernandez, D. (1996). Characterization of a single clonal lineage of Fusarium oxysporum f. sp. albedinis causing Bayoud disease of date palm in Morocco. Phytopathology, 86(7), 787-792. [DOI:10.1094/Phyto-86-787]
25. Ziouti, A., El Modafar, C., Fleuriet, A., El Boustani, S., & Macheix, J. J. (1996). Phenolic compounds in date palm cultivars sensitive and resistant to Fusarium oxysporum. Biologia Plantarum, 38, 451-457. [DOI:10.1007/BF02896679]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه یاسوج دانش بیماری شناسی گیاهی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | University of Yasouj Plant Pathology Science

Designed & Developed by : Yektaweb