فهرست مقالات پذیرفته شده منتشر نشده

XML بهبود جوانه‌زنی گیاه دم‌گاوی (Smirnovia iranica) از طریق کشت درون‌شیشه‌ای - پذیرفته شده با تصحیحات در 1400/4/23
ماجد چعب، محمد علی ابراهیمی، سارا قزلباش، نسیم زرین پنجه
XML بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته گیاه مادری بر کیفیت و ویژگی‌های جوانه‌زنی بذر گوار (Cyamopsis tetragonoloba L.) در استان گیلان - پذیرفته شده با تصحیحات در 1400/3/1
مهندس محدثه حیدرزاده، دکتر سید محمدرضا احتشامی، مهندس محمد ربیعی
XML بررسی تاثیر تیمارهای نانولوله های کربنی، کلرید کلسیم و نیترات پتاسیم بر خصوصیات جوانه زنی بذر بلوط ایرانی - پذیرفته شده با تصحیحات در 1400/2/21
دکتر فرهاد قاسمی آقباش، دکتر ایمان پژوهان، مهندس زهرا رستمی
XML بررسی تأثیر نانو ذرات دی‌اکسید تیتانیوم در بهبود اثرات منفی ناشی از تنش خشکی بر خصوصیات جوانه‌زنی نخود(Cicer arietinum L.) - پذیرفته شده با تصحیحات در 1400/2/11
رویا قربانی، علی موافقی، علی گنجعلی، جعفر نباتی
XML برآورد دماهای کاردینال جوانه‌زنی بذر گوجه‌فرنگی با استفاده از توابع رگرسیون غیر‌خطی - پذیرفته شده با تصحیحات در 1400/4/19
فاطمه لجم اورک شیرپور، یزدان ایزدی، دکتر سید امیر موسوی
XML بررسی جوانه‌زنی و کمی‌سازی پاسخ جوانه‌زنی بذر دیلار (Fagopyum esculentum) به دما: مدل‌های رگرسیون غیرخطی و ترمال‌تایم - پذیرفته شده با تصحیحات در 1399/11/6
آقای میثم میری، دکتر محمدرضا عامریان، دکتر محسن عدالت، دکتر مهدی برادران فیروزآبادی، دکتر حسن مکاریان
XML بررسی روش های شکست خواب و بهبود جوانه‌زنی بذر گیاه ختمی (Althaea officinalis L.) - پذیرفته شده با تصحیحات در 1400/1/11
دکتر حمیده خلج
XML تاثیر پیش تیمار بذر و نوع بسترکشت بر خصوصیات جوانه زنی و کیفیت نشای تولیدی گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum L.) - پذیرفته شده با تصحیحات در 1399/9/14
آقا حبیب اله موذن، دکتر مهدی حسینی فرهی ، دکتر اعظم امیری
XML بررسی تاثیر زوال بذرطبیعی و مصنوعی بر گونه‌های فعال اکسیژن، آنزیم‌های آنتی-اکسیدانت و خصوصیات جوانه‌زنی بذر در ارقام محلی و اصلاح‌شده برنج (Oryza sativa L.) حاصل از مزارع استان گیلان - پذیرفته شده با تصحیحات در 1399/8/6
محدثه لطیف زاده شاهخالی، سید محمدرضا احتشامی، فواد مرادی
XML خفتگی بذر: مروری براهمیت، انواع خفتگی و روش‌های رفع آن، با تاکید بر روند پژوهش‌های داخلی در حوضه‌ی خفتگی بذر - پذیرفته شده با تصحیحات در 1399/11/14
حکیمه رحیمی، محسن ملک، فرشید قادری فر
XML ارزیابی و تعیین حد آستانه تحمل به شوری برخی توده‌های شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) در مرحله سبز شدن گیاهچه - پذیرفته شده با تصحیحات در 1399/9/7
آقای محمد حسین بناکار، دکتر حمزه امیری، دکتر غلامحسن رنجبر، دکتر محمد رضا سرافراز اردکانی
XML ارزیابی شاخص های جوانه زنی ژنوتیپ های مختلف گیاه کنجد (Sesamum indicum) تحت تنش شوری - پذیرفته شده با تصحیحات در 1400/2/13
نادر شهبازی، سیدکمال کاظمی تبار ، غفار کیانی ، علی پاکدین پاریزی ، پویان مهربان جوبنی
XML بررسی تاثیر کاربرد عناصر روی و بور بر گیاه مادری در شرایط تنش گرما بر سلامت غشا سلولی بذر تولیدی و کیفیت فیزیولوژیک گیاهچه گندم - پذیرفته شده با تصحیحات در 1399/6/29
بهزاد نوری فعلی، حمیدرضا عیسوند ، ناصر اکبری، داریوش گودرزی
XML ارزیابی خصوصیات جوانه‌زنی و تعیین دمای کاردینال بذر بادآورد (Notobasis syriaca) در پاسخ به دامنه دمایی و تنش های شوری و خشکی چکیده مبسوط: - پذیرفته شده با تصحیحات در 1399/7/12
احمد زارع، فاطمه دریس، زهرا کریمی
XML ارزیابی اثر تنش غرقابی و عمق دفن بر ویژگی‌های رشدی بذر و ریشه‌های رونده علف‌هرز کاتوس (Cynanchum acutm) - پذیرفته شده با تصحیحات در 1399/10/17
حبیب نژاد قره باغی، اسفندیار فاتح، امیر آینه بند
XML ارزیابی رابطه جوانه زنی، بنیه و سلامت بذر ارقام تجاری پنبه - پذیرفته شده با تصحیحات در 1399/11/21
آیدین حمیدی ، صمداله کرمی، ویکتوریا عسکری
XML پوشش‌دهی (seed coating) بذر گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis) با مواد مختلف و انتخاب مناسب‌ترین روش برای بهبود جوانه‌زنی - پذیرفته شده با تصحیحات در 1400/2/13
عباس ده شیری، مجتبی کریمی، محمد حسن عصاره، آیدین حمیدی، زهرا کربلایی هرفته، فضل الله صفی خانی
XML بررسی تیمارهای مختلف هورمونی و دمایی بر شکستن خواب بذر اسطوخودوس (Lavandula angustifolia L.) - پذیرفته شده با تصحیحات در 1399/6/29
دکتر محمدرضا لبافی، دکتر حمیده خلج، دکتر مریم دلفانی، دکتر نسرین قوامی
XML اثر تنش کم آبی و محلول‌پاشی گیاه مادری بر خصوصیات جوانه‌زنی بذور تولیدی سه رقم جو (Hordeum vulgare) - پذیرفته شده با تصحیحات در 1399/10/27
مهرداد محلوجی، مهرداد جناب
XML خصوصیات و فعالیت آنزیم‌های جوانه‌زنی پنیرباد (Withania coagulans L.) در پاسخ به خراش‌دهی و پتاسیم نیترات - پذیرفته شده با تصحیحات در 1399/5/4
دکتر مجید قنبری ، دکتر سید علی محمد مدرس ثانوی، دکتر علی مختصی بیدگلی
XML برهمکنش میدان مغناطیسی و تیمارهای شکستن خواب بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه تعدادی از علف‌های هرز - پذیرفته شده با تصحیحات در 1399/2/13
دکتر مرجان دیانت، پویا سنبلی همدانی، دکتر فریدون قاسم خان قاجار
XML کمی‌سازی پاسخ جوانه زنی غده اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus) به دما با استفاده از مدل های زمان دمایی - پذیرفته شده با تصحیحات در 1399/9/30
دکتر سجاد میجانی، دکتر مهدی راستگو ، دکتر علی قنبری، دکتر مهدی نصیری محلاتی
XML اثر رژیم‌های دما و نور بر رفتار جوانه‌زنی بذرهای کلزا (Brassica napus) - پذیرفته شده با تصحیحات در 1399/1/26
مرتضی گرزین، فرشید قادری فر، حمیدرضا صادقی پور، ابراهیم زینلی
XML تأثیر پتانسیل آب بر شاخص‌های بیوشیمیایی و جوانه‌زنی بذر در توده‌های مختلف کنار (Ziziphus spina – christi L.) - پذیرفته شده با تصحیحات در 1398/11/12
مهناز منصوری، دکتر علی مرادی، دکتر حمیدرضا بلوچی، دکتر الیاس سلطانی
XML اثر پیش تیمارهای مختلف بر شکست خواب و بهبود جوانه‌زنی بذر گواوا (Psidium guajava L.) - پذیرفته شده با تصحیحات در 1399/5/4
مریم بروجردنیا، حامد حسن زاده خانکهدانی
XML تأثیر پرایمینگ با جیبرلیک اسید بر مؤلفه‌های جوانه‌زنی و رشد اولیه گیاهچه بذر سرخارگل(Echinacea purpurea L.) - پذیرفته شده با تصحیحات در 1399/7/13
آقای فرشید یوسفی، آقای عبدالرضا سیاهپوش، آقای عبدالمهدی بخشنده، آقای سید امیر موسوی
XML ارزیابی واکنش بذر گاوپنبه (Abutilon theophrasti L.) توده مانه و سملقان به دما و نور - پذیرفته شده با تصحیحات در 1400/1/28
مجید رحیمی زاده، مهدی اسدی
XML اثر سطوح مختلف تنش شوری بر جوانه‌زنی و رشد اولیه شنبلیله - منتشرشده در 1393/4/14
مهندس اعظم رومانی، دکتر سید محمدرضا احتشامی
XML واکنش ارقام مختلف برنج (Oryza sativa L.) به سطوح مختلف شوری در شرایط آزمایشگاه - منتشرشده در 1393/3/27
دکتر اسد معصومی اصل، دکتر رضا امیری فهلیانی، دکتر حمیدرضا بلوچی

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله پژوهشهای بذر ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Seed Research

Designed & Developed by : Yektaweb

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.