جلد 3، شماره 1 - ( (بهار و تابستان) 1395 )                   سال1395، جلد3 شماره 1 صفحات 73-59 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Azarnia M, Biabani A, Eisvand H R, Gholamalipour Alamdari E, Safikhani S. Effect of Seed Priming with Gibberellic Acid and Salicylic Acid on Germination Characteristic and Seed and Seedlings Physiological Quality of Lentil (Lens culinaris) . Iranian J. Seed Res.. 2016; 3 (1) :59-73
URL: http://yujs.yu.ac.ir/jisr/article-1-113-fa.html
آذرنیا محسن، بیابانی عباس، عیسوند حمیدرضا، غلامعلی‌پور علمداری ابراهیم، صفی خانی سعید. اثر پرایمینگ بذور با اسید جیبرلیک و اسید سالیسیلیک بر خصوصیات جوانه‌زنی و کیفیت فیزیولوژیک بذر و گیاهچه عدس (Lens culinaris). پژوهشهای بذر ایران. 1395; 3 (1) :73-59

URL: http://yujs.yu.ac.ir/jisr/article-1-113-fa.html


دانشکده کشاورزی، دانشگاه گنبدکاووس ، abbas.biabani@wsu.edu
چکیده:   (51070 مشاهده)

پرایمینگ بذر به‌عنوان یک راهکار مهم جهت افزایش سرعت و درصد جوانه‌زنی، افزایش کیفیت گیاهچه‌های تولیدی و استقرار مطلوب گیاه مطرح است. به‌منظور ارزیابی عکس‌العمل بذر عدس به مدت زمان پرایمینگ و غلظت مواد به‌کاررفته در پرایمینگ، آزمایشی در سال 1392 به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار در آزمایشگاه زراعت دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبدکاووس اجرا شد. فاکتورها شامل مدت زمان پرایمینگ (4، 8 و 12 ساعت) و غلظت‌های مختلف پرایمینگ (هیدروپرایمینگ، پرایمینگ هورمونی با غلظت‌های 50، 100 و 150 پی‌پی‌ام هورمون‌های اسید جیبرلیک و اسید سالیسیلیک و بذور پرایم نشده) بود. نتایج نشان داد که اثر متقابل مدت زمان و غلظت پرایمینگ بر تمامی صفات مورد مطالعه به‌استثنای صفات بنیه بذر، درصد جوانه‌زنی و وزن خشک گیاهچه در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار شد. کمترین زمان تا 5، 10 و 50 درصد جوانه‌زنی (72/2، 43/5 و 17/18 ساعت) از تیمار هیدروپرایمینگ در مدت زمان 12 ساعت پرایمینگ به‌دست آمد. بیشترین وزن‌تر ریشه‌چه از تیمار هیدروپرایمینگ در هر سه مدت زمان بود. بیشترین سرعت جوانه‌زنی (14/12 گیاهچه در روز) از تیمار جیبرلین 50 پی‌پی‌ام در مدت زمان 12 ساعت به‌دست آمد. بیشترین درصد جوانه‌زنی نیز از تیمار جیبرلین 50 پی‌پی‌ام به‌دست آمد. در این مطالعه بیشترین طول ساقه‌چه، طول ریشه‌چه و سرعت رشد نسبی مربوط به تیمار اسید جیبرلیک 100 پی‌پی‌ام در مدت زمان 8 ساعت پرایمینگ بود. به‌طور کلی، تیمار اسید جیبرلیک 100 پی‌پی‌ام اثر افزایشی بر اغلب صفات مورد اندازه‌گیری عدس داشت؛ بنابراین می‌توان به‌عنوان بهترین ترکیب تیماری در مطالعه حاضر معرفی شود.

متن کامل [PDF 262 kb]   (4320 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: سایر موضوعات
دریافت: 1393/12/26 | پذیرش: 1394/10/26

فهرست منابع
1. آذرنیا، م. و عیسوند، ح.ر. 1392. (الف). بررسی اثر هیدروپرایمینگ و پرایمینگ هورمونی بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط دیم و آبی. نشریه تولید گیاهان زراعی، 6(4): 18-1.
2. آذرنیا، م. و عیسوند، ح.ر. 1392. (ب). پرایمینگ روشی برای بهبود کیفیت بذر جهت افزایش رشد و عملکرد گیاهان زراعی. نشریه - علمی ترویجی یافته‌های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی، 2(4): 287– 277.
3. آزادی، م.ص.، یونسی، ا.، طباطبایی، ع.، انصاری، ا. 1393. اثر جیبرلین بر شاخص‌های جوانه‌زنی، پروتئین و آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت بذر پیش تیمار شده کلزا تحت شرایط تنش خشکی. نشریه تحقیقات بذر، 4(10): 18-10.
4. آگاه، ف.، نبوی کلات، م. 1392. مطالعه پرایمینگ بذر در بهبود شاخص‌های جوانه‌زنی بذر عدس (Lens culinaris Medik.) تحت تنش شوری. مجله علوم و تکنولوژی بذر، 3(2): 61-53.
5. پارسا، م. و باقری، ع. 1387. حبوبات. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. 522 صفحه.
6. خوشخوی، م.، شیبانی، ب.، روحانی، ا. و تفضلی، ع. 1377. اصول باغبانی (مبانی دانش بوستان‌داری). انتشارات دانشگاه شیراز. 566 صفحه.
7. سلطانی، آ. و مداح، و. 1389. برنامه‌های کاربردی ساده برای آموزش و پژوهش در زراعت. انتشارات انجمن بوم‌شناختی ایران. 80 صفحه.
8. عیسوند، ح.ر.، آذرنیا، م.، نظریان، ف. و شرفی، ر. 1390. بررسی اثر اسید جیبرلیک و اسید آبسیزیک بر سبز شدن و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی بذر و گیاهچه نخود در شرایط دیم و آبی، مجله تولید گیاهان زراعی، 42(4): 797-789.
9. کوچکی، ع.ر.، سرمدنیا، غ. 1378. فیزیولوژی گیاهان زراعی. ترجمه. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. 400 صفحه.
10. Agrawal, R.L. 2004. Seed technology. Oxford and IBH Publishing Co. LTD. New Delhi.
11. Aliabadi Farahani, H., and Maroufi, K. 2011. Hydropriming and Nacl influences on seedling growth in fenugreek (Trigonella Foenum-Graecum). Advances in Environmental Biology, 5(5): 821-827.
12. Ansari, O., and Sharif-Zadeh, F. 2012. Does Gibberelic acid (GA), Salicylic acid (SA) and Ascorbic acid (ASc) improve Mountain Rye (Secale montanum) seeds germination and seedlings growth under cold stress. International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 3(8): 1651-1657
13. Arteca, N.R. 1995. Plant growth substances: principles and applications. Springer, 352 p.
14. Ashraf, M., and Rauf, H. 2001. Inducing salt tolerance in maize (Zea mays L.) through seed priming with chloride salts, growth and ion transport at early growth stages. Acta Physiologiae Plantarum, 23(4): 407-414. [DOI:10.1007/s11738-001-0050-9]
15. Bahrani, A., and Pourreza, J. 2012. Gibberellic acid and salicylic acid effects on seed germination and seedlings growth of wheat (Triticum aestivum L.) under salt stress condition. World Applied Science Journal, 18(5): 633-641.
16. Basra, S.M.A., Farooq, M., Wahid, A., and Khan, M.B. 2006. Rice seed invigoration by hormonal and vitamin priming. Seed Science and Technology, 34: 775-780. [DOI:10.15258/sst.2006.34.3.23]
17. Cheng, Z., and Bradford, K.J. 1999. Hydrothermal time analysis of tomato seed germination responses to priming treatments. Journal of Experimental Botany, 50(330): 89-99. [DOI:10.1093/jxb/50.330.89]
18. Eisvand, H.R. Fathi, N., and Goudarzi, D. 2015. Effects of some PGRs on seedling emergence and CAT and POD activity of maize under low temperature stress. Iranian Journal of Plant Physiology, 5(3): 1393-1402.
19. FAO. 2013. FAO Year Book. FAO Publication, (http://faostat.fao.org/site/).
20. Farooq, M., Aziz, T., Basra, S.M.A., Cheema M.A., and Rehman, H. 2008. Chilling tolerance in hybrid maize induced by seed priming with salicylic acid. Journal of Agronomy and Crop Science, 194(2): 161-168. [DOI:10.1111/j.1439-037X.2008.00300.x]
21. Fischer, R.A., and Turner, N.C. 1978. Plant productivity in the arid and semiarid zones. Annaul Review of Plant Physiology, 29(1): 277-317. [DOI:10.1146/annurev.pp.29.060178.001425]
22. Foti, R., Abureni, K., Tigere, A., Gotos, J., and Gere, J. 2008. The efficacy of different seed priming osmotica on the establishment of maize (Zea mays L.) caryopses. Journal of Arid Environments, 72(6): 1127-1130. [DOI:10.1016/j.jaridenv.2007.11.008]
23. Ghassemi-Golezani, K., Asghar Aliloo, A., Valizadeh, M., and Moghaddam, M. 2008 (a). Effects of hydro and osmo-priming on seed germination and field emergence of lentil (Lens culinaris Medik.). Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 36 (1): 29-33.
24. Ghassemi-Golezani, K., Asghar Aliloo, A., Valizadeh, M., and Moghaddam, M. 2008 (b). Effects of different priming techniques on seed invigoration and seedling establishment of lentil (Lens culinaris Medik). Journal of Food Agriculture and Environment, 6(2): 222-226.
25. Ghassemi-Golezani, K., Chadordooz-jeddi, A., Nasrollahzadeh, S., and Moghaddam, M. 2010. Effects of Hydro-Priming Duration on Seedling Vigour and Grain Yield of Pinto Bean (Phaseolus vulgaris L.) Cultivars. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 38(1): 109-113.
26. Ghoreyshizadeh, M., Mirshekari, B. 2015 Seed priming with gibberellic acid and kinetin has a major role in speedy germination and vigorous performance of bitter vetch (Vicia ervilia). International Journal of Biosciences, 6(5): 202-208. [DOI:10.12692/ijb/6.5.202-208]
27. Gupta, S.N., Dahiya, B.S., Malik, B.P.S., and Bishnoi, N.R. 1995. Response of chickpea to water deficits and drought stress. Haryana Agriculture University Journal of Research, 25(1/2): 11-19.
28. Iqbal, M., and Ashraf, M. 2006. Wheat seed priming in relation to salt tolerance, growth, yield and level of free salicylic acid and polyamines. Annals of Botany, 43(4): 250-259.
29. Kaur, S., Gupta, A.K., and Kaur, N. 2002. Effect of osmo- and hydropriming of chickpea seeds on the performance of crop in the field. International Chickpea Pigeonpea News, 9: 15-17.
30. Kaur, S., Gupta., A.K., and Kaur, N. 2005. Seed priming Increases Crop yield possibly by Modulating enzymes of Sucrose metabolism in chickpea. Journal of Agronomy and Crop Science, 191: 81-87. [DOI:10.1111/j.1439-037X.2004.00140.x]
31. Kaya, M.D., Okçu, G., Atak, M., Cıkılı, Y., and Kolsarıcı, Ö. 2006. Seed treatments to overcome salt and drought stress during germination in sunflower (Helianthus annuus L.). European Journal of Agronomy, 24(4): 291-295. [DOI:10.1016/j.eja.2005.08.001]
32. Lin, Y., Van Der Burg, W.J., Aartse, J.W., Van Zwol, R.A., Jalink, H., and Bino, R.J. 1993. X-ray studies on changes in embryo and endosperm morphology during priming and inhibition of tomato seeds. Seed Science Research, 3: 171-171.
33. Liptay, A., and Zariffa, N. 1993. Testing the morphological aspects of polyethylene glycol-primed tomato seeds with proportional odds analysis. Horticulture Science, 28(9): 881-883.
34. Maguire, J.D. 1962. Speed of germination–aid in selection and evaluation for seedling emergence and vigour. Crop Science, 2(2): 176-177. [DOI:10.2135/cropsci1962.0011183X000200020033x]
35. McDonald, M.B. 2000. Seed priming. Black, M., and Bewley, J.D. (ed.). Seed technology and its biological basis. Sheffield Academic Press, Sheffield, UK, 287–325.
36. Mohammadi, L., and Shekari, F. 2015. Examination the effects of hydro-priming and priming by salicylic acid on lentil aged seeds. International Journal of Agriculture and Crop Sciences, 8(3): 420-426.
37. Patade, V.Y., Maya, K., and Zakwan, A. 2011. Seed priming mediated germination improvement and tolerance to subsequent exposure to cold and salt stress in capsicum. Research Journal Seed of Science, 4(3): 125 -136. [DOI:10.3923/rjss.2011.125.136]
38. Raafat, N.Z., and Radwan, T.E.E. 2011. Improving wheat grain yield and its quality under salinity conditions at a newly reclaimed soil by using different organic sources as soil or foliar applications. Journal of Apply Sciences Reserch, 7(1): 42-55.
39. Rouhi, H.R., Aboutalebian, M.A., Moosavi, S.A., Karimi, F.A., Karimi, F., Saman, M., and Samadi, M. 2012. Change in several antioxidant enzymes activity of Berseem clover (Trifolium alexandrinum L.) by priming. International Journal of AgriScience, 2(3): 237- 243.
40. Senaratna, T., Touchell, D., Bunn, E., and Dixon, K. 2000. Acetyl salicylic acid (Aspirin) and salicylic acid induce multiple stress tolerance in bean and tomato plants. Plant Growth Regulation, 30(2): 157-161. [DOI:10.1023/A:1006386800974]
41. Sharma, A.D., Thakur, M., and Rana Singh, K. 2004. Effect of plant growth hormones and abiotic stresses on germination, growth and phosphates activities in (Sorghum bicolor L.) Moench seeds. African Journal of Biotechnology, 3(6): 308-312. [DOI:10.5897/AJB2004.000-2057]
42. Singh, K.B., and Saxena, M.C. 1999. Chickpeas. Technical centre for agricultural and rural cooperation. MacMillan Education Ltd, London. 134 p.
43. Tabatabaei, S.A. 2014. The effect halo-and hydro-priming on seed reserve utilization and seed germination of wheat seeds under salinity stress. Cercetari Agronomice in Moldova, 47(3): 39-45. [DOI:10.2478/cerce-2014-0025]
44. Taylor, A.G., and Harman, G.E. 1990. Concepts and technologies of selected seed treatments. Annuals Review Phytopathology, 28(1): 321-339. [DOI:10.1146/annurev.py.28.090190.001541]
45. Yagmur, M., and Kaydan, D. 2008. Alleviation of osmotic stress of water and salt in germination and seedling growth of triticale with seed priming treatments. African Journal of Biotechnology, 7: 2156-2162.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله پژوهشهای بذر ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Seed Research

Designed & Developed by : Yektaweb

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.