جلد 10، شماره 2 - ( (بهار و تابستان) 1400 )                   جلد 10 شماره 2 صفحات 127-116 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Farri K, Khezri M. (2021). Integrate management method of plants crown gall disease. Plant Pathol. Sci.. 10(2), 116-127. doi:10.52547/pps.10.2.116
URL: http://yujs.yu.ac.ir/pps/article-1-343-fa.html
فری کیوان، خضری مریم. روش مدیریت تلفیقی بیماری گال طوقه گیاهان دانش بیماری شناسی گیاهی 1400; 10 (2) :127-116 10.52547/pps.10.2.116

URL: http://yujs.yu.ac.ir/pps/article-1-343-fa.html


مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران ، ma_khezri@yahoo.com
چکیده:   (2164 مشاهده)
فرّی ک، خضری م (1400) روش مدیریت تلفیقی بیماری گال طوقه گیاهان. دانش بیماری­شناسی گیاهی 10(2): 127-116.          
          Doi: 10.2982/PPS.10.2.116.

چکیده

باکتری Agrobacterium tumefaciens قادر به ایجاد بیماری مخرب گال طوقه در طیف وسیعی از گیاهان دولپه است و موجب خسارت­های اقتصادی قابل توجهی در میزبان­های خود می­شود. این باکتری مقیم خاک، تا مدت­های زیادی می­تواند به صورت ساپروفیت در خاک و بقایای گیاهی زنده بماند. زمانی­که گیاه میزبان در دسترس باکتری قرار گیرد، از طریق مواد مترشحه از زخم­های ایجاد شده روی ریشه، به گیاه جذب شده و از همین طریق وارد گیاه می­شود. باکتری بیمارگر بخشی از پلاسمید Ti، به نام T-DNA، را به سلول گیاه وارد می­کند. الحاق T-DNA به ژنوم سلول گیاه، موجب بیان ژن­های تومورزای رمزگذاری شده می­گردد و میزان تولید هورمون­های رشدی گیاه در سلول افزایش می­یابد. افزایش تولید اکسین و سیتوکینین، افزایش تعداد و حجم سلول­ها را به دنبال دارد که نتیجه آن تشکیل گال روی ریشه، طوقه و شاخه­ های گیاهان آلوده است. با توجه به دامنه میزبانی وسیع، خسارت اقتصادی بالا و کنترل دشوار این بیماری، در این مقاله ویژگی­های فنوتیپی، ژنتیکی و بیماری­زایی باکتری مورد بررسی قرار گرفته است، همچنین زیست­ شناسی و راه­کارهایی موثر در مدیریت تلفیقی بیماری ارایه شده است.  
واژه‌های کلیدی: Agrobacterium، Rhizobiaceae، T-DNA
متن کامل [PDF 1011 kb]   (1323 دریافت)    
نوع مطالعه: ترویجی | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1400/6/20 | پذیرش: 1400/9/10

فهرست منابع
1. Agrios GN (2005) Plant Pathology. 5th ed. Elsevier Academic Press Inc, New York, USA. 952p.
2. Amani B (1966) Stem and root gall of grapevine. Iranian Journal of Plant Diseases 3:12-18. (In Persian with English abstract).
3. Aysan Y, Sahin F (2003) An outbreak of crown gall disease on rose caused by Agrobacterium tumefaciens in Turkey. Plant Pathology 52:780-780. https://doi.org/10.1111/j.1365-3059.2003.00889.x [DOI:10.1111/j.1365-3059.2003.00902.x]
4. Dillen W, de Clereq J, Kapila J, van Montagu ZM, Angenon G (1997) The effect of temperature on Agrobacterium tumefaciens-mediated gene transfer to plants. The Plant Journal 12:1459-1463. [DOI:10.1046/j.1365-313x.1997.12061459.x]
5. Epstein L, Kaur S, McKenna JR, Grant JA, Olson W, Reil WO (2008) Crown gall can spread between walnut trees in nurseries and reduce future fields. California Agriculture 62:111-115. [DOI:10.3733/ca.v062n03p111]
6. Escobar MA, Dandekar AM (2003) Agrobacterium tumefaciens as an agent of disease. Trends in Plant Science 8:380-386. [DOI:10.1016/S1360-1385(03)00162-6]
7. Farri K, Khezri M (2020) Phylogenetic analysis of apple crown gall agent based on recA gene in West Azarbaijan province. Proceedings of 5th National Conferences of Biodiversity and its Effect on Agriculture and the Environment. Afagh Higher Education Institute, Urmia, Iran. (In Persian with English Abstract).
8. Farri K, Khezri M, Rastgou M (2019) Phenotypic and molecular characterization of crown gall inducing bacteria in stone fruits and apple trees. Proceedings of 1st Iranian Plant Pathology Congress. University of Tehran, Karaj, Iran, p.176. (In Persian with English Abstract).
9. Ferdous ML, Hossain MN, Ali MO, Islam MS, Yasmin S (2021) Morphological, biochemical and molecular identification of the wild strain of Agrobacterium tumefaciens from crown gall infected mango tree. Fundamental and Applied Agriculture 6:43-49. [DOI:10.5455/faa.136134]
10. Gelvin SB (2017) Integration of Agrobacterium T-DNA into the plant genome. Annual Review of Genetics 51:195-217. [DOI:10.1146/annurev-genet-120215-035320] [PMID]
11. Hwang HH, Wang MH, Lee YL, Tsai YL, Li YH, Yang FJ, Liao YC, Lin SK, Lai EM (2010) Agrobacterium produced and exogenous cytokinin modulated Agrobacterium mediated plant transformation. Molecular Plant Pathology 11:677-690. [DOI:10.1111/j.1364-3703.2010.00637.x] [PMID] [PMCID]
12. Kado CI (1991) Molecular mechanisms of crown gall tumorigenesis. Critical Reviews in Plant Sciences 10:l-32. [DOI:10.1080/07352689109382305]
13. Kado CI (2002a) Crown gall. The Plant Health Instructor. doi: 10.1094. PHI-I-2002-1118-01. [DOI:10.1094/PHI-I-2002-1118-01]
14. Kado CI (2002b) Crown Gall Tumors, Encyclopedia of Genetics. Pp.1-3. In: S Brenner, JH Miller (ed.). Academic Press, San Diego, California, USA.
15. Krimi Z, Petit A, Mougel C, Dessaux Y, Nesme X (2002) Seasonal fluctuations and long-term persistence of pathogenic populations of Agrobacterium spp. in soils. Applied and Environmental Microbiology 68:3358-3365. [DOI:10.1128/AEM.68.7.3358-3365.2002] [PMID] [PMCID]
16. Kuzmanovic N, Pulawska J, Smalla K, Nesme X (2018) Agrobacterium rosae sp. nov., isolated from galls on different agricultural crops. Systematic and Applied Microbiology 41:191-197. [DOI:10.1016/j.syapm.2018.01.004] [PMID]
17. Kwon T (2016) Mitochondrial porin isoform AtVDAC1 regulates the competence of Arabidopsis thaliana to Agrobacterium-mediated genetic transformation. Molecules and Cells 39:705-713. [DOI:10.14348/molcells.2016.0159] [PMID] [PMCID]
18. Lacroix B, Citovsky V (2016) Transfer of DNA from bacteria to eukaryotes. MBio 7:1-16. [DOI:10.1128/mBio.00863-16] [PMID] [PMCID]
19. Mafakheri H, Taghavi SM, Banihashemi Z, Osdaghi E, Lamichhane JR (2017) Pathogenicity, host range and phylogenetic position of Agrobacterium species associated with sugar beet crown gall outbreaks in Southern Iran. European Journal of Plant Pathology 147:721-730. [DOI:10.1007/s10658-016-1034-3]
20. Marefat AR (2000) Bacterial root and crown gall on Moghan orchards. Proceedings of 14th Iranian Plant Protection Congress, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran, p.136. (In Persian with English Abstract).
21. Matsuoka A, Maliga P (2021) Prospects for re-engineering Agrobacterium tumefaciens for T-DNA delivery to chloroplasts. Plant Physiology 186:215-220. [DOI:10.1093/plphys/kiab081] [PMID]
22. Nester EW (2015) Agrobacterium: Nature's genetic engineer. Frontiers in Plant Science 5:1-16. [DOI:10.3389/fpls.2014.00730] [PMID] [PMCID]
23. Pulawska J (2010) Crown gall of stone fruits and nuts, economic significance and diversity of its causal agents: tumorigenic Agrobacterium spp. Journal of Plant Pathology 92:87-98.
24. Rahmanzadeh S, Khezri M (2016) A study on apple bacterial gall in West Azarbaijan province. National Conference on Research and Technology in Natural and Agricultural Ecosystems. University of Tehran, Tehran, Iran. p.359. (In Persian).
25. Rouhrazi K, Rahimian H (2014) Biochemical and genetic characterization of Agrobacterium tumefaciens the causal agent of walnut crown gall disease in Iran. Archives of Phytopathology and Plant Protection 47:2493-2500. [DOI:10.1080/03235408.2014.880575]
26. Ryder MH, Jones DA (1991) Biological control of crown gall using Agrobacterium strains K84 and K1026. Australian Journal of Plant Physiology 18:571-579. [DOI:10.1071/PP9910571]
27. Sadravi M (2012) Application of genetic engineering in creating disease-resistant plants. Plant Pathology Science 1:1-9. (In Persian with English Abstract).
28. Schaad NW, Jones JB, Chun W (2001) Laboratory Guide for Identification of Plant Pathogenic Bacteria. (3rd ed.). APS Press, St. Paul, Minnesota, USA. 373p.
29. Smith EF, Townsend CO (1907) A plant-tumor of bacterial origin. Science 25:671-673. [DOI:10.1126/science.25.643.671] [PMID]
30. Thompson MG, Moore WM, Hummel NFC, Pearson AN, Barnum CR, Scheller HV, Shih PM (2020) Agrobacterium tumefaciens: a bacterium primed for synthetic biology. BioDesign Research. doi.org/10.34133/2020/8189219. [DOI:10.34133/2020/8189219]
31. Tzfira T, Citovsky V (2008) Agrobacterium: from Biology to Biotechnology. Springer, USA, 750p. [DOI:10.1007/978-0-387-72290-0]
32. Vladimirov IA, Matveeva TV, Lutova LA (2015) Opine Biosynthesis and catabolism genes of Agrobacterium tumefaciens and Agrobacterium rhizogenes. Russian Journal of Genetics 51:121-129. [DOI:10.1134/S1022795415020167]
33. Xu N, Yang Q, Yang, X, Wang, M, Guo M (2021) Reconstruction and analysis of a genome-scale metabolic model for Agrobacterium tumefaciens. Molecular Plant Pathology 22:348-360. [DOI:10.1111/mpp.13032] [PMID] [PMCID]
34. Yan J, Li Y, Han XZ, Chen WF, Zou WX, Xie Z, Li M (2017) Agrobacterium deltaense sp. nov., an endophytic bacteria isolated from nodule of Sesbania cannabina. Archives of Microbiology 199:1003-1009. [DOI:10.1007/s00203-017-1367-0] [PMID]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه یاسوج دانش بیماری شناسی گیاهی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | University of Yasouj Plant Pathology Science

Designed & Developed by : Yektaweb