جستجو در مقالات منتشر شده


20 نتیجه برای صدروی

مهدی صدروی،
جلد 1، شماره 1 - ( 12-1390 )
چکیده

صدروی، م. 1390. نقش قارچ­های میکوریز آربوسکولار در مدیریت بیماری­های گیاهی.  دانش بیماری­شناسی گیاهی 1(1) : 13-1.

قارچ‌های میکوریز آربوسکولار، همزیست ریشه 80% گیاهان، از جمله اغلب گیاهان زراعی و درختان میوه هستند. آن‌ها ضمن استقرار درون بافت ریشه و تولید آربوسکول درون سلول‌های پوست داخلی آن، شبکه ظریف ریسه‌های خارج ریشه‌ای نیز تولید می‌کنند. این قارچ‌ها با افزایش جذب آب و عناصر غذایی برای گیاهان، تغییر در مواد شیمیایی بافت‌های گیاهی، رقابت با بیمارگرها برای محل استقرار و مواد غذایی، تغییر در ساختار ریشه‌، کاستن از تنش‌های محیطی و افزایش جمعیت باکتری‌های مفید خاک به مدیریت بیماری‌های قارچی، شبه قارچی، نماتدی، باکتریایی، فیتوپلاسمایی و فیزیولوژیک گیاهان کمک می‌نمایند. جمع‌آوری، شناسایی، خالص سازی ، تکثیر و تلقیح این قارچ‌ها به گیاهان می‌تواند مصرف کودها و سموم شیمیایی را کاهش دهد.

مهدی صدروی،
جلد 1، شماره 2 - ( 6-1391 )
چکیده

صدروی، م. 1391. کاربرد مهندسی ژنتیک در ایجاد گیاهان مقاوم به بیماری‌ها. دانش بیماری‌شناسی گیاهی 1(2): 9-1
دانش مهندسی ژنتیک از حدود 160 سال پیش با کشف قوانین وراثت صفات زیستی، آغاز گردیده و در آن روش‌های جداسازی و خالص‌سازی DNA از سلول، همانند‌سازی و تکثیر قطعه‌های آن با واکنش زنجیره‌ای پلیمراز، شناسایی و خالص نمودن ژن‌های مطلوب و انتقال آن‌ها به درون سلول گیاهان به طور غیر مستقیم با استفاده از باکتری Agrobacterium tumefaciens و یا به طور مستقیم با تفنگ ژنی و تولید گیاه کامل تراریخته از سلول تراریخته با کشت بافت، در طی 4 دهه اخیر ابداع و کامل گردیده‌اند. با استفاده از این فنآوری امکان انتقال ژن‌های مطلوب، بدون همراهی با هیچ ژن نامطلوبی به گیاهان میسر شده است و گیاهان تراریخته مقاوم به بیماری‌های قارچی، باکتریایی، ویروسی، نماتدها و تنش‌های محیطی تولید شده‌اند. مهندسی ژنتیک امیدی برای مدیریت بهتر بیماری‌های گیاهان و افزایش تولید محصولات کشاورزی برای تامین نیازهای غذایی جمعیت روزافزون انسان، به‌وجود آورده است.

مهدی صدروی،
جلد 2، شماره 1 - ( 12-1391 )
چکیده

صدروی، م. 1391. مبارزه زیستی با سفیدک‌های پودری. دانش بیماری‌شناسی گیاهی 2(1): 7-1. 
سفیدک‌های پودری از قارچ‌های انگل‌های اجباری مهم گیاهان هستند، که با به وجود آمدن پوشش سفیدرنگ روی قسمت‌های هوایی آن‌ها باعث زردی، خشکی و کاهش کمی و کیفی محصول گیاهان زراعی، درختان میوه، جالیز و زینتی می‌شوند. از بین روش‌های مبارزه با این بیمارگرها تنها امکان استفاده از قارچ‌کش‌ها بعد از بروز آن‌ها وجود دارد، ولی به دلیل خطرات زیست محیطی استفاده از سموم شیمیایی، امکان باقیماندن آن‌ها در محصول و گزارش مقاومت به قارچ‌کش‌ها در بعضی از سفیدک‌های پودری، مبارزه زیستی با این بیمارگرها مورد توجه قرار گرفته است. قارچ‌های Ampelomyces quisqualis، Pseudozyma flocculosa و Lecanicillium longisporum، باکتری Bacillus subtilis ، کنه Tydeus lambi و کفشدوزک 20 نقطه‌ای Psyllobora vigintimaculata به طرز موثری در مبارزه با سفیدک‌های پودری خیار، کدو، گوجه‌فرنگی، فلفل، انگور و رز استفاده شده‌اند و تعدادی از آن‌ها به شکل تجارتی به بازار نیز عرضه شده‌اند.

مهدی صدروی، قائم خردمندمطلق ،
جلد 2، شماره 2 - ( 6-1392 )
چکیده

صدروی، م. و خردمندمطلق، ق. 1392. کاربردهای فن‌آوری نانو در بیماری‌شناسی گیاهی. دانش بیماری‌شناسی گیاهی 2(2):44- 38.  
فن‌آوری نانو، علمی است که به شناسایی، تولید و استفاده از مواد در مقیاس نانومتر (‌‌‌9- 10متر) می‌بردازد. این فن‌آوری که قدرت سازماندهی در حد مولکولی را فراهم کرده در بیماری‌شناسی گیاهی برای تولید نانوحسگر‌های زیستی برای تشخیص سریع بیمارگرها، تولید مواد نقره و سیلیکا-نقره نانو برای مبارزه با قارچ‌ها و باکتری‌ها و تهیه سموم شیمیایی به شکل کپسول‌های نانو، کاربرد دارد. ذرات فلزی نانو بازدارنده بیمارگرهای گیاهی، از بعضی قارچ‌ها، باکتری‌ها و گیاهانی مانند آفتابگردان، یونجه، خردل‌هندی، ماگنولیا و خرمالوی ژاپنی بدست آمده است.

مهدی صدروی، نجمه قرچه،
جلد 2، شماره 2 - ( 6-1392 )
چکیده

صدروی، م. و قر‌چه، ن. 1392. نقش قارچ‌های همزیست ریشه در احیای زمین‌های آلوده به مواد سمی. دانش بیماری‌شناسی گیاهی 2(2):60- 45.
 آلودگی خاک زمین‌های محدود زراعی به مواد سمی در طول چند دهه اخیر افزایش چشمگیری داشته است . گیاه-پالایی فن‌آوری استفاده از گیاهان برای حذف، تجزیه یا کم خطرتر کردن مواد سمی موجود در خاک است. همزیستی قارچ‌ها با ریشه گیاهان کارایی گیاهان همزیست را در پالایش خاک‌های آلوده از مواد سمی افزایش می‌دهد. قارچ Hebeloma mesophaeum که همزیست سطح ریشه گیاهان نوئل نروژی، راش، توسکا، بیدمجنون و بیدمشک است، با جذب و غیرفعال کردن فلزات سنگین آلاینده موجود در خاک در شبکه ریسه‌ای هارتیگ خود در پوست ریشه، به استقرار و رشد بهینه این گیاهان در خاک‌های آلوده کمک می‌کند. قارچ‌های همزیست ریشه آربوسکولار Funneliformis mosseae ، Claroideoglomus etunicatum ، Septoglomus deserticola ، Glomus versiforme و G. intraradices به ذرت، سویا، شبدر، شبدر زیرزمینی، گوجه‌فرنگی و اکالیپتوس در استقرار و رشد بهینه و جذب بیشتر عناصر غذایی در خاک‌های آلوده به کادمیوم، سرب، روی، آرسنیک و مواد نفتی کمک کرده‌اند. این قارچ‌ها با تثبیت این عناصر و مواد آلاینده در شبکه ریسه‌ای خارج ریشه‌ای خود باعث غیرفعال شدن آن‌ها می‌شوند. بنابراین قارچ‌های همزیست ریشه می‌توانند کمک زیادی در احیای زیستی زمین‌های آلوده بنمایند.

مهدی صدروی،
جلد 3، شماره 1 - ( 12-1392 )
چکیده

صدروی م. 1392. مدل پیش‌آگاهی زنگ زرد گندم. دانش بیماری‌شناسی گیاهی 3(1): 74-62. 
 زنگ زرد مهمترین بیماری گندم در ایران است. هاگ‌های هوازاد قارچ عامل بیماری منبع اولیه آلودگی هستند. دما، رطوبت، شدت و جهت وزش باد، واکنش ارقام تحت کشت به بیماری، وجود بوته‌های گندم در تابستان، زمان کاشت گندم و وضعیت تغذیه گیاه در هر منطقه نیز عوامل موثر در شیوع بیماری هستند. در مدل پیش‌آگاهی بیماری، بر اساس ردیابی بیماری و شدت آن در طی سال، بررسی عوامل آب‌وهوایی موثر بر بیماری، واکنش ارقام تحت کشت در منطقه و مرحله رشد گیاه به هنگام بروز بیماری، زمان مناسب سمپاشی و تعداد دفعات آن تعیین می‌شود. اهمیت بیماری در ایران و جهان، نشانه‌های آن، عامل بیماری، عوامل موثر در شیوع بیماری، مدل پیش‌آگاهی و مراحل اجرایی آن و سموم مناسب برای مبارزه با بیماری شرح داده شده‌اند.

مهدی صدروی، مرضیه توکلی،
جلد 3، شماره 2 - ( 6-1393 )
چکیده

صدروی م. و توکلی م. 1393. مدل پیش‌آگاهی بیماری سفیدک کرکی خیار. دانش بیماری‌شناسی گیاهی 3(2):81-73. 
 بیماری سفیدک کرکی، ناشی از Pseudoperonospora cubensis ، مهمترین بیماری خیار در مناطق مرطوب و گلخانه‌های تولید آن در کشور است، که خسارت آن تا 100درصد محصول می‌رسد. از آنجا که برای مبارزه با این بیماری روی ارقام حساس تحت کشت، اغلب از مبارزه شیمیایی استفاده می‌شود، با برقراری برنامه پیش‌آگاهی آن براساس بررسی جمعیت بیمارگر در مزرعه و اندازه‌گیری دما و رطوبت نسبی هوا در مزرعه و گلخانه می‌توان زمان ظهور بیماری را پیش‌بینی نمود و با یک سمپاشی به موقع با یکی از سموم محفاظتی و یا جذبی مناسب از بروز و شیوع بیماری پیشگیری نمود و خطر باقیماندن سم در این محصول، که به صورت تازه مصرف می‌شود، هزینه‌های تولید و قیمت محصول را کاهش داد.

مهدی صدروی، فرزانه طلایی،
جلد 4، شماره 1 - ( 12-1393 )
چکیده

صدروی م. و طلایی ف. 1393. روش­های تولید انبوه مایه قارچ­های همزیست درون ریشه. دانش بیماری­شناسی گیاهی 4(1):22-13. 

قارچ‌های همزیست درون ریشه‌ یا آربوسکول‌دار، نقش مهمی در زندگی اکثر گیاهان زراعی، باغی، سبزی، صیفی و زینتی دارند. آن‌ها باعث افزایش جذب عناصر غذایی، مقاومت گیاهان در برابر بیمارگرهای خاکزاد و محصول می‌شوند. از آنجا که این قارچ‌های مفید همزیست اجباری ریشه هستند، تکثیر و تولید انبوه مایه آن‌ها تنها روی بافت‌های زنده امکان‌پذیر است. اولین روشی که برای این منظور به کار رفت کشت‌های گلدانی بود، سپس روش‌های آبکشت، هواکشت و سرانجام تکثیر آن‌ها روی ریشه‌های کشت شده روی محیط‌های خاص ابداع شده‌اند. این روش‌ها و عوامل موثر در تکثیر و تولید انبوه مایه این قارچ‌های سودمند شرح داده شده‌اند.
زینب شرفی، مهدی صدروی،
جلد 4، شماره 1 - ( 12-1393 )
چکیده

شرفی ز. و صدروی م. 1393. معرفی ده قارچ بیمارگر بذرزاد. دانش بیماری­شناسی گیاهی 4(1): 45-34.

اکثر محصولات کشاورزی توسط بذر تکثیر می‌شوند. تعداد زیادی از قارچ‌های بیمارگر گیاهان نیز همراه با بذر منتقل و منتشر ‌شده، باعث بروز و شیوع بیماری‌های مخرب در مزرعه می‌شوند. با شناسایی قارچ‌های بذرزاد می‌توان از بروز بیماری‌های آن‌ها پیش‌گیری نمود. در این مقاله خصوصیات ریخت‌شناسی ده قارچ‌ بیمارگر بذرزاد متعلق به جنس‌های Alternaria، Aspergillus و Bipolaris، که می‌توانند باعث پوسیدگی و یا کاهش قوه جوانه‌زنی بذر و یا بیماری لکه قهوه‌ای یا سوختگی برگ غلات شوند، شرح داده شده‌اند.
نجمه قرچه ، مهدی صدروی،
جلد 4، شماره 2 - ( 6-1394 )
چکیده

قرچه ن. و صدروی م. 1394. معرفی پنج بیماری مهم قارچی حبوبات در ایران. دانش بیماری­شناسی گیاهی  4(2):25-17.

دانه­های لوبیا، نخود، عدس، ماش و باقلا سرشار از پروتئین هستند. استان کهگیلویه و بویر­احمد، یکی از مناطق کشت این گیاهان است. پنج بیماری مهم قارچی پژمردگی فوزاریومی، پوسیدگی فوزاریومی ریشه، سوختگی آسکوکیتایی، سوختگی آلترناریایی و پوسیدگی ذغالی در این استان روی این گیاهان شایع هستند. نشانه­های این بیماری‌ها، خصوصیات کلیدی ریخت­شناسی بیمارگرها و مناطق انتشار آن­ها در ایران و جهان شرح داده شده است.


مهدی صدروی، محیا رحیمی‌زاده،
جلد 5، شماره 1 - ( 12-1394 )
چکیده

صدروی م. و رحیمی­زاده م. 1394. معرفی ده گونه­ی مفید Penicillium . دانش بیماری‌شناسی گیاهی 5(1):13-1.

                

گونه­های Penicillium ، اغلب به حالت گندرو در بقایای گیاهی در خاک، فرآورده­های گیاهی، میوه­های تازه و آبدار آسیب­دیده یا میوه­ها و دانه­های انباری زندگی می­کنند. این قارچ­ها را می­توان براساس ویژگی‌های پرگنه، کنیدیوم­بر، فیالیدها و کنیدیوم­ها، روی محیط کشت­های اختصاصی شناسایی کرد.  توانایی بعضی جدایه­های ده گونه­ی
 P. aurantiogriseum ،P. bilaiae ،P. chrysogenum ،P. citrinum ،P. funiculosus ،P. glabrum ،
P. griseofulvum ،P. oxalicum ،P. purpurogenum  و P. simplicissimum برای مهار بیماری‌های پژمردگی فوزاریومی و ورتیسلیومی گوجه‌فرنگی، کپک سفید و پوسیدگی خاکستری حبوب، پوسیدگی قهوه‌ای و سوختگی سرشاخه هلو، سوختگی دیرهنگام و سیست سیب‌زمینی و یا به ‌عنوان عامل افزایش‌دهنده رشد گیاهان به اثبات رسیده است. خصوصیات ریخت­شناسی کلیدی این قارچ­ها در این مقاله شرح داده شده است. اکثر این قارچ­ها از ایران نیز گزارش شده­اند، بنابراین شناسایی و کاربرد جدایه­های موثر آن­ها برای مبارزه با بیماری­های گیاهی و یا افزایش رشد گیاهان را می­توان پیشنهاد کرد. 


محیا رحیمی‌زاده، مهدی صدروی،
جلد 6، شماره 1 - ( 12-1395 )
چکیده

رحیمی‌زاده م. و صدروی م. 1395. معرفی هشت گونه‌ی مفید Aspergillus. دانش بیماری‌شناسی گیاهی 6(1): 32-22.

گونه‌های Aspergillus اغلب به حالت گندرو در بقایای گیاهی در خاک، آب، برخی فراورده‌های گیاهی، میوه‌های تازه و آب‌دار آسیب‌دیده یا میوه‌ها و دانه‌های انباری یافت می‌شوند. این قارچ‌ها را می‌توان بر اساس ویژگی‌های پرگنه، کنیدیوم‌بر، حباب، فیالید و کنیدیوم‌ها، روی محیط کشت‌های اختصاصی شناسایی کرد. توانایی برخی جدایه‌های هشت گونه A. flavus، A. fumigatus، A. niger، A. piperis، A. repens،  A. tamarii، A. terrus  و  A. tubingensis، برای مهار بیماری‌های سیاه­شدن غلاف کاکائو، غده ریشه و پوسیدگی فوزاریومی ریشه گوجه‌فرنگی، لکه‌برگی آلترناریایی، پوسیدگی خشک فوزاریومی، پوسیدگی صورتی و نرم غده سیب‌زمینی و یا به‌عنوان عامل افزایش‌دهنده رشد گیاهان و عامل کاهنده تولید آفلاتوکسین در دانه­ها و خشکبار به اثبات رسیده است. خصوصیات ریخت‌شناسی کلیدی این قارچ‌ها در این مقاله شرح داده شده است. اکثر این قارچ‌ها از ایران گزارش شده‌اند بنابراین شناسایی و کاربرد جدایه‌های مؤثر آن­ها برای مبارزه با بیماری‌های گیاهی و افزایش رشد گیاهان پیشنهاد می‌شود.


نجمه مرادی، مهدی صدروی،
جلد 6، شماره 2 - ( 6-1396 )
چکیده

صدروی م. و مرادی ن. 1396. چهار بیماری مهم درختان بلوط در ایران.  دانش بیماری‌شناسی گیاهی 6(2): 23-14.

درختان بلوط رشته‌کوه‌های زاگرس در غرب و مناطقی در شمال ایران را پوشانده ­اند. چهار بیماری مهم  انواع بلوط در ایران پوسیدگی ذغالی، سوختگی شاه ­بلوط، مرگ ناگهانی و سفیدک پودری هستند. نشانه­ های این بیماری­ها، مشخصات بیمارگرها و نحوه شیوع آن­ها شرح داده شده است و راهکارهایی جهت حفاظت درختان بلوط در برابر این بیماری­ها پیشنهاد شده ­اند.


آیدا احمدی زاده اصفهانی، مهدی صدروی، شعله کاظمی،
جلد 8، شماره 2 - ( 6-1398 )
چکیده

احمدی­ زاده اصفهانی آ، صدروی م و کاظمی ش (1398) تاثیر نانوکیتوزان بر بیماری سوختگی زودهنگام گوجه‌فرنگی. دانش بیماری‌شناسی گیاهی 8(2):109-102. DOI: 10.2982/PPS.8.2.102

مقدمه: سوختگی زودهنگام ناشی از گونه­ های Alternaria یکی از بیماری‌های مهم­ گوجه­ فرنگی در جهان است. این بیماری از بیشتر مناطق ایران با آلودگی تا 90 درصد گزارش شده است. این پژوهش به منظور بررسی تاثیر نانوکیتوزان بر شدت بیماری برای استفاده از آن به عنوان جایگزین قارچکش شیمیایی کلروتالونیل انجام شد. مواد و روش­ها: مزرعه­ ها و گلخانه­ های تولید گوجه ­فرنگی استان فارس، در جنوب ایران، بازدید و از بوته­ های بیمار نمونه­ برداری شد. بیمارگرها از بافت­های بیمار جداسازی، خالص­سازی وبا مطالعه خصوصیات ریخت­شناسی شناسایی گردیدند. تاثیر نانوکیتوزان در سه غلظت سه، پنج و هفت گرم بر لیتر قبل و بعد از تلقیح دو بیمارگر و قارچکش کلروتالونیل بر شاخص­های شدت بیماری در رقم­های Sunseed و  16، در شرایط گلخانه در قالب طرح آزمایشی فاکتوریل با طرح آماری کاملاً تصادفی با چهار تکرار برای هر تیمار آزمایش شدند.
داده­ های حاصله مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و میانگین­ها مقایسه شدند. یافته­ ها: بیمارگرها
A. solani و A. alternata شناخته شدند. نتیجه آزمایش گلخانه­ ای نشان داد که قدرت بیماریزایی A. solani  بیشتر از A. alternata است، رقم 16 مقاومت نسبی بیشتری به بیماری دارد و نانوکیتوزان در 5 و 7 میلی­گرم در لیتر قبل از تلقیح بیمارگرها و در غلظت 7 میلی­گرم بعد از تلقیح بیمارگرها شاخص­های شدت بیماری را به طور معنی­ داری بیشتر از سایر تیمارها کاهش می­دهد. نتیجه­ گیری:  نانوکیتوزان می­تواند به عنوان یک قارچکش زیستی جایگزین­ مناسب قارچکش شیمیایی کلروتالونیل برای مدیریت بیماری باشد.

 


علی رستمی، مهدی صدروی، رسول رضایی، محمد عبداللهی،
جلد 9، شماره 2 - ( (بهار و تابستان) 1399 )
چکیده

رستمی ع، صدروی م، رضائی ر، عبداللهی م (1399) مهار زیستی پوسیدگی فوزاریومی ریشه لوبیا با دو گونه Trichoderma  و Pseudomonas fluorescens. دانش بیماری­شناسی گیاهی 9(2):27-14. Doi: 10.2982/PPS.9.2.14

مقدمه: پوسیدگی فوزاریومی ریشه، ناشی ازf. sp. phaseoliFusarium solani ، یکی از بیماری­های مهم لوبیا در جهان است، که خسارت آن تا 85 درصد محصول گزارش شده است. مهار زیستی روشی سالم و سازگار با محیط زیست برای مدیریت این بیماری خاک­­برد است. مواد و روش­ها:  مزرعه ­های لوبیا در استان کهگیلویه و بویراحمد بازدید شدند و از ریشه های پوسیده بوته­ های  بیمار نمونه‌برداری شد. دو جدایه بیمارگر از آنها جداسازی، خالص­سازی و شناسایی شدند. قدرت بیماری­زایی این دو جدایه روی دو رقم درخشان و پاک لوبیا در گلخانه آزمایش شد. قدرت بازدارندگی از رشد پرگنه جدایه پرآزارتر بیمارگر توسط 14 جدایه Trichoderma harzianum ، چهار جدایه Trichoderma virens ، دو جدایه Trichoderma atroviridae و پنج جدایه بومی  florescensPseudomonas و CHAOP. florescens   در شرایط آزمایشگاهی با توانایی فرا انگلی و تولید مواد پادزیست بررسی شدند. سرانجام تاثیر چهار جدایه برتر T. harzianum یک جدایه T.  atroviridae  و دو جدایه P. florescens  برشدت بیماری در قالب طرح آماری کاملا تصادفی در گلخانه مورد بررسی قرار گرفت. یافته ­ها: تمام جدایه ­های سه گونه  Trichoderma توانایی فرا انگلی و از بین بردن ریسه های بیمارگر را داشتند. در آزمایش تولید مواد پادزیستی فرار و نافرار  چهار جدایه   harzianum T. توانایی بیشتر معنی­داری نشان دادند. در آزمایش گلخانه نیز تمام تیمارها باعث کاهش معنی­ دار شدت بیماری شدند ولی یک جدایه harzianum  T. تاثیر بیشتری داشت. نتیجه ­گیری: بیماری پوسیدگی فوزاریومی ریشه در مزرعه ­های لوبیا در جنوب­ غربی ایران هم وجود دارد. جدایه­ های بومی T. harzianum ، T. virens  و T. atroviridae توانایی فرا انگلی بیمارگر را دارند. این قارچها و جدایه ­های باکتری    florescensPseudomonas    توانایی بازدارندگی از رشد پرگنه بیمارگر با تولید مواد پادزیستی دارند. جدایه­ های Trichoderma harzianum و T. atroviridae و . florescens CHAO  P
  توانایی کاهش شدت بیماری را در شرایط گلخانه دارند.


محمد رضوان جو، مهدی صدروی، علیرضا خوشرو،
جلد 10، شماره 2 - ( (بهار و تابستان) 1400 )
چکیده

رضوان­جو  م، صدروی  م، خوشرو  ع (1400) تاثیر یک قارچ میکوریز آربوسکولی بر پژمردگی فوزاریومی در سه رقم گوجه ­فرنگی. دانش بیماری­شناسی گیاهی 10(2):  81-74. Doi: 10.2982/PPS.10.2.74.
 
مقدمه: پژمردگی ناشی از قارچ خاکزاد  Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici یکی از بیماری‌های مهم در بیشتر مناطق کشت گوجه‌فرنگی در جهان است. میزان خسارت بیماری در ایران تا 27 درصد محصول گزارش شده است. مبارزه زیستی یک روش موثر و سازگار با محیط زیست و سالم برای مصرف­ کنندگان است.  توانایی قارچهای میکوریز آربوسکولی در کاهش بسیاری از بیماری­های خاکزاد گیاهان به اثبات رسیده است، بنابراین این پژوهش برای بررسی تاثیر یک قارچ میکوریز آربوسکولی که به شکل تجارتی در دسترس بود بر شدت این بیماری در سه رقم تحت کشت گوجه­ فرنگی صورت گرفت. مواد و روش­ها:  زادمایه‌ی تجارتی قارچ­ میکوریز آربوسکولی Glomus geosprum تهیه گردید. آزمایش در قالب طرح آماری کاملاً تصادفی با چهار تکرار برای هر تیمار اجرا شد. زادمایه‌ی قارچ میکوریز آربوسکولی به خاک سترون در گلدان­ها اضافه شد و بذرهای رقم­های گوجه­ فرنگیSuper-Strain ،Chef  و Super-Falat در گلدان­ها  کاشته شدند. ریشه­ ی گیاهچه­ ها در مرحله‌ی سه تا شش برگی با سوسپانسیون هاگ یک جدایه‌ی پرآزار F. oxysporum f. sp. lycopersici   مایه­ زنی شدند. پس از بروز نشانه­ های زردی و پژمردگی، داده ­های شدت بیماری، ارتفاع ساقه و طول ریشه جمع ­آوری و داده­ ها به کمک نرم ­افزار SPSS20 تجزیه واریانس شده و میانگین­ها مقایسه شدند. یافته­ ها: شدت بیماری در تمام رقم­های تیمار شده با قارچ میکوریز آربوسکولی به میزان معنی­ داری کمتر و ارتفاع ساقه و طول ریشه بیشتر از تیمارهای غیر میکوریزایی بودند. نتیجه­ گیری: توانایی G. geosporum در کاستن از شدت بیماری پژمردگی فوزاریومی و افزایش رشد بوته­ های گوجه‌فرنگی برای نخستین بار گزارش می­شود.
  
الهام بهمنی، مهدی صدروی، محمد عبداللهی،
جلد 11، شماره 1 - ( (پاییز و زمستان) 1400 )
چکیده

بهمنی ا، صدروی م، عبداللهی م (1400) قارچ­های بذرزاد برنج در استان کهگیلویه و بویراحمد ایران. دانش بیماری­شناسی گیاهی 11(2): 23-13.
Doi: 10.2982/PPS.11.1.13 
 
مقدمه: استان کهگیلویه و بویراحمد در جنوب غرب ایران از مناطق مهم کشت برنج است. قارچهای بذرزاد ممکن است باعث شیوع بیماریهای مخربی گردند، بنابراین شناسایی آنها برای پیشگیری از بروز این بیماریها ضروری است. مواد و روشها: سی نمونه بذر چهار رقم برنج  از مناطق مختلف این استان جمع ­آوری شدند. قارچ­های همراه بذر  با روش­های قرار دادن روی محیط کشت سیب زمینی-دکستروز-آگار، بلاتر و بلاتر انجمادی جداسازی و پس از خالص­سازی، خصوصیات ریختی آنها مورد مطالعه قرار گرفت و شناسایی شدند. فراوانی کل بذرهای آلوده به قارچها و فراوانی بذرهای آلوده به هر قارچ محاسبه شدند. تاثیر این قارچها بر جوانه ­زنی بذر و رشد ریشه­ چه چهار رقم چمپا، شمیم، گرده و لنجان به روش قرار دادن بین کاغذهای صافی سترون مرطوب آزمایش شد.
یافته­ ها: بیست و هشت قارچ از 11جنس
Alternaria ، Aspergillus ،Bipolaris ، Cladosporium ، Curvularia ، Epicoccum ، Fusarium، Penicillium ، Pyrenophora، Rhizopus  و Ulocladium در این سی نمونه شناسایی شدند. این قارچها تاثیر معنی داری بر جوانه­ زنی بذر چهار رقم برنج نداشتند ولی باعث پوسیدگی بافت ریشه چه آنها شدند. متوسط آلودگی رقم چمپا کمتر از سایرین بود. نتیجه­ گیری: رقم چمپا مقاومت نسبی به این قارچها دارد وپس از آن به ترتیب شمیم، لنجان و گرده قرار دارند.  

  
 

فرزانه طلایی، مهدی صدروی، ابراهیم ادهمی،
جلد 11، شماره 2 - ( (بهار و تابستان) 1401 )
چکیده

طلایی ف، صدروی م، ادهمی ا (1401) همبستگی بین میکوریزای آربوسکولی در گندم و
ویژگی­های فیزیکی­ و شیمیایی خاک. دانش بیماری‌شناسی گیاهی 11(2): 41-32.      
          Doi: 10.2982/PPS.11.2.32.
مقدمه: قارچ­های میکوریز آربوسکولی(AMF) در همزیستی با ریشه گیاهان به جذب بیشتر فسفر و افزایش رشد و نمو گیاهان کمک می­کنند. هدف از این پژوهش تعیین همبستگی جمعیت و تنوع قارچهای میکوریزآربوسکولی با ویژگی­های فیزیکی وشیمیایی خاک، در مزرعه های گندم  استان کهگیلویه و بویراحمد در جنوب غربی ایران، بود. مواد و روشها: سی مزرعه گندم این استان در نزدیکی زمان برداشت محصول بازدید شدند و از ریزوسفر و اندام­های هوایی آن­ها نمونه ­برداری شد. هاگهای  AMFبه روش الک سوسپانسیون ریزوسفر در آب و سانتریفیوژ کردن در محلول سوکرز جداسازی شدند. جمعیت هاگ این قارچها شمارش شدند. درصد کلنیزاسیون طول ریشه توسط این قارچها در هر نمونه محاسبه شد.  خصوصیات ریخت­شناسی هاگهای جداسازی شده مطالعه شدند و اطلاعات جمع­آوری شده، با توصیفهای AMF مقایسه و قارچ­های حاضر در هر نمونه شناسایی شدند. بافت، pH خاک  ، فسفر خاک و موجود در گیاه تعیین شدند و ضریب همبستگی بین جمعیت و تنوع  AMFبا این خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و گیاه محاسبه شدند. یافته­ ها:  پانزده قارچ میکوریز آربوسکولی،  متلعق به 9 جنس :  Acaulospora ، Archaeospora  ، Entrophospora ، Gigaspora  ،  Rhizoglomus ، Claroideumglomus ، Funeliformis ، Septoglomus  و Scutellospora  شناسایی شدند. تنوع این قارچ­ها در نمونه ­ها (5-)  9/2 (-2) و F. mosseae با فراوانی 90  درصد گونه غالب بود.  جمعیت این قارچ­ها با pH خاک همبستگی منفی ولی با فسفر محلول خاک و فسفر گیاه همبستگی مثبت داشت. تنوع این قارچ­ها نیز با  فسفر محلول خاک همبستگی مثبت داشت. بین میزان شن در خاک  و درصد کلنیزاسیون ریشه­­ها همبستگی مثبت وجود داشت. نتیجه­ گیری: قارچهای میکوریز آربوسکولی در خاکهای با بافت سبک، pH کمتر همراه با مقادیر کم فسفر محلول و ماده آلی جمعیت و تنوع بیشتری دارند. همبستگی مثبت جمعیت این قارچ­ها با فسفر گیاه حاکی از سودمندی آنها برای گیاه است.  

لیلا رسولی، مهدی صدروی، کاووس کشاورز،
جلد 12، شماره 1 - ( (پاییز و زمستان) 1401 )
چکیده

رسولی ل، صدروی م، کشاورز ک (1401) غربالگری هشت رقم گوجه ­فرنگی برای مقاومت به بیماری پژمردگی فوزاریومی. دانش بیماری­شناسی گیاهی 12 (1): 52-46. 
   مقدمه: پژمردگی فوزاریومی ناشی ازقارچ خاک­زی Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici (Fol) یکی از بیماریهای مهم گوجه ­فرنگی در دنیا است. شناسایی و کشت رقم­های مقاوم روشی دوستدار محیط زیست مدیریت بیماری است که به تولید محصولی عاری از مواد شیمیایی و تمیز می ­انجامد. این پژوهش برای تعیین واکنش هشت رقم گوجه فرنگی به بیماری و همبستگی واکنش آنها با آنزیم پراکسیداز انجام شد.مواد و روشها: بوته­ های پژمرده گوجه­ فرنگی در گلخانه ­های جنوب غربی ایران نمونه­ برداری شدند و پس از جداسازی و خالص ­سازی و مطالعه خصوصیات ریختی دو جدایه Fol  شناسایی شدند. واکنش­های هشت رقم کینگ­ استون، سوپرچف، دافنیس، کارناک، سی ­اچ­ پویا، ارلی ­پویا، سوپرپویا و سی ­اچ نسبت به این دو جدایه در آزمایشی فاکتوریل با طرح آماری کاملا تصادفی با چهار تکرار برای هر تیمار در شرایط گلخانه بررسی شد. شدت بیماری و شاخص های رویشی و زایشی گیاه اندازه­ گیری شدند. میزان آنزیم پراکسیداز در برگهای بوته ­های هر تیمار به روش اسپکترو فتومتری در طول موج ۴۷۰ نانومتر اندازه ­گیری و ضریب همبستگی آن با شدت بیماری تعیین شد. یافته­ ها: تجزیه واریانس داده‌های این آزمایش نشان داد که بین جدایه‌های Fol از نظر قدرت بیماری‌زایی و تاثیر متقابل جدایه‌های بیمارگر و رقم­ها تفاوت معنی‌داری وجود دارد. جدایه Fol2 پرآزارتر از Fol1 بود و رقم سی­ اچ  نیمه­ حساس ، رقمهای دافنیس، کارناک، سی­ اچ­ پویا، ارلی ­پویا و سوپرپویا نیمه­ مقاوم، رقم­های کینگ­ استون و سوپرچف کاملا مقاوم به این جدایه پرآزار بیمارگر و بیماری بودند. سطح آنزیم پراکسیداز در گیاه با شدت بیماری همبستگی منفی داشت. نتیجه­ گیری: کینگ­ استون و سوپرچف در بین این رقم­ها مقاوم­ به بیماری هستند. اندازه ­گیری سطح آنزیم پراکسیداز می­ تواند به عنوان یک شاخص مقاومت برای تعیین واکنش رقم­ های گوجه­ فرنگی به بیماری استفاده شود.

مرتضی باوند، مهدی صدروی، حبیب اله چاره گانی،
جلد 12، شماره 2 - ( (بهار و تابستان) 1402 )
چکیده

باوند م، صدروی م، چاره­ گانی ح (1402) غربالگری پانزده رقم گوجه ­فرنگی برای مقاومت به بیماری سوختگی زود هنگام. دانش بیماری­ شناسی گیاهی 12(2): 10-1.     
مقدمه: سوختگی زود هنگام ناشی از گونه­‌های Altenaria یکی از بیماری‌های مهم گوجه‌ فرنگی در جهان  است، که خسارت آن تا 86 درصد محصول گزارش شده است. شناسایی و کشت رقم‌های مقاوم بهترین و ارزان‌ترین روش‌ مدیریت بیماری است.  نظر به شیوع و اهمیت بیماری در ایران، این پژوهش برای شناسایی رقم های مقاوم از بین 15 رقم در دسترس صورت گرفت. مواد و روش‌ها: مزرع‌ه­ای شدید خسارت دیده از بیماری در استان کهگیلویه و بویراحمد، جنوب­ غربی ایران، بازدید شد و از بوته‌های بیمار نمونه­ برداری شد. قارچ بیمارگر از بافت‌های بیمار گیاه پس از ضدعفونی سطحی آنها روی محیط سیب ­زمینی/ دکستروز/ آگار جداسازی و پس از خالص ­سازی آن به روش تک هاگ، خصوصیات ریخت‌شناسی آن مورد مطالعه و اندازه­ گیری قرار گرفت. داده‌های جمع­ اوری شده با توصیف‌های گونه­‌های Altenaria مقایسه شده و بیمارگر شناسایی شد. گیاهچه‌­های چهاربرگی 15 رقم گوجه ­فرنگی در قالب طرح آماری کاملا تصادفی، با سوسپانسیون کنیدیوم­‌های بیمارگر مایه ­زنی شدند  و در اتاقک‌ رشد با دمای 28 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 90% و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و هشت ساعت تاریکی نگه‌داری شدند. هیجده روز پس از مایه ­زنی واکنش هر رقم به بیماری با محاسبه درصد برگهای آلوده، تعداد و اندازه لکه­ ها و شاخص بیماری تعیین شد. یافته­‌ها: عامل بیماری سوختگی زودهنگام گوجه­ فرنگی در این منطقه Altenaria alternata شناخته شد. رقم‌های 10552،  King stone، Super chief و Ventero با حداقل نشانه­‌ها مقاوم،  4129، 3725، 4224، Retino، Aras،  Flat 111 و Super  pooya نیمه­ مقاوم و 7806، Early pooya، 11057، CH pooya حساس به بیماری شناخته شدند. نتیجه­ گیری: کشت رقم‌های مقاوم یا نیمه مقاوم را برای مدیریت بیماری می­‌توان توصیه کرد. وقوع سوختگی زود هنگام گوجه­ فرنگی ناشی از  A. alternata در این منطقه و واکنش این 15 رقم به بیماری برای نخستین بار گزارش می‌­شود.

 

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه یاسوج دانش بیماری شناسی گیاهی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | University of Yasouj Plant Pathology Science

Designed & Developed by : Yektaweb