فهرست مقالات پذیرفته شده منتشر نشده

XML بررسی اثر ساپونین‌های خام و خالص شش اکوتیپ‌ یونجه (Medicago sativa L.) بر فعالیت زیستی نماتد ساقه یونجه Filipjev, 1936)(Ditylenchus dipsaci (Kuhn, 1857) - پذیرفته شده با تصحیحات در 1401/9/7
حجت الله مظاهری لقب، فرزاد مرادی، لیلا کاشی*، سید سعید موسوی
XML بیماری سوختگی سیاه خرما - پذیرفته شده با تصحیحات در 1401/10/11
آزاده گودرزی*
XML عکس‌العمل برخی ژنوتیپ های گوجه‌فرنگی نسبت به نماتد ریشه‌گرهی (Meloidogyne javanica) در شرایط گلخانه با هدف دستیابی به نمونه‌ی مقاوم - پذیرفته شده با تصحیحات در 1401/10/14
المیرا ابوترابی*
XML Coevolution of almond red leaf blotch causal agent on cultivated almond through a process of host tracking - پذیرفته شده با تصحیحات در 1401/7/10
XML تأثیر کود نیتروکارا، میکرو ارگانیزم های EM مؤثر و کمپوست بر کنترل بیماری پژمردگی آوندی باکتریایی گیاه گوجه فرنگی - پذیرفته شده با تصحیحات در 1401/9/21
آرمان کامگار، ساغر کتابچی*
XML پتانسیل ضد نماتدی عصاره گیاهان دارویی آنغوزه و رزماری روی نماتد ریشه گرهی در شرایط گلخانه - پذیرفته شده با تصحیحات در 1401/8/21
محمد حسین پور، رامین حیدری، احمد درخشان*، سمیه باعدل چری
XML تعیین جایگاه فیلوژنتیکی بخشی از ژن پروتئین پوششی ویروس پیسک فلفل - پذیرفته شده با تصحیحات در 1401/11/2
محدثه گرامی نوقابی*، سپیده غفاری، هاجر حسینی
XML بررسی اثر ساپونین های شش اکوتیپ یونجه (Medicago sativa) بر تفریخ تخم نماتد ساقه یونجه (Ditylenchus dipsaci) - پذیرفته شده با تصحیحات در 1401/6/20
فرزاد مرادی، حجت اله مظاهری لقب، لیلا کاشی*، سعید موسوی
XML نقش فاکتورهای آغازکننده ترجمه در مقاومت مغلوب علیه ویروس‌های گیاهی - پذیرفته شده با تصحیحات در 1401/6/7
امین الله طهماسبی*
XML ویروس چروکیدگی قهوه‌ای میوه گوجه فرنگی به عنوان یک تهدید جدی برای تولید گوجه فرنگی در ایران - پذیرفته شده با تصحیحات در 1401/5/4
فرشته اسماعیل زاده، داود کولیوند*
XML بیماری پژمردگی فوزاریومی خرما - پذیرفته شده با تصحیحات در 1401/2/11
آزاده گودرزی*
XML بیماری موزاییک باکتریایی گندم - پذیرفته شده با تصحیحات در 1401/3/7
مصطفی نصیری، محمد مهدی فقیهی*
XML کاربرد مخمر‌ها در مدیریت بیماری‌های گیاهی - پذیرفته شده با تصحیحات در 1401/3/25
نوراله حسن پور، مهدی ارزنلو*
XML شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مرتبط با کشت خیار در استان لرستان - پذیرفته شده با تصحیحات در 1401/3/12
مریم فولادی، عیدی بازگیر*، مصطفی درویش نیا، کورش عزیزی
XML قارچ‌های افزایش‌دهنده رشد گیاه - پذیرفته شده با تصحیحات در 1400/10/27
مریم میرطالبی*، جواد شفیعی نیا
XML مروری بر بیماری پوسیدگی آرمیلاریایی طوقه و ریشه در باغ های پسته - پذیرفته شده با تصحیحات در 1400/12/7
امیرحسین محمدی*، معصومه حقدل، منصوره میرابوالفتحی، حسین علایی

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه یاسوج دانش بیماری شناسی گیاهی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | University of Yasouj Plant Pathology Science

Designed & Developed by : Yektaweb