جلد 9، شماره 1 - ( 12-1398 )                   جلد 9 شماره 1 صفحات 29-15 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

zolfaghari Z, bazgir E, naghavi A. (2020). Report of five species of plant parasitic nematodes associated with hawthorn forest trees in western Iran. Plant Pathol. Sci.. 9(1), 15-29. doi:10.29252/pps.9.1.15
URL: http://yujs.yu.ac.ir/pps/article-1-296-fa.html
ذوالفقاری زینب، بازگیر عیدی، نقوی آرزو. معرفی پنج گونه نماتد انگل گیاهی از درختان جنگلی زالزالک غرب ایران دانش بیماری شناسی گیاهی 1398; 9 (1) :29-15 10.29252/pps.9.1.15

URL: http://yujs.yu.ac.ir/pps/article-1-296-fa.html


گروه گیاه‌پزشکی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد ، bazgir.ei@lu.ac.ir
چکیده:   (5318 مشاهده)

ذوالفقاری ز، بازگیر ع، نقوی ا (1398) معرفی پنج گونه نماتد انگل گیاهی از درختان جنگلی زالزالک غرب ایران. دانش بیماری‌شناسی گیاهی 9(1):29-15.  DOI: 10.2982/PPS.9.1.15

خانواده Hoplolaimidae از بزرگ‌ترین و از نظر اقتصادی یکی از مهم‌ترین خانواده‌های راسته/ فوق بالاخانواده Tylenchida / Tylenchomorpha محسوب می‌گردد. اعضای این خانواده در همه نقاط دنیا پراکنده بوده و در انواع اقلیم‌ها و شرایط آب و هوایی یافت می‌شوند. بعضی گونه‌های این خانواده انگل جدی گیاه بوده و با حمله به آنها باعث کاهش قابل توجه محصول در آن‌ها می‌شوند.  مواد و روش‌ها: طی سال‌های 1398-1396، تعداد 70 نمونه خاک از فراریشه درختان زالزالک جنگل‌های شهرستان خرم‌آباد، جمع‌آوری و پس از ثبت مشخصات هر نمونه به آزمایشگاه منتقل و در دمای چهار درجه سانتیگراد نگه‌داری شدند. نماتدها با استفاده از روش سینی استخراج شدند و در مرحله بعد تثبیت و به گلیسرین خالص انتقال یافتند و از آن‌ها اسلایدهای میکروسکوپی دائمی تهیه گردید. سپس ویژگی‌های ریخت‌شناختی و ریخت‌سنجی نماتدها توسط میکروسکوپ نوری مجهز به دوربین Dino Capture بررسی شد. پس از انجام ریخت‌سنجی، تشخیص گونه‌ها با استفاده از منابع و کلیدهای معتبر انجام گرفت.  یافته­ ها: پنج گونه نماتد انگل گیاهی متعلق به دو جنس در خانواده Hoplolaimidae شامل Rotylenchus goodeyi، Helicotylenchus canadensis، Helicotylenchus digonicus، H. vulgaris و Helicotylenchus tunisiensis در این پژوهش شناسایی گردیدند. نتیجه­ گیری: R. goodeyi برای فون نماتدهای ایران جدید است. مشخصات ریخت‌شناسی و ریخت‌سنجی این نماتدها شرح داده شده است.

واژه‌های کلیدی: زالزالک، نماتد، Hoplolaimidae، Helicotylenchus، Rotylenchus
متن کامل [PDF 997 kb]   (1302 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1398/10/17 | پذیرش: 1398/12/19

فهرست منابع
1. Andrassy I (2007) Free-Living Nematodes of Hungary (Nematoda errantia) Ⅱ. Hungarian Natural History Museum, 496 p.
2. Antoniou M (1980) Rotylenchus cypriensis sp. N. (Nematoda: Hoplolaimidae) from Cyprus. Nematologica Mediterranea 8:137-140.
3. BaadlCheri S, MahdikhaniMoghaddam E, Rouhani H (2011) Introduction of Helicotylenchus Steiner, 1945 species in rapeseed fields of North Khorasan Province. Journal of Plant Protection 25:8-20 (In Persian).
4. Brzeski MW (1998) Nematodes of Tylenchina in Poland and Temperate Europe. Muzeum i Instytum Zoologii Polska Akademia Nauk. 397p.
5. Coomans A (1962) Morphological observations on Rotylenchus goodeyi Loof and Oostenbrink, 1958. Nematologica 7:203-215. [DOI:10.1163/187529262X00189]
6. De Grisse AT (1969) Redescription ou modification de quelques techniques utilisees dans Ľetude des nematodes phytoparasitaires. Mededelingen Riijksfaculteit der Landbouwetenschappen Gent 34:351-369.
7. De Ley P, Blaxter, ML (2004) A new system for Nematoda: combining morphological characters with molecular trees, and translating clades into ranks and taxa. Pp.633-653. In: R Cook, DJ Hunt (eds.) Proceedings of the Fourth International Congress of Nematology, 8-13 June 2002, Tenerife, Spain. Nematology Monographs and Perspectives 2. Brill, Leiden, the Netherlands.
8. Filipjev IN (1934) The classification of the free-living nematodes and their relation to the parasitic nematodes. Smithsonian Miscellaneous Collections 89:1-63.
9. Filipjev IN (1936) O svobodnozhivushchikh rodakh i parazitakh rastenii iz zpodsemeistva Tylenchinae (Free-living genera and plant parasites from subfamily Tylenchinae). Yr. Zool. In-ta AN SSSR 3:537-550.
10. Geraert E, Barooti S (1996) Four Rotylenchus from Iran, with a key to the species. Nematologica 42:503-520. [DOI:10.1163/004625996X00018]
11. Golden AM (1956) Taxonomy of the spiral nematodes (Rotylenchus and Helicotylenchus), and the developmental stages and host-parasite relationships of R. buxophilus n. sp., attacking boxwood. Bulletin of the Maryland Agricultural Experiment Station A-85. 28p.
12. Golhasan B, Heydari R, Álvarez-Ortega S, Meckes O, Pedram M, Atighi MR (2016) Rotylenchus sardashtensis n. sp., a monosexual species from Iran, with molecular identification and detailed morphological observations on an Iranian population of Rotylenchus cypriensis Antoniou, 1980 (Nematoda: Rhabditida: Hoplolaimidae). Systematic Parasitology 93:395-411. [DOI:10.1007/s11230-015-9619-3]
13. Harati S, Eskandari A, Tanha Maafi Z, Barooti SH (2010) Identification of eleven plant parasitic nematodes belonging to the family Hoplolaimidae from vegetation of Shahrood and suburbs. Procceding of 19st Iranian Plant Protection Congress, Volume II Plant Diseases, Iranian Research Institute of Plant Protection, Tehran, Iran, p.615. (In Persian).
14. Hassanzadeh Khalifehkandi Z, Karegar A, Kheiri A (2005) Some species of order Tylenchida collected from alfalfa fields in Hamadan Province. Iranian Journal of Plant Pathology 41:663-686. (In Persian).
15. Kashi L and Karegar A (2018) Hoplolaimidae Family. Pp.295-358. In: R, Ghaderi L, Khashi, A Karegar (eds.). Plant-parasitic nematodes in Iran. Marjae-e- Elm and Iranian Society of Nematology Publication, 754p. (In Persian).
16. Krall EL (1990) Root Parasitic Nematodes (Family: Hoplolaimidae). Paules Press, New Delhi India, 580p.
17. Loof PA, Oostenbrink M (1958) Die Identitat von Tylenchus robustus de Man. Nematologica 3:34-43. [DOI:10.1163/187529258X00328]
18. Maqbool MA, Shahina F (1986) Four new species of the family Hoplolaimidae: (Nematoda) with notes on Rotylenchus cypriensis. Antoniou from Pakistan. Nematologia Mediterranea 14:117-128.
19. Mohammadi Zameleh F, Karegar A, Ghaderi R (2018) Plant-parasitic and mycetophagus nematodes and their distribution in legume fields of Kermanshah province, Iran. Proceedings of the 23rd Iranian Plant Protection Congress, 27-30 August, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources. p.735.
20. Naseri B, Pourjam A, Tanha maafi Z (2008) Some plant parasitic nematodes from canola growing regions of Iran. Iranian Journal of Plant Pathology 44:289-318. (In Persian).
21. Nickle WR (1991). Manual of Agricultural Nematology. Marcel Dekker, Inc., New York, 1035p.
22. Perry VG (1959) A note on digonic hermaphroditism in spiral nematodes (Helicotylenchus spp.). Nematologica 4:87-88.
23. Perry VG, Darling M, Thorne G (1959) Anatomy, taxonomy, and control of certain spiral nematodes attacking blue grass in Wisconsin. Bulletin of University of Wisconsin Research 207:1-24.
24. Pilehvar B, Mirazadi Z, Alijani V, Jafari Sarabi H (2015) Investigation of hawthorn and maple's stands structures of zagros forest using nearest neighbors indices. Journal of Zagros Forests Researches 1:1-14. (In Persian).
25. Rashno Bone Abasi Z, Mahdikhani Moghadam E, Baghaee Ravi S (2018) Identification of Helicotylenchus species from citrus orchards in the north of Khuzestan Province. Proceedings of the 23rd Iranian Plant Protection Congress, 27-30 August, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources. p.863.
26. Saeedizadeh A (2017) Identification and distribution of plant-parasitic nematodes in landscape of Tehran City, Iran. Iranian Journal of Plant Protection Science 47:43-49. (In Persian).
27. Sher SA (1965) Revision of the Hoplolaiminae (Nematoda) V. Rotylenchus Filipjev, 19361. Nematologica11:173-198. [DOI:10.1163/187529265X00041]
28. Sher SA (1966) Revision of the Hoplolaiminae (Nematoda) VI. Helicotylenchus Steiner, 1945. Nematologica 12:1-56. [DOI:10.1163/187529266X00013]
29. Siddiqi MR (1964a) New records of plant and soil nematodes in India, Labdev. Journal of Science and Technology 2:73-74.
30. Siddiqi MR (1964b) Rotylenchus eximius n. sp. (Nematoda: Hoplolaiminae) found around almond roots in Tunisia. Nematologica 10:101-104. [DOI:10.1163/187529264X00682]
31. Siddiqi MR (2000) Tylenchida: parasites of plants and insects. CABI Publishing, Wallingford, UK, 833p. [DOI:10.1079/9780851992020.0000]
32. Steiner G (1945) Helichotylenchus, a new genus of plant-parasitic nematodes and its relationship to Rotylenchus Filipjev. Proceedings of the Helminthological Society of Washington 12:34-38.
33. Szczygiel A (1968) Rotylenchus agnetis sp. n. (Nematoda, Hoplolaiminae) from Poland. Bulletin of the Poland. Academy of Sciences Biology 16:573-575.
34. Thorne G (1949) On the classification of the Tylenchida, new order (Nematoda: Phasmidia). Proceedings of the Helminthological Society of Washington 16:37-73.
35. Van den Berg E, Heyns J (1974) South African Hoplolaiminae.3. The genus Rotylenchus Filipjev, 1936. Phytophylactica 6:165-184.
36. Waseem M (1961) Two new species of the genus Helichotylenchus Steiner, 1945 (Nematoda: Hoplolaiminae). Canadian Journal of Zoology 39:505-509. [DOI:10.1139/z61-054]
37. Whitehead AG and Heming JR (1965) A comparison of some quantitative methods of extracting small vermiform nematodes from soil. Annales of Applied Biology 55: 25- 38. [DOI:10.1111/j.1744-7348.1965.tb07864.x]
38. Yuen PH (1964) Four new species of Helieorylenchus Steiner (Hoplolaiminae: Tylenchida) and a redescription of H. canadensis Waseem, 1961. Nematologica 10:373-387. [DOI:10.1163/187529264X00385]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه یاسوج دانش بیماری شناسی گیاهی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | University of Yasouj Plant Pathology Science

Designed & Developed by : Yektaweb