جلد 8، شماره 2 - ( 6-1398 )                   جلد 8 شماره 2 صفحات 16-30 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Fani S R, Moradi M, Mirabolfathy M. A Review of the Pistachio Gummosis Disease. pps. 2019; 8 (2) :16-30
URL: http://yujs.yu.ac.ir/pps/article-1-277-fa.html
فانی سید رضا، مرادی محمد، میرابوالفتحی منصوره. مروری بر بیماری انگومک پسته. دانش بیماری شناسی گیاهی. 1398; 8 (2) :16-30

URL: http://yujs.yu.ac.ir/pps/article-1-277-fa.html


بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران ، rezafani52@gmail.com
چکیده:   (2368 مشاهده)

فانی س ر، مرادی م و میرابوالفتحی م (1398) مروری بر بیماری انگومک پسته. دانش بیماری‌شناسی گیاهی 8(2):30-16. DOI: 10.2982/PPS.8.2.16

پسته ارزشمندترین محصول باغی صادراتی ایران است. پوسیدگی طوقه و ریشه ناشی از گونه‌های Phytophthora مهم‌ترین بیماری پسته است که سالیانه منجر به نابودی تعداد قابل توجهی درختان بارور و نابارور می‌گردد. عامل بیماری از تمامی استان‌های پسته‌خیز گزارش شده است. عامل بیماری خاک‌زاد است و با اسپورانژیوم یا زئوسپورانژیومهای رها شده از آن به کمک آب پخش شده و درختان سالم را به بیماری مبتلا می کند. حساسیت طوقه درختان پسته به فیتوفتورا و آبیاری به شیوه غرقابی در اغلب باغات از عوامل کلیدی توسعه بیماری است. سوختگی سرشاخه در اوایل بهار، سبزخشکی برگ‌ها در طول فصل رشد، خروج صمغ از ناحیه طوقه و پوسیدگی ریشه از جمله نشانه‌های بیماری است. مدیریت تلفیقی بیماری با احداث باغ در زمین‌های غیرآلوده، استفاده از رقم­های مقاوم یا متحمل، استفاده از نهال‌های سالم، اصلاح روش آبیاری و پرهیز از تماس مستقیم آب با طوقه، جداسازی کرت‌های آلوده از سالم، استفاده از قارچ‌کش مناسب و مهار زیستی بر پایه گونه­ های Trichoderma و Bacillus است.

متن کامل [PDF 1802 kb]   (381 دریافت)    
نوع مطالعه: مروری | موضوع مقاله: تخصصي

فهرست منابع
1. Abrishami MH (1994) Iranian Pistachio: Historical Knowledge. Iranian University Publication, Iran, 669p. (In Persian).
2. Aminaee MM and Ershad D (1989) Etiology of pistachio leaf spot in Kerman province. Proceeding of the 9th Iranian Plant Protection Congress, Mashhad, Iran, p.81.
3. Aminaee MM and Ershad D (1991) Isolation of Phytophthora drecshleri from infected pistachio trees with gummosis symptoms in Kerman. Proceeding of the 10th Iranian Plant Protection Congress, Kerman, Iran, p.106.
4. Aminaee MM and Ershad D (1999) Occurrence of Verticillium wilt on pistachio trees in Kerman Province (Iran). Iranian Journal of Plant Pathology 35(1-4):59. (In Persian with English Abstract).
5. Ashkan M, Abusaidi D and Banihasheni Z (1995) Distribution of Phytophthora species causing crown and root rot of pistachio in Rafsanjan. Proceeding of the 12th Iranian Plant Protection Congress, Karaj, Iran, p.218. (In Persian with English Abstract).
6. Banihashemi Z (1989) Study of gummosis disease in southern provinces of Iran. Proceeding of the 9th Iranian Plant Protection Congress, Mashhad, Iran, p.92. (In Persian with English Abstract).
7. Banihashemi Z (1995) Identification of Phytophthora species associated with pistachio gummosis in Iran. Acta Horticulture 419:349-352. [DOI:10.17660/ActaHortic.1995.419.58]
8. Banihashemi Z (1998) Assessment of Pistacia rootstocks to Phytophthora spp. The causal agents of pistachio gummosis. Iranian Journal of Plant Pathology 34:213-224. (In Persian with English Abstract).
9. Banihashemi Z and Gheisi K (1996) Evaluation of Pistacia rootstocks to Phytophthora gummosis. Iranian Journal of Plant Pathology 32:104-105. (In Persian with English Abstract).
10. Banihashemi Z and Tabatabaee SAR (2004) Interaction between salinity and Phytophthora citrophthora in pistachio seedlings under hydroponic system. Iranian Journal of Plant Pathology 40: 159-178. (In Persian with English Abstract).
11. Compant S, Duffy B, Nowak J, Clément C and Barka EA (2005) Use of plant growth-promoting bacteria for biocontrol of plant diseases: principles, mechanisms of action, and future prospects. Applied and Environmental Microbiology 71(9):4951-4959. [DOI:10.1128/AEM.71.9.4951-4959.2005]
12. Ellis MA (2008) Phytophthora root and crown rot of fruit trees. The Ohio State University Extension Factsheet HYG-3029, 8p.
13. Ershad D (1971) Beiteag zur Kenntnis der Phytophthora Arten in Iran undihrer phtopathologischra Bedeutung. Mitt Boil Bund Anst Ld. Forstwirtsch, 140p.
14. Ershad D (1992) Phytophthora species in Iran (Isolation, Purification, Identification). Iranian Agricultural Research, Education and Extension Organization Press, 217p. (In Persian).
15. Erwin DC and Ribeiro OK (1996) Phytophthora diseases worldwide. American Phytopathological Society Press, USA, 562p.
16. Fani SR, Ghahderijani MM, Moghaddam MA, Sherafati AB, Moghaddam MM, Sedaghati EB, Khodaygan PE (2013) Efficacy of native strains of Trichoderma harzianum in biocontrol of pistachio gummosis. Iranian Journal of Plant Protection Science, 44(2): 243-252. (In Persian with English Abstract)
17. Fani SR, Mirabolfathy M and Zamanizadeh HR (2004) Etiology of Pistachio Gummosis in Sistan-Baluchistan Province. Proceeding of the 16th Iranian Plant Protection Congress, Tabriz, Iran, p.382.
18. Fani SR, Zamanizadeh HR and Mirabolfathy M (2005) Isolation and identification of the causal agents of root and crown rot of pistachio trees in the Sistan and Baluchistan provinces. Proceeding of IV International Symposium on Pistachios and Almonds 726: 647-650. [DOI:10.17660/ActaHortic.2006.726.111]
19. Fattahi Ardakani M, Ershad D. and Mirabolfathy M (2000) Study of pistachio gummosis in Yazd Province. Province. Proceeding of the 14th Iranian Plant Protection Congress, Isfahan, Iran, p.126.
20. Hajabdolahi M, Moradi M. and Fani SR (2018) Effects of Bacterial Strains to Inhibit Growth of Phytophthora pistaciae under Different Electrical Conductivities. Journal of Nuts 9: 21-30.
21. Kouyeas V (1952) The foot rot of pistachio tree (Pistacia vera L.) Annales de l'Institut Phytopathologique Benaki 6:81-87.
22. Kouyeas H (1973) Pathogenicity of Phytophthora species to pistachio tree. Proceedings of the Annales de l'Institut Phytopathologique Benaki 10(4): 333-41.
23. Kroon LP, Brouwer H, de Cock AW and Govers F (2012) The genus Phytophthora anno 2012. Phytopathology 102(4): 348-364. [DOI:10.1094/PHYTO-01-11-0025]
24. Lorito M, Woo SL, Harman GE and Monte E (2010) Translational research on Trichoderma: from omics to the field. Annual Review of Phytopathology 48: 395-417. [DOI:10.1146/annurev-phyto-073009-114314]
25. MacDonald JD, Banihashemi Z, Mircetich SM, Browne G and Bolkan L (1992) Trunk and branch canker of pistachio caused by Phytophthora spp. Phytopathology 82(10): 1084.
26. Mirabolfathy M (1987) Study of pistachio crown and root rot. Plant Pathology M.Sc. thesis, Tehran University, Tehran, Iran, 140p. (In Persian with English Abstract).
27. Mirabolfathy M, Alizadeh A and Rahimian H (2000) Morphological, physiological and isoenzymic comparison of Phytophthora megasperma from pistachio and other hosts. Iranian Journal of Plant Pathology 36:31-45. (In Persian with English Abstract).
28. Mirabolfathy M, Cooke DE, Duncan JM, Williams NA, Ershad D and Alizadeh A (2001) Phytophthora pistaciae sp. nov. and P. melonis: the principal causes of pistachio gummosis in Iran. Mycological Research 105:1166-1175. [DOI:10.1016/S0953-7562(08)61987-5]
29. Mohammadi Mohammadabadi A (2015) Study on changing irrigation system from surface to subsurface method with cement pipe on pistachio orchards. Agricultural Scientific Information and Documentation Center (ASIDC), Tehran, Iran, 47780, 32p. (In Persian with English Abstract).
30. Moradi M (1998) Isolation and identification of Phytophthora species from crown and root of pistachio trees in Kerman and Fars provinces and determination of relative resistance of common pistachio rootstocks of the pathogen. Plant Pathology M.Sc. thesis, Shiraz University, Shiraz, Iran, 116p. (In Persian with English Abstract).
31. Moradi M (2003) Study on the biology of Phytophthora spp., the causal agent of crown and root rot of pistachio trees; and their biological control. Agricultural Scientific Information and Documentation Center (ASIDC), Tehran, Iran, 82/1000, 29p. (In Persian with English Abstract).
32. Moradi M (2018) Effects of postharvest of Elit on pistachio crown and root rot. Agricultural Scientific Information and Documentation Center (ASIDC), Tehran, Iran, 54685, 30p. (In Persian with English Abstract).
33. Moradi M and Masoumi H (2011) Pistachio crown and root rot. Journal of Iranian Pistachio Association, 70:28-30. (In Persian)
34. Moradi M, Mohammadi A and Haghdel M (2015) Application of Elite (Fungicides) to manage pistachio gummosis in the orchards. Agricultural Scientific Information and Documentation Center (ASIDC), Tehran, Iran, 47146, 5p. (In Persian)
35. Moradi M, Nejad FJ, Bonjar GHS, Fani SR, Mimand BM, Probst C and Madani M (2018) Efficacy of Bacillus subtilis native strains for biocontrol of Phytophthora crown and root rot of pistachio in Iran. Tropical Plant Pathology 21:1-8. [DOI:10.1007/s40858-018-0226-0]
36. Moradi M, Tajabadipour A, Farivarmahin H and Esmailpour A (1998) Study of preparation resistant hybrid rootstock to Phytophthora drecshleri and root-knot nematode of pistachio Agricultural Scientific Information and Documentation Center (ASIDC), Tehran, Iran, 83/766, 22p. (In Persian with English Abstract).
37. Mostowfipour P (1969) New hosts for Phytophthora. Iranian Journal of Plant Pathology 5:23. (In Persian with English Abstract).
38. Mostowfizadeh-Ghalamfarsa R, Cooke D and Banihashemi Z (2008) Phytophthora parsiana sp. nov., a new high-temperature tolerant species. Mycological Research 112:783-94. [DOI:10.1016/j.mycres.2008.01.011]
39. Najarpour H, Hasanzadeh-Davarani F and Moradi M (2018) Efficacy of calcium salts on controlling Phytophthora pistaciae, the cause of Pistachio (Pistacia vera L.) gummosis. Journal of Nuts 9:23-134.
40. Nouri MT, Holland LA, Doll D, Kallsen CE, Michailides TJ and Trouillas FP (2017) Investigating canker and soil borne diseases of pistachio in California. Proceeding of VII International Symposium on Almonds and Pistachios 1219:295-302. [DOI:10.17660/ActaHortic.2018.1219.45]
41. Roy SG and Grünwald NJ (2014) The plant destroyer genus Phytophthora in the 21st century. Annual Review of Plant Pathology 6:388-412.
42. Safaieefarahani B and Mostowfizadeh-Ghalamfarsa R (2017) Phytophthora spp. Interspecific Hybrids and Their Danger for Agriculture. Plant Pathology Science 6:33-46. (In Persian with English Abstract). [DOI:10.1007/s13313-017-0496-x]
43. Sharif G, Barbod D and Taghizadeh F (1960) Disease that dries pistachio trees. Iranian Agricultural Research, Education and Extension Organization Press. 4p.
44. Sheikhi-Garjan A, Najafi H, Abbasi S, Saberfar F, Rashid M and Moradi M (2017) Guideline of chemical and organic pesticides in Iran. Rahdan Publisher, Tehran, Iran, 695p. (In Persian).
45. Stamps DJ, Waterhouse GM, Newhook FJ and Hall GS (1990) Revised tabular key to the species of Phytophthora, CAB International, 28 p.
46. Teviotdale BL, Michailides TJ and Pscheidt JW (2002) Compendium of nut crop diseases in temperate zones. American Phytopathological Press, USA, 262p.
47. Waterhouse GM (1963) Key to the species of Phytophthora de Bary. Mycological Paper 92:1-22.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سامانه نشریات دانشگاه یاسوج دانش بیماری شناسی گیاهی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 CC BY-NC 4.0 | University of Yasouj Journals System Plant Pathology Science

Designed & Developed by : Yektaweb