جلد 8، شماره 2 - ( 6-1398 )                   جلد 8 شماره 2 صفحات 70-76 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Hassanpour N, Arzanlou M. Ash Dieback Disease. pps. 2019; 8 (2) :70-76
URL: http://yujs.yu.ac.ir/pps/article-1-274-fa.html
حسن پور نوراله، ارزنلو مهدی. بیماری سرخشکیدگی زبان گنجشک. دانش بیماری شناسی گیاهی. 1398; 8 (2) :70-76

URL: http://yujs.yu.ac.ir/pps/article-1-274-fa.html


گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز ، arzanlou@tabrizu.ac.ir
چکیده:   (2069 مشاهده)

حسن‌پور ن و ارزنلو م (1398) بیماری سرخشکیدگی زبان­گنجشک. دانش بیماری‌شناسی گیاهی 8(2): 76-70.
DOI:10.2982/PPS.8.2.70

درخت زبان گنجشک نماد مهمی از فضای سبز شهری در دنیا هست که از چوب آن در ساخت لوازم خانگی و ورزشی نیز استفاده می‌شود. بیماری سرخشکیدگی زبان گنجشک، ناشی از قارچ Hymenoscyphus fraxineus در اکثر کشورهای اروپایی در پهنه‌های جنگلی و فضای سبز شایع شده است. این بیماری برای اولین بار در اوایل سال 1990 در کشورهای لهستان و لیتوانی مشاهده گردید. پراکنش جغرافیایی عامل بیماری در دو دهه اخیر وسیعتر شده و به عنوان یک تهدید جدی برای زبان گنجشک به حساب می‌آید. آلودگی اولیه توسط آسکوسپورهای آزاد شده از آپوتسیوم‌های تشکیل شده روی برگ‌های ریخته شده از سال قبل به وجود می‌آید. مدیریت بیماری با روش‌های پیشگیری و قرنطینه، اقدامات بهداشتی، شناسایی و کشت رقمهای مقاوم و استفاده از سمهای شیمیایی عملی است. این بیماری تاکنون از ایران گزارش نشده است، با این وجود احتمال ورود بیماری به کشور در آینده دور از ذهن نیست، لذا در این مقاله جنبه‌های مختلف بیماری شامل نشانه‌ها، زیست‌شناسی بیمارگر و روش‌های مدیریت آن شرح داده شده‌اند.

متن کامل [PDF 369 kb]   (358 دریافت)    
نوع مطالعه: ترویجی | موضوع مقاله: تخصصي

فهرست منابع
1. Andersson PF, Johansson SBK, Stenlid J and Broberg A (2010) Isolation, identification and necrotic activity of viridiol from Chalara fraxinea, the fungus responsible for dieback of ash. Forest Pathology 40:43-46. [DOI:10.1111/j.1439-0329.2009.00605.x]
2. Ballian D, Monteleone I, Ferrazzini D, Kajba D and Belletti P (2008) Genetic characterization of common ash (Fraxinus excelsior L.) populations in Bosnia and Herzegovina. Periodicum Biologorum 10:323-328.
3. Bengtsson M, Green H, Leroul N, Pedersen HL and Hockenhull J (2006) Effect of autumn application of urea on saprotrophic fungi in off-season leaf litter of sour cherry and evaluation of fungal isolates to reduce primary inoculum of Blumeriella jaapii. Journal of Plant Diseases and Protection 113:107-112. [DOI:10.1007/BF03356166]
4. Cermakova V, Eichmeier A, Herrero N and Botella L (2017) HfMV1 and other putative mycoviruses in Central European populations of Hymenoscyphus fraxineus, the causal agent of ash dieback in Europe. Baltic Forestry 23:107-115.
5. Clark JR (2013) Adaptation of ash (Fraxinus excelsior L.) to climate change. Dissertation, Bangor University, UK.
6. Cleary M, Nguyen D, Marčiulynienė D, Berlin A, Vasaitis R and Stenlid J (2015) Hymenoscyphus fraxineus on Fraxinus mandshurica in Far East Russia: genetic diversity, evidence of endophytic behaviour and associated foliar fungal community. Fungal Diversity.
7. Cleary MR, Daniel G and Stenlid J (2013b) Light and scanning electron microscopy studies of the early infection stages of Hymenoscyphus pseudoalbidus on Fraxinus excelsior. Plant Pathology 62:1294-1301. [DOI:10.1111/ppa.12048]
8. Cooke L, Fleming C and McCracken A (2013) Efficacy of biocides, disinfectants and other treatments to limit the spread of ash dieback caused by Chalara fraxinea. Agri-Food and Bioscience Institute, p.37.
9. Dobrowolska D, Hein S, Oosterbaan A, Wagner S, Clark J and Skovsgaard JP (2011) A review of European ash (Fraxinus excelsior L.): implications for silviculture. Forestry 84:133-148. [DOI:10.1093/forestry/cpr001]
10. Enderle R, Peters F, Nakou A and Metzler B (2013) Temporal development of ash dieback symptoms and spatial distribution of collar rots in a provenance trial of Fraxinus excelsior. European Journal of Forest Research 132:865-876. [DOI:10.1007/s10342-013-0717-y]
11. Grad B, Kowalski T and Kraj W (2009) Studies on secondary metabolite produced by Chalara fraxinea and its phytotoxic influence on Fraxinus excelsior. Phytopathologia 54:61-69.
12. Green H, Bengtsson M, Duval X, Pedersen HL, Hockenhull J and Larsen J (2006) Influence of urea on the cherry leaf spot pathogen, Blumeriella jaapii, and on microorganisms in decomposing cherry leaves. Soil Biology and Biochemistry 38:2731-2742. [DOI:10.1016/j.soilbio.2006.04.027]
13. Haas JN (2002) 6000 years of tree pollarding and leaf-hay foddering of livestock in the Alpine area. Journal of Forest Science 119:231-240.
14. Halmschlager E and Kirisits T (2008) First report of the ash dieback pathogen Chalara fraxinea on Fraxinus excelsior in Austria. Plant Pathology 57:1177. [DOI:10.1111/j.1365-3059.2008.01924.x]
15. Han JG, Bhushan S, Hosoya T, Lee KH, Sung GH and Shin HD (2014) First report of the ash dieback pathogen Hymenoscyphus fraxineus in Korea. Mycobiology 42:391-396. [DOI:10.5941/MYCO.2014.42.4.391]
16. Hanackova Z, Havrdova L, Černý L, Zahradník D and Koukol O (2017) Fungal endophytes in ash shoots-diversity and inhibition of Hymenoscyphus fraxineus. Baltic Forestry 23:89-106.
17. Hauptman T, Celar FA, de Groot M and Jurc D (2014) Application of fungicides and urea for control of ash dieback. Biogeosciences and Forestry 8:165-171. [DOI:10.3832/ifor1272-008]
18. Hauptman T, Piskur B, Groot M, Ogris N, Ferlan M and Jurc D (2013) Temperature effect on Chalara fraxinea: heat treatment of saplings as a possible disease control method. Forest Pathology 43:360-370. [DOI:10.1111/efp.12038]
19. Husson C, Caël O, Grandjean JP, Nageleisen LM and Marcais B (2012) Occurrence of Hymenoscyphus pseudoalbidus on infected ash logs. Plant Pathology 61:889-895. [DOI:10.1111/j.1365-3059.2011.02578.x]
20. Husson C, Scala B, Cael O, Frey P, Feau N, Ioos R and Marcais B (2011) Chalara fraxinea is an invasive pathogen in France. European Journal of Plant Pathology 130:311-324. [DOI:10.1007/s10658-011-9755-9]
21. Jüriado I, Liira J and Paal J (2009a). Diversity of epiphytic lichens in boreo-nemoral forests on the North-Estonian limestone escarpment: the effect of tree level factors and local environmental conditions. The Lichenologist 41:81-96. [DOI:10.1017/S0024282909007889]
22. Kile G.A. (1993). Plant diseases caused by species of Ceratocystis sensu stricto and Chalara. Ceratocystis and Ophiostoma: Taxonomy, Ecology and Pathogenicity 173-183.
23. Kowalski T (2001) On the ash dieback. Trybuna Les'nika Nr 6-7.
24. Kowalski T (2006) Chalara fraxinea sp. nov. associated with dieback of ash (Fraxinus excelsior) in Poland. Forest Pathology 36:264-270. [DOI:10.1111/j.1439-0329.2006.00453.x]
25. Lygis V, Vasiliauskas R, Larsson KH and Stenlid J (2005) Wood inhabiting fungi in stems of Fraxinus excelsior in declining ash stands of northern Lithuania, with particular reference to Armillaria cepistipes. Scandinavian Journal of Forest Research 20:337-346. [DOI:10.1080/02827580510036238]
26. Moe B and Botnen A (1997) A quantitative study of the epiphytic vegetation on Npollarded trunks of Fraxinus excelsior at Havra, Osteroy, western Norway. Plant Ecology 129:157-177. [DOI:10.1023/A:1009720132726]
27. North American Plant Protection Organization )NAPPO( (2009) Chalara fraxinea Kowalski. Phytosanitary alert system.
28. Paltto H, Nordberg A, Norden B and Snall T (2011) Development of secondary woodland in oak wood pastures reduces the richness of rare epiphytic lichens. Plose One 6:e24675. [DOI:10.1371/journal.pone.0024675]
29. Phillips AJL, Alves A, Abdollahzadeh J, Slippers B, Wingfield MJ, Groenewald JZ and Crous PW (2013) The Botryosphaeriaceae: genera and species known from culture. Studies in Mycology 76:51-167. [DOI:10.3114/sim0021]
30. Przybyl K. (2002). Fungi associated with necrotic apical parts of Fraxinus excelsior shoots. Forest Pathology 32:387-394. [DOI:10.1046/j.1439-0329.2002.00301.x]
31. Schlegel M, Dubach V, von Buol L and Sieber TN (2016) Effects of endophytic fungi on the ash dieback pathogen. FEMS Microbiology Ecology 92:142. [DOI:10.1093/femsec/fiw142]
32. Schulz B, Haas S, Junker C, Andrée N and Schobert M (2015) Fungal endophytes are involved in multiple balanced antagonisms. Current Science 109:39-45.
33. Schumacher J, Kehr R and Leonhard S (2009) Mycological and histological investigations of Fraxinus excelsior nursery saplings naturally infected by Chalara fraxinea. Forest Pathology 40:419-429. [DOI:10.1111/j.1439-0329.2009.00615.x]
34. Sutton DK, MacHardy WE and Lord WG (2000) Effects of shredding or treating apple leaf litter with urea on ascospore dose of Venturia inaequalis and disease buildup. Plant Disease 84:1319-1326. [DOI:10.1094/PDIS.2000.84.12.1319]
35. Wallander E (2008) Systematics of Fraxinus (Oleaceae) and evolution of dioecydioecism. Plant Systematic Evolution 273:25-49. [DOI:10.1007/s00606-008-0005-3]
36. Ziems AD, Giesler LJ and Wegulo N (2007) Pesticide Selection Guide for Plant Diseases Affecting Woody Ornamentals and Herbaceous Perennials in Nebraska. Historical Materials from University of Nebraska-Lincoln Extension.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سامانه نشریات دانشگاه یاسوج دانش بیماری شناسی گیاهی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 CC BY-NC 4.0 | University of Yasouj Journals System Plant Pathology Science

Designed & Developed by : Yektaweb