جلد 8، شماره 2 - ( 6-1398 )                   جلد 8 شماره 2 صفحات 45-57 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

vafaei S H. Blight Disease of Chickpea. pps. 2019; 8 (2) :45-57
URL: http://yujs.yu.ac.ir/pps/article-1-266-fa.html
وفائی حسین. بیماری سوختگی نخود. دانش بیماری شناسی گیاهی. 1398; 8 (2) :45-57

URL: http://yujs.yu.ac.ir/pps/article-1-266-fa.html


گروه بیماری شناسی گیاهی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد ، vafaei_h1353@yahoo.com
چکیده:   (2865 مشاهده)

وفائی س ح (1398) بیماری سوختگی نخود. 8(2): 57-45. DOI: 10.2982/PPS.8.2.45. 
بیماری سوختگی ناشی از Mycosphaerella rabiei مهمترین عامل محدودکننده تولید نخود در دنیا است. بررسی جمعیت قارچ از نظر بیماریزایی و ژنتیکی برای مدیریت بیماری ضروری می‌باشد. راهبردهای مختلفی از قبیل تیمار بذر با قارچکش‌ها، استفاده از رقمها مقاوم، تنظیم تاریخ کاشت و تلفیق مقاومت با کاربرد قارچکش‌ها پس از آلودگی برای مدیریت این بیماری توصیه شده است. استفاده از رقم­های مقاوم بهترین ساز و کار مدیریتی جهت کاهش خسارت ناشی از سوختگی است ولی اثربخشی رقم­های مقاوم به دلیل مقاومت ناقص ژرم پلاسم نخود و تغییرپذیری بیماریزایی جمعیت بیمارگر دارای محدودیت می‌باشد. در این مقاله زیست‌شناسی، تنوع بیماریزایی و ژنتیکی بیمارگر، توارث مقاومت در میزبان و مدیریت بیماری بیان شده است.

واژه‌های کلیدی: سوختگی، نخود، قارچکش، تیمار بذر، Mycosphaerella
متن کامل [PDF 393 kb]   (345 دریافت)    
نوع مطالعه: مروری | موضوع مقاله: تخصصي

فهرست منابع
1. Ahmad S, Khan MA, Sahi ST and Ahmad R (2013) Evaluation of Chickpea Germplasm against Ascochyta rabiei (Pass) Lab. Journal of Animal and Plant Sciences 23:440-443.
2. Ahmed HU, Chang KF, Hwang SF, Strelkov SE, Bing DJ and Turnbull GD (2007) Pathogenic diversity of Didymella rabiei isolates from southern Alberta, Canada. Journal of Plant Disease and Protection 114:189-195. [DOI:10.1007/BF03356218]
3. Akem CN, Kabbabeh S and Ahmed S (2004) Integrating Cultivar Resistance and Seed Treatment with Planting Dates to Manage Chickpea Ascochyta Blight. Plant Pathology Journal 3:111-117. [DOI:10.3923/ppj.2004.111.117]
4. Ali SR, Iqbal MSH, Iqbal U, Ghafoor A and Akram A (2009) Pathogenic Diversity in Ascochyta rabiei (Pass.) Labr. of Chickpea. Pakistan Journal of Botany 41:413-419.
5. Alipour S, Ashrafi J and Kheirgoo M (2015) Evaluation of chickpea lines reaction to Ascochyta blight disease at international nursery. Proceeding of 2th national Conference on Applied Researches in Agriculture Sciences, Tehran, Iran, p.7.
6. Armstrong- Cho C, Wolf T, Chongo G, Gan Y, Hogg T, Lafond G, Johnson E and Banniza S (2008) The effect of carrier volume on ascochyta blight (Ascochyta rabiei) control in chickpea. Crop Protection 27:1020-1030. [DOI:10.1016/j.cropro.2007.12.010]
7. Atik O, Seid A, Mathew MA, Muhammad I, Aladdin H, Michael B, Ahmed EA, Samer M and Mohammad MY (2013) Pathogenic and genetic diversity of Didymella rabiei affecting chickpea in Syria. Crop Protection 46:70-79. [DOI:10.1016/j.cropro.2012.12.012]
8. Baite MS, Dubey SC and Upadhyay BK (2017) Genetic diversity of Ascochyta rabiei causing blight of chickpea in India. Research Journal of Biotechnology 12:29-37.
9. Bayraktar H, Dolar FS and Tör M (2007) Determination of genetic diversity within Ascochyta rabiei (Pass.) Labr. the cause of Ascochyta blight of chickpea in Turkey. Journal of Plant Pathology 89:341-347.
10. Bhardwaj R, Sandhu JS, Kaur L, Gupta SK, Gaur PM and Varshney R (2010) Genetics of ascochyta blight resistance in chickpea. Euphytica 171:337-343. [DOI:10.1007/s10681-009-0020-7]
11. Bretage TW, MacLeod WJ, Kimber RBE, Moore KJ, Knights EJC and Davidson JA (2008) Management of Ascochyta blight in Chickpeas in Australia. Australian Plant Pathology 37:486-497. [DOI:10.1071/AP08046]
12. Chang KF, Ahmed HU, Hwang SF, Gossen BD, Strelkov SE and Turnbull GD (2007) Sensitivity of field populations of Ascochyta rabiei to chlorothalonil, mancozeb and pyraclostrobin fungicides and effect of strobilurin fungicides on the progress of ascochyta blight of chickpea. Canadian Journal of Plant Science 87:937-944. [DOI:10.4141/CJPS07019]
13. Chen W, Coyne CJ, Peever TL and Muehlbaur FJ (2004) Characterization of chickpea differentials for pathogenicity assay of Ascochyta blight and identification of chickpea accessions resistant to Didymella rabiei. Plant Pathology 53:759-769. [DOI:10.1111/j.1365-3059.2004.01103.x]
14. Chongo G, Gossen BD, Buchwaldt L, Adhikari T and Rimmer SR (2004) Genetic diversity of Ascochyta rabiei in Canada. Plant Disease 88:4-10. [DOI:10.1094/PDIS.2004.88.1.4]
15. Davidson JA and Kimber RBE (2007) Integrated disease management of Ascochyta blight in pulse crops. European Journal of Plant Pathology 119:99-110. [DOI:10.1007/s10658-007-9132-x]
16. Ejeta A, Selvaraj T, Lencho A and Getanah W (2017) Evaluation of fungicides sprays frequency for the management of chickpea Ascochyta blight (Ascochyta rabiei (Pass.) Lab.) in Alemtena, East Showa, Ethiopia. International Journal of Life Sciences 5:527-542
17. Elliott VL, Taylor PWJ and Ford R (2011) Pathogenic variation within the 2009 Australian Ascochyta rabiei population and implications for future disease management strategy. Australasian Plant Pathology 40:568-574. [DOI:10.1007/s13313-011-0087-1]
18. Ghiai S, Razavi M and Shahriyari D (2011) Study on Pathogenic and molecular variability in some isolates of Ascochyta rabiei causal agent of Ascochyta blight of chickpea in Iran. Entomology and Phytopathology 79:199-218. (In Persian with English Abstract).
19. Gan YT, Siddique KHM, MacLeod WJ and Jayakumar P (2006) Managment options for minimizing the damage by Ascochyta blight (Ascochyta rabiei) in chickpea. Field Crops Research 97:121-134. [DOI:10.1016/j.fcr.2005.10.002]
20. Hafiz A and Ashraf M (1953) Studies on the inheritance of resistance to Mycosphaerella blight in gram. Phytopathology 43:580-581.
21. Hamwieh A, Imtiaz M, Hobson K and Kemal SA (2013) Genetic diversity of microsatellite alleles located at quantitative resistance loci for Ascochyta blight resistance in a global collection of chickpea germplasm. Phytopathologia Mediterranea 52:183−191.
22. Hosseinzadeh Kolagar A and Barzegar A (2008) Ascochyta rabiei Genetic Diversity by Using of RAPD Standardization. Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources 15:62-70. (In Persian with English Abstract).
23. Harveson RM and Urrea CA (2017) Ascochyta Blight of Chickpeas in Nebraska. Life Sciences 5:527-542.
24. Jan H and Wiese MW (1991) Virulence forms of Ascochyta rabiei affecting chickpea in the Palouse. Plant Disease 75:904-906. [DOI:10.1094/PD-75-0904]
25. Kiersten AW, Carl AB, Samuel M, Julie P, Javier AD, Rubella SG and Neil CG (2011) Sensitivity of Ascochyta rabiei populations to prothioconazole and thiabendazole. Crop Protection 3:1000-1005. [DOI:10.1016/j.cropro.2011.01.009]
26. Kimurto PK, Towetti BK, Mulwa RS, Njogui N, Jeptanui L, Gangarao NVPR, Silim S, Kaloki P, Korir P and Macharia J. K (2013) Evaluation of chickpea genotypes for resistance to Ascochyta blight (Ascochyta rabiei) disease in the dry highlands of Kenya. Phytopathologia Mediterranea 52:212−221.
27. Kovachevski IC (1936) The blight of Chickpea, Mycosphearella rabiei. Applied Mycology 15:700-701. [DOI:10.1007/BF01779447]
28. Labdi M, Malhotra R, Benzohra I and Imtiaz M (2013) Inheritance of resistance to Ascochyta rabiei in 15 chickpea germplasm accessions. Plant Breeding 132:197-199. [DOI:10.1111/pbr.12038]
29. Li Y, Ruperao P, Batley J, Edwards D, Davidson J, Hobson K and Sutton T (2017) Genome Analysis Identified Novel Candidate Genes for Ascochyta Blight Resistance in Chickpea Using Whole Genome Re-sequencing Data. Frontiers in Plant Science 8:1-13. [DOI:10.3389/fpls.2017.00359]
30. Lobna Ben M, Cherif M, Harrabi M, Galbraith R F and Strange R N (2010) Effects of sowing date on severity of blight caused by Ascochyta rabiei and yield components of five chickpea cultivars grown under two climatic conditions in Tunisia. European Journal of Plant Pathology 126:293-303. [DOI:10.1007/s10658-009-9546-8]
31. Lopez- Bellido FJ, Lopez-Bellido RJ, Khalil SK and Lopez-Bellido L (2008) Effect of planting date on winter kabuli chickpea growth and yield under rainfed Mediterranean conditions. Agronomy Journal 100:957-964. [DOI:10.2134/agronj2007.0274]
32. Naghed N, Sadravi M and Kazemi S (2016) Biological control of chickpea blight with some isolates of three species of Trichoderma . Biological Control of Pests and Plant Diseases 5(1): 123-127. (In Persian with English abstract)
33. Navas-Cortes JA, Perez-Artes E, Jimenez-Diaz RM, Lobell A, Bainbridge BW and Heale JB (1998) Mating Type, Pathotype and RAPDs Analysis in Didymella rabiei, the Agent of Ascochyta Blight of Chickpea. Phytoparasitica 26:199-212. [DOI:10.1007/BF02981435]
34. Noorollahi K, Falahati Rastegar M and Jafarpour B (2000) Identification of Physiology Races of Ascochyta rabiei of the cause of Ascochyta Blight in a few Regions of Iran. Journal of Science and Technology of Agriculture and Natural Resources 4:127-136. (In Persian with English Abstract).
35. Nourollahi K, Javannikkhah M, Naghavi MR, Lichtenzveig J, Okhovat SM, Oliver RP and Ellwood SR (2011) Genetic diversity and population structure of Ascochyta rabiei from the western Iranian Ilam and Kermanshah provinces using MAT and SSR markers. Mycological Progress 10:1-7. [DOI:10.1007/s11557-010-0668-3]
36. Pande S, Siddique KHM, Kishor GK, Bayaa B, Gaur PM, Gowda CLL, Bretag TW and Crouch JH (2005) Ascichyta blight of chickpea (Cicer arietinum L.): a review of biology, pathogenecity, and disease management. Australian Journal of Agricultural Research 56:317-332. [DOI:10.1071/AR04143]
37. Pande S, Sharma M, Gaur PM, Basandrai AK, Kaur L, Hooda KS, Basandrai D, Kiran BT, Jain SK and Rathore A (2013) Biplot analysis of genotype × environment interactions and identification of stable sources of resistance to Ascochyta blight in chickpea (Cicer arietinum L.). Australasian Plant Pathology 42:561-571. [DOI:10.1007/s13313-013-0219-x]
38. Phan HTT, Ford R and Taylor PWJ (2003) Population structure of Ascochyta rabiei in Australia based on STMS fingerprints. Fungal diversity13:111-129.
39. Porta-Puglia A, Crino P and Mosconi C (1996) Variability in virulence to chickpea of an Italian Population of Ascochyta rabiei. Plant Disease 80:39-41. [DOI:10.1094/PD-80-0039]
40. Pouralibaba H, Mahmodi F, Keshavarz K, Nourollahi KH (2008) Identification of pathotypes of Didymella rabiei causing agent of chickpea blight disease in different parts of Iran using trap nursery. Iranian Journal of Plant Pathology 44:170-175. (In Persian with English Abstract).
41. Rahimi M, Sabbagh SK, Javan-Nikkhah M, Soltanloo H, Salari M and Panjehkeh N (2013) Study on the genetic diversity of Ascochyta rabiei isolates cause of chickpea blight disease in Lorestan Province using SSR marker. Iranian Journal of Plant Protection Science 44:273-282. (In Persian with English Abstract).
42. Rhaiem A, Chérif M, Peever TL and Dyer PS (2008) Population structure and mating system of Ascochyta rabiei in Tunisia: evidence for the recent introduction of mating type 2. Plant Pathology 57:540-551. [DOI:10.1111/j.1365-3059.2007.01779.x]
43. Reddy MV and Kabbabeh S (1985) Pathogenic variability in Ascochyta rabiei (Pass.) Lab. In Syria and Lebanon. Phytopathologia Mediterranea 24:265-266.
44. Rubiales D and Fondevilla S (2015) Future prospects for ascochyta blight resistance breeding in cool season food legumes. Frontier Plant Science 3:1-5. [DOI:10.3389/fpls.2012.00027]
45. Santra DK, Singh G, Kaiser WJ, Gupta VS, Ranjekar PK and Muehlbauer FJ (2001) Molecular analysis of Ascochyta rabiei (Pass.) Labr. the pathogen of ascochyta blight in chickpea. Theoretical and Applied Genetics 102:676-682. [DOI:10.1007/s001220051696]
46. Sharma KD, Sharma V, Singh R and Nayyar H (2011) Control of chickpea blight disease caused by Didymella rabiei by mixing resistance inducer and contact fungicide. Crop Protection 30:1519-1522. [DOI:10.1016/j.cropro.2011.07.003]
47. Shokoohifar F, Bagheri A, Falahati Rastegar M, Malekzadeh S (2003) Pathotyping of Ascochyta rabiei isolates in Iran. Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources 10:217-232. (In Persian with English Abstract).
48. Shokouhifar F, Bagheri AR and Fallahati Rastegar M (2006) Identification of resistant chickpea lines against pathotypes causing Ascochyta blight disease in Iran. Iranian Journal of Biology19:29-42. (In Persian with English Abstract).
49. Shtienberg D, Kimber RBE, McMurray L and Davidson JA (2006) Optimisation of the chemical control of ascochyta blight in chickpea. Australasian Plant Pathology 35:715-724. [DOI:10.1071/AP06069]
50. Singh KB and Reddy MV (1990) Patterns of Resistance and Susceptibility to Races of Ascochyta rabiei Among Germ Plasm Accessions and Breeding Lines of Chickpea. Plant Disease 74:127-129. [DOI:10.1094/PD-74-0127]
51. Singh PJ, Pal M and Prakash N (1997) Ultrastructural studies of conidiogenesis of Ascochyta rabiei, the causal organism of chickpea blight. Phytoparasitica 25:291-304. [DOI:10.1007/BF02981093]
52. Toker C and Canci H (2003) Selection of Chickpea (Cicer arietinum L.) Genotypes for Resistance to Ascochyta Blight Ascochyta rabiei (Pass.) Labr. Yield and Yield Criteria. Turkish Journal of Agriculture and Forestry 27: 277-283
53. Turkkan M and Dolar FS (2009) Determination of pathogenic variability of Didymella rabiei, the agent of ascochyta blight of chickpea in Turkey. Turkish Journal of Agriculture and Forestry 33:585-591.
54. Udupa SM, Weigand F, Saxena MC and Kahl G (1998) Genotyping with RAPD and microsatellite markers resolves pathotype diversity in the Ascochyta blight pathogen of chickpea. Theoretical Applied Genetics 97:299-307. [DOI:10.1007/s001220050899]
55. Vafaei SH, Rezaee S, Abbasi Moghadam A and Zamanizadeh HR (2016) Virulence diversity of Ascochyta rabiei the causal agent of Ascochyta blight of chickpea in the western provinces of Iran. Archives of Phytopathology and Plant Protection 48:921-930. [DOI:10.1080/03235408.2016.1143600]
56. Vafaei SH, Rezaee S, Abbasi Moghadam A and Zamanizadeh HR (2017) Screening of Chickpea germ plasms for selection of resistant genotypes to Ascochyta blight. Entomology and Phytopathology 85:97-110. (In Persian with English Abstract).
57. Vail S and Banniza S (2008) Structure and pathogenic variability in Ascochyta rabiei populations on chickpea in the Canadian prairies. Plant Pathology 57:665-673. [DOI:10.1111/j.1365-3059.2008.01837.x]
58. Vir S and Grewal JS (1974) Physiological specialization in Ascochyta rabiei, the causal organism of gram blight. Indian Phytopathology 27:265-266.
59. Wilson A and Kaiser W (1995) Cytology and genetics of sexual incompatibility in Didymella rabiei. Mycologia 87:795-804. [DOI:10.1080/00275514.1995.12026601]
60. Wise KA, Bradley CA, Pasche JS and Gudmestad NC (2009) Resistance to QoI Fungicides in Ascochyta rabiei from Chickpea in the Northern Great Plains. Plant Disease 93:528-536. [DOI:10.1094/PDIS-93-5-0528]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سامانه نشریات دانشگاه یاسوج دانش بیماری شناسی گیاهی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 CC BY-NC 4.0 | University of Yasouj Journals System Plant Pathology Science

Designed & Developed by : Yektaweb