دوره 3، شماره 2 - ( 12-1395 )                   سال 3 شماره 2 صفحات 94-81 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


استادیار، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران ، ghasemifarhad@yahoo.com
چکیده:   (6677 مشاهده)
سابقه و هدف: فعالیت‌­های چند دهه اخیر مقابله با تخریب جنگل‌­ها تا حدودی گویای این واقعیت است که در اغلب طرح­‌های به اجرا درآمده به وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم محلی کمتر توجه شده است. در حوزه وسیع و گسترده تخریب جنگل­‌ها، جامعه روستایی نقش زیادی دارد به همین دلیل این تحقیق با هدف بررسی عوامل مؤثر بر تخریب جنگل­‌ها با تأکید بر منطقه جنگلی اولاد قباد صورت پذیرفت. مواد و روش­‌ها: تحقیق حاضر به‌صورت میدانی و با استفاده از پرسشنامه انجام گرفت. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق 398 خانوار از روستاییان حاشیه جنگل سامان عرفی اولادقباد است که بر اساس فرمول کوکران تعداد 150 نفر به‌عنوان نمونه آماری از بین روستاییان به روش نمونه­‌گیری تصادفی انتخاب شدند. علاوه بر این تعداد 40 پرسشنامه نیز بین کارشناسان منابع طبیعی استان لرستان به‌عنوان جامعه کارشناسان جهت نظرسنجی توزیع و تکمیل شد. روایی و پایایی پرسشنامه‌­ها به ترتیب از طریق پیش آزمون و آلفای کرونباخ (پرسشنامه مردم محلی: 83/0 و کارشناسان: 705/0) مورد تأیید قرار گرفت. یافته­‌ها: نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که از دیدگاه کارشناسان و مردم محلی، عوامل انسانی (نظیر کمبود زمین­ه‌ای زراعی، تبدیل جنگل به اراضی کشاورزی توسط جنگل نشینان و حاشیه‌نشینان، فقر اقتصادی و پایین بودن درآمد، بالا بودن نرخ بیکاری در منطقه) نسبت به عوامل طبیعی (نظیر خشک‌سالی و آتش­سوزی) در تخریب جنگل‌­های منطقه مؤثرتر بوده­اند و در اولویت بالاتری قرار دارند. اولویت­بندی عوامل انسانی و طبیعی مؤثر بر تخریب جنگل­‌های منطقه نشان داد که از دید مردم محلی، کمبود زمین­ه‌ای زراعی (میانگین رتبه 58/7) و از نظر کارشناسان نیز تبدیل جنگل به اراضی کشاورزی توسط جنگل نشینان و حاشیه‌نشینان (میانگین رتبه 25/11) حائز رتبه­‌های اول بودند. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که بین میزان درآمد و عوامل مؤثر بر تخریب ارتباط معکوس معنی­داری (P<0.001) وجود دارد. نتیجه‌­گیری: در کل نتایج تحقیق نشان داد که عوامل انسانی در تخریب جنگل‌­های منطقه اولادقباد کوهدشت تأثیر معنی­داری دارند و نقش آن‌ها در تخریب جنگل‌­های منطقه بیشتر از عوامل طبیعی است.
 
متن کامل [PDF 516 kb]   (2991 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1395/6/10 | پذیرش: 1397/1/22

فهرست منابع
1. خانجاني شيراز، ب. و همتي، ا. 1384. بررسي تأثير عوامل انساني و چراي دام در تغيير ساختار توده‌هاي جنگلي و عدم توسعه پايدار در حوزه آبخيز (مطالعه موردي حوزه 9 سري 9) گيلان. همایش ملی آینده جنگل‌های ایران، انجمن علمی جنگلبانی ایران، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران. 10-1.
2. فتاحی، م. 1373. بررسی جنگل¬های بلوط زاگرس و مهم‌ترین عوامل تخریب آن. انتشارات موسسه تحقیقات جنگل¬ها و مراتع، 63 ص.
3. فتاحی، م.، انصاری، ن.، عباسی، ح.ر. و خان‌حسنی، م. 1379. مدیریت جنگل¬های زاگرس (منطقه موردی: جنگل¬های دار بادام کرمانشاه). انتشارات موسسه تحقیقات جنگل¬ها و مراتع، 471 ص.
4. کوشانفر، ع. 1388. عوامل و سرعت تخریب منابع طبیعی استان لرستان. مجموعه مقالات نخستین همایش بررسی راهکارهای حفاظت از منابع طبیعی استان لرستان، دانشگاه پیام نور، خرم‌آباد. 47-35.
5. گراوند، ز. 1392. جایگاه زغالگیری در نظام معیشتی ساکنان منطقه اولادقباد. پایان¬نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه کردستان، ایران، 95 ص.
6. مؤمنی، م. و فعال قیومی، ع. 1389. تحلیل‌های آماری با استفاده از spss، انتشارات علم و دانش، 312 ص.
7. ناصری، ب.، حسینی، ا. 1388. بررسی عوامل تخریب جنگل¬های بنه شهرستان ایلام (مطالعه موردی: منطقه آبزا). مجموعه مقالات سومین همایش ملی جنگل، انجمن جنگلبانی ایران، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران. کرج. 12-1.
8. Bablo, B., Muys, B., Negu, F., Tollens, E., Nyssen, J., Deckers, J. & Mathis, E. 2009. The economic contribution of forest resource use to rural livelihoods in Tigray, Northern Ethiopia. Forest Policy and Economics, 11(2): 109-117. [DOI:10.1016/j.forpol.2008.10.007]
9. Hamilton, L.S. 1987. What are the impacts of Himalayan deforestation on Gangese Brahamaputra lowlands and delta?. Mountain Research and Development, 7: 256-263. [DOI:10.2307/3673202]
10. Ives, J.D. & Messerli, B. 1989. The himalayan dilemma: Reconciling environment and development, Routledge, London, UK, 295p.
11. Landry, J. & Chirwa, W.P. 2011. Analysis of the potential socio-economic impactof establishing plantation forestry on rural communities in Sanga district, Niassa province, Mozambique. Land Use Policy, 28(3): 542-551. [DOI:10.1016/j.landusepol.2010.11.001]
12. Mulyoutami, E., Rismawan, & Joshi, R.L. 2009. Local knowledge and management of simpukng (forest gardens) among the Dayak people in East Kalimantan, Indonesia. Forest Ecology and Management, 257(10): 2054-2061. [DOI:10.1016/j.foreco.2009.01.042]
13. Pandey, U. & Singh, J.S. 1984. Energy flower lationships between agro- and forest ecosystems in Central Himalaya. Environmental Conservation, 11(1): 45-53. [DOI:10.1017/S0376892900013485]
14. Pote, J., Shackleton, C., Cocks, M. & Lubke, R. 2006. Fuel wood harvesting and selection in Valley Thicket, South Africa. Journal of Arid Environments, 67(2): 270-287. [DOI:10.1016/j.jaridenv.2006.02.011]
15. Raizada, A., Dogra, P. & Dhyani, B.L. 2008. Assessment of a multi objective decision support system generated land use plan on forest fodder dependency in a Himalayan watershed, Environmental modelling and software, 23(9): 1171-1181. [DOI:10.1016/j.envsoft.2008.02.001]
16. Richard, A.G., Emmanuel, K.B., Kayombo, C.J., Chirenje, L.I. & Musamba, E.B. 2011. The Influence of Socio- economic Factors on Deforestation: A Case Study of the Bereku Forest Reserve in Tanzania, Journal of Biodiversity, 2(1): 31-39 [DOI:10.1080/09766901.2011.11884727]
17. Webb, N.P., Stokes, C.J. & Marshall, N.A. 2013. Integrating biophysical and socio-economic evaluation to improve the efficacy of adaptation assessments for agriculture, Global Environmental Change, 23(5): 1164-1177. [DOI:10.1016/j.gloenvcha.2013.04.007]

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.