دانشگاه یاسوج دانش بیماری شناسی گیاهی- درباره نشریه
مجله دانش بیماری شناسی گیاهی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 رتبه علمی: نشریه علمی
 توالی انتشار: دو فصلنامه
 شروع انتشار: ۱۳۹۰
زبان نشریه                             فارسی چکیده: (انگلیسی)
نوع انتشار                              الکترونیکی

نوع داوری                                دوسو ناشناس

رتبه علمی  نشریه در ارزیابی سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ وزارت عتف: ب
رتبه علمی نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام: ب (Q۲           ضریب تاثیر: )

نوع دسترسی                         رایگان (تمام متن)
میانگین زمان داوری                  ۸ هفته

دسته بندی موضوعی               دارد
هزینه انتشار                            ندارد

 صاحب امتیاز: دانشگاه یاسوج
 مدیر مسئول: دکتر مهدی صدروی
سر دبیر: دکتر محمد عبداللهی
کارشناس اجرایی: فاطمه جعفری

 ISSN (online) : ۲۵۸۸-۶۲۹۰
ISSN (print) : ۲۲۵۱-۹۲۷۰

 نمایه شده در ISC

 پست الکترونیک: ijplantpatholsciyu.ac.ir

  آدرس دبیرخانه: یاسوج، دانشگاه یاسوج، دانشکده کشاورزی، دفتر نشریات علمی، مجله دانش بیماری شناسی گیاهی

  کد پستی: ۷۵۹۱۸۷۴۸۳۱


آیین نامه اخلاق علمی نشریه:
منشور اخلاق نشریۀ دانش بیماری شناسی گیاهی بر مبنای راهکارهای کمیته اخلاق انتشار (COPE) طراحی شده است و کلیه نویسندگان و افراد فعال در نشریه (سردبیر نشریه، اعضای هیأت تحریریه، مدیر داخلی، ویراستار و ناشر) می بایست به قوانین و اصول اخلاقی مذکور پایبند باشند. این منشور اخلاقی جهت تعیین وظایف و تعهدات سردبیران، داوران و نویسندگان محترم تنظیم شده است. قایل ذکر است این نشریه عضو COPE نیست اما از قوانین آن پیروی می کند. 
دریافت فایل COPE
آیین نامه اخلاق علمی نشریه

سیاستهای نشریه: 
  1. این نشریه دسترسی آزاد به مقالات منتشر شده را با هدف تبادل بیشتر دانش جهانی فراهم می آورد.
  2. این نشریه هیچ هزینه‌ای برای فرایند بررسی و انتشار مقالات از نویسندگان دریافت نمی‌نماید.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه یاسوج دانش بیماری شناسی گیاهی:
http://yujs.yu.ac.ir/pps/find.php?item=1.40.12.fa
برگشت به اصل مطلب