دانشگاه یاسوج دانش بیماری شناسی گیاهی- سامانه همانندجو
کنترل سرقت ادبی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/18 | 

    کلیه مقالات به کمک یک نرم افزار پیشرفته با پشتیبانی بیش از ۱۰۰۰۰ دیتابیس بررسی  می گردد.

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه یاسوج دانش بیماری شناسی گیاهی:
http://yujs.yu.ac.ir/pps/find.php?item=1.114.27.fa
برگشت به اصل مطلب