تحقیقات جنگلهای زاگرس- راهنمای نگارش مقاله
راهنمای نگارش مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

۱-راهنمای تهیه و تنظیم مقاله

بر اساس رویکرد دانشگاه یاسوج مبنی بر لزوم توجه به نظام­های رتبه بندی و علم سنجی رسمی، از این پس پیروی از شیوه نامه ذیل جهت نگارش و ارسال مقاله ضروری می باشد.

راهنمای نگارش مقاله

۲- فرم تعهدنامه بایستی توسط نویسندگان محترم امضا و به صورت فایل پیش نیاز همراه مقاله ارسال شود

   ./files/site1/pages/taahod.docx (فرم تعهد نامه را لطفا به صورت فایل پیش نیاز همراه مقاله ارسال نمایید).

۳- فرم تعارض منافع نویسندگان

نشانی مطلب در وبگاه تحقیقات جنگلهای زاگرس:
http://yujs.yu.ac.ir/jzfr/find.php?item=1.48.16.fa
برگشت به اصل مطلب