تحقیقات جنگلهای زاگرس- اخبار نشریه
راه‌اندازی پایگاه جدید

حذف تصاویر و رنگ‌ها

این نشریه با توجه به نامه شماره 91461/18/3 مورخ 20/06/1392 مدیرکل محترم دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری مورد تصویب قرار گرفت که اعتبار علمی پژوهشی آن بعد از چاپ دو شماره در صورت تصویب آن دفتر، شامل کلیه مقالات چاپ‌شده می­گردد.

همچنین با توجه به نامه شماره 1305/93 مورخ 26/01/1393 هیئت نظارت بر مطبوعات مجوز انتشار مجله توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر گردید. 

 

نشانی مطلب در وبگاه تحقیقات جنگلهای زاگرس:
http://yujs.yu.ac.ir/jzfr/find.php?item=1.43.10.fa
برگشت به اصل مطلب