نشریه تحقیقات اکوسیستمهای جنگلی- اهداف و زمینه‌ها
اهداف نشریه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
  از آن جایی که سطح کل جنگل های ایران ۴ .۱۲ میلیون هکتار می باشد. که در حدود۴ .۷ درصد از مساحت کشور را پوشش می دهد. اکوسیستمهای جنگلی از نظر گونه های گیاهی و جانوری، ذخایر ژنتیکی، داشتن مرتع زیراشکوب، تأمین بخش زیادی از نیاز ساکنان منطقه، ایجاد درآمد از طریق گوناگون، حفاظت خاک، تولید اکسیژن،فراهم کردن راه نفوذ آب و... اهمیت ویژه ای دارند. با وجود نقش جنگل ها در حفظ و بقای حیات انسان،چه در گذشته و چه امروز، اما به دلایل متعددی مانند استفاده نادرست و غیراصولی و علمی این جنگل ها در حال تخریب می باشند. بنابراین با توجه به اهمیت و وسعت جنگل ها مطالعات گسترده ای در این زمینه صورت می گیرد که سالانه منجر به تولید مقالات علمی فراوانی می گردد. از طرفی محدود بودن نشریات درزمینه علوم جنگل و تخصصی بودن آنها امکان انتشار به موقع این یافته ها را بسیار محدود می نماید. بطوری که فرآیند دریافت تا چاپ مقالات بسیار طولانی می باشد. انتشار مجله ای تخصصی که بتواند تحقیقات انجام شده در اکوسیستمهای جنگلی را متمرکز نماید، کمک شایانی به انتقال سریع و طبقه بندی شده یافته های علمی برای مدیریت، حفاظت و توسعه این جنگل ها بنماید.
نشانی مطلب در وبگاه نشریه تحقیقات اکوسیستمهای جنگلی:
http://yujs.yu.ac.ir/jzfr/find-1.42.14.fa.html
برگشت به اصل مطلب