نشریه مباحث برگزیده در انرژی- اطلاعات تماس
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/7/30 | 
آدرس دبیرخانه: یاسوج، دانشگاه یاسوج، دانشکده فنی و مهندسی، دفتر نشریات علمی، نشریه مباحث برگزیده در انرژی
  کد پستی: ۷۵۹۱۸۷۴۸۳۱

پست الکترونیک: jsteyu.ac.ir

 تلفن: ۰۷۴۳۱۰۰۱۴۱۰
نشانی مطلب در وبگاه نشریه مباحث برگزیده در انرژی:
http://yujs.yu.ac.ir/jste/find-1.57.17.fa.html
برگشت به اصل مطلب