سامانه نشریات دانشگاه یاسوج مباحث برگزیده در انرژی- اخبار نشریه
راه‌اندازی پایگاه جدید

حذف تصاویر و رنگ‌ها
اطلاعیه
در حال حاضر اعتبار در نظر گرفته شده برای این مجله اعتبار علمی- ترویجی می باشد.
این مجله در حال حاضر تنها مقالاتی که به زبان فارسی می باشند در یافت می نماید.

نشانی مطلب در وبگاه سامانه نشریات دانشگاه یاسوج مباحث برگزیده در انرژی:
http://yujs.yu.ac.ir/jste/find.php?item=1.43.10.fa
برگشت به اصل مطلب