سامانه نشریات دانشگاه یاسوج مباحث برگزیده در انرژی- اهداف و زمینه‌ها
محورهای تخصصی مجله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

1- فناوری‌های نوین در تولید، انتقال و مصرف انرژی

 

2- اصلاح الگوهای مصرف انرژی

 

3- بهینه سازی مصرف انرژی در تولید

 

4- کاهش تلفات انرژی

 

5- افزایش راندمان سیستم‌های انرژی بر

 

6- فناوری‌های بازیافت انرژی

 

7-انرژی‌های نو و تجدیدپذیر

 

8-سیستم‌های تولید همزمان برق و حرارت

 

9- هوشمندسازی سیستم‌های انرژی

 

10- فناوری‌های مقابله با آلاینده‌ها در بخش انرژی

 

11- مهندسی ارزش در بخش انرژی

 

12- فرصت‌ها و تهدید‌های بخش انرژی

 

13- اولویت‌های راهبردی در بخش انرژی

 

14-آینده‌ نگری در بخش انرژی

 

15- صرفه‌جویی انرژی در صنایع گاز و نفت

 

16- مدیریت انرژی در بخش ساختمان

 

17- ممیزی انرژی در بخش تولید، تبدیل، انتقال، ذخیره‌سازی، توزیع و مصرف انرژی

 

18- ارتقای استانداردهای مصرف انرژی

 

 
نشانی مطلب در وبگاه سامانه نشریات دانشگاه یاسوج مباحث برگزیده در انرژی:
http://yujs.yu.ac.ir/jste/find.php?item=1.42.14.fa
برگشت به اصل مطلب