نشریه مباحث برگزیده در انرژی- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
درباره نشریه
نشریه مباحث برگزیده در انرژی فعالیت خود را در سال ۱۳۹۳ آغاز نمود. پس از چاپ شش شماره، فعالیت نشریه به مدت چند سال متوقف و سپس در سال ۱۴۰۱ دوباره از سر گرفته شد. این نشریه به منظور ارتقای دانش در زمینه انرژی، پژوهش های اصیل محققان در حوزه های مختلف انرژی را پس از طی فرآیند داوری به صورت مقالات علمی پژوهشی به زبان فارسی منتشر می کند. این نشریه دسترسی آزاد به مقالات را با هدف تبادل بیشتر دانش جهانی فراهم می آورد. همچنین، هیچ هزینه ای برای فرآیند بررسی و انتشار مقالات از نویسندگان دریافت نمی نماید.

آیین نامه اخلاق علمی نشریه
این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید. منشور اخلاق نشریۀ مباحث برگزیده در انرژی بر مبنای راهکارهای کمیته اخلاق انتشار (COPE) طراحی شده است و کلیه نویسندگان و افراد فعال در نشریه (سردبیر نشریه، اعضای هیأت تحریریه، مدیر مسئول، ویراستار و ناشر) می بایست به قوانین و اصول اخلاقی مذکور پایبند باشند. این منشور اخلاقی جهت تعیین وظایف و تعهدات سردبیران، داوران و نویسندگان محترم تنظیم شده است.
 
دریافت فایل COPE
آیین نامه اخلاق علمی نشریه

 
نشانی مطلب در وبگاه نشریه مباحث برگزیده در انرژی:
http://yujs.yu.ac.ir/jste/find-1.40.16.fa.html
برگشت به اصل مطلب