سامانه نشریات دانشگاه یاسوج مباحث برگزیده در انرژی- سامانه همانندجو
همانندجویی مقالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/3/19 | 

  کلیه مقالات به کمک یک نرم افزار پیشرفته با پشتیبانی بیش از ۱۰۰۰۰ دیتابیس بررسی  می گردد.


نشانی مطلب در وبگاه سامانه نشریات دانشگاه یاسوج مباحث برگزیده در انرژی:
http://yujs.yu.ac.ir/jste/find.php?item=1.114.19.fa
برگشت به اصل مطلب