سامانه نشریات دانشگاه یاسوج - مجله تولید گیاهان روغنی- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نشانی مجله: یاسوج، دانشگاه یاسوج، دانشکده کشاورزی، دفتر نشریات دانشکده، مجله تولید گیاهان روغنی

کدپستی: 74831-75918          

 تلفن: 31006308 (074)

 پست الکترونیک: jopp@yu.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه سامانه نشریات دانشگاه یاسوج - مجله تولید گیاهان روغنی:
http://yujs.yu.ac.ir/jopp/find.php?item=1.57.16.fa
برگشت به اصل مطلب