سامانه نشریات دانشگاه یاسوج - مجله تولید گیاهان روغنی- اخبار نشریه
راه‌اندازی پایگاه جدید

حذف تصاویر و رنگ‌ها

این نشریه با توجه به نامه شماره 8348/93 مورخ 10/04/1393 هیئت نظارت بر مطبوعات مجوز انتشار مجله توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر گردید.

نشانی مطلب در وبگاه سامانه نشریات دانشگاه یاسوج - مجله تولید گیاهان روغنی:
http://yujs.yu.ac.ir/jopp/find.php?item=1.43.10.fa
برگشت به اصل مطلب