جستجو در مقالات منتشر شده


4 نتیجه برای Fusarium Oxysporum

جواد یوسفی نایی، عادل پردل، احمد درخشان، علی ناظور،
جلد 10، شماره 2 - ( 6-1400 )
چکیده

یوسفی نایی ج، پردل ع، درخشان ا، ناظور ع (1400) گونه­ های Fusarium عامل پژمردگی زیره در استان خراسان­ رضوی ایران. دانش بیماری­شناسی گیاهی 10(2): 39-30.  Doi:10.2982/PPS.10.2.30.
مقدمه: زیره دومین ادویه محبوب در جهان پس از فلفل سیاه است که هر ساله با سطح زیر کشت بالایی در ایران و به خصوص در استان خراسان­ رضوی کاشته می‌شود. بیماریهای قارچی هرساله خسارت زیادی به این گیاه با ارزش وارد می­کنند. این پژوهش برای شناسایی قارچهای عامل زردی و پژمردگی زیره در استان خراسان رضوی اجرا شد. مواد و روش‌ها: بوته­ های زیره زرد و پژمرده از مزرعه­ های حومه  کاشمر، تربت حیدریه و رشتخوار در استان خراسان رضوی، نمونه‌برداری شدند و قارچها از بافتهای بیمار آنها جداسازی، خالص‌سازی و شناسایی شدند. بیماری‌زایی جدایه­ های قارچی روی رقم محلی در گلخانه مورد ارزیابی قرار گرفت یافته­ ها: دو گونه Fusarium شاملF. oxysporum  با بیشترین فراوانی و F. equiseti با کمترین فراوانی از بوته­ های بیمار زیره شناسایی شدند. میان  43 جدایه این قارچها 24 جدایه F. oxysporum  باعث پژمردگی و نه جدایه  F. equiseti باعث زردی بوته­ های زیره شدند. نتیجه‌گیری:
F. oxysporum   و F. equiseti عوامل پژمردگی و زردی زیره در خراسان­ رضوی هستند.

آزاده گودرزی،
جلد 12، شماره 1 - ( 12-1401 )
چکیده

گودرزی، آ. (1401). بیماری پژمردگی فوزاریومی خرما. دانش بیماری‌شناسی گیاهی 12(1): 64 -73.               
بیماری پژمردگی فوزاریومی به عنوان یکی از بیماری­های بسیار خسارت­زا و مرگ­بار درختان خرما در بسیاری از مناطق کشت این محصول در دنیا و به ویژه کشورهای تولید کننده خرما در قاره آفریقا شناخته شده است. در حال حاضر، بخش قابل توجهی از نخلستان­های واقع در مراکش و صحرای غربی و مرکزی الجزایر تحت تأثیر این بیماری قرار دارند. زیان اقتصادی ناشی از بیماری پژمردگی فوزاریومی خرما، به ویژه در صورت وقوع همه­ گیری­های شدید، بسیار قابل توجه است. این بیماری طی یک قرن گذشته، سبب نابودی بیش از 12 میلیون اصله درخت خرما در مراکش و حدود سه میلیون اصله درخت خرما در الجزایر شده است. قارچ Fusarium oxysporum (Schltdl.) f. sp. albedinis که یک بیمارگر آوندی خاک­برد است، به عنوان عامل بیماری پژمردگی فوزاریومی خرما شناخته شده است. زیان اقتصادی ناشی از این بیماری، به ویژه در صورت وقوع همه ­گیری­های شدید، بسیار قابل توجه است و در برخی مناطق، همه­ گیری بیماری پژمردگی فوزاریومی به نابودی بیش از ۷۰ درصد محصول خرما منجر شده است. استراتژی­های مدیریت تلفیقی این بیماری شامل استفاده از رقمهای مقاوم یا متحمل، پیشگیری از ورود عامل بیماری به مناطق عاری از بیماری، ریشه­ کنی بیماری، مبارزه زیستی و مبارزه شیمیایی است. این بیماری تا کنون از مناطق تولید خرما در ایران گزارش نشده است، هرچند که نشانه ­های مشابه با بیماری پژمردگی فوزاریومی در برخی از نخلستان­های استان هرمزگان یافت شده است.

لیلا رسولی، مهدی صدروی، کاووس کشاورز،
جلد 12، شماره 1 - ( 12-1401 )
چکیده

رسولی ل، صدروی م، کشاورز ک (1401) غربالگری هشت رقم گوجه ­فرنگی برای مقاومت به بیماری پژمردگی فوزاریومی. دانش بیماری­شناسی گیاهی 12 (1): 52-46. 
   مقدمه: پژمردگی فوزاریومی ناشی ازقارچ خاک­زی Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici (Fol) یکی از بیماریهای مهم گوجه ­فرنگی در دنیا است. شناسایی و کشت رقم­های مقاوم روشی دوستدار محیط زیست مدیریت بیماری است که به تولید محصولی عاری از مواد شیمیایی و تمیز می ­انجامد. این پژوهش برای تعیین واکنش هشت رقم گوجه فرنگی به بیماری و همبستگی واکنش آنها با آنزیم پراکسیداز انجام شد.مواد و روشها: بوته­ های پژمرده گوجه­ فرنگی در گلخانه ­های جنوب غربی ایران نمونه­ برداری شدند و پس از جداسازی و خالص ­سازی و مطالعه خصوصیات ریختی دو جدایه Fol  شناسایی شدند. واکنش­های هشت رقم کینگ­ استون، سوپرچف، دافنیس، کارناک، سی ­اچ­ پویا، ارلی ­پویا، سوپرپویا و سی ­اچ نسبت به این دو جدایه در آزمایشی فاکتوریل با طرح آماری کاملا تصادفی با چهار تکرار برای هر تیمار در شرایط گلخانه بررسی شد. شدت بیماری و شاخص های رویشی و زایشی گیاه اندازه­ گیری شدند. میزان آنزیم پراکسیداز در برگهای بوته ­های هر تیمار به روش اسپکترو فتومتری در طول موج ۴۷۰ نانومتر اندازه ­گیری و ضریب همبستگی آن با شدت بیماری تعیین شد. یافته­ ها: تجزیه واریانس داده‌های این آزمایش نشان داد که بین جدایه‌های Fol از نظر قدرت بیماری‌زایی و تاثیر متقابل جدایه‌های بیمارگر و رقم­ها تفاوت معنی‌داری وجود دارد. جدایه Fol2 پرآزارتر از Fol1 بود و رقم سی­ اچ  نیمه­ حساس ، رقمهای دافنیس، کارناک، سی­ اچ­ پویا، ارلی ­پویا و سوپرپویا نیمه­ مقاوم، رقم­های کینگ­ استون و سوپرچف کاملا مقاوم به این جدایه پرآزار بیمارگر و بیماری بودند. سطح آنزیم پراکسیداز در گیاه با شدت بیماری همبستگی منفی داشت. نتیجه­ گیری: کینگ­ استون و سوپرچف در بین این رقم­ها مقاوم­ به بیماری هستند. اندازه ­گیری سطح آنزیم پراکسیداز می­ تواند به عنوان یک شاخص مقاومت برای تعیین واکنش رقم­ های گوجه­ فرنگی به بیماری استفاده شود.

سمانه دشتی پور، دوستمراد ظفری،
جلد 13، شماره 1 - ( 7-1402 )
چکیده

نیشکر یک محصول مهم تجاری است که برای تولید شکر و مصارف صنعتی زیادی مورد استفاده قرار می­گیرد. این پژوهش به منظور شناسایی گونه­های فوزاریوم عامل بیماری پوکابونگ نیشکر، در بوته­های دارای علایم پژمردگی آوندی و رگه­های قرمز در برگ  انجام شد. این بیماری، از بیماری­های مهم و در حال گسترش نیشکر در جهان است که منجر به کاهش قابل توجهی در محصول نیشکر می­شود. هدف از این پژوهش شناسایی گونه­های فوزاریوم عامل این بیماری در استان خوزستان ایران بود.  مزرعه­‌های نیشکر این استان بازدید  شدند و از بافت‌های بیمار بوته ها نمونه برداری شدند. بافت­های بیمار پس از شستشو و ضدعفونی سطحی، روی محیط سیب زمینی/ دکستروز/آگار کشت شدند. شناسایی مرفولوژی  گونه‌­ها با استفاده از کلیدهای معتبر شناسایی انجام شد و از روش آنالیز ترکیبی از داده­‌های نواحی ژن‌­های tef 1α وrpb2 برای تایید هویت آنها استفاده شد. گونه‌­هایFusarium culmorum و Fusarium oxysporum به عنوان عامل بیماریزای نیشکر شناسایی شدند. آزمون بیماری­زایی انجام شد و نتایج آن حاکی از بیماری­زا بودن گونه­های شناسایی شده بود. این اولین گزارش از گونه­های F. culmorum و F. oxysporum به عنوان  بیمارگرهای نیشکر در ایران می­باشد.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه یاسوج دانش بیماری شناسی گیاهی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | University of Yasouj Plant Pathology Science

Designed & Developed by : Yektaweb