جستجو در مقالات منتشر شده


2 نتیجه برای گوجه ­فرنگی

لیلا رسولی، مهدی صدروی، کاووس کشاورز،
جلد 12، شماره 1 - ( 12-1401 )
چکیده

رسولی ل، صدروی م، کشاورز ک (1401) غربالگری هشت رقم گوجه ­فرنگی برای مقاومت به بیماری پژمردگی فوزاریومی. دانش بیماری­شناسی گیاهی 12 (1): 52-46. 
   مقدمه: پژمردگی فوزاریومی ناشی ازقارچ خاک­زی Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici (Fol) یکی از بیماریهای مهم گوجه ­فرنگی در دنیا است. شناسایی و کشت رقم­های مقاوم روشی دوستدار محیط زیست مدیریت بیماری است که به تولید محصولی عاری از مواد شیمیایی و تمیز می ­انجامد. این پژوهش برای تعیین واکنش هشت رقم گوجه فرنگی به بیماری و همبستگی واکنش آنها با آنزیم پراکسیداز انجام شد.مواد و روشها: بوته­ های پژمرده گوجه­ فرنگی در گلخانه ­های جنوب غربی ایران نمونه­ برداری شدند و پس از جداسازی و خالص ­سازی و مطالعه خصوصیات ریختی دو جدایه Fol  شناسایی شدند. واکنش­های هشت رقم کینگ­ استون، سوپرچف، دافنیس، کارناک، سی ­اچ­ پویا، ارلی ­پویا، سوپرپویا و سی ­اچ نسبت به این دو جدایه در آزمایشی فاکتوریل با طرح آماری کاملا تصادفی با چهار تکرار برای هر تیمار در شرایط گلخانه بررسی شد. شدت بیماری و شاخص های رویشی و زایشی گیاه اندازه­ گیری شدند. میزان آنزیم پراکسیداز در برگهای بوته ­های هر تیمار به روش اسپکترو فتومتری در طول موج ۴۷۰ نانومتر اندازه ­گیری و ضریب همبستگی آن با شدت بیماری تعیین شد. یافته­ ها: تجزیه واریانس داده‌های این آزمایش نشان داد که بین جدایه‌های Fol از نظر قدرت بیماری‌زایی و تاثیر متقابل جدایه‌های بیمارگر و رقم­ها تفاوت معنی‌داری وجود دارد. جدایه Fol2 پرآزارتر از Fol1 بود و رقم سی­ اچ  نیمه­ حساس ، رقمهای دافنیس، کارناک، سی­ اچ­ پویا، ارلی ­پویا و سوپرپویا نیمه­ مقاوم، رقم­های کینگ­ استون و سوپرچف کاملا مقاوم به این جدایه پرآزار بیمارگر و بیماری بودند. سطح آنزیم پراکسیداز در گیاه با شدت بیماری همبستگی منفی داشت. نتیجه­ گیری: کینگ­ استون و سوپرچف در بین این رقم­ها مقاوم­ به بیماری هستند. اندازه ­گیری سطح آنزیم پراکسیداز می­ تواند به عنوان یک شاخص مقاومت برای تعیین واکنش رقم­ های گوجه­ فرنگی به بیماری استفاده شود.

فهیمه یاراحمدی، مصطفی درویش نیا، کورش عزیزی،
جلد 12، شماره 2 - ( 6-1402 )
چکیده

یاراحمدی ف، درویش ­نیا م، عزیزی ک (1402) نماتدهای زخم ریشه و سیستی مزرعه‌­های سبزی و صیفی حومه شهرستان رومشکان استان لرستان ایران. دانش بیماری‌­شناسی گیاهی 12(2):65-53.
مقدمه: نماتدهای زخم ریشه و سیستی می‌توانند باعث خسارت و کاهش محصول سبزی و صیفی گردند. هدف از این پژوهش شناسایی این نماتدهای انگل گیاهی مهم در مزرعه‌­های این گیاهان در حومه شهرستان رومشکان استان لرستان ایران بود. مواد و روش‌‏ها: چهل و پنج نمونـه خاک و ریشه از مزرعه‌های سبزی و صیفی این منطقه  در سال 1400 جمع‌آوری گردیدند. نماتدها به روش سینی استخراج و با استفاده از روش تکمیل شـده دگریـسه  تثبیـت و بـه گلیسیرین منتقل شدند. پس از تهیه اسلایدهای دائمی، با استفاده از میکروسکوپ زمینه روشن مجهز به لنز دیجیتال، خصوصیات ریختی هـر یـک از نماتـدها مطالعه و با استفاده از کلیدهای معتبر شناسایی شدند. یافته‏ ها: نماتدهای Pratylenchus speijeri ، P.neglectus، P. thornei و نماتد سیستی Heterodera schachtii  در مزرعه‌های این منطقه شناسایی شدند. P. speijeri برای اولین بار از ایران گزارش و توصیف می‌‏‏شود. همچنین H. schachtii برای اولین بار از کاهو در ایران گزارش می‌شود. نتیجه‌گیری: نظر به حضور این نماتدهای انگل گیاهی مهم روی این گیاهان در این منطقه باید روش‌های مناسب مدیریت آنها را اجرا کرد.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه یاسوج دانش بیماری شناسی گیاهی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | University of Yasouj Plant Pathology Science

Designed & Developed by : Yektaweb