جستجو در مقالات منتشر شده


2 نتیجه برای پادزیست

علی رستمی، مهدی صدروی، رسول رضایی، محمد عبداللهی،
جلد 9، شماره 2 - ( 6-1399 )
چکیده

رستمی ع، صدروی م، رضائی ر، عبداللهی م (1399) مهار زیستی پوسیدگی فوزاریومی ریشه لوبیا با دو گونه Trichoderma  و Pseudomonas fluorescens. دانش بیماری­شناسی گیاهی 9(2):27-14. Doi: 10.2982/PPS.9.2.14

مقدمه: پوسیدگی فوزاریومی ریشه، ناشی ازf. sp. phaseoliFusarium solani ، یکی از بیماری­های مهم لوبیا در جهان است، که خسارت آن تا 85 درصد محصول گزارش شده است. مهار زیستی روشی سالم و سازگار با محیط زیست برای مدیریت این بیماری خاک­­برد است. مواد و روش­ها:  مزرعه ­های لوبیا در استان کهگیلویه و بویراحمد بازدید شدند و از ریشه های پوسیده بوته­ های  بیمار نمونه‌برداری شد. دو جدایه بیمارگر از آنها جداسازی، خالص­سازی و شناسایی شدند. قدرت بیماری­زایی این دو جدایه روی دو رقم درخشان و پاک لوبیا در گلخانه آزمایش شد. قدرت بازدارندگی از رشد پرگنه جدایه پرآزارتر بیمارگر توسط 14 جدایه Trichoderma harzianum ، چهار جدایه Trichoderma virens ، دو جدایه Trichoderma atroviridae و پنج جدایه بومی  florescensPseudomonas و CHAOP. florescens   در شرایط آزمایشگاهی با توانایی فرا انگلی و تولید مواد پادزیست بررسی شدند. سرانجام تاثیر چهار جدایه برتر T. harzianum یک جدایه T.  atroviridae  و دو جدایه P. florescens  برشدت بیماری در قالب طرح آماری کاملا تصادفی در گلخانه مورد بررسی قرار گرفت. یافته ­ها: تمام جدایه ­های سه گونه  Trichoderma توانایی فرا انگلی و از بین بردن ریسه های بیمارگر را داشتند. در آزمایش تولید مواد پادزیستی فرار و نافرار  چهار جدایه   harzianum T. توانایی بیشتر معنی­داری نشان دادند. در آزمایش گلخانه نیز تمام تیمارها باعث کاهش معنی­ دار شدت بیماری شدند ولی یک جدایه harzianum  T. تاثیر بیشتری داشت. نتیجه ­گیری: بیماری پوسیدگی فوزاریومی ریشه در مزرعه ­های لوبیا در جنوب­ غربی ایران هم وجود دارد. جدایه­ های بومی T. harzianum ، T. virens  و T. atroviridae توانایی فرا انگلی بیمارگر را دارند. این قارچها و جدایه ­های باکتری    florescensPseudomonas    توانایی بازدارندگی از رشد پرگنه بیمارگر با تولید مواد پادزیستی دارند. جدایه­ های Trichoderma harzianum و T. atroviridae و . florescens CHAO  P
  توانایی کاهش شدت بیماری را در شرایط گلخانه دارند.


پارمیدا آل احمد، لیلا ابراهیمی،
جلد 11، شماره 1 - ( 12-1400 )
چکیده

آل‌احمد پ. ابراهیمی ل (1400) نقش قارچهای درون ­رست در مدیریت بیماریهای گیاهی. دانش بیماری­ شناسی گیاهی 11(1): 112-100.      
   10.2982/PPS.11.1.100.   Doi:   
چکیده
بیماری‌ها معمولا سبب خسارت اقتصادی و کاهش رشد و نمو و میزان محصول گیاهان می‌شوند.  مدیریت بیماری‌های گیاهی، با سم­های شیمیایی ممکن است اثر سویی بر محیط‌زیست، بروز مقاومت در بیمارگرها و از بین رفتن جانداران مفید ‌داشته باشد، بنابراین یافتن روش‌های جایگزین مانند شناسایی و استفاده از ریزجانداران متعارض برای مدیریت بیماریها مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. تعدادی از قارچ‌های درون­رست که بدون هیچ آسیب و نشانه­ای داخل بافت گیاه میزبان رشد می‌کنند به عنوان عامل مهار زیستی بعضی از بیماریهای گیاهی شناخته شده­اند. قارچ‌های درون­رست با سازوکارهای مختلفی مانند تولید مواد پادزیست، رقابت، القای مقاومت و پارازیته کردن مستقیم بیمارگر، موجب تضعیف یا از بین رفتن بیمارگرها می‌شوند. این قارچ‌ها همچنین می‌توانند با تولید ترکیبهای آنتی‌اکسیدانت و ضدتومور و هورمون‌های مختلف رشد، به افزایش رشد و مقاومت گیاه میزبان در برابر تنش‌های مختلف کمک کنند.


صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه یاسوج دانش بیماری شناسی گیاهی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | University of Yasouj Plant Pathology Science

Designed & Developed by : Yektaweb