جستجو در مقالات منتشر شده


13 نتیجه برای باکتری

مجید امانی، نادر حسن زاده، سعید رضایی،
جلد 1، شماره 1 - ( 12-1390 )
چکیده

امانی، م.، حسن‌زاده، ن. و رضائی، س. 1390. بیماری لکه برگی و نکروز باکتریایی موز. دانش بیماری‌شناسی گیاهی 1(1): 33-27.  
موز یکی از میوه‌های مهم مناطق گرم و مرطوب است، که در زیر پوشش پلاستیک در استان‌های مازندران و گلستان پرورش داده می‌شود. از این استان‌ها بیماری لکه برگی و نکروز باکتریایی موز گزارش شده است. نشانه‌های این بیماری لکه‌های نکروزه روی برگ‌های مرکزی و جوان درخت است، که با گسترش آن‌ها و پوسیدگی کامل برگ‌های آلوده، رشد و تولید محصول گیاه متوقف می‌شوند. عامل بیماری باکتری Xanthomonas campestris pv. musacearum ، با کلنی‌ زرد لعاب‌دار، گرم منفی، غیرفلورسانت، اکسیداز منفی و کاتالاز مثبت است. بیماری-زایی باکتری با مایه‌زنی آن روی برگ‌های موز قابل اثبات است. نشانه‌های کامل بیماری، روش‌های نمونه‌برداری، جداسازی و اثبات بیماری‌زایی باکتری و مدیریت بیماری شرح داده شده‌اند.

مهدی صدروی،
جلد 2، شماره 1 - ( 12-1391 )
چکیده

صدروی، م. 1391. مبارزه زیستی با سفیدک‌های پودری. دانش بیماری‌شناسی گیاهی 2(1): 7-1. 
سفیدک‌های پودری از قارچ‌های انگل‌های اجباری مهم گیاهان هستند، که با به وجود آمدن پوشش سفیدرنگ روی قسمت‌های هوایی آن‌ها باعث زردی، خشکی و کاهش کمی و کیفی محصول گیاهان زراعی، درختان میوه، جالیز و زینتی می‌شوند. از بین روش‌های مبارزه با این بیمارگرها تنها امکان استفاده از قارچ‌کش‌ها بعد از بروز آن‌ها وجود دارد، ولی به دلیل خطرات زیست محیطی استفاده از سموم شیمیایی، امکان باقیماندن آن‌ها در محصول و گزارش مقاومت به قارچ‌کش‌ها در بعضی از سفیدک‌های پودری، مبارزه زیستی با این بیمارگرها مورد توجه قرار گرفته است. قارچ‌های Ampelomyces quisqualis، Pseudozyma flocculosa و Lecanicillium longisporum، باکتری Bacillus subtilis ، کنه Tydeus lambi و کفشدوزک 20 نقطه‌ای Psyllobora vigintimaculata به طرز موثری در مبارزه با سفیدک‌های پودری خیار، کدو، گوجه‌فرنگی، فلفل، انگور و رز استفاده شده‌اند و تعدادی از آن‌ها به شکل تجارتی به بازار نیز عرضه شده‌اند.

محمد عبدالهی، نگین اکرمی پور،
جلد 3، شماره 2 - ( 6-1393 )
چکیده

عبدالهی م. و اکرمی‌پور ن. 1393. کاربرد باکتری‏ها در مبارزه زیستی با نماتدهای انگل گیاهی . دانش بیماری‌شناسی‌گیاهی 3(2): 20-1. 
نماتدهای انگل گیاهی در بسیاری از مناطق جهان موجب خسارت اقتصادی به انواع محصولات کشاورزی می‌شوند. بعضی از این نماتدها در خاک تحت تاثیرباکتری‏های متعارض قرار می‌گیرند و همین موضوع امکان استفاده از این باکتری‌ها را در مبارزه زیستی با آن‌ها فراهم کرده‏ است. باکتری‏ها به شیوه‏های مختلفی از جمله سرکوب مستقیم نماتدها، افزایش رشد گیاه، افزایش جمعیت در فراریشه و فعالیت تعارضی، بر نماتدها اثر می‏گذارند. به ‏طور کلی، با در نظر گرفتن نحوه تأثیر باکتری‌ها بر نماتدها، آن‌ها به گروه‌های انگل کننده، تولیدکننده زهرابه، مواد پادزیستی و آنزیم‌ها و افزایش‏دهنده‏ی رشد گیاهان تقسیم‌بندی ‌شده‌اند. بر اساس پژوهش‌های انجام شده این باکتری‏ها در گروه‏های نماتدخوار، فرصت‌طلب، حاضر در فراریشه، درون‏رست، همزیست با نماتدهای بیمارگر حشرات و تشکیل دهنده‏ی پروتیین‏های کریستالی قرار داده شده‌اند. همچنین امکان کاربرد تلفیقی باکتری‌ها با بعضی ریزجانداران متعارض دیگر در مبارزه زیستی با نماتدهای انگل گیاهی نیز به اثبات رسیده است.

رباب اعزازی، مسعود احمدزاده،
جلد 3، شماره 2 - ( 6-1393 )
چکیده

اعزازی ر. و احمدزاده م. 1393. نقش باکتری‌ها در مقابله با تنش‌های غیرزنده در گیاهان. دانش بیماری‌شناسی‌گیاهی 3(2): 62-44.
 تنش‌های غیر‏زنده در سراسر دنیا یکی از عوامل محدودکننده کشاورزی محسوب می‏شوند. به طور میانگین بسته به نوع گیاه، تنش‌های غیرزنده سبب کاهش 50 تا 82 درصدی عملکرد گیاهان می‌شوند. تنش‌های غیرزنده شامل دمای نامناسب، خشکی، شوری، غرقاب، یخبندان، اشعه‌ی فرابنفش، سمیت مواد معدنی مانند فلزات سنگین، کمبودهای غذایی، اسیدیته نامناسب، آلاینده‌های هوا و آسیب‌های مکانیکی می‌باشند. تنش‌های غیرزنده منجر به سمیت متابولیکی، گسستگی غشای سلولی، کاهش فتوسنتز، کاهش جذب بعضی از عناصر غذایی، تغییر سطوح هورمون‌های گیاهی و در نهایت کاهش رشد و عملکرد گیاهان می‌شوند. بنابراین کاهش اثر این تنش‌ها، مهم و ضروری است. باکتری‌های فراریشه افزایش دهنده رشد گیاهان نقش مهمی در مدیریت عوامل بیماری‌زای زنده و توان بالایی در کاهش تنش‌های غیرزنده در گیاهان دارند.

وحید قاضی محسنی، سید کاظم صباغ، صدیقه اسمعیل‌زاده بهابادی،
جلد 4، شماره 1 - ( 12-1393 )
چکیده

قاضی­محسنی و.، صباغ  ک. و اسمعیل‌زاده بهابادی  ص. 1393. کاربرد کیتوزان در مدیریت بیماری‌های گیاهی. دانش بیماری شناسی گیاهی 4(1):63-54.

کیتوزان یک ماده طبیعی تجزیه‌پذیر مشتق شده از پوست میگو و خرچنگ‌ است، که نقش ضد میکروبی دارد و کاربرد آن در مبارزه با قارچ‌ها و باکتری‌ها گزارش شده است. کیتوزان به‌طور مستقیم بر خصوصیات ریختی بیمارگرهای تیمار شده اثر می‌گذارد و توانایی قارچ‌ایستایی و قارچ‌کشی دارد. کیتوزان همچنین تولید گلوکانوهیدرولازها، مواد فنلی و فیتوآلکسین‌های ضد قارچی را افزایش و آنزیم‌های مرتبط با پوسیدگی نرم مثل پلی‌گالاکترونازها را کاهش می‌دهد. علاوه بر این کیتوزان باعث ایجاد موانع ساختاری از طریق تشکیل مواد لیگنینی در گیاهان در برابر بیمارگرها می‌شود. بنابراین کیتوزان به‌عنوان یک ماده زیستی جدید ، غیرسمی، القاکننده مقاومت گیاهان در برابر بیماری‌ها، مورد توجه قرار گرفته است.
علی برادر، روح اله صابری ریسه، ابراهیم صداقتی، عبدالرضا اخگر،
جلد 4، شماره 1 - ( 12-1393 )
چکیده

برادر ع.، صابری­ریسه  ر.، صداقتی  ا. و  اخگر  ع. 1393. باکتری‌های کمکی قارچ‌­های همزیست ریشه گیاهان.دانش بیماری‌شناسی گیاهی 4(1):53-46.

قارچ‌های همزیست ریشه جذب آب و عناصر غذایی را برای گیاه بهبود می‌بخشند و گیاه نیز کربوهیدرات‌های لازم برای قارچ را فراهم می‌کند و این رابطه‌ای سودمند برای هر دو طرف است. بسیاری از گیاهان به قارچ‌های همزیست ریشه برای جذب بعضی عناصر معدنی مورد نیاز خود و مقاومت به تنش‌های ‌محیطی مانند خشکی، آلودگی خاک به فلزات سنگینی مانند سرب، روی و کادمیم نیازمند هستند. برخی از باکتری‌های خاکزی نیز به عنوان جزء سوم مجموعه‌ی قارچ‌ریشه، شناخته شده‌اند، که باعث بهبود عملکرد این رابطه همزیستی می‌شوند و به عنوان باکتری‌های کمکی قارچ‌ریشه نامیده شده‌اند.
معصومه پاراد، رسول رضائی،
جلد 5، شماره 1 - ( 12-1394 )
چکیده

 پاراد م. و رضائی ر. 1394. بیماری میوه سبز مرکبات. دانش بیماری‌شناسی گیاهی 5(1): 47-37.

بیماری میوه سبز یا هوانگ­لانگ­بینگ از مخرب‌ترین بیماری‌های مرکبات در سراسر جهان می‌باشد. این بیماری بومی جنوب شرق آسیا است ولی اخیراً وقوع آن از استان­های جنوبی ایران نیز گزارش شده است. این بیماری توسط Liberibacter sp. ایجاد می‌شود که در آوندهای آبکش گیاهان میزبان فعالیت می‌کند. این باکتری به انواع مختلف مرکبات حمله کرده و باعث کاهش شدید محصول می‌شود. برخی از نشانه‌های بیماری شبیه به کمبود بعضی از عناصر غذایی مانند روی می‌باشد که این موضوع تشخیص بیماری را با مشکل مواجه می‌کند. مهترین ناقلین بیمارگر چند گونه­ی پسیل می‌باشند. اصلی‌ترین روش اقتصادی برای پیشگیری از بیماری از بین بردن منابع آلودگی می‌باشد. روش مدیریت بیماری در این مقاله شرح داده شده است.


ناهید گرایلی، ساره بقایی راوری،
جلد 5، شماره 2 - ( 6-1395 )
چکیده

گرایلی ن. و بقایی­ راوری  س. 1395. نقش زیستی باکتریوسین­های باکتری‌های گرم منفی. دانش بیماری‌شناسی گیاهی 5(2): 70-63.

باکتریوسین‌ها ترکیبات پپتیدی یا پروتیینی ضدمیکروبی هستند، که توسط بعضی باکتری‌های گرم­منفی به‌منظور رقابت در تغذیه و اشغال فضای زیستی، تولید می‌شوند. این مواد قادر به از بین بردن و یا بازدارندگی از رشد باکتری­های نزدیک به باکتری تولیدکننده هستند. این در حالی است که باکتری تولیدکننده به علت داشتن پروتیین ایمنی مخصوص، از صدمه این مواد مصون می‌ماند. باکتریوسین‌ها از لحاظ اندازه، سلول هدف، نحوه­ی عمل و سازوکار ایمنی، متنوع هستند. تا کنون تعداد زیادی از باکتریوسین‌های تولیدشده توسط جدایه­های خاصی از باکتری‌های گرم منفی شناسایی شده‌اند که غالباً وزن مولکولی بالایی دارند. در این مقاله نحوه‌ی تشکیل و تاثیر باکتریوسین‌ها و نقش آن­ها در مدیریت بیماری­های باکتریایی شرح داده شده است.


مریم خضری،
جلد 5، شماره 2 - ( 6-1395 )
چکیده

خضری م. 1395. تشکیل بیوفیلم در باکتری پروبیوتیک Bacillus subtilis. دانش بیماری‌شناسی گیاهی 5(2):62-52.

اغلب باکتری‌ها قادر به تشکیل اجتماعی به نام بیوفیلم هستند که از نظر ساختار و عملکرد بسیار متنوع ولی در ویژگی‌های عمومی شباهت‌های زیادی دارند. ترکیب اصلی بیوفیلم پلی‌ساکاریدهای خارج سلولی است. باکتری پروبیوتیک Bacillus subtilis یک باکتری گرم مثبت، میله‌ای‌شکل، تولیدکننده اندوسپور و خاکزی است که در  کشاورزی به‌عنوان ارتقادهنده‌ی رشد گیاهان و مهار زیستی بیمارگرهای گیاهی کاربرد زیادی دارد. تشکیل بیوفیلم باکتری را برای مدت طولانی زنده نگه می­دارد. ساختار بیوفیلم موجب حفظ و بقای باکتری در برابر شرایط نامساعد محیطی مانند وجود آنتی‌بیوتیک‌ها، سموم شیمیایی و مواد کشنده می‌شود. توانایی تشکیل بیوفیلم در باکتری پروبیوتیک B. subtilis جهت افزایش کلنیزاسیون ریشه و توان مهار زیستی بیمارگرهای گیاهی اهمیت زیادی دارد.


مهسا آبادخواه، داود کولیوند،
جلد 7، شماره 2 - ( 6-1397 )
چکیده

آبادخواه م. و کولیوند د. 1397. بیوسنسورها و کاربرد آنها در بیماری‌شناسی گیاهی. دانش بیماری‌شناسی گیاهی 7(2): 59-47. DOI:10.2982/PPS.7.2.47

پیشگیری از خسارت بیماریهای گیاهی نیازمند استفاده از ابزارهای جدید، توانمند، ساده و قابل حمل برای تشخیص سریع عوامل بیماریزا است. امروزه فناوری بیوسنسور  ابزاری توانمند برای ارزیابی روش­های مرسوم در علوم کشاورزی است. از ویژگی­های مهم بیوسنسورها حساسیت، گزینندگی و قابل حمل ­بودن آن­ها می­باشد که برای تجزیه و تحلیل سریع ترکیبات پیچیده با مقدار کم نمونه بکار می­روند. هر بیوسنسور مرکب از سه بخش عنصر زیستی، مبدل و آشکارساز است. مهم‌ترین کاربرد آنها­ در بیماری­شناسی گیاهی تشخیص سریع بیمارگرهای گیاهی برای کاهش مصرف مواد شیمیایی گران‌قیمت و آسیب­رسان به محیط ­زیست است. این مقاله  به معرفی انواع بیوسنسورها و کاربردهای آنها در بیماری­شناسی گیاهی می­پردازد.


میثم آزادی مقدم، ذبیح الله اعظمی ساردویی، مهدی ازادوار،
جلد 8، شماره 2 - ( 6-1398 )
چکیده

آزادی‌مقدم م، اعظمی ساردوئی ذ و آزادوار م. 1398. بیماری شانکر باکتریایی پوستی درخت گردو. دانش بیماری‌شناسی گیاهی 8(2):44-38.DOI: 10.2982/PPS.8.2.38  

بیماری شانکر باکتریایی یکی از مخرب‌ترین بیماری‌های گردو است که باعث کاهش کمیت و کیفیت محصول، خشکیدگی شاخه‌ها و زوال درختان گردو می‌شود. این بیماری به دو شکل عمقی و سطحی به ترتیب توسط دو  باکتری Brenneria nigrifluens و B. rubrifaciens ایجاد می‌شود. مهم‌ترین راه ورود بیمارگرها در تنه و شاخه‌ها، زخم‌های ناشی از فعالیت‌های انسانی یا وسایل برداشت مکانیکی می‌باشد. این بیماری با افزایش درجه حرارت، رطوبت بالای ناشی از آبیاری کرتی یا غرقابی و تغذیه ناکافی شدت می‌یابد. در مقاله حاضر تاریخچه، اهمیت، نشانه‌ها، زیست‌شناسی و دامنه میزبانی باکتری­ها، نحوه نمونه‌برداری، جداسازی و خصوصیات افتراقی باکتری­ها و روش‌های مدیریت بیماری بیان ‌شده است.


مریم خضری، سیمین الهیاری ایگدیر، زهرا آقازاده سوره،
جلد 10، شماره 1 - ( 12-1399 )
چکیده

خضری م، الهیاری ایگدیر س، آقازاده سوره ز (1399) بیماری‌های باکتریایی گوجه‌فرنگی در استان آذربایجان غربی ایران. دانش بیماری‌شناسی گیاهی 10(1): 96-86.

 Doi: 10.2982/PPS.10.1.86.

مقدمه:گوجه‌فرنگی یکی از مهم‌ترین و پرمصرف‌ترین سبزی‌ها در جهان است. گوجه‌فرنگی یکی از محصولات مهم در استان آذربایجان غربی نیز هست که در اقتصاد کشاورزی استان نقش مهمی دارد. تشخیص دقیق بیماری‌های باکتریایی، اولین و مهم‌ترین گام برای ارایه راهکارهای مدیریت این بیماری‌ها است. مواد و روش­ها: مزرعه­ های گوجه‌فرنگی حومه شهرستان‌های این استان بازدید شدند و از بوته‌های بیمار نمونه‌برداری شد. باکتری­ها از بافت­های بیمار جداسازی و خالص‌سازی شده و براساس خصوصیات فنوتیپی و مولکولی شناسایی شدند. آزمون اثبات بیماری‌زایی باکتری­ها براساس اصول کخ  انجام شد. یافته ­ها: باکتری­های بیماریزای گوجه‌فرنگی در این استان،   Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis، Xanthomonas vesicatoria، Pseudomonas syringae pv. tomato،   P. syringae pv. syringae و Dickya chrysanthemi عامل شانکر باکتریایی، لکه باکتریایی، خال‌زدگی باکتریایی، لکه‌برگی سیرینگایی و پوسیدگی نرم ساقه هستند. نشانه بیماری‌ها، ویژگی‌های فنوتیپی و مولکولی باکتری‌های بیمارگر، گزارش‌های پیشین از این باکتری‌ها در ایران و پراکنش آن‌ها در مناطق مختلف استان آذربایجان غربی شرح داده شده است. نتیجه­ گیری: این باکتری‌ها، به‌جز باکتری عامل بیماری شانکر باکتریایی گوجه‌فرنگی، برای نخستین بار از استان آذربایجان غربی گزارش می‌شوند.

 
میثم بخشی گنجه،
جلد 11، شماره 1 - ( 12-1400 )
چکیده

بخشی گنجه م (1400) بیماری زوال حاد بلوط. دانش بیماری­شناسی گیاهی 11(1): 132-122.      
     Doi: 10.2982/PPS.11.1.122.

زوال حاد بلوط با نشانه های شانکر و تراوشات رنگی روی تنه درختان بالغ از دو دهه پیش در شمال ایران گزارش شده است. چند باکتری از راسته Enterobacterales ، تیره Pectobacteriaceae  و جنس Brenneria از درختان بیمار جداسازی و شناسایی شده اند. بلوط هرچند که ژن‌های  متعددی دارد که محصولات آنها مسئول مقاومت گیاه در برابر قارچهای بیمارگر، بیمارگرهای بیوتروف، همی‌بیوتروف و تنش‌های آبی هستند ولی مقاومتی در برابر این باکتریهای بیمارگر نکروتروف نشان نمیدهد.  سازوکار بروز و شیوع بیماری زوال حاد بلوط، پیش آمادگی درختان  در اثر خشکسالی‌های پیاپی، طغیان بعضی آفتها و سرعت به نسبت پایین تکامل ژنهای دفاعی بلوط در مقابل سرعت بالای تکامل فاکتورهای بیماری­زایی باکتریهای نکروتروف‌ نظیر گونه های Brenneria  است. نظر به تغییرات آب و هوایی زیاد سالهای اخیر ممکن است در آینده‌ شاهد شیوع‌ بیماری در جنگلهای سایر مناطق کشور باشیم. پژوهشهای انجام شده در مورد بیماری در این مقاله شرح داده شده اند تا راه برای ارائه روش مناسب مدیریت بیماری هموار شود.
صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه یاسوج دانش بیماری شناسی گیاهی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | University of Yasouj Plant Pathology Science

Designed & Developed by : Yektaweb