جستجو در مقالات منتشر شده


2 نتیجه برای پاکباز

مریم میردریکوند، مصطفی درویش نیا، عیدی بازگیر، سمیرا پاکباز،
جلد 10، شماره 1 - ( (پاییز و زمستان) 1399 )
چکیده

میردریکوند م، درویش‌نیا م، بازگیر ع، پاکباز س (1399) معرفی گونه‌های Fusarium همراه طوقه و ریشه کانولا در استان لرستان ایران. دانش بیماری‌شناسی گیاهی 10(1): 75-64.
Doi: 10.2982/PPS.10.1.64.
مقدمه: کانولا یکی از  گیاهان روغنی مهم در جهان است. گونه‌های  Fusarium می­توانند باعث پوسیدگی ریشه و طوقه کانولا شوند. مواد و روش‌ها: به‌منظور شناسایی گونه‌های Fusarium همـراه کانولا، در طول فصل زراعی سال 1397 از ریشـه و طوقـه گیـاهان آلوده و مشکوک به آلودگی از مزرعه­های کانولا حومه شهرستان‌های استان لرستان نمونه‌برداری صورت گرفت. نمونه‌ها به آزمایشگاه منتقل شده و عوامل مولد بیماری، با استفاده از محـیط کشـت‌های اختصاصی و عمومی جداسازی و خالص‌سازی و سپس با استفاده از کلیدهای معتبر شناسایی شدند. یافته‌ها: از نمونـه‌هـای جمـع‌آوری شــده، در مجموع 88 جدایــه به ‌دســت آمــد کــه بر اســاس مشخصــات ریخــت شناختـی شش گونه شامل:Fusarium acuminatum، F. culmorum، diversisporum F.،F. oxysporum، F. sambucinum و F. solani شناسایی شدند و گونه F. culmorum با 21 جدایه (86/23 درصد) و F. solani با 7 جدایه (95/7 درصد) به ترتیب بیش‌ترین وکم‌ترین درصد فراوانی را داشتند. نتیجه‌گیری: کانولا برای نخستین بار به‌ عنوان میزبان جدیدی برای F. diversisporum و F. sambucinum در ایران گزارش می‌شود.

سمیرا پاکباز، مصطفی درویش نیا، آرزو نقوی،
جلد 11، شماره 1 - ( (پاییز و زمستان) 1400 )
چکیده

 پاکباز س، درویش‌نیا م، نقوی ا (1400) جایگاه نسب­ شناسی جدایه استان لرستان ایران ویروس برگ بادبزنی انگور. دانش بیماری‌شناسی گیاهی 11(1):12-1.       
     10.2982/PPS.11.1.1 Doi:   
مقدمه: ویروس برگ بادبزنی(GFLV) یک ویروس‌ مهم آلوده کننده انگور در جهان است. مواد و روش‌ها: انگورهای دارای نشانه GFLV از حومه شهر خرم‌آباد در استان لرستان ایران،  در بهار 1399 نمونه‌برداری شدند و آزمون RT-PCR جهت تکثیر ژن GFLV-CP آنها انجام و محصول واکنش توالی‌یابی شد. یافته‌ها: آغازگرهای اختصاصی توانستند قطعه‌ای به طول bp 1515 مربوط به ژن CP را تکثیر کنند. بر اساس توالی نوکلئوتیدی این قطعه، GFLV برای نخستین بار در این منطقه شناسایی شد. تشابه ترادف نوکلئوتیدی این جدایه به میزان 64/95 -14/89 درصد با دیگر جدایه‌های موجود در بانک ژن NCBI تشخیص داده شد. همچنین در درخت نسب­ شناسی  این جدایه ­ها بر اساس ناحیه ژنومی CP، جدایه‌های GFLV در دو گروه I و II خوشه‌بندی شدند. جدایه لرستان GFLV همراه با جدایه‌های GFLV متعلق به ناحیه شمال غربی کشور و جدایه شهر تاکستان در یک زیرشاخه در گروه I قرار گرفتند و جدایه‌های مربوط به سایر کشورها نیز در این گروه در یک زیرشاخه مجزا قرار گرفتند. همچنین جدایه‌های شرق کشور و استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد نیز در گروه II و در زیرشاخه‌های متفاوت قرار گرفتند. نتیجه‌گیری: یافته­ های این پژوهش‌ بیانگر بومی بودن ویروس، خاستگاه احتمالی آن از ایران و سپس گسترش آن به سایر نقاط دنیا و نیز اثر جدایی جغرافیایی در تکامل GFLV می‌باشد.

 

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه یاسوج دانش بیماری شناسی گیاهی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | University of Yasouj Plant Pathology Science

Designed & Developed by : Yektaweb