جستجو در مقالات منتشر شده


1 نتیجه برای نانکلی

حمید صادقی گرمارودی، سید یعقوب سید معصومی، اشرف نانکلی،
جلد 11، شماره 1 - ( (پاییز و زمستان) 1400 )
چکیده

صادقی گرمارودی ح، سید معصومی س ی، نانکلی ا (1400) واکنش سیزده رقم هلو و شلیل به پژمردگی ورتیسیلیومی.

دانش بیماری ­شناسی گیاهی 11(1): 73-60.

         Doi: 10.2982/PPS.11.1.60.

مقدمه: بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی یکی از بیماری‌های مهم خاک­زاد درختان میوه هسته‌داراست.  Verticillium dahliae عامل این بیماری محسوب می‌گردد. مواد و روشها: نمونه‌های دارای نشانه های پژمردگی ورتیسیلیومی از باغ­های زردآلو و هلو در شاهرود و دماوند جمع‌آوری و چهار جدایه V. dahliae به‌دست آمد. زادمایه قارچ روی دانه‌های گندم سترون تهیه شد و واکنش 13 رقم هلو و شلیل که با روش پیوند روی پایه‌های GF305 (هیبرید بادام-هلو) تکثیر شده بودند، در شرایط باغی در اوایل بهار با آن در ناحیه طوقه مایه‌زنی شدند. شانزده هفته پس از مایه‌زنی شدت بیماری با یک مقیاس سه‌رتبه‌ای یادداشت‌برداری شد. یافته ها: واکنش این 13 رقم به بیماری تفاوت معنی‌داری با یکدیگر داشتند. همه رقمهای هلو-شلیل ارزیابی شده خیلی‌حساس، حساس و یا نیمه‌حساس بودند و هیچ کدام مقاومت نشان ندادند. واکنش رقم شلیل ایندیپندنس به بیماری خیلی حساس بود، ولی رقم رم‌استار با کمترین شدت بیماری در گروه نیمه­ حساس جای گرفت. نتیجه‌گیری: هلوی  رقم رم‌استار در بین این رقمهای تحت کشت حساسیت کمتری به بیماری دارد.

 

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه یاسوج دانش بیماری شناسی گیاهی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | University of Yasouj Plant Pathology Science

Designed & Developed by : Yektaweb