جستجو در مقالات منتشر شده


10 نتیجه برای محمدی

حمیدرضا رحمانی، ابراهیم محمدی گل تپه، ناصر صفایی،
جلد 5، شماره 1 - ( 12-1394 )
چکیده

رحمانی ر.، محمدی­گل­تپه ا. و صفایی ن. 1394. نقش قارچ درون­رست  Piriformospora indica در مدیریت بیماری­های گیاهی. دانش بیماری‌شناسی گیاهی 5(1):61-48.

قارچ درون­رست Pirifomospora indica  از مهمترین ریزجانداران خاک است، که با ایجاد تغییراتی در فیزیولوژی گیاهان میزبان خود، عملکرد آن­ها را در واحد سطح افزایش می‌دهد و امکان توسعه کشت آن‌ها را در خاک‌های شور، خشک یا اقلیم‌هایی با تنش‌های غیرزیستی و زیستی فراهم می‌آورد. این قارچ از طریق القای مقاومت فراگیر در گیاهان میزبان باعث ایجاد مقاومت به بیمارگرهای گیاهی نیز می‌گردد. همچنین با افزایش ظرفیت آنتی‌اکسیدانی در سلول‌های ریشه و افزایش سطح پروتیین‌های مقاومت به خشکی در گیاهان میزبان، باعث افزایش مقاومت آن‌ها نسبت به تنش شوری و خشکی می­شود. بنابراین می­توان کاربرد این قارچ را به عنوان جایگزین مناسبی برای کودها و سم­های شیمیایی در جهت دستیابی به محصول ارگانیک و کشاورزی پایدار پیشنهاد نمود.


حمیدرضا رحمانی، ابراهیم محمدی گل تپه،
جلد 5، شماره 2 - ( 6-1395 )
چکیده

رحمانی ح.ر. و محمدی گل‌تپه ا. 1395. معرفی شش گونه دنبلان جنگلی . دانش بیماری‌شناسی گیاهی 5(2):12-1.

قارچ‌های خوراکی که تحت عنوان دنبلان شناخته می‌شوند از رده آسکومیست‌های آپوتس‌دار می‌باشند. این قارچ‌ها اندام بارده خود را در سطح یا زیرزمین تولید می‌کنند و اکتومیکوریزای اجباری گیاهان هستند. جنس Tuber  از راسته Pezizales و رده Pezizomycets است. این جنس دارای گونه‌های متعددی است که در نقاط مختلف جهان پراکنده می‌باشند. کشورهای فرانسه، ایتالیا، بریتانیا و نیوزیلند از جمله کشورهایی هستند که در سطح تجارتی نسبت به تولید قارچ‌های دنبلان اقدام کرده‌اند. در بین گونه‌های قارچ‌های دنبلان خوراکی در دنیا، گونه‌های دنبلان سفید باارزش Tuber magnatum و دنبلان سیاه باارزش T. melanosporum، از نظر اقتصادی و دارویی ارزش بسیار زیادی دارند. با توجه به ارزش بالای غذایی و دارویی این قارچ‌ها انجام تحقیقات علمی بیشتر در زمینه ­شناسایی دقیق آن‌ها ضرورت دارد.


مرتضی گل محمدی، سیده نجمه بنی هاشمیان،
جلد 6، شماره 2 - ( 6-1396 )
چکیده

گل‌محمدی م.  و بنی‌هاشمیان س. ن. 1396. روش مدیریت بیماری بلاست مرکبات. دانش بیماری‌شناسی گیاهی 6(2): 13-1.

بیماری بلاست از اغلب مناطق تولید مرکبات در جهان گزارش شده است. این بیماری، یکی از بیماری‌های مهم مرکبات در شمال ایران است که خسارت آن در سال‌های مختلف به دلیل تغییر شرایط اقلیمی متفاوت است و به‌وسیله دو گونه باکتری از جنس Pseudomonas ایجاد می‌شود. در سال‌هایی که شرایط آب و هوایی از لحاظ رطوبت و دما برای فعالیت این باکتری­ها مناسب باشد، خسارت زیادی به مرکبات وارد می‌کند. خسارت اصلی بیماری به‌صورت پژمردگی و خشکیدگی سرشاخه‌ها است. در این مقاله روش‌های مدیریت بیماری شرح داده شده­ اند.


موسی محمدی، احمد حسینی، ابراهیم صداقتی، ثمین حسینی،
جلد 7، شماره 1 - ( 12-1396 )
چکیده

محمدی م.، حسینی ا.، صداقتی ا. و حسینی ث. 1396. کاربرد میکوویروس‌ها در مهار زیستی قارچ­های بیمارگر. دانش بیماری‌شناسی گیاهی 7(1): 62-51.

میکوویروس­ها یا ویروس­های انگل قارچ­ها دارای ژنوم ssRNA، dsRNA یا dsDNA هستند. بعضی از این ویروس‌ها دامنه میزبانی محدودی داشته و فقط جدایه خاصی از میزبان را آلوده می‌کنند، در مقابل بعضی توانایی آلوده­سازی جنس‌های مختلف یک تیره از قارچ­ها را دارند. این ویروس‌ها اغلب در قارچ‌های میزبان با پیوند ریسه‌ای انتقال می‌یابند. اکثر این ویروس‌ها باعث کاهش قدرت بیماری‌زایی میزبان خود می‌شوند و این پدیده به نام کم‌آزاری شناخته می‌شود. میکوویروس‌ها می‌توانند به‌عنوان یک ابزار قدرتمند در مبارزه زیستی  با قارچ­­های بیمارگر و ایجاد مقاومت القایی در گیاهان استفاده شوند.


سعیده احمدی فر، سید محسن حسینی، ابراهیم محمدی گل تپه، اکبر جاهدی،
جلد 9، شماره 1 - ( 12-1398 )
چکیده

احمدی­ فر س، حسینی س م، محمدی­ گل­ تپه ا، جاهدی ا (1398) روش بهینه تولید زیست توده میسلیومی Ganoderma lucidum در ملاس نیشکر. دانش بیماری‌شناسی گیاهی 9(1): 14-1DOI: 10.2982/PPS.9.1.1.
مقدمه: قارچ دارویی Ganoderma lucidum به­ عنوان یکی از موثرترین محصول­های طب­ سنتی در شرق آسیا شناخته شده­ است. بدنه بازیدیوکارپ، میسلیوم و اسپور این قارچ حاوی حدود 400 ترکیب مختلف زیست فعال به­ همراه پلی­ ساکاریدها، پپتیدوگلیکان­ها و تری­ترپن­ها، به عنوان گروه­های موثر با ارزش دارویی می­باشند. برای تولید مقیاس بزرگی از زیست­ توده این قارچ حاوی پل ی­ساکاریدهای ضد تومور و سرطان، کشت غوطه ­ور آن یکی از موثق­ترین فن­آوری­ها است. با توجه به اینکه رشد میسلیوم قارچ با عوامل محیطی مختلف مانند pH، دما و مواد مغذی در دسترس آن ارتباط دارد، هدف از این پژوهش تعیین تاثیر pH، دما، غلظت­های مختلف منبع کربن و نیتروژن بر رشد زیست توده قارچ در محیط ملاس نیشکر بود. مواد و روش­ها: بخش اول پژوهش به شناسایی ریختی و مولکولی جدایه ایرانی G. lucidum اختصاص داده شد. سپس تاثیر منبع­های کربن آرابینوز، مالتوز، سلولاز و زایلوز با غلظت­های 0/1، 0/2 و 0/3 درصد، منبع­های نیتروژن عصاره مخمر، MgSo4.7H2O، پپتون وK2Hpo4 با غلظت­های 0/2، 0/3 و 0/4 درصد، اثر pH 4، 4/5، 5، 5/5، دماهای 25، 28 و 32 درجه سلسیوس و تعداد 2 ، 3 یا 4 قرص به قطر  mm25 زادمایه، بر تولید زیست توده میسلیومی G. lucidum در ملاس نیشکر، در آزمایش­های در قالب طرح آماری کاملا تصادفی با چهار تکرار برای هر تیمار در شرایط آزمایشگاهی مطالعه شدند. یافته ­ها: مقایسه میانگین وزن خشک میسلیوم تولیدی در تیمارهای مختلف این آزمایش نشان داد که بین تیمارهای مختلف در سطح احتمال 5درصد اختلاف معنی­ داری وجود دارد. بیشترین توده میسلیومی قارچ با منبع نیتروژن پپتون با غلظت 3/0درصد،  منبع کربن مالتوز با غلظت 2/0درصد ، pH=5 ، دمای 28 درجه سلسیوس و افزودن 3 قرص به قطر 5mm2  زادمایه قارچ در محیط مایع ملاس نیشکر بدست آمد. نتیجه­ گیری: ملاس نیشکر می­تواند به­ عنوان یک محیط ارزان و مقرون­ به­ صرفه برای تولید زیست ­توده G. lucodum مورد استفاده قرار گیرد. این پژوهش برای نخستین بار نشان داد، که می­توان با افزودن پپتون با غلظت 0/3 درصد ، مالتوز با غلظت 0/2 درصد، به ملاس نیشکر، با 3 قرص به قطر 5mm2 زادمایه، در pH=5  و دمای 28 درجه سلسیوس بیشترین زیست توده این قارچ دارویی را تولید کرد.


مرضیه محرابیون محمدی، نرگس احمدی، مهدی ارزنلو،
جلد 9، شماره 1 - ( 12-1398 )
چکیده

محرابیون محمدی م، احمدی ن، ارزنلو م (1398) بیماری مرگ هلندی نارون. دانش بیماری‌شناسی گیاهی 9(1): 100-91.  DOI: 10.2982/PPS.9.1.91.

نارون از مهم­ترین درختان زینتی به­شمار می‌رود و در طراحی فضاهای سبز شهرها کاربرد فراوان دارد. بیماری مرگ هلندی نارون به­عنوان یکی از مهم­ترین بیماری‌های نارون در دنیا شناخته شده است این بیماری در حال حاضر پراکنش جهانی داشته و حداقل سه گونه Ophiostoma از جمله O. ulmi، O. novo-ulmi و  O. himal-ulmi در ایجاد بیماری دخیل هستند که از نظر پراکنش جغرافیایی و قدرت تهاجم با هم متفاوت هستند. در ایران دو گونه O. ulmi و O. nov-oulmi به­عنوان عامل بیماری گزارش شده­اند، که جدایه‌های گونه  O. novo-ulmi دارای قدرت بیماری­زایی بیشتری نسبت به جدایه‌های O. ulmi می­باشند. مدیریت بیماری با روش‌های پیشگیری و قرنطینه، اقدامهای بهداشتی، کاشت رقم مقاوم و استفاده از سم‌های شیمیایی عملی است. جنبه‌های مختلف بیماری شامل نشانه‌ها، زیست‌شناسی و بوم­شناسی بیمارگرها و روش‌های مدیریت آن در این مقاله شرح داده شده است.


زهرا محمدی، فرهاد نظریان فیروزآبادی، زیبا نظری،
جلد 9، شماره 2 - ( (بهار و تابستان) 1399 )
چکیده

محمدی ز، نظریان فیروزآبادی ف، نظری ز (1399) میزان بیان ژن­های کدکننده LysM-RLKs سیب‌زمینی پس از القا با محرک کیتین. دانش بیماری‌شناسی گیاهی 9(2):50-37.   DOI:10.2982/PPS.9.2.37.
 
مقدمه: گیرنده‌های شبه­ کینازی دارای موتیف لیزین(LysM-RLKs)  سهم مهمی در مسیر پاسخ دفاعی گیاهان به بیماری­ها و تنش­های محیطی دارند. این پژوهش برای بررسی تاثیر کیتین به عنوان محرک بیان ژنهای کدکننده LysM-RLKs انجام ‌شد. مواد و روش‌ها: میزان بیان سه ژن PGSC0003DMP400010799،PGSC0003DMP400010800 وPGSC0003DMP400061331  کدکننده LysM-RLKs در اثر تیمار با کیتین (μg/ml 150) در برگ‌های جوان سیب­زمینی هفت هفته‌ای رقم Jely در برگ‌های تیمار شده  و شاهد بررسی گردید. یافته‌ها: تجزیه و تحلیل داده‌های بیان ژن­ها نشان داد که بیان هر سه ژن نسبت به شاهد به صورت معنی‌داری در اثر استفاده از کیتین افزایش می­یابد. نتیجه‌گیری: افزایش بیان ژن‌های کدکننده LysM-RLKs با استفاده از کیتین می‌تواند در القای مقاومت سیستمیک به بیماری­های گیاهی و تنش­های محیطی مؤثر باشد.

رقیه محمدی، منصوره کشاورزی، نادر حسن زاده، جلیل دژمپور، افاق فرهادنژاد،
جلد 10، شماره 2 - ( (بهار و تابستان) 1400 )
چکیده

محمدی ر، کشاورزی م، حسن­زاده ن، دژمپور ج، فرهادنژاد ا (1400) سطح نسبی مقاومت به شانکر باکتریایی در دورگ‌های ایرانی زردآلو. دانش بیماری­شناسی گیاهی 10(2): 29-15.  Doi: 10.2982/PPS.10.2.15.

مقدمه: شانکر باکتریایی با عامل Pseudomonas syringae  یکی از مهم‌ترین بیماری‌های خسارت­زا در زردآلو است. این پژوهش با هدف ارزیابی مقاومت نسبی به شانکر باکتریایی در 22 دورگ منتحب بومی زردآلو از جمله AD507، AD405، HS731 که اخیراً با نام‌های جلیل، پارسی و شانلی معرفی شده‌اند، انجام شد. مواد و روش‌ها: روش‌های آلوده­سازی شامل مایه‌زنی مصنوعی نهال‌های دو ساله در شرایط باغی و شاخه‌های بریده در شرایط آزمایشگاهی بود. در ابتدا، پاتوار جدایه‌های بومی  P. syringae توسط آزمون‌های LOPAT   و GATTa مشخص و مخلوط سه جدایه در تهیه مایه تلقیح به کار برده شد. مایه‌زنی در ساقه نهال‌ها انجام و 1 و 5/1 سال بعد، طول شانکر یادداشت­برداری شد. یافته­ ها: پاتوار سویه‌ها P. syringae pv. syringae تشخیص داده شد. بیشترین و کمترین طول شانکر به ‌ترتیب در هیبریدهای AD1033 و AC113 معادل 76/34 میلی‌متر و 35/8 میلی‌متر دیده شد. روش مایه­زنی شاخه بریده برای ارزیابی واکنش رقمهای زردآلو مناسب نبود. هیبریدها در پنج گروه بسیار مقاوم، شش هیبرید مقاوم، هشت هیبرید نسبتا مقاوم و هفت هیبرید حساس بودند. نتیجه­ گیری: هیبریدهای AD1033, AD1042, AD940, AD811, HS210, DM101, HS203 حساس شناخته شدند، که پیشنهاد می‌شود در برنامه‌های اصلاحی و احداث/جایگزینی باغها به ­کار برده نشوند. رقمهای جلیل، پارسی و شانلی به‌ترتیب مقاوم و نسبتا مقاوم تشخیص داده شدند.

امیرحسین محمدی، معصومه حقدل، منصوره میرابوالفتحی، حسین علایی،
جلد 11، شماره 2 - ( (بهار و تابستان) 1401 )
چکیده

محمدی ا ح، حقدل م، میرابوالفتحی م، علایی ح (1401) بیماری پوسیدگی آرمیلاریایی ریشه و طوقه در باغ‌های پسته. دانش بیماری‌شناسی گیاهی 11(2): 102-92.        Doi: 10.2982/PPS.11.2.92
چکیده
پسته یکی از مهمترین محصولات باغی در ایران بوده که تولید آن همواره تحت تأثیر عوامل محدودکننده زنده و غیر زنده قرار می‌گیرد. پوسیدگی آرمیلاریایی طوقه و ریشه ناشی از Armillaria mellea، یک بیماری مهم در باغ‌های پسته بوده که باعث مرگ و میر درختان بارور می‌شود. کنترل این بیماری بسیار سخت و هزینه‌بَر می‌باشد. نشانه‌های بیماری در اندام هوایی درختان مبتلا شامل زردی، برگ‌ریزی زودهنگام، پژمردگی ناگهانی، سرخشکیدگی شاخه‌ها و کاهش رشد اندام هوایی می‌باشد. این نشانه‌ها همراه با پوسیدگی و قهوه‌ای شدن بافت‌های چوبی، تشکیل صفحات میسلیومی بادبزنی سفید تا کرمی رنگ در ریشه و طوقه و همچنین مشاهده نماریشه (رایزومورف) قارچ، شواهد کافی جهت تشخیص قطعی ابتلا به پوسیدگی آرمیلاریایی طوقه و ریشه در درختان پسته می‌باشند. فرآیند آلودگی با اتصال محکم ریسه و نماریشه‌ها روی سطح ریشه‌ها شروع شده و سپس بیمارگر با استفاده از روش‌هایی مانند فشار مکانیکی، تولید توکسین و آنزیم‌های تجزیه کننده دیواره سلولی به بافت‌های ریشه نفوذ می‌کند. تأخیر در تشخیص بیماری، وجود شبکه گسترده از نماریشه‌ها در فواصل دور از درخت و در اعماق خاک و مخفی ماندن میسلیوم‌ها زیر پوست و داخل چوب‌های مرده، باعث می‌شود که کنترل موفق بیماری تنها با تلفیق روش‌های کنترل شیمیایی، زراعی، بیولوژیکی و استفاده از پایه و ارقام مقاوم امکان پذیر باشد.

 
فریبا قادری، حجت الله محمدی،
جلد 12، شماره 2 - ( (بهار و تابستان) 1402 )
چکیده

قادری ف. محمدی ح (1402) وقوع بیماری لکه قهوه‌­ای کٌنار در ایران. دانش بیماری‌­شناسی گیاهی 12(2): 95-104.

درخت کٌنار در مناطق گرمسیری و نیمه­ گرمسیری آسیا گسترش طبیعی دارد. نشانه‌­های لکه­‌های قهوه­ای تا سیاه‌رنگ روی برگ­‌ها و میوه‌­ها و سوختگی سرشاخه‌های کنار، در تپه­‌های حومه شهرستان نورآباد استان فارس ایران در سال 1401 مشاهده شد. این پژوهش  برای شناسایی عامل این بیماری براساس خصوصیات ریختی و ژنتیکی انجام شد. برگ‌ها و شاخه‌­های بیمار درختان کنار در این منطقه نمونه­ برداری شدند. بیمارگر پس از ضدعفونی سطحی بافت‌های بیمار روی محیط سیب‌­زمینی/دکستروز/آگار جداسازی و خالص­‌سازی شد. خصوصیات ریختی آن مورد مطالعه قرار گرفت و قارچ  Nothophoma quercina شناخته شد. تجزیه و تحلیل فیلوژنتیکی آن براساس مقایسه توالی­‌های ژن­‌های بتاتوبولین (tub2) و ITS-rDNA با قارچ‌های مشابه در بانک ژن NCBI، گونه Nothophoma quercina را تایید نمود. اثبات بیماری‌زایی آن روی شاخه‌­های بریده کنار براساس اصول کخ در شرایط آزمایشگاهی انجام شد. این اولین گزارش از لکه قهوه­ای و سوختگی سرشاخه درختان کٌنار ناشی ازN. quercina  در ایران است.


صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه یاسوج دانش بیماری شناسی گیاهی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | University of Yasouj Plant Pathology Science

Designed & Developed by : Yektaweb