جستجو در مقالات منتشر شده


16 نتیجه برای فری

فریبا قادری،
جلد 1، شماره 2 - ( 6-1391 )
چکیده

قادری، ف. 1391. بیماری پوسیدگی فیتوفترایی طوقه و ریشه هلو. دانش بیماری‌شناسی گیاهی 1(2): 52-46. 
پوسیدگی طوقه و ریشه یک بیماری مهم در باغ‌های هلو استان کهگیلویه و بویراحمد است. نشانه‌های آن پژمردگی، ضعف عمومی، کم شدن شاخ و برگ‌ها و گاهی خشکیدگی ناگهانی درخت است. برای جداسازی بیمارگر، از محیط کشت عصاره بلغورذرت/ آگار همراه با آنتی‌بیوتیک‌های دلواسید، آمپی‌سیلین و ریفامپیسین استفاده می‌شود. عامل بیماری Phytophthora cactorum است. برای اثبات بیماری‌زایی آن از 2 روش مایه‌زنی شاخه متصل به درخت و یا آلوده کردن خاک اطراف ریشه و طوقه نهال استفاده می‌شود. مایه‌زنی ریشه و طوقه گیاهچه‌ها و نهال‌های 6 رقم هلو با این بیمارگر، نشان داده که رقم تلخه مقاوم، ، ارقام آلبرتا، ردهون و هلوی‌قرمز مشهد نیمه‌حساس و ارقام انجیری و جی‌اچ‌هیل حساس به بیماری هستند

کیوان کریمی، مهدی ارزنلو، فریبا میرابی،
جلد 4، شماره 1 - ( 12-1393 )
چکیده

کریمی ک.، ارزنلو م. و میرابی ف. 1393. بیماری اسکالد جو. دانش بیماری‌شناسی ‌گیاهی 4(1):12-1.
جو یکی از غلات پرمصرف در جهان به شمار می‌رود. بیماری سوختگی برگ یا اسکالد ناشی از قارچ Rhynchosporium commune یکی از مخرب‌ترین بیماری‌های این گیاه به شمار می‌رود که در شرایط مساعد میزان خسارت آن می‌تواند به 40 درصد محصول برسد. آلودگی اولیه از هاگ‌های آزاد شده از بقایای بوته‌های بیمار سال زراعی قبل پدید می‌آید. آلودگی ثانویه نیز از طریق پراکنده شدن زادمایه بیمارگر توسط باران و باد صورت می‌گیرد. جمعیت بیمارگر با وجود عدم شناسایی شکل جنسی، از تنوع ژنتیکی بالایی برخوردار است، که به سازوکارهای جریان ژنی، چرخه شبه‌جنسی و نوترکیبی میتوزی نسبت داده شده ‌است. مدیریت بیماری با روش‌های زراعی، شیمیایی و ارقام مقاوم عملی است. در این مقاله نشانه‌های بیماری، آرایه‌بندی و چرخه زندگی عامل بیماری و روش مدیریت بیماری شرح داده شده است.

فریده فرح بخش، امیر مساح،
جلد 4، شماره 2 - ( 6-1394 )
چکیده

فرح­بخش ف. و مساح ا. 1394. ژنتیک مقاومت به بیماری‌های گیاهی. دانش بیماری‌شناسی گیاهی 4(2):73-64. 

دانش رو به پیشرفت بررسی عملکرد و تکامل هم­زمان ژن‌های مقاومت در گیاهان با ژن­های پرآزاری در بیمارگرها، فرصت‌ جدیدی را برای ایجاد مقاومت پایدار در برابر بیماری‌های گیاهی فراهم ساخته ­است.  این مقاله، یافته­های نوین در مورد ژنتیک انواع مقاومت، عملکرد و تکامل ژن‌های مقاومت دخیل در تشخیص بیمارگر، پیام‌رسانی و پاسخ به بیمارگر، را شرح می­دهد.


کبری مسلم خانی، جواد مظفری،
جلد 5، شماره 1 - ( 12-1394 )
چکیده

مسلم­خانی ک. و مظفری ج. 1394. مدیریت بیماری پژمردگی باکتریایی سیب­زمینی با سلامت­سنجی غده­های بذری. دانش بیماری‌شناسی گیاهی 5(1): 75-62.

باکتری Ralstonia solanacearum  یکی از مهم­ترین بیمارگرهای گیاهی است که باعث کاهش کمی و کیفی محصول سیب­زمینی می­شود. مبارزه با این باکتری به دلیل دامنه میزبانی گسترده و نیز انتشار وسیع آن در خاک­های مناطق مختلف و انتقال آن از طریق آب آبیاری و غده‌هایی که آلودگی پنهان دارند، بسیار مشکل است. در حال حاضر این باکتری در اکثر نقاط ایران پراکنده شده است و با ایجاد پژمردگی و پوسیدگی قهوه­ای به عنوان خطری بالقوه، محصول سیب­زمینی کشور را تهدید می­کند. تهیه و کاشت غده­های بذری سالم و گواهی شده موثرترین روش­ مدیریت بیماری است. مدیریت موفق بیماری، مستلزم داشتن دانش کافی در مورد نحوه­ی پراکنش و شیوع بیماری است. در این مقاله ضمن شرح یافته­های نوین علمی در مورد بیماری، روش­های جدید ردیابی باکتری برای سلامت­سنجی غده­های بذری سیب­زمینی معرفی شده­اند.


فریبا قادری،
جلد 8، شماره 2 - ( 6-1398 )
چکیده

قادری ف (1398) وقوع بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه سیاهدانه در جنوب غربی ایران. دانش بیماری‌شناسی گیاهی 8(2):8-1.  DOI: 10.2982/PPS.8.2.1

 مقدمه: سیاهدانه گیاهی دولپه‌ای، علفی، یکساله و متعلق به تیره آلاله است که از خواص دارویی بالایی برخوردار است. بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه این گیاه از بیشتر کشورهای جهان گزارش شده است. این پژوهش به منظور بررسی وقوع این بیماری و شناسایی عامل­های آن در جنوب­غربی ایران انجام شد. مواد و روش­ها: مزرعه­ ها سیاهدانه در استان کهگیلویه و بویراحمد، جنوب­ غربی ایران، بازدید شد و بوته­ های دچار پوسیدگی طوقه و ریشه  نمونه‌برداری شدند. بافت‌های بیمار طوقه و ریشه بعد از شستشو با آب و خشک کردن روی محیط کشت نیمه انتخابی آرد ذرت-آگار قرار داده شدند. هفده جدایه شبه‌قارچ از بافت‌های پوسیده طوقه و ریشه سیاهدانه جداسازی گردیدند. آزمون بیماریزایی این جدایه‌ها روی گیاهچه‌های سه هفته‌ای رقم بافت سیاهدانه تحت شرایط گلخانه انجام شد. یافته­ ها: مطالعه خصوصیات ریخت‌شناسی جدایه‌های بدست آمده نشان داد که 11 جدایه Pythium aphanidermatum و شش جدایه Phytophthora drechsleri هستند. هر دو این شبه­ قارچها روی رقم بافت سیاهدانه بیماریزا بودند. نتیجه­ گیری: بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه در مزرعه­ های سیاهدانه در جنوب­ غربی ایران وجود دارد. عوامل این بیماری در این منطقه Pythium aphanidermatum و Phytophthora drechsleri هستند. رقم زراعی بافت سیاهدانه به این بیمارگرها حساس است.


سمانه احمدی، فریبا قادری، داریوش صفایی،
جلد 9، شماره 1 - ( 12-1398 )
چکیده

احمدی س، قادری ف، صفایی د (1398) بیماری پوسیدگی ذغالی بلوط در ایران. دانش بیماری‌شناسی گیاهی 9(1): 128-118.         DOI: 10.2982/PPS.9.1.118.
 
بیماری پوسیدگی ذغالی بلوط توسط دو قارچ Biscogniauxia mediterranea و Obolarina persica پدید می­آید. این قارچها که فرصت‌طلب یا مهاجم ثانویه هستند و به درختان دچار تنش حمله می‌کنند، یکی از مشکلات اصلی جنگل‌های بلوط در ایران هستند. بیماری اولین بار در سال 1390 در حنگل‌های شمال روی درختان Quercus castaneifolia و Zelkova carpinifolia و سپس در جنگل­های زاگرس  روی درخت Q. brantii گزارش شده است. بیماری طی سالیان گذشته، به‌سرعت در جنگل‌های زاگرس انتشار یافته است. نشانه­های بیماری به­صورت زوال و مرگ درختان، قهوه‌ای شدن برگ‌ها و خزان زودرس می‌باشد. ترشح صمغ روی شاخه‌ها و تنه درختان مسن و قهـوه‌ای شدن بافت چوب و آوندهای چوبی در سرتاسر ارتفاع تنه به سمت بالا و پایین درخت دیده می‌شود. مشخصات ریخت‌شناختی بیمارگرها، گسترش و بقای بیمارگرها و روش‌های مدیریت بیماری در این مقاله شرح داده شده­اند.

فریبا قادری،
جلد 9، شماره 2 - ( (بهار و تابستان) 1399 )
چکیده

قادری ف (1399) بیماری لکه سفید سنبله گندم. دانش بیماری‌شناسی گیاهی 9(2): 118-108. DOI:10.2982/PPS.9.2.108.
 
لکه سفید سنبله، ناشی از قارچ Parastagonospora nodorum یک بیماری مهم گندم نان و دوروم است. این بیماری باعث کاهش کمیت و کیفیت محصول می‌شود. تاریخچه بیماری، ریخت شناسی بیمارگر و روش مدیریت بیماری شامل تناوب، شخم، جمع‌آوری بقایای بوته‌های بیمار پس از برداشت، از بین بردن علف‌های هرز، کشت بذر سالم یا ضدعفونی بذر با یک قارچ‌کش‌های جذبی و کشت رقم مقاوم شرح داده شده‌اند.

بهرام شریف نبی، رضا راغبی، فریبا قادری،
جلد 10، شماره 1 - ( (پاییز و زمستان) 1399 )
چکیده

شریف‌نبی ب، راغبی ر، قادری ف (1399) سیاهک­های گیاهان تیره Poaceae  در استان‏های مرکزی و لرستان ایران. دانش بیماری‌شناسی گیاهی 10(1): 63 -42.
 Doi: 10.2982/PPS.10.1.42.

مقدمه: گیاهان تیره Poaceae  مانند ذرت، گندم، جو، سورگوم، انواع یولاف و ارزن بخش مهمی اززیست­بومهای کشاورزی هستند. سیاهک‌ها از مهم‌ترین بیماری‌های قارچی این گیاهان هستند که اغلب باعث  خسارت اقتصادی و از بین رفتن بخشی یا تمام محصول آنها میشوند. مواد و روش­ها: نمونه‌برداری از گیاهان تیره Poaceae  آلوده به سیاهک در مزرعه­ها و مراتع استانهای مرکزی و لرستان انجام شد. ویژگی‌های ریخت‌شناسی و نحوه جوانه‌زنی تلیوسپور این قارچ­ها با میکروسکوپ­های نوری زمینه­روشن و فلورسنت مطالعه و با استفاده از کلید‌های معتبر شناسایی شدند. رابطه فیلوژنتیکی این قارچها با سایر سیاهک­ها بر اساس توالی­یابی ناحیهITS-rDNA نیز مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌­ها: با توجه به نوع میزبان، خصوصیات ریخت‌شناسی و نحوه جوانه‌زنی تلیوسپور 12 گونه  U. maydis، U. hordei ،U. turcomanica ،U. avenae ، U.nuda ،U. bromivora، U. cynodontis ، U. tritici،Tilletia laevis،  Tilletia controversa،  Sporisorium reilianum وSporisorium cruentum تشخیص داده شدند. مشخصات ریخت‌شناسی و رابطه فیلوژنتیکی این قارچ­ها با سایر سیاهک­ها شرح داده شده است. نتیجه­گیری: سیاهک‌های گیاهان تیره Poaceae  در استان­های مرکزی و لرستان شامل هشت گونه از جنس Ustilago، دو گونه از جنس Sporisorium و دو گونه از جنس Tilletia هستند.
 
کیوان فری، مریم خضری،
جلد 10، شماره 2 - ( (بهار و تابستان) 1400 )
چکیده

فرّی ک، خضری م (1400) روش مدیریت تلفیقی بیماری گال طوقه گیاهان. دانش بیماری­شناسی گیاهی 10(2): 127-116.          
          Doi: 10.2982/PPS.10.2.116.

چکیده

باکتری Agrobacterium tumefaciens قادر به ایجاد بیماری مخرب گال طوقه در طیف وسیعی از گیاهان دولپه است و موجب خسارت­های اقتصادی قابل توجهی در میزبان­های خود می­شود. این باکتری مقیم خاک، تا مدت­های زیادی می­تواند به صورت ساپروفیت در خاک و بقایای گیاهی زنده بماند. زمانی­که گیاه میزبان در دسترس باکتری قرار گیرد، از طریق مواد مترشحه از زخم­های ایجاد شده روی ریشه، به گیاه جذب شده و از همین طریق وارد گیاه می­شود. باکتری بیمارگر بخشی از پلاسمید Ti، به نام T-DNA، را به سلول گیاه وارد می­کند. الحاق T-DNA به ژنوم سلول گیاه، موجب بیان ژن­های تومورزای رمزگذاری شده می­گردد و میزان تولید هورمون­های رشدی گیاه در سلول افزایش می­یابد. افزایش تولید اکسین و سیتوکینین، افزایش تعداد و حجم سلول­ها را به دنبال دارد که نتیجه آن تشکیل گال روی ریشه، طوقه و شاخه­ های گیاهان آلوده است. با توجه به دامنه میزبانی وسیع، خسارت اقتصادی بالا و کنترل دشوار این بیماری، در این مقاله ویژگی­های فنوتیپی، ژنتیکی و بیماری­زایی باکتری مورد بررسی قرار گرفته است، همچنین زیست­ شناسی و راه­کارهایی موثر در مدیریت تلفیقی بیماری ارایه شده است.  

حدیث شهبازی، علیرضا ترنگ، فریدون پاداشت، مریم حسینی چالشتری، مهرزاد اله‌قلی‌پور، مریم خشکدامن، سیده اکرم موسوی قلعه رودخانی، سوسن نظری تابک، فرزانه اسداللهی شریفی، مهناز پورعباس دولت آباد،
جلد 11، شماره 1 - ( (پاییز و زمستان) 1400 )
چکیده

شهبازی ح، ترنگ ع، پاداشت ف، حسینی­ چالشتری م، اله‌قلی‌پور م، خشکدامن م، موسوی ­قلعه رودخانی س­ ا، نظری­ تابک س، اسداللهی شریفی ف، پورعباس­ دولت­آباد م (1400) واکنش 109 لاین برنج به بیماری بلاست. دانش بیماری­ شناسی گیاهی 11(1):35-24.           
  Doi: 10.2982/PPS.11.1.24

مقدمه: بلاست ناشی از Pyricularia oryzae، مهم‌ترین بیماری قارچی برنج در جهان است. بهترین روش مدیریت بیماری شناسایی و کشت رقم‌های مقاوم است. مواد و روش‌ها: ، واکنش 109 لاین از لاین‌های امیدبخش موسسه تحقیقات برنج کشور به همراه سه رقم شاهد (حساس و مقاوم) در مقابل بیماری بلاست در این پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفت. بذر هر یک از لاین‌ها به‌صورت آپلند در خزانه بلاست به‌منظور ارزیابی بلاست برگ، در اوایل تیرماه،کشت شد. جهت آلوده­ سازی لاین‌های موردنظر، از نقاط مختلف استان گیلان برگ‌های آلوده به بلاست جمع‌آوری و در سطح خزانه پاشیده شد. در تمام مراحل، رطوبت لازم جهت ایجاد بیماری توسط آبیاری بارانی تأمین شد. شدت بیماری براساس روش استاندارد موسسه بین ­المللی تحقیقات برنج با درجه ­های صفر تا نه ارزیابی شد. نشاها در گلدانهای بزرگ در گلخانه کشت شدند و مایه‌زنی به‌روش تزریق در گردن خوشه به منظور ارزیابی بلاست خوشه صورت‌ گرفت. یافته‌ها: هفت و 14 لاین با درجه ­های 2 و 3، واکنش مقاومت به بلاست برگ را نشان دادند. سایر لاینها نسبتاً حساس تا بسیارحساس به بیماری بودند. سه لاین TH1، TH2 و TH3 با درجه آلودگی 5، حساس به بیماری بلاست خوشه ارزیابی شدند. نتیجه‌گیری: بیست و یک لاین شناخته شده مقاوم به بلاست برگ را میتوان در برنامه اصلاح رقمهای زراعی برنج استفاده کرد.


 
فریبا قادری، سید علی اصغر هاشمی،
جلد 11، شماره 2 - ( (بهار و تابستان) 1401 )
چکیده

قادری ف، هاشمی س.ع.ا (1401) Phytophthora citricola عامل پوسیدگی ریشه خرمالو در استان فارس ایران. دانش بیماری‌شناسی گیاهی 11(2):10-1.           
 
مقدمه: گونه‌های Phytophthora  یک تهدید جدی برای محصولهای گیاهی در دنیا هستند. بنابراین شناسایی آنها اولین قدم برای یافتن روش مدیریت بیماری است. هدف  از این مطالعه شناسایی گونه­ ‌ Phytophthora عامل پوسیدگی ریشه و طوقه درختان خرمالو در استان فارس بود. مواد و روش‌ها:  طوقه و ریشه درختان خرمالوی بیمار در تابستان 1399-1398، نمونه‌برداری شد. بافت‌های آلوده ریشه و طوقه در محیط CMA-PARPH  کشت داده شدند. جدایه­ های گونه­ی Phytophthora  به روش تک اسپور خالص‌سازی شدند و برای شناسایی آنها، از ویژگی‌های ریخت‌شناسی و مولکولی استفاده گردید. یافته‌ها: شش جدایه از ریشه درختان خرمالوی بیمار به دست آمدند، که بر اساس ویژگی‌های ریخت‌شناسی  Phytophthora citricola شناخته شدند. بررسی فیلوژنتیکی بر اساس ژن‌های بتاتوبولین و 28S rDNA،  هر شش ایزوله (Iran-Pc1 to Iran-Pc6) در کلاد 2 با مقیاس اعتبارسنجی 100 گروه­بندی گردیدند و گونه P. citricola را تأیید نمود. نتیجه‌گیری: این یک گزارش جدید از پوسیدگی ریشه و طوقه خرمالو توسط Phytophthora citricola در استان فارس می‌باشد.

آزاده حبیبی، فریبا قادری، ضیاالدین بنی هاشمی،
جلد 12، شماره 1 - ( (پاییز و زمستان) 1401 )
چکیده

حبیبی ا، قادری ف، بنی­ هاشمی ض (1401) تکامل Polystigma amygdalinum از طریق روند تعقیب میزبانی. دانش بیماری‌شناسی گیاهی 12(1): 36-45.              
  10.2982/PPS.12.1.36              Doi:
 
مقدمه: بادام (Prunus dulcis) و خویشاوند وحشی آن بادام کوهی(Amygdalus scoparia) طی ده­ها سال به صورت هم­ بوم در کنار یکدیگر در استان فارس ایران رشد کرده­ اند. بیماری لکه آجری برگ ناشی از Polystigma amygdalinum ، یکی از بیماری­های مهم بادام در جهان است. این پژوهش با هدف بررسی روند تکامل این بیمارگر روی میزبانهای وحشی و اهلی آن انجام شد. مواد و روش­ها: آزمایش مایه­ زنی سوسپانسیون آسکوسپورهای جدایه­ های P. amygdalinum به دست آمده از بادام در استان فارس به گیاهچه ­های بادام و بادام کوهی در گلخانه انجام شد. پیشرفت بیماری در برگ­های بیمار بادام کوهی در مقایسه با بادام با مقطع گیری با میکروتوم انجمادی از لکه­ های ایجاد شده روی برگها بررسی شد. یافته­ ها: لکه­های آجری رنگ روی برگهای هر دو نوع بادام بروز کردند. تجزیه آماری دادههای آزمایش نشان داد که جدایه ­های P. amygdalinum از بادام قادر به ایجاد بیماری در بادام کوهی با شدت معنی­ دار کمتر و دوره کمون طولانی تر هستند. نتیجه­ گیری: یافته­ های این پژوهش نشان می­دهند که P. amygdalinum عامل لکه آجری برگ روی بادام اهلی طی روندی به نام تعقیب میزبان در طی سال­ها تکامل یافته است.

سعید شریفی رستم آبادی، ا مهدیه رستمی، فرحناز جهانشاهی افشار، فریبا اردشیر،
جلد 12، شماره 1 - ( (پاییز و زمستان) 1401 )
چکیده

شریفی رستم ­آبادی س، رستمی م، جهانشاهی افشار ف، اردشیر ف (1401) معرفی سه نماتد انگل گیاهی تیره Longidoridae  از باغهای شهرستان رفسنجان، ایران. دانش بیماری‌شناسی گیاهی 12(1):  12-24.          Doi: 10.2982/PPS.12.1.12
 
مقدمه: نماتدهای انگل گیاهی تیره Longidoridae، از راسته‌ی Dorilaimida ، می‌توانند هم به‌طور مستقیم و هم به‌واسطه انتقال بعضی ویروسها به بسیاری از محصولهای کشاورزی و به‌ویژه درختان میوه خسارت وارد نمایند. با توجه به نبود پژوهشهای قبلی در این زمینه در باغهای میوه منطقه رفسنجان، شناسایی و پایش جمعیت آن‌ها حائز اهمیت است. مواد و روش‌ها: برای شناسایی نماتدهای انگل محصولهای باغی در شهرستان رفسنجان، تعدادی نمونه خاک و ریشه از اطراف ریشه انواع درختان میوه از مناطق مختلف شهرستان در سال 1399 جمع آوری گردید. نماتدها به دو روش سینی و الک-سانتریفیوژ استخراج شده و پس از تثبیت به گلیسرین خالص منتقل شدند. پس از تهیه اسلایدهای دائم، نمونه­ ها با میکروسکوپ نوری و با مراجعه به منابع معتبر، مطالعه و در سطح گونه مورد شناسایی قرار گرفتند. یافته‌ها: سه گونه‌ی Longidorus africanus، Xiphinema vuittenezi و X. index از خاک اطراف ریشه در این مطالعه جدا شدند. همچنین به منظور شناسایی تکمیلی، X. vuittenezi با تکثیر ناحیه D2-D3 (LSU rDNA) مورد مطالعه مولکولی نیز قرارگرفت. توالی به‌دست‌آمده 100 درصد با توالی‌های سایر جمعیت‌های X. vuittenezi در بانک ژن یکسان بود. نتیجه ­گیری: این پژوهش نشان می­دهد پایش جمعیت نماتدهای منطقه نیاز به توجه بیشتری دارد.

 
سعید شریفی رستم آبادی، مهدیه رستمی، فرحناز جهانشاهی افشار، فریبا اردشیر،
جلد 12، شماره 2 - ( (بهار و تابستان) 1402 )
چکیده

شریفی­ رستم ­آبادی س، رستمی م ، جهانشاهی­ افشار ف، اردشیر ف (1402) معرفی شش نماتد انگل گیاهی از باغهای منطقه رفسنجان استان کرمان ایران. دانش بیماری­شناسی گیاهی 12(2):52-41.
مقدمه: منطقه حومه شهرستان رفسنجان در استان کرمان ایران، دارای باغ‌های درختان میوه متنوعی است که محصول آنها تحت تاثیر نماتدهای انگل گیاهی قرار می­‌گیرد، بنابراین شناسایی نماتدهای انگل گیاهی باغ­‌های میوه‌ی این منطقه ضروری به‌نظر ‌رسید. مواد و روش‌ها: نمونه­‌های خاک از اطراف ریشه درختان زردآلو، هلو، انار، سیب، آلبالو و خرمالو  طی سال‌های 1398 و 1399 از این منطقه جمع‌آوری گردیدند. نماتدها به دو روش سینی و الک-سانتریفیوژ استخراج شده و پس از تثبیت، به گلیسرین خالص منتقل شده، پس از تهیه اسلایدهای دایم، با میکروسکوپ زمینه روشن مطالعه شده و با مراجعه به منابع معتبر  شناسایی شدند. یافته‌ها: شش نماتد از زیرراسته Tylenchomorpha، متعلق به  پنج تیره: Tylenchidae ، Pratylenchidae، Tylenchulidae ، Criconematidae و Anguinidae  شناسایی شدند.  نماتد زخم ریشه (Pratylenchus penetrans)، سنجاقی (Paratylenchus neoamblycephalus) و  سوسیسی شکل (Mesocriconema xenoplax) مهمترین نماتدهای انگل گیاهی باغ‌های درختان میوه این منطقه بودند. نتیجه­ گیری: نظر به حضور برخی نماتدهای مهم و خسارت‌زا  در باغ‌­های این شهرستان اجرای روش­‌های مدیریتی مناسب و پایش جمعیت نماتدهای مهم انگل گیاهی توصیه می­گردد.

فریبا قادری، حجت الله محمدی،
جلد 12، شماره 2 - ( (بهار و تابستان) 1402 )
چکیده

قادری ف. محمدی ح (1402) وقوع بیماری لکه قهوه‌­ای کٌنار در ایران. دانش بیماری‌­شناسی گیاهی 12(2): 95-104.

درخت کٌنار در مناطق گرمسیری و نیمه­ گرمسیری آسیا گسترش طبیعی دارد. نشانه‌­های لکه­‌های قهوه­ای تا سیاه‌رنگ روی برگ­‌ها و میوه‌­ها و سوختگی سرشاخه‌های کنار، در تپه­‌های حومه شهرستان نورآباد استان فارس ایران در سال 1401 مشاهده شد. این پژوهش  برای شناسایی عامل این بیماری براساس خصوصیات ریختی و ژنتیکی انجام شد. برگ‌ها و شاخه‌­های بیمار درختان کنار در این منطقه نمونه­ برداری شدند. بیمارگر پس از ضدعفونی سطحی بافت‌های بیمار روی محیط سیب‌­زمینی/دکستروز/آگار جداسازی و خالص­‌سازی شد. خصوصیات ریختی آن مورد مطالعه قرار گرفت و قارچ  Nothophoma quercina شناخته شد. تجزیه و تحلیل فیلوژنتیکی آن براساس مقایسه توالی­‌های ژن­‌های بتاتوبولین (tub2) و ITS-rDNA با قارچ‌های مشابه در بانک ژن NCBI، گونه Nothophoma quercina را تایید نمود. اثبات بیماری‌زایی آن روی شاخه‌­های بریده کنار براساس اصول کخ در شرایط آزمایشگاهی انجام شد. این اولین گزارش از لکه قهوه­ای و سوختگی سرشاخه درختان کٌنار ناشی ازN. quercina  در ایران است.

زهرا میرزایی ‎پور، عیدی بازگیر، دوست مراد ظفری، مصطفی درویش نیا،
جلد 12، شماره 2 - ( (بهار و تابستان) 1402 )
چکیده

میرزایی‎ پور ز، بازگیر ع، ظفری د، درویش‎نیا م (1402) تاثیر دما و محیط کشت بر رشد و اسپورزایی هشت گونه  Trichoderma. دانش بیماری­ شناسی گیاهی 12(2): 116-105.

گونه­ های Trichoderma  از عوامل مهم مهارزیستی بیمارگرهای خاک­زی گیاهان هستند. رشد و تکثیر این قارچ‌­ها تحت تأثیر محیط کشت و دما قرار می­‌گیرد. این پژوهش به منظور تعیین تأثیر دما و محیط کشت بر رشد و هاگ­زایی گونه­‌های Trichoderma انجام شد. ده جدایه گونه­‌های Trichoderma   از خاک‌­های زراعی مناطق مختلف استان لرستان، ایران جداسازی شدند. مطالعه مشخصات مرفولوژی و توالی­ یابی ناحیه­‌های ژنی ITS-rDNA, tef1α  آن‌ها نشان داد که متعلق به هشت گونه Trichoderma هستند. بررسی تاثیر چهار نوع محیط کشت و پنج دما برای تعیین محیط­ کشت و دمای بهینه برای رشد و تکثیر این قارچ‌ها، نشان داد که محیط سیب­ زمینی/دکستروز/آگار(PDA)  بهترین محیط و دمای 20 تا 30 درجه سلسیوس برای رشد و تکثیر این قارچ­‌ها بهینه هستند. بررسی توانایی آنها در بازدارندگی از رشد قارچ خاکزی بیمارگر گیاهی Rhizoctonia solani  در شرایط آزمایشگاهی، نشان داد که T. harzianum LT8  بیشترین توانایی بازدارندگی را دارد. بنابراین از این جدایه میتوان به عنوان یک عامل بالقوه مهارزیستی برای این قارچ بیمارگر گیاهی در پژوهش‌­های آینده استفاده کرد.
 صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه یاسوج دانش بیماری شناسی گیاهی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | University of Yasouj Plant Pathology Science

Designed & Developed by : Yektaweb