جستجو در مقالات منتشر شده


2 نتیجه برای درخشان

جواد یوسفی نایی، عادل پردل، احمد درخشان، علی ناظور،
جلد 10، شماره 2 - ( (بهار و تابستان) 1400 )
چکیده

یوسفی نایی ج، پردل ع، درخشان ا، ناظور ع (1400) گونه­ های Fusarium عامل پژمردگی زیره در استان خراسان­ رضوی ایران. دانش بیماری­شناسی گیاهی 10(2): 39-30.  Doi:10.2982/PPS.10.2.30.
مقدمه: زیره دومین ادویه محبوب در جهان پس از فلفل سیاه است که هر ساله با سطح زیر کشت بالایی در ایران و به خصوص در استان خراسان­ رضوی کاشته می‌شود. بیماریهای قارچی هرساله خسارت زیادی به این گیاه با ارزش وارد می­کنند. این پژوهش برای شناسایی قارچهای عامل زردی و پژمردگی زیره در استان خراسان رضوی اجرا شد. مواد و روش‌ها: بوته­ های زیره زرد و پژمرده از مزرعه­ های حومه  کاشمر، تربت حیدریه و رشتخوار در استان خراسان رضوی، نمونه‌برداری شدند و قارچها از بافتهای بیمار آنها جداسازی، خالص‌سازی و شناسایی شدند. بیماری‌زایی جدایه­ های قارچی روی رقم محلی در گلخانه مورد ارزیابی قرار گرفت یافته­ ها: دو گونه Fusarium شاملF. oxysporum  با بیشترین فراوانی و F. equiseti با کمترین فراوانی از بوته­ های بیمار زیره شناسایی شدند. میان  43 جدایه این قارچها 24 جدایه F. oxysporum  باعث پژمردگی و نه جدایه  F. equiseti باعث زردی بوته­ های زیره شدند. نتیجه‌گیری:
F. oxysporum   و F. equiseti عوامل پژمردگی و زردی زیره در خراسان­ رضوی هستند.

محمد حسین پور، رامین حیدری، احمد درخشان، سمیه باعدل چری،
جلد 11، شماره 2 - ( (بهار و تابستان) 1401 )
چکیده

حسین­پور م، حیدری ر، درخشان ا، باعدل چری س (1401) تاثیر عصاره­های آنغوزه و رزماری بر نماتد غده ریشه گوجه­فرنگی. دانش بیماری‌شناسی گیاهی 11(2): 91-83.       
  10.2982/PPS.11.2.                         Doi:
مقدمه: نماتد غده ریشه(Meloidogyne javanica) از عوامل محدودکننده کشت محصولات گلخانه‌ای از جمله گوجه‌فرنگی محسوب می‌شود. این پژوهش برای بررسی تاثیر عصاره‌های رزماری و آنغوزه در مقایسه با نماتدکش‌های شیمیایی راگبی و ولوم برای یافتن روشی سازگار با محیط زیست برای مدیریت بیماری انجام شد. مواد و روش‌ها: اثر عصاره‌های رزماری و آنغوزه با نماتدکش‌های  راگبی و ولوم بر نماتدغده ریشه گوجه‌فرنگی در قالب طرح کاملاً تصادفی در شرایط گلخانه بررسی شد. گیاهچه‌های رقم موبیل در مرحله 4 تا 6 برگی با لارو سن دوم M. javanica تلقیح و اثر عصاره­ها و نماتدکش‌ها بررسی شدند. بعد از گذشت 60 روز گیاهان از گلدان خارج و شاخصهای رشدی و شدت بیماری آن‌ها اندازهگیری شدند. یافته‌ها: استفاده هم‌زمان عصاره‌های رزماری و آنغوزه بیشترین تأثیر در کاهش شاخص‌های بیماری‌زایی مانند شاخص گال، تعداد لارو و تعداد تخم و افزایش شاخص‌های رشدی گیاه از جمله وزن تر و خشک ریشه و وزن تر ساقه در مقایسه با شاهد آلوده به نماتد و تیمارهای نماتدکشها داشت. نتیجه­ گیری: تاثیر خوب ترکیب عصاره‌های آنغوزه و رزماری در مقایسه با نماتدکشهای شیمیایی نشان از پتانسیل مناسب استفاده از آن، به عنوان روشی سازگار با محیط زیست برای مدیریت بیماری است.

 

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه یاسوج دانش بیماری شناسی گیاهی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | University of Yasouj Plant Pathology Science

Designed & Developed by : Yektaweb