جستجو در مقالات منتشر شده


2 نتیجه برای افضلی

ناصر بیک زاده، حمید افضلی،
جلد 9، شماره 1 - ( 12-1398 )
چکیده

بیک‌زاده ن، افضلی ح (1398) اثر شش اسانس‌ گیاهی بر کپک خاکستری توت فرنگی.  دانش بیماری‌شناسی گیاهی 9(1): 140-129.                             DOI: 10.2982/PPS.9.1.129.
 
مقدمه: کپک خاکستری که عامل آن Botrytis cinerea است، مهم‌ترین بیماری پس از برداشت میوه توت‌فرنگی است. استفاده از قارچ‌کش‌های شیمیایی میتواند تاثیر سویی بر سلامت مصرف کنندگان داشته باشد، بنابراین کاربرد اسانس‌های گیاهی برای مدیریت بیماری مورد توجه قرار گرفته است. اثر شش اسانس گیاهی بر بیمارگر و آلودگی میوه ­های توت فرنگی در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند، تا اسانس­ مناسب برای مبارزه با بیماری شناسایی شود. مواد و روش‌ها: بیمارگر از میوه های توت فرنگی آلوده در شمال شرق ایران، جداسازی و شناسایی شد. اثر بازدارندگی غلظتهای مختلف اسانس‌های نعناع فلفلی، مرزه، زیره سیاه، زیره سبز، اکالیپتوس و آویشن از رشد میسیلیوم و جوانه­زنی هاگ بیمارگر به روش مخلوط کردن آنها با محیط کشت آزمایش شدند. سپس تاثیر این اسانس­ها در فازهای مایع و بخار، بر میزان آلودگی میوه های توت‌فرنگی آزمایش شدند. داده‌های این آزمایش­ها بعد از نرمالسازی با نرم افزار MSTAT-C، تجزیه واریانس شده و میانگین‌ها با  آزمون دانکن مقایسه شدند. یافته‌ها: اسانس­های زیره سیاه و اکالیپتوس بیشترین تاثیر در بازدارندگی از رشد میسیلیوم بیمارگر داشتند. اسانس‌های زیره سیاه، زیره سبز، مرزه،  آویشن و نعناع فلفلی بیشترین تاثیر در بازدارندگی از جوانه‌زنی هاگ بیمارگر داشتند اسانس‌های زیره سیاه، زیره سبز، مرزه، آویشن و نعناع فلفلی در فاز بخار،  اسانس­های زیره سیاه و اکالیپتوس در فاز مایع، بیشتر از آلودگی میوه جلوگیری کردند. نتیجه‌گیری: یافته­های این پژوهش نشان ­داد که همه این اسانس­ها به طور معنی­ داری میتوانند از رشد میسلیوم و جوانه­ زنی هاگ بیمارگر و آلودگی میوه ­های توت فرنگی جلوگیری کنند، ولی تاثیر اسانس زیره سیاه در بیشتر موارد بهتر از سایرین است. بنابراین از آن می‌توان به عنوان جایگزین قارچ‌کش‌ها روی میوه توت‌فرنگی استفاده کرد.

خدیجه عباسی، سعید افضلی نیا،
جلد 11، شماره 2 - ( (بهار و تابستان) 1401 )
چکیده

عباسی خ، افضلی­نیا س (1401) معرفی هشت قارچ جدا شده از نماتد سیست طلایی سیب‌زمینی  در ایران. دانش بیماری‌شناسی گیاهی 11(2): 31-22.               Doi: 10.2982/PPS.11.2.22.

مقدمه: نماتد سیست طلایی  Globodera rostochiensis به عنوان یکی از خسارتزاترین عوامل بیماری‌زای سیب‌زمینی در دنیا محسوب می‌گردد. نظر به ترکیبات پوست نماتدهای سیستی و توانایی بعضی از قارچ‌ها در تولید آنزیم‌های تجزیه کننده آن، این پژوهش برای شناسایی قارچ‌های همراه نماتد سیست طلایی سیب­زمینی اجرا شد. مواد و روش‌ها: هشتاد و شش جدایه قارچی آلوده کننده نماتد سیست طلایی سیب‌زمینی در استان همدان در غرب ایران جداسازی و خالص‌سازی و بر اساس ویژگی‌های ریخت‌شناسی با کلیدهای معتبر شناسایی شدند. یافته‌ها: هشت گونه قارچ متعلق به سه جنس Alternaria , Clonostachys,  Fusarium  از نماتد سیست طلایی سیب‌زمینی جداسازی و شناسایی شدند. بیشترین فراوانی مربوط به گونه‌های  Fusarium  بود.
نتیجه­ گیری: خصوصیات ریخت­شناسی این هشت گونه قارچ شرح و نشان داده شده است.


صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه یاسوج دانش بیماری شناسی گیاهی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | University of Yasouj Plant Pathology Science

Designed & Developed by : Yektaweb