جستجو در مقالات منتشر شده


4 نتیجه برای ابوترابی

المیرا ابوترابی،
جلد 2، شماره 2 - ( 6-1392 )
چکیده

ابوترابی، ا. 1392. کاربرد روش پیوندزدن در مدیریت بیماری‌های خاک‌زاد گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای. دانش بیماری‌شناسی گیاهی 2(2): 11-1. 
 مدیریت عوامل بیماری‌زای خاک‌زاد گوجه‌فرنگی با هدف کاهش مصرف سموم شیمیایی و تولید محصول سالم، ارائه راهکار مناسبی را می‌طلبد. استفاده از روش پیوند به‌عنوان یکی از کارآمدترین روش‌های مدیریتی در جهت دستیابی به این هدف می‌باشد و می‌تواند راهکار مناسبی برای حذف و یا کاهش مصرف سموم آلاینده که اثرات زیست محیطی نامطلوبی را به دنبال دارد، محسوب گردد. بر اساس پژوهش‌های انجام شده، در این روش با بهره‌گیری از پایه‌های مقاوم بذری و پیوند رقم زراعی روی این پایه‌ها، علاوه بر دستیابی به محصول بیشتر با کیفیت مطلوب و رشد بهینه گیاه، می‌توان خسارت بیماری‌ها را بدون مصرف سموم و یا با مصرف کمتر سم مدیریت نمود.

المیرا ابوترابی،
جلد 6، شماره 1 - ( 12-1395 )
چکیده

ابوترابی ا. 1395. معرفی چهار گونهی گل جعفری مهارکننده‌ی نماتدهای غده ریشه. دانش بیماری‌شناسی گیاهی 6(1): 79-68.

نماتدهای غده ریشهMeloidogyne spp.) ) از عوامل بازدارنده کشت محصولات کشاورزی هستند. کشت برخی از گیاهان با داشتن خاصیت آللوپاتی، همراه با گیاه میزبان نماتد، یکی از روش‌های مدیریتی در جهت مهار عوامل بیمارگر خاکزاد و تولید محصول سالم است و می‌تواند جایگزین مناسبی برای حذف و یا کاهش مصرف سموم آلاینده باشد. گل­های جعفری (Tagetes spp.) گیاهانی یک‌ساله از تیره Astraceae و شامل بیش از 50 گونه می‌باشند که به‌عنوان گیاهان زینتی پوششی کشت می­شوند. اثر مهار‌کنندگی این گیاهان روی جنس‌های مختلف نماتدها به اثبات رسیده است. بنابراین گل­های­ جعفری می‌توانند جایگزین مناسبی برای نماتدکش­ها باشند. گل­های جعفری با ترشح آنزیم آلفا- ترتینیل علاوه بر اثر بازدارندگی روی نماتدهای غده ریشه، سایر بیمارغدهای موجود در خاک از جمله قارچ‌ها، باکتری‌ها و حشرات را نیز مهار نموده و نقش مثبتی در رشد رویشی گیاه همراه دارند. در این مقاله اثر مهارکنندگی مهم‌ترین گونه‌های گل جعفری شامل Tagetes tenuiifolia Cav., Tagetes minuta L., Tagetes patula L., Tagetes erecta L. روی نماتدهای غده ریشه شرح داده شده است.


المیرا ابوترابی، لاله ابراهیمی،
جلد 11، شماره 1 - ( (پاییز و زمستان) 1400 )
چکیده

ابوترابی  ا، ابراهیمی  ل (1400) معرفی سه نماتد بیمارگر حشرات بومی ایران و تاثیر آنها بر شب­ پره موم ­خوار زنبورعسل. دانش بیماری­شناسی گیاهی 11(1): 99-89.
  Doi:  10.2982/PPS.11.1.89. 

مقدمه: این پژوهش با هدف جمع آوری و شناسایی نماتدهای بیمارگر حشرات بومی ایران و ارزیابی قدرت بیمارگری آنها روی لارو شب­ پره موم‌خوار زنبورعسل (Galleria mellonella)، اجرا شد. مواد و روش‌ها: سیزده جدایه نماتدهای بیمارگر حشرات از استانهای مختلف ایران جمع ­آوری و بر اساس صفات ریختی، شناسایی شدند. درصد مرگ‌ومیر لارو G. mellonella آلوده شده به این جدایه‌ها در دمای 1±25 و 1±32 درجه سلسیوس در آزمایش یک به روی یک و  هدف‌یابی جدایه‌ها و درصد تلفات آفت در آزمایش ستون شنی، تعیین شدند. یافته‌ها: هفت جدایه نماتدها  Heterorhabditis bacteriophora، دو جدایه  Steinernema feltiae  و پنج جدایه Steinernema carpocapsae شناسایی شدند. توانایی نفوذ جدایه‌های هر سه گونه نماتد به بدن حشره، ظرف مدت 72-48 ساعت پس از آلودگی در دمای 1±25 درجه سلسیوس و بیمارگری جدایه‌ها، تا 93 درصد ثابت شد. دمای بهینه برای فعالیت زیستی جدایه‌های شناسایی شده، 1±25 درجه سلسیوس بود. سرعت هدف‌یابی گونه S. carpocapsae در مقایسه با دو گونه دیگر در آزمایش ستون شنی، بیشتر بود. نتیجه‌گیری: جدایه‌های S. carpocapsae نسبت به دو گونه دیگر نماتد توان بالاتری در هدف‌یابی و بیمارگری لارو شب­ پره موم ­خوار زنبورعسل دارند.
 

المیرا ابوترابی،
جلد 12، شماره 1 - ( (پاییز و زمستان) 1401 )
چکیده

ابوترابی ا (1401) واکنش 32 ژنوتیپ گوجه ­فرنگی به نماتد غده ریشه­ Meloidogyne javanica. دانش بیماری‌شناسی گیاهی 12(1): 25-35.         
   Doi: 10.2982/PPS.12.1.25
چکیده
مقدمه: این پژوهش با هدف تعیین واکنش 32 ژنوتیپ گوجه­ فرنگی از بانک ژن گیاهی ایران به نماتد غده ریشه­ Meloidogyne javanica ، برای شناسایی ژنوتیپ­های مقاوم طی دو سال در شرایط گلخانه انجام شد. مواد و روش­ها: پس از خالص­سازی جمعیت نماتد و کاشت بذرهای 32 ژنوتیپ گوجه­ فرنگی و رسیدن نشاها به مرحله 4-3 برگی، هر تیمار در قالب پنج تکرار با  6000 تخم و لارو M. javanica ، تلقیح گردید و 60 روز پس از آلوده­ سازی، صفات رویشی و صفات وابسته به جمعیت نماتد در هر تیمار تعیین شد و بر­اساس شاخص گال (GI) و فاکتور تولیدمثلی نماتد (Rf)، واکنش ژنوتیپ­ها نسبت به نماتد، تعیین گردید. یافته­ ها: هیجده ژنوتیپ با  Rf>1 وGI>2  حساس، 23 ژنوتیپ با  Rf<1و  GI>2 نیمه­ مقاوم، و سه ژنوتیپ TN-72-938، TN-72-1041 و
TN-72-1012 با≤1   Rf و GI≤2  مقاوم به این نماتد مخرب شناسایی شدند. نتیجه ­گیری: از این سه ژنوتیپ مقاوم می­توان در برنامه مدیریت M. javanica استفاده کرد.
 
 

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه یاسوج دانش بیماری شناسی گیاهی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | University of Yasouj Plant Pathology Science

Designed & Developed by : Yektaweb