سامانه نشریات دانشگاه یاسوج دانش بیماری شناسی گیاهی- اخبار نشریه
آمار مقالات دریافتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
بدین وسیله به اطلاع  نویسندگان و علاقه مندان علم بیماریشناسی گیاهی می رساند مقاله های جلد 8 ، شماره 1، پاییز و زمستان 1397 نشریه منتشر شدند.
فراخوان دریافت مقاله علمی- پژوهشی، علمی- مروری و علمی- ترویجی : قابل توجه اعضای محترم هیات علمی دانشگاه ها و موسسات تحقیقات کشاورزی، متخصصین و علاقه مندان علم بیماریشناسی گیاهی، این نشریه آماده دریافت مقاله های علمی شما جهت چاپ و نشر در شماره های  آتی نشریه می باشد.  متوسط زمان دریافت تا اعلان نتیجه داوری مقاله ها در این نشریه 3.5 ماه است.  

روش نوین تهیه و تنظیم مقاله نشریه در منوی راهنمای نویسندگان قرار داده شده است.  نشانی مطلب در وبگاه سامانه نشریات دانشگاه یاسوج دانش بیماری شناسی گیاهی:
http://yujs.yu.ac.ir/pps/find.php?item=1.43.10.fa
برگشت به اصل مطلب