سامانه نشریات دانشگاه یاسوج دانش بیماری شناسی گیاهی- اخبار نشریه
آمار مقالات دریافتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
بدین وسیله به اطلاع  نویسندگان و علاقه مندانعلم بیماریشناسی گیاهی میرساند مقاله های جلد 7 ، شماره ۲، بهار و تابستان 1397 نشریه منتشر شده است. 
فراخوان دریافت مقاله : قابل توجه اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات تحقیقات کشاورزی، متخصصین و علاقه مندان علم بیماریشناسی گیاهی ، این نشریه  آماده دریافت مقاله های علمی- مروری و علمی- ترویجی شما جهت چاپ و نشر در شماره های  آتی نشریه می باشد. 
 درصد مقاله های پذیرفته شده، به دریافتی این نشریه در سال 1396  ، 65 درصد و متوسط زمان دریافت تا اعلان نتیجه داوری 3.5 ماه بوده است.  نشانی مطلب در وبگاه سامانه نشریات دانشگاه یاسوج دانش بیماری شناسی گیاهی:
http://yujs.yu.ac.ir/pps/find.php?item=1.43.10.fa
برگشت به اصل مطلب