سامانه نشریات دانشگاه یاسوج دانش بیماری شناسی گیاهی- اخبار نشریه
اطلاعیه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

بدین وسیله به اطلاع  نویسندگان و علاقه مندان علم بیماریشناسی گیاهی می رساند مقاله های جلد 8 ، شماره 2، بهار و تابستان 1398 نشریه  منتشر گردید.
فراخوان دریافت مقاله علمی- پژوهشی، علمی- مروری و علمی- ترویجی : قابل توجه اعضای محترم هیات علمی دانشگاه ها و موسسات تحقیقات کشاورزی، متخصصین و علاقه مندان علم بیماریشناسی گیاهی، این نشریه آماده دریافت مقاله های علمی شما جهت چاپ و نشر در شماره پاییز و زمستان 1398 نشریه می باشد.  متوسط زمان دریافت تا اعلان نتیجه داوری مقاله ها در این نشریه 3.5 ماه است.  

روش نوین تهیه و تنظیم مقاله نشریه در منوی راهنمای نویسندگان قرار داده شده است.  


نشانی مطلب در وبگاه سامانه نشریات دانشگاه یاسوج دانش بیماری شناسی گیاهی:
http://yujs.yu.ac.ir/pps/find.php?item=1.43.10.fa
برگشت به اصل مطلب