سامانه نشریات دانشگاه یاسوج دانش بیماری شناسی گیاهی- اخبار نشریه
اطلاعیه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

ارتقا مرتبه نشریه در ارزیابی سال ۱۳۹۸ وزارت عتف:

گواهی رتبه علمی

بدین وسیله به اطلاع  نویسندگان و علاقه مندان علم بیماریشناسی گیاهی می رساند مقاله های جلد ۹، شماره ۲،  بهار و تابستان ۱۳۹۹ نشریه   منتشر گردید. 
فراخوان دریافت مقاله علمی- پژوهشی، علمی- مروری و علمی- ترویجی : قابل توجه اعضای محترم هیات علمی دانشگاه ها و موسسات تحقیقات کشاورزی، متخصصین و علاقه مندان علم بیماریشناسی گیاهی، این نشریه آماده دریافت مقاله های علمی شما جهت چاپ و نشر در شماره بهار و تابستان ۱۳۹۹ نشریه می باشد.  متوسط زمان دریافت تا اعلان نتیجه داوری مقاله ها در این نشریه ۳.۵ ماه است.  
روش نوین تهیه و تنظیم مقاله نشریه در منوی برای نویسندگان، راهنمای نگارش مقاله قرار داده شده است.  


نشانی مطلب در وبگاه سامانه نشریات دانشگاه یاسوج دانش بیماری شناسی گیاهی:
http://yujs.yu.ac.ir/pps/find.php?item=1.43.10.fa
برگشت به اصل مطلب