جلد 12، شماره 1 - ( (پاییز و زمستان) 1401 )                   جلد 12 شماره 1 صفحات 121-113 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Tahmasebi A. (2023). The role of translation initiation factors in plants recessive resistance to viruses. pps. 12(1), 113-121.
URL: http://yujs.yu.ac.ir/pps/article-1-374-fa.html
طهماسبی امین الله. نقش فاکتورهای آغازکننده ترجمه در مقاومت مغلوب گیاهان به ویروسها دانش بیماری شناسی گیاهی 1401; 12 (1) :121-113

URL: http://yujs.yu.ac.ir/pps/article-1-374-fa.html


گروه کشاورزی، مجتمع آموزش عالی میناب، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس ، a.tahmasbi@hormozgan.ac.ir
چکیده:   (368 مشاهده)
طهماسبی، ا. (1401). نقش فاکتورهای آغازکننده ترجمه در مقاومت مغلوب گیاهان به ویروس­ها. دانش بیماری‌شناسی گیاهی 12(1):  121-113.                          
       Doi: 10.2982/PPS.12.1.113   
 
ویروس­های گیاهی بیمارگرهای مهمی هستند که باعث کاهش کمی و کیفی محصولهای کشاورزی در سراسر دنیا می­شوند. مقاومت گیاهان کارا­ترین روش مبارزه با ویروس­های گیاهی است. ویروس­ها به عنوان انگل­های اجباری برای تکمیل چرخه آلودگی­شان نظیر فرایندهای سنتز پروتیین، همانندسازی و حرکت وابسته به سازگاری فاکتورهای سلولی گیاهان میزبان هستند. فقدان یا جهش در این فاکتورهای ضروری برای چرخه آلودگی ویروس و یا جهش در تنظیم کننده پاسخ­های دفاعی گیاه ممکن است مقاومت مغلوب میزبان را نسبت به ویروس سبب شود. ژن­های مغلوب که در برهمکنش­های ویروس-گیاه شناسایی شده­اند، شامل فاکتورهای آغازکننده ترجمه یوکاریوتی eIF4E، eIF4G و ایزوفرم­های آن­ها هستند. تعدادی از فاکتورهای ترجمه در گیاهان نظیر eIF3، eEF1A و eEF1B شناسایی شده­اند که در برهمکنش با آر.ان.اِی های ویروسی و تنظیم فرایندهای مختلف در چرخه آلودگی ویروس ضروری هستند. شناخت بیشتر سازوکار­های مولکولی این فاکتورها و همچنین برهمکنش آن­ها با سایر فاکتورهای میزبانی و ویروسی می­تواند در توسعه روش­های مدیریت جدید مانند خاموشی یا ویرایش ژنوم علیه ویروس­ها مورد استفاده قرار گیرد.  

 
متن کامل [PDF 412 kb]   (133 دریافت)    
نوع مطالعه: ترویجی | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1401/3/24 | پذیرش: 1401/6/7

فهرست منابع
1. Albar, L., Bangratz‐Reyser, M., Hébrard, E., Ndjiondjop, M. N., Jones, M., & Ghesquière, A. (2006). Mutations in the eIF (iso) 4G translation initiation factor confer high resistance of rice-to-Rice yellow mottle virus. The Plant Journal, 47(3), 417-426. [DOI:10.1111/j.1365-313X.2006.02792.x] [PMID]
2. Calvo, M., Martínez-Turiño, S., & García, J. A. (2014). Resistance to Plum pox virus strain C in Arabidopsis thaliana and Chenopodium foetidum involves genome-linked viral protein and other viral determinants and might depend on compatibility with host translation initiation factors. Molecular Plant-Microbe Interactions, 27(11), 1291-1301. [DOI:10.1094/MPMI-05-14-0130-R] [PMID]
3. Diaz-Pendon, J. A., Truniger, V., Nieto, C., Garcia‐MAS, J. I., Bendahmane, A., & Aranda, M. A. (2004). Advances in understanding recessive resistance to plant viruses. Molecular Plant Pathology, 5(3), 223-233. [DOI:10.1111/j.1364-3703.2004.00223.x] [PMID]
4. Dreher, T. W., & Miller, W. A. (2006). Translational control in positive strand RNA plant viruses. Virology, 344(1), 185-197. [DOI:10.1016/j.virol.2005.09.031] [PMID] [PMCID]
5. Goodfellow, I. G., & Roberts, L. O. (2008). Eukaryotic initiation factor 4E. The international Journal of Biochemistry & Cell Biology, 40(12), 2675-2680. [DOI:10.1016/j.biocel.2007.10.023] [PMID] [PMCID]
6. Han, S. J., Heo, K. J., Choi, B., & Seo, J. K. (2019) Recessive Resistance: Developing Targets for Genome Editing to Engineer Viral Disease Resistant Crops. Research in Plant Disease, 25(2), 49-61. [DOI:10.5423/RPD.2019.25.2.49]
7. Hashimoto, M., Neriya, Y., Yamaji, Y., & Namba, S. (2016). Recessive resistance to plant viruses: potential resistance genes beyond translation initiation factors. Frontiers in Microbiology, 7, 1695. [DOI:10.3389/fmicb.2016.01695] [PMID] [PMCID]
8. Hinnebusch, A. G. (2014). The scanning mechanism of eukaryotic translation initiation. Annual Review of Biochemistry, 83, 779-812. [DOI:10.1146/annurev-biochem-060713-035802] [PMID]
9. Hinnebusch, A. G., & Lorsch, J. R. (2012). The mechanism of eukaryotic translation initiation: new insights and challenges. Cold Spring Harbor Perspectives in Biology, 4(10), a011544. [DOI:10.1101/cshperspect.a011544] [PMID] [PMCID]
10. Hwang, J., Oh, C. S., & Kang, B. C. (2013). Translation elongation factor 1B (eEF1B) is an essential host factor for Tobacco mosaic virus infection in plants. Virology, 439(2), 105-114. [DOI:10.1016/j.virol.2013.02.004] [PMID]
11. Itoh, N., Yamada, H., Kaziro, Y., & Mizumoto, K. (1987). Messenger RNA guanylyltransferase from Saccharomyces cerevisiae. Large scale purification, subunit functions, and subcellular localization. Journal of Biological Chemistry, 262(5), 1989-1995. [DOI:10.1016/S0021-9258(18)61609-6] [PMID]
12. Kang, B. C., Yeam, I., & Jahn, M. M. (2005). Genetics of plant virus resistance. Annual Review of Phytopathology, 43, 581-621. [DOI:10.1146/annurev.phyto.43.011205.141140] [PMID]
13. Kang, B. C., Yeam, I., Li, H., Perez, K. W., & Jahn, M. M. (2007). Ectopic expression of a recessive resistance gene generates dominant potyvirus resistance in plants. Plant Biotechnology Journal, 5(4), 526-536. [DOI:10.1111/j.1467-7652.2007.00262.x] [PMID]
14. Kawaguchi, R., & Bailey-Serres, J. (2002). Regulation of translational initiation in plants. Current Opinion in Plant Biology, 5(5), 460-465. [DOI:10.1016/S1369-5266(02)00290-X] [PMID]
15. Khan, M. A., Miyoshi, H., Ray, S., Natsuaki, T., Suehiro, N., & Goss, D. J. (2006). Interaction of genome-linked protein (VPg) of turnip mosaic virus with wheat germ translation initiation factors eIFiso4E and eIFiso4F. Journal of Biological Chemistry, 281(38), 28002-28010. [DOI:10.1074/jbc.M605479200] [PMID]
16. Kobayashi, K., Sekine, K. T., & Nishiguchi, M. (2014). Breakdown of plant virus resistance: can we predict and extend the durability of virus resistance?. Journal of General Plant Pathology, 80, 327-336. [DOI:10.1007/s10327-014-0527-1]
17. Koeda, S., Onouchi, M., Mori, N., Pohan, N. S., Nagano, A. J., & Kesumawati, E. (2021). A recessive gene pepy-1 encoding Pelota confers resistance to begomovirus isolates of PepYLCIV and PepYLCAV in Capsicum annuum. Theoretical and Applied Genetics, 134(9), 2947-2964. [DOI:10.1007/s00122-021-03870-7] [PMID]
18. Lapidot, M., Karniel, U., Gelbart, D., Fogel, D., Evenor, D., Kutsher, Y., ... & Levin, I. (2015). A novel route controlling begomovirus resistance by the messenger RNA surveillance factor pelota. PLoS Genetics, 11(10), e1005538. [DOI:10.1371/journal.pgen.1005538] [PMID] [PMCID]
19. Lee, J. H., Muhsin, M., Atienza, G. A., Kwak, D. Y., Kim, S. M., De Leon, T. B., ... & Choi, I. R. (2010). Single nucleotide polymorphisms in a gene for translation initiation factor (eIF4G) of rice (Oryza sativa) associated with resistance to Rice tungro spherical virus. Molecular Plant-Microbe Interactions, 23(1), 29-38. [DOI:10.1094/MPMI-23-1-0029] [PMID]
20. Li, G., Qian, W., Zhang, S., Zhang, S., Li, F., Zhang, H., & Sun, R. (2018). Variability in eukaryotic initiation factor iso4E in Brassica rapa influences interactions with the viral protein linked to the genome of Turnip mosaic virus. Scientific Reports, 8(1), 13588. [DOI:10.1038/s41598-018-31739-1] [PMID] [PMCID]
21. Li, G., Zhang, S., Li, F., Zhang, H., Zhang, S., Zhao, J., & Sun, R. (2021). Variability in the viral protein linked to the genome of turnip mosaic virus influences interactions with eIF (iso) 4Es in Brassica rapa. The Plant Pathology Journal, 37(1), 47. [DOI:10.5423/PPJ.OA.07.2020.0125] [PMID] [PMCID]
22. Li, L., Luo, C., Huang, F., Liu, Z., An, Z., Dong, L., & He, X. (2019). Identification and characterization of the mango eIF gene family reveals MieIF1A-a, which confers tolerance to salt stress in transgenic Arabidopsis. Scientia Horticulturae, 248, 274-281. [DOI:10.1016/j.scienta.2019.01.025]
23. Maule, A. J., Caranta, C., & Boulton, M. I. (2007). Sources of natural resistance to plant viruses: status and prospects. Molecular Plant Pathology, 8(2), 223-231. [DOI:10.1111/j.1364-3703.2007.00386.x] [PMID]
24. Nicaise, V. (2014). Crop immunity against viruses: outcomes and future challenges. Frontiers in Plant Science, 5, 660. [DOI:10.3389/fpls.2014.00660] [PMID] [PMCID]
25. Nicaise, V., Gallois, J. L., Chafiai, F., Allen, L. M., Schurdi-Levraud, V., Browning, K. S., & German-Retana, S. (2007). Coordinated and selective recruitment of eIF4E and eIF4G factors for potyvirus infection in Arabidopsis thaliana. FEBS Letters, 581(5), 1041-1046. [DOI:10.1016/j.febslet.2007.02.007] [PMID]
26. Nicholson BL, White KA (2011) 3' cap-independent translation enhancers of positive-strand RNA plant viruses. Current Opinion in Virology 1:373-380. [DOI:10.1016/j.coviro.2011.10.002] [PMID]
27. Nieto, C., Morales, M., Orjeda, G., Clepet, C., Monfort, A., Sturbois, B., & Bendahmane, A. (2006). An eIF4E allele confers resistance to an uncapped and non‐polyadenylated RNA virus in melon. The Plant Journal, 48(3), 452-462. [DOI:10.1111/j.1365-313X.2006.02885.x] [PMID]
28. Nieto, C., Rodríguez‐Moreno, L., Rodríguez‐Hernández, A. M., Aranda, M. A., & Truniger, V. (2011). Nicotiana benthamiana resistance to non‐adapted Melon necrotic spot virus results from an incompatible interaction between virus RNA and translation initiation factor 4E. The Plant Journal, 66(3), 492-501. [DOI:10.1111/j.1365-313X.2011.04507.x] [PMID]
29. Pyott, D. E., Sheehan, E., & Molnar, A. (2016). Engineering of CRISPR/Cas9‐mediated potyvirus resistance in transgene‐free Arabidopsis plants. Molecular Plant Pathology, 17(8), 1276-1288. [DOI:10.1111/mpp.12417] [PMID] [PMCID]
30. Robaglia, C., & Caranta, C. (2006). Translation initiation factors: a weak link in plant RNA virus infection. Trends in Plant Science, 11(1), 40-45. [DOI:10.1016/j.tplants.2005.11.004] [PMID]
31. Ruffel, S., Gallois, J. L., Moury, B., Robaglia, C., Palloix, A., & Caranta, C. (2006). Simultaneous mutations in translation initiation factors eIF4E and eIF (iso) 4E are required to prevent pepper veinal mottle virus infection of pepper. Journal of General Virology, 87(7), 2089-2098. [DOI:10.1099/vir.0.81817-0] [PMID]
32. Sanfaçon, H. (2015). Plant translation factors and virus resistance. Viruses, 7(7), 3392-3419. [DOI:10.3390/v7072778] [PMID] [PMCID]
33. Schmitt-Keichinger, C. (2019). Manipulating cellular factors to combat viruses: a case study from the plant eukaryotic translation initiation factors eIF4. Frontiers in Microbiology, 10, 17. [DOI:10.3389/fmicb.2019.00017] [PMID] [PMCID]
34. Shopan, J., Mou, H., Zhang, L., Zhang, C., Ma, W., Walsh, J. A., & Zhang, M. (2017). Eukaryotic translation initiation factor 2B‐beta (eIF 2Bβ), a new class of plant virus resistance gene. The Plant Journal, 90(5), 929-940. [DOI:10.1111/tpj.13519] [PMID]
35. Sonenberg, N., Morgan, M. A., Merrick, W. C., & Shatkin, A. J. (1978). A polypeptide in eukaryotic initiation factors that crosslinks specifically to the 5'-terminal cap in mRNA. Proceedings of the National Academy of Sciences, 75(10), 4843-4847. [DOI:10.1073/pnas.75.10.4843] [PMID] [PMCID]
36. Soosaar, J. L., Burch-Smith, T. M., & Dinesh-Kumar, S. P. (2005). Mechanisms of plant resistance to viruses. Nature Reviews Microbiology, 3(10), 789-798. [DOI:10.1038/nrmicro1239] [PMID]
37. Takakura, Y., Udagawa, H., Shinjo, A., & Koga, K. (2018). Mutation of a Nicotiana tabacum L. eukaryotic translation‐initiation factor gene reduces susceptibility to a resistance‐breaking strain of Potato virus Y. Molecular Plant Pathology, 19(9), 2124-2133. [DOI:10.1111/mpp.12686] [PMID] [PMCID]
38. Truniger, V., & Aranda, M. A. (2009). Recessive resistance to plant viruses. Advances in Virus Research, 75, 119-231. [DOI:10.1016/S0065-3527(09)07504-6] [PMID]
39. Truniger, V. A., Gad, M. A., & John, L. PC.(2009). Chapter 4-Recessive Resistance to Plant Viruses. Advances in Virus Research: Academic Press, 119-231. [DOI:10.1016/S0065-3527(09)07504-6] [PMID]
40. Tsuda, S., & Sano, T. (2014). Threats to Japanese agriculture from newly emerged plant viruses and viroids. Journal of General Plant Pathology, 80, 2-14. [DOI:10.1007/s10327-013-0475-1]
41. Parsyan, A. (Ed.). (2014). Translation and its regulation in cancer biology and medicine (No. 15182). Springer Netherlands. [DOI:10.1007/978-94-017-9078-9]
42. Wittmann, S., Chatel, H., Fortin, M. G., & Laliberté, J. F. (1997). Interaction of the viral protein genome linked of turnip mosaic potyvirus with the translational Eukaryotic Initiation Factor (iso) 4E of Arabidopsis thaliana Using the Yeast two-hybrid system. Virology, 234(1), 84-92. [DOI:10.1006/viro.1997.8634] [PMID]
43. Yoshii, M., Nishikiori, M., Tomita, K., Yoshioka, N., Kozuka, R., Naito, S., & Ishikawa, M. (2004). The Arabidopsis cucumovirus multiplication 1 and 2 loci encode translation initiation factors 4E and 4G. Journal of Virology, 78(12), 6102-6111. [DOI:10.1128/JVI.78.12.6102-6111.2004] [PMID] [PMCID]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه یاسوج دانش بیماری شناسی گیاهی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | University of Yasouj Plant Pathology Science

Designed & Developed by : Yektaweb